KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


VEEL VOORKOMENDE AFKORTINGEN

aldr.
attest.
bast.
begr.
bel.
burgemr.
coh.
dg.
dr.
erfd.
g.
geb.
ged.
h.
heemr.
j.d.
j.g.
lidm.
m.
mogel.
otr.
test.
tr. 1e
verm.
waarsch.
wed.
wednr.
zn.
aldaar
attestatie
bastaard
begraven
belijdenis
burgemeester
cohier
doopgetuige
dochter
erfdeling
gemeten
geboren
gedoopt
hond
heemraad
jonge dochter
jong gezel
lidmaat
morgen
mogelijk
ondertrouwt
testeert
1e huwelijk
vermeld
waarschijnlijk
weduwe
weduwnaar
zoon