KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELMWELKOM BIJ DE KWARTIERSTAAT BOTH-WILHELM

NOG ENKELE OPMERKINGEN

FAMILIEWAPENS

Van veel families zijn merken of wapens bekend, die te vinden zijn in verschillende wapenboeken, geneal. tijdschriften, notarieel archief e.d.

PLAATSNAMEN

De meeste plaatsnamen zijn op zo'n manier afgekort dat zij snel herkenbaar zijn.