KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie VII


»» Handtekening Pieter Both Beijesz.


64.
Pieter Beijes BOTH, ged. Dirksland 5-6-1785 landbouwer, later tapper en herbergier in de Zomerstr., overl. aldr. 10-3-1864, tr. Nieuwe Tonge 16-7-1807
65.
Teuntje Jobse DUIM, ged. Nieuwe Tonge 7-4-1789, overl. Dirksland 23-10-1865.

«« Zomerstraat in Dirksland

 • Zijn (verdwenen) boerderij, stond aan het eind van de Philipshoofjesweg tegen Melissant en was met 83 gem. en ruim 118 r. op 10-4-1820 gekocht uit de failliete boedel van zijn zwager Jan Duim. Hij verkocht de stee met ruim 37 bunder grond op 8-7-1833 aan zijn schoonzoon Leendert Buth voor f 9590,30.
 • In 1829 was Pieter een van de 10 rijkste en daardoor stemgerechtigde inwoners van Dirksland voor de Staten van Holland.

»» Originele kaart van Dirksland
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

«« Het kind van de tapper
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

66.
Cornelis REMIKUS, ged. Willemstad 3-1-1779, boerenknecht te Stellendam en Onwaard, overl. Onwaard 10-5-1831, tr. Goedereede 11-6-1814
67.
Geertje Antoniese DRIEWES, ged. Zandeweer 1-6-1777, overl. Onwaard 16-7-1833.
68.
Anthonie van HILTEN, geb. Mijdrecht 7-2-1809, landbouwer, overl. aldr. 23-7-1837, tr. aldr. 25-4-1832
69.
Aaltje van MOURIK, geb. Zegveld 24-10-1811, overl. Mijdrecht 4-7-1866.
70.
Hendrik ZUIDERVAART, geb. Nieuwkoop 25-2-1810, rietdekker en klompennmaker in de Mennonietenbuurt te Mijdrecht tegenover Uithoorn, overl. Mijdrecht 23-11-1874, tr. Nieuwkoop 4-5-1833
71.
Bastiana VERSLOOT, geb. Noorden 5-2-1810, overl. Mijdrecht 13-12-1892.De Mennonietenbuurt
72.
Johan Heinrch Wilhelm MECKLENBROICK, geb. Hamm (W.Dld.) 14-12-1779, ijzerverkoper te Utrecht, overl. aldr. 8-3-1853, tr. aldr. 22-1-1818
73.
Arnolda INGENEGEREN, ged. Utrecht (Geertekerk) 10-6-1792, overl. aldr. 3-7-1860.
 • Een schilderij van haar, vervaardigd door L. Mollinger in 1857, bevindt zich in het Centraal Museum te Utrecht.

«« Arnolda Ingenegeren

74.
Willem SCHUTTE, geb. Laren (Verwolde) 15-11-1773, olieslager, overl. Wijk bij Duurstede 22-10-1859, tr. Lochem met attest. van Verwolde 9-10-1796
75.
Jenneken DAMHAAR, geb. Lochem (Verwolde) ca. 1775, attest. van Almen naar Wijk bij Duurstede 3-11-1802, overl. Wijk bij Duurstede 27-8-1832.
 • Bij huwel. woonde het echtp. onder Ampsen in het buurtschap Bosheurne n.o. van Lochem
 • Op de topografische atlas van Overijssel is op het landgoed Verwolde een boerderij Bovenschutte te vinden en een boerderij Damhaar. De herkomst van beide geslachten is hiermee wel duidelijker omlijnd.

»» De olieslager (Jan Luiken)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

76.
Hendrik de KORT, geb. Bruchem 27-5-1761, timmerman-molenmaker, lidm. geref. gem. Weesp 4-4-1793, att. naar Ouder-Amstel 2-3-1797, overl. aldr. 4-1-1827, tr. 1e aldr. 19-2-1797 Margrietje de Heus, overl. aldr. 11-12-1797, tr. 2e aldr. 12-10-1800
77.
Catharina OTTO, ged. Breukelen 13-12-1767, overl. Ouder-Amstel 3-7-1850.
 • Hij test. Ouder-Amstel 5-12-1797 en 21-10-1800.
«« De verver (Jan Luiken)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

78.
Jacobus GOUDT, ged. Amsterdam (Westerkerk) 6-1-1765, verver aldr. en ook te Groningen, overl. Amsterdam 16-11-1811, tr. aldr. 10-2-1786
79.
Pieternella MORÉ(E), ged. Weesp 21-6-1764, kraambewaakster, overl. Amsterdam 4-9-1827.
 • Zij werd ook Pietje Moiru genoemd.

»» Een pink

80.
Leendert Leenderts van der DEIJL, ged. Noordwijk 11-10-1767, koopman, reder, lid gemeenteraad (1806-1817 en waarsch. daarna), overl. aldr. 26-2-1848, tr. 1e aldr. 22-4-1791 Bastiaantje Cornelis Onderwater, tr. 2e aldr. 18-11-1804
81.
Trijntje van den OEVER, ged. Noordwijk 3-6-1781, overl. aldr. 30-3-1818.
 • Leendert verklaart dat hij IJda, dr. uit het 1e huwel., volgens de voorwaarden van het test. van 5-12-1797 te zullen opvoeden
  en onderhouden (Not. arch. Noordwijk nr. 6311, fol. 127).

 • Hij bracht in 1815 op verzoek van Jacob Pronk een pink (zeilend vissersvaartuig) naar Scheven. voor 's lands verdediging en het
  inhalen van de Prins van Oranje.

 • Leendert had niet steeds een goede naam als koopman: J. Zonneveld en Pieter Korbee, reders en boekhouders te Noordwijk, beklaagden zich bij het College Kleine Visserij voor de provincie Holland over hem "Den Bewaarder en Leverancier Leendert van der Deijl van het ruwe zout tot het zouten der versch haring...dat zijn Ed. op iedere ton zout 1/8 ton te kort geeft...dat hij f 10.50 pakhuishuur rekent voor iedere schuit...dat hij laat betalen voor de hoepels, de sjouwers en het in tonnen doen van het zout...dat hij hen te veel laat betalen aan de Beambten en dat hij hen het zout hoger aanrekent dan geoorloofd". De zaak werd gerenvoijeerd aan de plaatselijke policie en de Administratie der in en uitgaande Regten en accijnsen (3-8-1824).
 • Tussen 1823 en 1837 reder van de bomschuiten "De Jonge Adriana", "De Vier Gebroeders" en de "Jonge Pieter" (laatste in 1824 vervangen door "De Jonge Adrianus").
 • In 1832 en 1835 was hij de enige Noordwijkse reder die schepen in de vaart had; in die jaren brachten zijn schuiten 495.000 haringen aan de wal.

«« De zeilenmaker (Jan Luiken)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

82.
Johannes Hendriks CRAMER, ged. Noordwijk 24-12-1780, zeilmaker aldr. en mogel. ook te Maassluis, overl. Katwijk 5-4-1846, tr. Noordwijk 2-2-1806
83.
Dirkje Bastiaans DUBBELAAR, ged. Katwijk 30-11-1783, overl. ca. 1840.
 • In 1830 woonden zij bij het binnenkomen van het dorp Noordwijk aan Zee in het eerste huis links aan de Voorstr.
84.
Jochem ROOS (doofstom), ged. Scheven. 27-8-1786, schoenmaker, overl. Den Haag (Scheven.) 24-12-1862, tr. aldr. 21-4-1819
85.
Baatje BAL (ook de Bles), geb. Scheven. 1-2-1790, dienstbode, overl. Den Haag 12-1-1885.

»» Schoenenwinkel anno 1762
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

«« Scheveningse visser ca. 1830

86-87 = 82-83
88.
Johannes Kornelis WESTERDUIN (Jan), ged. Scheven. 21-3-1784, stuurman, overl. Den Haag (Scheven.) 15-4-1815, tr. aldr. 18-5-1806
89.
Anna VERHEIJ, ged. Scheven. 2-1-1780, overl. Den Haag (Scheven.) 10-9-1849 (cholera). Zij tr. 2e aldr. 6-5-1818 Maarten van der Zwan, wednr. van Trijntje Pronk.
 • Omdat de stuurman kon navigeren behoorde hij tot de "elite" van het dorp; behalve het beroep van stuurman kende men ook de funkties stuurmansmaat en stuurmansmaatmaat; bij belangrijke kwesties over zeezaken werden steeds de stuurlieden gehoord.
90.
Baarthout VERHEIJ, ged. Scheven. 17-1-1779, visser, overl. Den Haag (Scheven.) 28-10-1855, tr. aldr. 9-5-1802
91.
Geertrui de RUITER, ged. Scheven. 19-7-1778, overl. Den Haag (Scheven.) 8-5-1858.
92.
Arie ZUURMOND, ged. Scheven. 14-1-1781, visdroger (1830), koopman, overl. Den Haag (Scheven.) 19-2-1860, tr. aldr. 10-6-1804
93.
Grietje BUIS, ged. Scheven. 22-3-1778, overl. Den Haag (Scheven.) 14-8-1848.
 • Arie onderscheidde zich in 1813 bijzonder bij het inhalen van de prins van Oranje.

»» Het inhalen van de prins van Oranje te Scheveningen (1813)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

94.
Johannes BAL (Jan), ged. Scheven. 6-8-1797, visser, later winkelier, overl. Den Haag (Scheven.) 12-8-1846, tr. aldr. 2-7-1817
95.
Lena de JAGER, geb. Den Haag (Scheven.) 4-9-1797, winkelierster na overl. echtgenoot, overl. aldr. 7-6-1865.
 • Op dezelfde wijze als nr. 92 onderscheiden.
 • Voor een overzicht van de fam. de Jager zie "Praaiberichten", jrg. 10, nr. 3 (uitg. Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen).Distributeur van poststukken
96.
Pieter WILHELM, ged. Waalwijk 3-5-1789, bel. aldr. 22-6-1830, schoenmaker, distributeur van poststukken, directeur postkantoor, overl. aldr. 13-10-1862, tr. 2e aldr. 8-8-1850 Cornelia Klop, wed. van Johannes Dalmaijer, dr. van Cornelis en Maaike de Bie, tr. 1e Vrijhoeve-Capelle 19-7-1815
97.
Maria DALMEIJER, geb. 's-Grevelduin-Capelle 14-6-1789, lidm. Waalwijk 19-9-1809, overl. aldr. 25-4-1850.
98.
Johannes REINERS, ged. Gorinchem 13-9-1786, verver, lidm. Waalwijk, komend van Besooijen 8-9-1837, overl. Waalwijk 13-10-1861, tr. aldr. 29-3-1817
99.
Johanna Adriana SNIJDER (SCHNIDER), ged. 's-Hertogenbosch (Grote Kerk) 15-11-1791, lidm. Waalwijk, komend van Den Bosch 29-9-1834, overl. Waalwijk 9-8-1868.
 • Beiden lidm. Waalwijk 1838.
100.
Jan Hendrik TREFFERS, ged. Sprang 16-6-1782, rietdekker, overl. Drongelen 5-9-1861, tr. aldr. 12-5-1814

»» Rietdekker

101.
Petronella de HAAN, geb. Drongelen 18-3-1787, overl. aldr. 19-1-1850.
 • Een voorlopige genealogie van de fam. de Haan verscheen in GTMWB, jrg. 11, pag. 127-132.
102.
Hendrik LANKHAAR, ged. Aalburg 6-4-1800, arbeider, overl. Sleeuwijk 8-6-1849, tr.
103.
Jennemie OOMEN, geb. Well 18-1-1801, arbeidster, overl. Eethen 12-10-1865. Zij tr. 2e aldr. 29-6-1850 Johannes van Groningen uit Grave, wednr. van Geertruij de Nieuw.
 • Zij komt niet voor in de uitgebreide genealogie van dhr. Corn. J. Knipscheer, te Lamswaarde, die ik raadpleegde op de bibliotheek van de K.U.B. (Katholieke Universiteit Brabant) te Tilburg.
104.
Arij van de NIEUWEGIESSEN, ged. Meeuwen (Haagoort) 8-12-1782, landbouwer te Haagoort, overl. Drongelen (Haagoort) 7-10-1821, tr. Drongelen 17-6-1812
105.
Johanna van BEUSEKOM, geb. Drongelen 8-5-1785, landbouweresse (na het overl. van haar echtgen.), overl. Haagoort 2-2-1860. Zij tr. 2e aldr. 8-2-1823, Govert van de Nieuwegiessen, geb. Hagoort 8-4-1801, zn. van Gooijert en Elisabeth van Krimpen.
 • Fragmentgenealogie van Beusekom in GTMWB jrg. 10, pag. 26-29.
106.
Johannes van HOVEN, geb. Amsterdam 14-5-1795, timmerman te Hill, overl. Drongelen 12-4-1875 (?), tr. Meeuwen 24-6-1820
107.
Maria VOS, ged. Babiloniënbroek (Hill) 5-2-1792.

»» De timmerman
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

108.
Antonie van DRUNEN, geb. Sleeuwijk 9-6-1794, landbouwer, overl. aldr. 1-10-1879, tr. de Werken en Sleeuwijk 21-4-1821
109.
Elisabeth DOEDIJNS, geb. de Werken 24-2-1799, overl. Sleeuwijk 24-5-1850.
 • Een genealogie Doedijns verscheen in GTMWB jrg. 25 (2001) en 26 (2002).
110.
Huibert van ARKEL, geb. Sleeuwijk 14-4-1795, landbouwer, tr. de Werken 24-11-1816
111.
Neeltje Dirkje van 't SANT, geb. Sleeuwijk 6-5-1794.
112.
Arie van BOKKUM, geb. Albl.dam 4-2-1817, werkman, takelaar, overl. aldr. 10-10-1862, tr. aldr. 25-8-1838
113.
Neeltje MUIS, geb. Albl.dam 6-6-1817, overl. aldr. 14-7-1865.
 • Takelaar was meestal een oud-zeeman, die hielp met het op- en aftuigen van schepen.
dienstmeisjes.jpg - 15390 Bytes««Dienstmeisjes

114.
Huig NEEF, geb. Nieuw-Lekkerland 4-11-1811, timmerman, scheepmaker, scheepstimmerman, overl. Albl.dam 16-4-1865, tr. Nieuw-Lekkerland 21-11-1835
115.
Engelina GÖBEL, geb. Geertruidenberg 12-2-1815.
116.
N.N., buiten echt bij
117.
Adriana NIEMANTSVERDRIET, geb. Charlois 11-3-1808, overl. aldr. 28-9-1883.
 • Zij tr. Katendr. 27-4-1849 Ruth van Vliet, geb. 's-Gravenambacht (Pernis) 29-8-1824.
118.
Pieter LAGENDIJK, geb. Charlois 5-2-1811, boerenknecht, overl. aldr. 14-8-1851, tr. aldr. 17-5-1839
119.
Maria NIEMANTSVERDRIET, geb. Charlois 4-8-1816, baker te Katendrecht, overl. Charlois 25-8-1882.

«« Baker
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

120.
Gerrit van der STELT, ged. Werkendam (de Werken) 25-3-1781, arbeider, overl. de Werken 27-1-1850, tr. aldr. 16-1-1819
121.
(Anto)netta OUWERKERK, ged. Werkendam (de Werken) 2-8-1789, overl. de Werken 7-4-1831.
122.
Jan PRUISSEN, geb. Almkerk 10-10-1813, arbeider, overl. de Werken 31-12-1847, tr. aldr. 17-3-1831
123.
Jannigje van VAR(I)K, ged. Werkendam (de Werken) 3-1-1810, overl. de Werken 9-6-1878.
124.
Peter den DEKKER, geb. Veen 20-10-1799, landbouwer, overl. aldr. 12-12-1839, tr. aldr. 20-10-1823
125.
Hendrika SCHREUDERS, geb. Veen 1-3-1802, overl. aldr. 23-3-1874.

»» Dorpswoonvertrek
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

126.
Kommer Jans de KEIZER, ged. Werkendam (de Werken) 28-3-1802, opzichter van werken, overl. de Werken 23-12-1876, tr. aldr. 17-7-1823
127.
Elisabeth HOVESTAD, ged. Werkendam 28-11-1802, overl. aldr. 12-3-1889.


Generatie VIII


»» Handtekening Beije Pierze Both
»» Meekrap (Rubia tinctoria), thans verdwenen verfstof

128.
Beije Pieters BOTH, ged. Dirksland 25-12-1755, bel. aldr. 24-3-1785, landbouwer, portionaris meestoof De Fortuin (1806), lid van het Bestuur voor het Platteland (1817-1828), overl. aldr. 1-1-1829, tr. 2e aldr. 7-1-1800 Krijna Troost, dr. van Pieter Jacobs en Barbara Kommerse Tanis, tr. 3e aldr. 2-7-1806 Adriana Dekker, dr. van Frans Dirks en Jannetje Hendriks van de Roovaart, tr. 1e aldr. 29-2-1784
129.
Jannetje Jacobs VOLWERK, ged. Dirksland 3-3-1765, begr. aldr. 25-4-1799.

 • Het Bestuur voor het Platteland was een commissie bestaande uit enkele der hoogstbelaste inwoners van de gemeente.
 • Beije was landbouwer op de (verdwenen) boerderij in het blok De Manezee aan de Tweede Stoofweg in de polder van Dirksland, gekocht op 30-8-1798 met 52 gem. 178 r. "costbaar land" voor f 10.000. Op 19-2-1829 wordt de boederij te koop gezet door zijn erfgenamen en op 26-2-1829 verkocht aan Johannes Agathinus en Cornelis van Weel voor de prijs van f 3840,-.
 • Het achste deel (portie) van de meestoof werd eveneens verkocht door de erfgen. (26-2-1829).

«« Kleurstoffen uit de 19e eeuw

130.
Job Hendriks DUIM, ged. Oude Tonge 4-12-1752, begr. aldr. (kerk) 30-10-1811, tr. aldr. 26-6-1774
131.
Trijntje Mathijse VERBEEK, ged. Oude Tonge 3-2-1751, overl. Nieuwe Tonge 27-3-1827. Zij tr. 2e aldr. 24-12-1817 Jacob Menheer.
132.
Pieter (Petrus) REMIGIUS, ged. Dongen 17-4-1728, overl. Fijnaart 13 en begr. aldr. (beluid) 17-3-1788, tr. 1e Adriana Pharo, tr. 2e Willemstad 15-12-1776
133.
Teuntje GREEVENBROEK, ged. 's-Grevelduin-Capelle 20-11-1739, begr. Klundert 12-4-1799. Zij tr. 1e Arie van Os.
134.
Antonis DRIEWES, ged. Zandeweer 14-9-1727, begr. Usquert 14-3-1782, tr. Zandeweer 1-3-1772
135.
Grietje Jans, wed. van Jacob Mynts, begr. Zandeweer 27-8-1797

»» Kerk van Zandeweer (Gr.) eind 19e eeuw

136.
Anthonij van HILTEN, geb. Mijdrecht ca. 1784, begr. aldr. 1-4-1809, tr. Wilnis 25-11-1804
137.
(Joh)anna FOKKER, geb. Noorden 30-3-1783, overl. Mijdrecht 24-8-1829. Zij tr. 2e Wilnis 22-3-1810 Pieter Kamper, wednr. van Immetje van der Kroeg.
 • Hij was Mennoniet en werd derhalve volwassen gedoopt. Hier een schatting van zijn geboortedatum.
138.
Gijsbert van MOURIK, ged. Lopikerkapel 15-12-1765, tr. Barwoutswaarder 6-9-1799
139.
Aaltje van VEEN, ged. Amstelveen 7-5-1775.
 • Bij huwel. woont het echtp. te Rietveld bij Waarder.

»» Keuken (ca. 1812)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

140.
Cornelis ZUIDERVAART, ged. Nieuwkoop 25-11-1761, rietdekker op het Noorteinde, overl. aldr. 16-11-1816, otr. aldr. 27-1-1792
141.
Sijtje MEIJER, ged. Zevenhoven (Achttienhoven) remonstr. 10-5-1767, overl. Nieuwkoop 11-7-1836.
 • Het doopboek vermeldt bij de doop van Cornelis "Bij absentiën van den Roomschen vader ten doop gepresenteert".
 • Bij haar doop staat in het doopboek geschreven: "Genoemt na des kinds grootmoeder die beneffens de Vader en Grootvader over den doop stond".
142.
Dirk Bastiaans VERSLOOT, geb. Noorden 14-6-1776, werkman aldr., overl. Wilnis na 1850, tr. Nieuwkoop 17-1-1802
143.
Annigje de ROOIJ, geb. Noorden 10-12-1776, overl. Wilnis na 1850
144.
Diedrich Wilhelm MECKLENBROICK, overl. Hamm (W.-Duitsl.) 13-4-1804, tr.
145.
Anna Maria Elisabeth KUMMAN, overl. Hamm (W.-Duitsl.) 28-4-1812.

«« Pauluskirche in Hamm (Westfalen)

146.
Cornelis INGENEGEREN, ged. Leiden 15-1-1769, tr. Soest 9-5-1790
147.
Johanna BUDDINGH, ged. Utrecht (Janskerk) 10-1-1768.
148.
Gerrit BOOMKAMP, alias SCHUTTEN, ged. Laren 25-8-1737, overl. aldr. 23-7-1793 als Garrit Schulten, geb. Boonkamp, tr. aldr. 8-6-1767
149.
Teune SCHUTTE, ged. Laren (Verwolde) 25-8-1743.
150.
Garrit Jans DAMHAAR, "op het Rumpol", ged. Laren (Verwolde) 5-5-1737, overl. Laren op het Rumpol" 28-5-1790, tr. Laren 27-5-1765
151.
Hendrike Gerrits WESSELDIJK, ged. Laren 9-6-1742, overl. Almen-Gorssel 1-10-1802.
 • Een deel van de gegevens Wesseldijk ontleend aan aantekeningen van dhr. H. Wilbrink uit Apeldoorn. Nog meer gegevens gegevens over verschillende families uit Laren en Verwolde werden ontleend aan aantekeningen van dhr. A. Esveld.
152.
Steven de KORT, overl. na 21-10-1800, tr. Kerkwijk 22-6-1749
153.
Johanna van VLIJMEN, ged. Bruchem 31-10-1728, overl. na 21-10-1800.
154.
Jan OTTO, j.m. van Waver, tr. 1e Breukelen 13-5-1764 Deliana van Eijkelenburg uit Amersfoort, tr. 2e Amsterdam (hij dan afkomstig van Waperbeij) 23-1-1767
155.
Jacoba HOEK, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 5-1-1738.
 • Bij zijn eerste huwel. noemt hij zich Jan Otto van Waveren.

»» Oude Waver

156.
Barent GOUDT, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25-6-1728, zijdegreinwerker, begr. aldr. 28-10-1802, otr. aldr. 22-5-1750
157.
Maria BOEKAAR, ged. Amsterdam evang.-luth. 18-7-1728, overl. aldr. 27-8-1813.

«« Burgerdames op weg naar de kerk (1809)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

158.
Joost Arents MOREÉ, ged. Weesp 15-10-1730, begr. aldr. 12-11-1784, tr. aldr. 26-9-1756
159.
Hendrikje Pieters du FOUR, ged. Weesp 14-10-1731, begr. aldr. 8-5-1788.
160.
Leendert Jacobs van der DEIJL, ged. Noordwijk 30-1-1724, diaken (1772-1774), gasthuismr. (1782), lid kerkeraad (1783), begr. aldr. 4-3-1786, tr. aldr. 23-2-1752
161.
Aagje Pieters ADMIRAAL (AMMERAEL), ged. Noordwijk 12-12-1728, begr. aldr. 4-11-1795.
 • Het echtp. test Noordwijk, vlak voor Leenderts dood, beneden de f 2000,- gegoed op 5-2-1786 (Not. arch. Noordwijk inv. nr. 6308).
 • De fam. Admiraal dankt haar naam naar alle waarschijnlijkheid aan Cornelis Dirx "den admirael" die zijn toevoeging dankt aan het feit dat de Noordw. vissers zich reeds in de middeleeuwen beschermden tegen zeeroverij door het "Admirael-Zeijlen". De bevelhebber van zo'n groep goed bewapende vissers heette de admiraal (ammerael).

»» De koopman (Jan Luiken)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

162.
Klaas Jooste van den OEVER, ged. Noordwijk 25-1-1756, koopman in vis, overl. aldr. 12-9-1815 (hier de aangiftedatum omdat de akte praktisch onleesbaar is), tr. aldr. 14-1-1781
163.
Arijaantje Cornelis van DOBBE, ged. Noordwijk 28-5-1758, begr. aldr. 18-5-1784.Durgerdam eind 18e eeuw
164.
Hendrik Hendriks CRAMER, ged. Durgerdam 1-10-1745, zeilenmaker, overl. Noordwijk 11-10-1822, tr. 2e aldr. 22-9-1805 Jannetje van der Meulen, tr. 1e Scheven. 30-12-1770

»» Vuurtoren te Scheveningen ca. 1832

165.
Petronella Cornelis de BEST, ged. Scheven. 2-10-1749, begr. aldr. 30-5-1805.
166.
Bastiaan Dirks DUBBELAAR, ged. Katwijk 23-11-1749, begr. aldr. 10-2-1805, tr. aldr. 23-4-1775
167.
Aaltje Teunis van DUIJVENBODE, ged. Katwijk 6-12-1750, overl. aldr. 3-1-1824.
168.
Arij Ariese ROOS, ged. Scheven. 28-9-1760, visser, winkelier, overl. Den Haag (Scheven.) 31-8-1836, tr. Scheven. 25-4-1784
169.
Dirkje Jochems BRONSVELD, ged. Scheven. 20-5-1759, overl. Den Haag (Scheven.) 17-6-1841.

«« Het Scheven. strand in 1876 (Mesdag)

170.
Arie Jans BAL, ged. Scheven. 28-7-1748, zeeman, voerman, overl. Den Haag (Scheven.) 7-4-1813, tr. Scheven. 2-1-1783
171.
Krijna Pieters de BLES, ged. Scheven. 27-3-1758, overl. Den Haag (Scheven.) 3-5-1831 (uittering).
 • Hij zat onder erbarmelijke omstandigheden met vele andere Scheven. vissers gevangen in het Engelse prisonschip "Sandwich" (1798).

»» Gevluchte vissers
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

176.
Kornelis Jans WESTERDUIN, ged. Scheven. 12-4-1744, lid schutterij (1788), schipper, overl. Den Haag (Scheven.) 15-8-1828, tr. Scheven. 25-10-1767
177.
(Mar)grietje Dirks SPAANS, ged. Scheven. 24-11-1745, overl. Den Haag (Scheven.) 10-3-1830.
 • Kornelis bracht in 1795 bagage en bedienden van Prinses Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen naar Engeland en ontving daarvoor de vorstelijke beloning van f 600,- voor zichzelf en de bemanning (J.C. Vermaas, De Geschiedenis van Scheveningen, pag. 14).
 • Een spaan is een houten gereedschap voor het repareren van netten.

«« Vertrek van de Prinses naar Engeland (1795)

178.
Hendrik Aalberts VERHEIJDE, ged. Scheven. 24-10-1745, visser (1779), schipper (1795), zeeman (1798), hoofdman en bestuurder van het Schuijtengat, overl. Den Haag (Scheven.) 18-11-1813, tr. 2e Scheven. 12-10-1800 Jaapje Cornelis den Heijer, ged. Scheven. 29-9-1748, begr. aldr. 7-9-1803, wed. van Arie Spaans, tr. 1e aldr. 12-5-1771
179.
Kornelia Franke JONKER, ged. Scheven. 2-7-1747, begr. aldr. 12-6-1799.

»» Scheveningen ca. 1850 (Mieling)

 • Het Schuijtengat was het deel van het strand waar "in de vakantie" de schepen werden opgeknapt.
 • Beloond met een bedrag van f. 600,- voor het overbrengen van de Prins van Oranje naar Engeland
  (Zie Nationaal Archief, Vredegerecht te 's-Gravenhage, Wassenaar en Zuidwijk, toegang 3.03.51.04, inv.nr. 41
  en "Praaiberichten" 2007-2/3-37)

 • In 1798 gevangen in het Engelse prisonschip "Sandwich"

««Teren van een bomschuit

180.
Aalbert Aalberts VERHEIJDE, ged. Scheven. 2-2-1741, lid schutterij (1788), overl. Den Haag (Scheven.) 21-3-1817, tr. Scheven. 22-5-1763
181.
Lena Baarthoutse KUNST (als BAL verm. 1764!), ged. Scheven. 13-11-1740, begr. aldr. 19-12-1795.
 • Aalbert zat -zoals zoveel Scheveningse vissers- wegens de oorlog gevangen in Engeland, maar kwam vrij door bemiddeling van de Prins van Oranje (1795); zat later echter opnieuw gegijzeld in het prisonschip "Sandwich" (1798).
182.
Arij Ariese de RUIJTER, ged. Scheven. 17-10-1745, begr. aldr. 17-4-1811, tr. aldr. 30-5-1773
183.
Maria Jans BAAK, ged. Scheven. 28-2-1745, overl. Den Haag (Scheven.) 10-12-1822.

»» Britse prisonschepen

184.
Jacobus Rocusse ZUURMOND, ged. Scheven. 27-10-1748, koopman (1795), overl. Den Haag (Scheven.) 19-9-1817, tr. Scheven. 22-5-1774
185.
Jacoba TUIJT, ged. Scheven. 1-12-1754, overl. Den Haag (Scheven.) 17-11-1832.
 • Jacobus was mede-eigenaar van de bomschuit "De Juffrouw Geertruij van der Harst" (1780).

«« Bomschuit

186.
Teunis Jacobs BUIJS, ged. Scheven. 25-9-1746, begr. aldr. 5-6-1799, tr. aldr. 12-5-1771
187.
Johanna van DUIJVENBODE, ged. Scheven. 3-6-1743, begr. aldr. 11-10-1808 (tering).

188.
Cornelis BAL, ged. Scheven. 8-12-1765, visser, stuurman, overl. Den Haag (Scheven.) 7-2-1848, tr. Scheven. 6-3-1791
189.
Aagje Jacobs GROEN, ged. Scheven. 27-8-1769, overl. Den Haag (Scheven.) 5-6-1828.
 • Redder van de bemanning van het Amerikaanse schip "Washington" en daarvoor beloond met een
  zilveren gedenkpenning (1806).

«« Redding op zee

190.
Gijsbert Teunis de JAGER, ged. Scheven. 27-8-1769, reder-boekhouder, lid "Permanente Commissie uit de Reederij" (1817-1819), overl. Den Haag (Scheven.) 7-5-1849, tr. Scheven. 28-5-1786
191.
Kniertje Leenderts BLOK, ged. Scheven. 13-6-1762, overl. Den Haag (Scheven.) 7-10-1846.

 • In 1813 verm. voor zijn onderscheiden gedrag tijdens het inhalen van de prins van Oranje.
 • Hij had in 1817 een vijftal bomschuiten in de vaart.
 • Op 30-5-1836 werd het gouden huwelijk van dit echtpaar gevierd. De krant vermeldde op die datum dat Kniertje een kleindr. was van de beroemde Kniertje Gerbrands (nr. 767), die op 5-1-1719 een vijfling ter wereld bracht.

»» Scheveningen, vissersvrouwen brengen de vangst naar huis (Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée, 1900)

192.
Johannes Adam WILHELM, geb. Waalwijk ca. 1753 (juiste datum onbekend wegens verbrand archief), brievengaarder, lidm. aldr. 3-5-1775, overl. aldr. 12-6-1819, tr. 1e aldr. Pieternella van Baardwijk, begr. aldr. 2-5-1781, tr. 3e Breda 23-1-1793 Al(d)egonda Broeksmit, wed. van Johannes Zeidelman, dr. van Philippus en Maria van der Kolk (Aldegonda wordt lidm. Waalwijk 22-6-1793), tr. 2e Waalwijk 19-5-1782
193.
Judith (Judik) van ANDEL, ged. Andel 4-5-1749, wed. van Cornelis Hanegraaf(f), zij lidm. Waalwijk 25-10-1787, overl. ca. 1792.
194.
Nicolaas DALMEIJER, ged. 's-Grevelduin-Capelle 27-8-1752, overl. Vrijhoeve-Capelle 4-4-1830, tr. 's-Greveld.-Capelle 5-10-1783
195.
Adriana RO(O)SENBRAND, ged. 's-Greveld.-Capelle 15-4-1753, overl. Sprang 29-5-1832.
196.
Pieter (Petrus) REIJNERS, j.m. van Capelle (daar echter niet gedoopt), meerderj. soldaat in het garnizoen te Heusden, tr. Baardwijk 22-8-1779
197.
Anna Margareta (Margarita, Margrita) SCHEFFERS, ged. Gorinchem 4-12-1754.

«« Zwitsers regiment

198.
Johannes Jacobus SNIDER (SCHNEIDER), geb. Hierdorff (W.-Duitsl.) 21-5-1760, Duits soldaat in een Zwitsers regiment, otr. Den Bosch 10-6-1787
199.
Johanna BRUCK, ged. Den Bosch (Grote Kerk) 16-7-1769.

»» Interieur Gote Kerk Den Bosch

200.
Jacobus TREFFERS, ged. Sprang 5-3-1747, overl. Drongelen 29-12-1820, tr. Sprang 17-12-1775
201.
Cornelia van UIJTHOVEN, ged. Sprang 14-7-1754, overl. Drongelen 27-8-1831.
 • Hij koopt voor f. 1700 een huis, erf en hof aan de Sprangse Vaart genaamd "De Berghaag", groot 12 h. (17-1-1791).
 • Akte van indemniteit naar Drongelen (13-6-1801).
 • Verkoop van een stuk "Eijke hout Bosgen op de Googes" te Sprang groot 1 h. (28-11-1807); zie ook: GTMWB jrg.15 (1991), pag. 106.
202.
Bastiaan Peeters de HAAN, ged. Drongelen 30-3-1738, landbwr., overl. aldr. 3-7-1815, tr. ca. 1773
203.
Maria van BERGEIJK, ged. Wijk 6-7-1749, overl. Drongelen 2-7-1813.
 • Zij test. Drongelen 15-6-1803. De kinderen krijgen bij mondigheid ieder f 50,-. Jan de Haan en Peeter de Haan krijgen alle paarden jong of oud, de wagen, de ploeg en alles wat tot de bouwerij behoort. Wat overblijft wordt verdeeld onder de kinderen. Als voogden stellen ze aan de weesmeesteren van Drongelen. (R.A. Drongelen, inv.nr. 11).
204.
Frank LANKHAAR, ged. Doeveren (Genderen) 1-2-1767, arbeider te Wijk, overl. Wijk en Aalburg 30-4-1846, tr. Aalburg (gerecht) 2-9-1799
205.
Elisabeth STRAVER, ged. Aalburg 11-2-1770, overl. Wijk en Aalburg 28-11-1847; zij otr. 1e aldr. 13-1-1790 Cornelis Versteeg(h), begr. aldr. 7-12-1798, zn. van Cornelis Peters en Annieta Corstiaens Haspels.

«« "Bonjour Deerske, vas tu aussi a Bois-le-duc" (Brab. klederdracht ca. 1807)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

206.
Jan OOMEN, ged. Well 29-6-1755, overl. aldr. 7-8-1812, tr. 1e Well 13-4-1788 Jennemie van Keulen, tr. 2e aldr. 26-2-1792
207.
Hendrina van MALSEM, ged. Bruchem 16-6-1765, overl. Well 20-2-1846.
208.
Dirk van de NIEUWEGIESSEN, geb. Haagoort ca. 1745, begr. Meeuwen 11-6-1802, tr. aldr. 24-4-1780
209.
Jenneke VETJES, ged. Almkerk-Emmikhoven 13-6-1751, overl. Meeuwen 14-2-1816.
210.
Kornelis van BEUSEKOM, ged. Drongelen 27-1-1760, overl. ca. 1798, tr. ca. 1782
211.
Adriana van MARSBERGEN (MERSBERGEN), geb. Genderen, overl. ca. 1795.
 • Zij is waarschijnlijk identiek aan Adriaentje Louwerense van Mersbergen, ged. Genderen 13-10-1748, dr. van Louwerens Andries, ged. Genderen 7-10-1711, overl. Heesbeen na 10-3-1786 en Catharina Willems van SON, ged. Heesbeen 6-11-1712, overl. aldr. na 10-3-1786, dr. van Willem en Anneken Spieringh; als bovenstaande juist is zie dan verder GTMWB jrg. 28, pag. 101-105.

»» School (1812)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

212.
Abraham van HOVEN, ged. Amstelveen 12-5-1771, komt met attest. van Nigtevecht naar Uitwijk (30-9-1792), schoolmeester te Uitwijk en Waardhuizen (1792-na 1800), overl. Almkerk 30-3-1849, tr. Amstelveen 28-4-1793
213.
Dirkje van STAA, ged. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) 12-11-1769, overl. Almkerk 22-2-1839.

«« Oranjepoort van de Jacobijnerkerk te Leeuwarden

214.
Korstiaan VOS, ged. Eethen 19-3-1758, landbouwer te Hill, tr. Bab.broek
215.
Dingena van der BEEK, ged. Bab.broek 20-7-1760.
216.
Lucas van DRUNEN, ged. Almkerk 15-8-1751, landbouwer te Sleeuwijk, overl. aldr. 18-3-1808, tr. Sleeuwijk en de Werken 13-6-1788
217.
Dingena voor den DAG, ged. Werkendam (Sleeuwijk) 24-4-1757, overl. aldr. 11-4-1828.Luchtfoto van Sleeuwijk
218.
Arnoldus DOEDIJNS, ged. Eethen 16-5-1762, landbouwer, overl. de Werken 3-11-1836, tr. Sleeuwijk 27-2-1791
219.
Jannigje van GORP, ged. Almkerk-Emmikhoven 28-4-1765, overl. de Werken 25-11-1834.
220.
Huibert Jans van ARKEL, ged. Arkel 28-2-1745, tr. 1e Sleeuwijk 12-4-1772 Willemke Claasse van 't Sant, tr. 2e aldr. 23-11-1787
221.
Jenneke de KONING, ged. Almkerk 19-12-1756.
222.
Nicolaas van 't SANT, ged. Sleeuwijk 19-8-1753, otr. Werkendam 15-4-1793
223.
Elizabeth DONKENBEEK, ged. Almkerk 20-12-1767.
 • Het boerengeslacht van 't Sant woonde eertijds op Vlietestein, de mooiste boerderij van Sleeuwijk, gebouwd op een terp.
224.
Cornelis van BOKKUM, ged. Krimpen a/d Lek 22-7-1787, schippersknecht, schipper, werkman, overl. Albl.dam 14-8-1834, tr.
225.
Pieternella BOELE, ged. Albl.dam 25-9-1785, overl. aldr. 23-5-1834.
226.
Pieter Willems MUIJS, ged. Albl.dam 21-2-1789, arbeider, werkman, overl. aldr. 28-7-1829, tr. aldr. 24-6-1815
227.
Maria Hendriks HERWIG, ged. Albl.dam 8-11-1786, werkster, overl. aldr. 1-3-1869. wed. van Arij Johannes Hardenbol, hij geb. aldr. 8-11-1786 en overl. aldr. 16-12-1809, zn. van Johannes Ariens en Lijsbeth Mever
228.
Cornelis Huigen NEEF, ged. Nieuw-Lekkerl. 23-9-1781, watermolenaar op de voormolen nr. 7 in de Nederwaard te Kinderdijk (1815-1843), overl. Nieuw-Lekkerl. (Kinderdijk) 23-12-1843, tr. Oud-Alblas 25-10-1805

«« Molen in Nieuw-Lekkerland

229.
Annigje de JONG, ged. Oud-Alblas 20-8-1780.
230.
Johannes GIEBEL (GEBEL), geb. Solmes Laubach (W.-Duitsld.), soldaat, na ontslag uit de dienst metselaarsgezel te Geertruidenberg, overl. aldr. 28-7-1831, otr. aldr. 18-10-1806 (hun huwel. werd pas na 22-7-1807 genoteerd!)
231.
Wilhelmina STOMP, geb. Geertruidenberg ca. 1783, overl. aldr. 11-9-1823.
234.
Marinus Arijs NIEMANTSVERDRIET, ged. Charlois 11-9-1774, vlasboer, melkboer te Katendrecht, overl. aldr. 28-8-1836, tr. Charlois 2-11-1806
235.
Wijve van GELDER, ged. Charlois 16-2-1783, landbouweresse, overl. Katendrecht 10-12-1857.
 • Uit de erfenis van zijn ouders (1829) verkoopt hij voor f. 800,- een boerderij aan de Gouwstr. te Charlois en een huis met zwingelkeet aan de Lagendijk te Katendrecht (1834). Eerder was reeds een pand aan de Zuidhoek verkocht aan Hendrik Jacobs Kruidenier.

»» Kindertekeningen over het bereiden van vlas
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

236.
Jan Aerts LAGENDIJK, ged. Rhoon 8-8-1779, arbeider, bouwknecht, overl. Charlois 14-9-1847, tr. aldr. 22-5-1808
237.
Adriaantje (Jaantje) Arends LODDER(LOUTER), geb. Hendrik Ido Ambacht 8-3-1782, overl. na 1859.
 • Op 17-5-1859 woont zij nog in Charlois, maar is noch daar, noch te Katendrecht overl.
238.
Krijn Arijs NIEMANTSVERDRIET, geb. Katendrecht 1-12-1779, arbeider, veldwachter te Charlois (1824), overl. aldr. 14-8-1836, tr. aldr. 30-1-1803
239.
Neeltje Lauwrens NOORDZIJ, geb. Charlois 25-11-1780, overl. aldr. 11-5-1864.
 • Zij erft f 900,- uit de nalatenschap van haar vader (1806).Oud Charlois
240.
Jacob van der STELT, ged. Werkendam 6-3-1752, begr. aldr. 23-12-1800, otr. aldr. 28-8-1778
241.
Maria VORSTERMANS, ged. Dalem 3-9-1747, overl. Werkendam vóór 14-4-1808.
242.
Bastiaan OUWERKERK, ged. Werkendam (Sleeuwijk) 22-8-1745, tr. aldr. 20-10-1786
243.
Cornelia van ANDEL, ged. Almkerk (Waardhuizen) 22-9-1765.

»» De 94 districten in de Noordelijke Nederlanden (1798)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

244.
Gijsbert PRUISSEN, ged. Werkendam (Almkerk) 19-3-1779, overl. vóór 1831, tr.
245.
Cornelia RUIMSCHOTEL, ged. Almkerk (Uitwijk) 15-5-1787, overl. de Werken 2-3-1848. Zij tr. 2e Johannes van Breugel, arbeider in de Werken.
246.
Jannigje van VAR(I)K, ged. Werkendam 4-2-1787. Zij tr. ca. 1815 Jacob van (der) Horst.
247.
N.N., mogelijk Jacob van (der) Horst.
248.
Gerrit den DEKKER, ged. Veen 12-3-1759, landbouwer, lidm. aldr. 20-3-1788, overl. aldr. 3-8-1828, tr. aldr. 5-5-1785
249.
(He)lena de BOK, ged. Bab.broek 26-9-1756, particulier, overl. Veen 1-8-1833.
 • Op 12-12-1775 ontvangt hij van zijn oom Peter Gijsberts den Dekker en tante Jannike van Rijswijk een prelegaat, waarin "het huis en geseet groot zeven en een half hond land zijnde boomgaard en griendingen gelegen in de Wielstraat tot Veen, thans door de testateuren bewoond,waaronder begrepen is alle meubelen,linnen en wolle kleding,goud,zilver,rundbeester,paarden en ander vee etc. Langstlevende blijft gebruik maken en in volle bezit houden den inboedel. (R.A. Veen, inv.nr. 232).

»» Schoenmaker (18e eeuw)

250.
Dirk Cornelis SCHREUDERS, ged. Veen 8-4-1781, schoenmaker, overl. na 1823, tr.
251.
Maria (Maaike) den BOER, ged. Veen 14-10-1781, overl. na 1823.
252.
Kommer de KEIJSER, ged. Werkendam (de Werken) 8-2-1767, tr. aldr. 19-11-1795
253.
Teuntje de WAARD, ged. Werkendam 12-2-1775.
254.
Jan HOVESTAD, ged. Werkendam 10-4-1774, arbeider, overl. aldr. 18-12-1812, tr. aldr. 27-4-1797
255.
Maaike Ariëns VERSCHOOR, ged. Werkendam 26-11-1775, overl. aldr. 11-2-1861.


Ga verder naar Generatie IX
Ga terug naar Generatie I-VI