KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XIa

hanbodt.jpg

»»Handtekening Hendrijck Arense Bodt

1024.
Hendrik Arens BOTH, ged. Dirksland 12-5-1669, landbouwer aan de Ring, begr. aldr. 6-3-1748, otr. Goedereede 29-9-1691
1025.
Jacomina (Jacomijntje) Claes van de(r) WIEL, ged. Goedereede 3-1-1666, begr. Dirksl. 19-3-1722. Beiden verm. lidm.lijst Dirksland (1718)
 • Het echtp. test. Melissant 15-12-1717 en hij aldr. 11-7-1726.
 • Samen met zijn zoon Cornelis boert hij goed waardoor in de polder van Dirksland grond wordt aangekocht in Deurlo, het Gasthuisblok en de Honingeter.
 • Enkele opmerkelijke aktes zijn van hem bewaard gebleven. Zo liet hij o.a. een lijkschouwing verrichtten op het lichaam van zijn 20-jarige zoon Hendrik door een medich doctor, een chirurgijn en enkele notabelen van het dorp omdat hij twijfelde aan zijn doodsoorzaak.
 • Op latere leeftijd verhuurt hij zijn huis aan zijn zoon Cornelis, waarbij hij bepaalt dat hij in de voorkamer blijft wonen, dat zijn zoon die kamer moet onderhouden, hem moet bewassen, zowel van "linne als van wolle", hem van huur moet voorzien en dat de vruchten van de pereboom achter het huis ook voor hem zijn. (Over die peren is kennelijk een ruzie ontstaan, want nog dezelfde dag werd een bijna identieke 2e akte opgetekend, waarbij het vruchtgebruik van de pereboom nader werd bepaald).

  »»Boerengelag
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)


 • Hij werd enkele malen uitgesloten van het Heilig Avondmaal "om dronck" en wegens bitterheid jegens de kerkeraad.
1026.
Pieter Cornelis van WESTKAPPEL, ged. Dirksland 2-2-1670, begr. aldr. (kerk) 9-5-1727, tr. aldr. 2-7-1690
1027.
Centje Jacobs BREEMAN, ged. Stad a/h Haringvl. 15-10-1661.
1028.
Beije Gerrits SWAENHIL, ged. Dreischor 1-10-1656, landbouwer, overl. aldr. 1687, tr. ca. 1683
1029.
Cornelia Arents LEEUW, ged. Dreischor 19-10-1659, overl. aldr. Zij tr. 2e aldr. 28-5-1689 Adriaan Hendriks Bolle.
1030.
Jan Laurens CONINCK, ged. Dirksland (Melissant) 13-3-1661, landbouwer, begr. Dirksland (Melissant) 12-9-1727, tr. Dirksland 29-4-1694
1031.
Jannetje Cornelis DOORNHEIJN, ged. Dirksland (Melissant) 19-2-1668, begr. aldr. (Melissant) 8-8-1720.

«« Detail van een kaart van Dirksland (1697)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1032.
Arent Andries VOLWERK, ged. Dirksland (Melissant) 6-9-1671, otr. aldr. 9-4-1694
1033.
Agatha Aarts, ged. Dirksland 26-11-1673, overl. Melissant dec. 1729.
1034.
Gillis Cornelis SCHUTTER, j.m. tr. Melissant 7-5-1702
1035.
Aagje Jacobs REIJGER, ged. Dirksland (Melissant) 27-9-1680. Beiden lidm. Dirksland (1718).
1036.
Cornelis Willems TROMMEL, ged. Sommelsdijk 18-6-1656, tr. 1e ca. 1680 Catharina Abrahams, begr. Dirksland (kerk) 1-2-1694, tr. 2e aldr. 3-10-1694
1037.
Pieternella Frans van DOLLEN, ged. Dirksland 2-8-1672. Zij tr. 2e aldr. (zonder met hem in de echt te treden) 23-2-1703 en nogmaals aldr. 13-6-1706 Maarten Jans van Esch.
1038.
Pieter Marinus VISBEEN, ged. Dirksland 5-7-1682, begr. aldr. (kerk) 1-9-1753, tr. aldr. 6-5-1703
1039.
Neeltje Barends MOSSELMAN, ged. Stad a/h Haringvl. 22-8-1683, begr. Dirksland (kerk) 27-3-1747.
 • Hij test. aldr. 29-1-1735.
1040.
Jacob Abrahams DUIJM, ged. Dirksland 9-12-1668, otr. Nieuwe Tonge 3-4-1689
1041.
Teuntje Huijberts NOORDELOOS, ged. Sommelsdijk 17-11-1669.
 • Het echtp. test. Dirksland 5-7-1696, Melissant 17-5-1695 en 26-3-1699.
«« Het drinkwater in Dirksland werd vroeger gehaald uit de kerkgracht (tekening Rien Poortvliet)

1042.
Hendrik Teunis de GRAAF, ged. Sommelsdijk 24-9-1679, otr. aldr. 5-5-1702
1043.
Engeltje Teunis GROENEWEG, ged. Nieuwe Tonge 3-4-1673.
 • Zij test. Sommelsdijk 29-12-1722.
1044.
Johannis Cornelis SPOOR, otr. Middelharnis 13-6-1687
1045.
Adriana Cornelis de la TOMBE.
 • Het echtp. test. Middelharnis (zij ziek te bed in de kraam) 17-1-1696.
1046.
Cornelis Claes BOTH, ged. Sommelsdijk 26-10-1662, landbouwer, tr. aldr. 18-5-1689
1047.
Pieternel Arins MOSSELMAN, overl. vr 27-2-1732.
 • Hij test. aldr. 27-2-1732.
1052.
mr. Rocus HOOGMOED, ged. Oude Tonge 26-3-1673, chirurgijn, tr. 2e aldr. 27-9-1709 Emmetje Tromper (begr. aldr. kerk 17-3-1718), wed. van Anthony Morris, tr. 1e Bruinisse 10-11-1698
1053.
Barbara Maartens STANDER, geb. Bruinisse, begr. Oude Tonge (kerk) 11-5-1709. Zij tr. 1e Cornelis van Riel.

»»De chirurgijn
(Klik op het plaatje om het te vergroten)


1054.
Michiel van CAMPENHOUT, j.m. van Hilvarenbeek, tr. Ooltgensplaat 19-6-1698
1055.
Soetje Andries van BALEN, ged. Ooltgensplaat 22-11-1671.
1056.
mr. Gerard REMIGIUS, geb. ca. 1621, "schoolmeester in het schoolhuijs van outs genaemt de Capelle", schoolmeester de Haarsteeg (1654-1660), vertrekt ca. 1671 naar Dongen, ouderl. en kerkmr. aldr., heemr., schepen en president-schepen aldr. (1680-1695), begr. aldr. (beluid) 5-7-1695, tr. 2e Sara Philips met attest. van Utrecht (27-2-1682), tr. 1e
1057.
Otje of Aaltje N.N., overl. vr 1681.

««De strenge schoolmeester (Jan Havicksz. Steen ca. 1659)

1058.
Jan Peeters van den KIEBOOM, uit Oosterhout, vrachtrijder, brandewijnstoker te Dongen, schepen en collecteur der imposten aldr., begr. aldr. 28-10-1678, tr. aldr. 13-11-1660
1059.
Cornelia Peeters van LOON, overl. Dongen vóór 1701 (boedelscheiding).
1060.
Adriaen Willems HEIJBLOM, ged. Dongen 20-5-1629, begr. 's-Gravenmoer 27-12-1719, tr. 2e aldr. met attest. van Loon 23-5-1677 Lijntje Jans Mouthaan,j.d. van Loon, ged. 's Grevelduin-Capelle 12-5-1636, begr. 's-Gravenmoer 5-4-1714, dr. van Jan Jan Willems en Maijcken Leenderts, tr. 1e
1061.
Catelijn (Lijntken) Stevens BLOK, overl. 's-Gravenmoer 27-1/1-3-1674 (erfd. 1-3-1677).
 • Hij bezat in 1655 te 's-Gravenmoer een huis aan de Vaart Oostzijde met 2 schouwen en een eigen bakoven; na het overl. van Lijntje Blok deelt hij op 1-3-1677 met 6 kinderen, waaronder 4 minderjarig; hij behoudt stede, hof en land op de Vaart in de Korte Veertelen, met landerijen en erven erachter onder Waspik en alle meubels, huisraad en beesten in de stal, plus twee aakjes; de kinderen krijgen een perceel hooi- of weiland onder 's-Grevelduijn en Waspijck met de steeg of uitrijtweg onder 's-Gravenmoer; Dinghman en Dircxken een stede, huis hof en land op de Vaart in de Lange Veertelen op 't zuideinde ((25-7-1665 en 1-3-1677). Bij de inventaris der nalatenschap van Adriaen Willemssen Heijblom in 1720, overgegeven door zijn kinderen en kleinkinderen, wordt, naast de kinderen uit het eerste huwelijk, ook Jan genoemd, kennelijk de (enige) zoon uit het tweede huwelijk.
 • Zie o.a. R.A. 's-Gravenmoer, inv. nr. 27 en 39, fol. 29.
1064.
Hendrick van GREEVENBROEC, begr. Waspik 5-1-1702, tr. 2e vr 7-8-1684 Maijke Jans Coninck, tr 3e aldr. (gerecht) 29-1-1692 Adriaentje Michiels Vleesch, tr. 1e
1065.
N.N.
1066.
Cornelis Adriaens van TILBORG, ged. Capelle 14-2-1649, tr. vr 11-1-1680
1067.
Teuntje Peeters TIMMER.
1070.
Jan Peters SCHAAP, j.m. van Capelle, tr. aldr. 27-2-1661
1071.
Adriaantje Peters de LEEUW, j.d. van Capelle.

»»De juweelkoffer (Jan Luiken)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1078.
Jacob Koens, geb. Oosternieland ca. 1640, tr. 1e aldr. 3-5-1663 Reijntjen Swerts uit de stad Groningen, tr. 2e aldr. 25-9-1666
1079.
Geertien Thomas, geb. Oosternieland ca. 1645.
1088.
Tijmon (Teunis) van HILTEN, ged. Uithoorn 16-2-1671, leraar doopsgezinde gemeente Aalsmeer (1694-1703), leraar doopsgezinde gemeente in Uithoorn (1695-1697), leraar tot de volle dienst te Aalsmeer (1703), diverse malen scriba van de Zonsche Sociteit (A'dam), voorzitter daarvan (1737), wo. tijdelijk te Hamburg (1698), vertrok 1711 uit Aalsmeer en kwam via Utrecht weer terug te Uithoorn, vanaf 1715 tot zijn overl. predikant doopsgezinde gemeente aldr. waar hij tot 1739 kinderen uit Aalsmeer doopte, begr. Uithoorn 1748, tr. 1e Aalsmeer 24-6-1713 Grietje Jacobs van der Heijde, wed. van Marcelis van Duijn, tr. 2e waarsch. Mijdrecht 1717
1089.
Anna van der MARLE (van der MARK).
 • Zie ook G.N. 1985, pag. 152.
 • Hoewel pas in volle dienst in 1703, doopte hij in Aalsmeer al vanaf 16-5-1699.
 • Tijmon liet ruim 300 uitgeschreven preken na (uitgegeven door Cornelis Kloek, boekverkoper te Hoorn, 1749), volgens ds. Pieter van Dam, die een lijkpredikatie hield bij zijn begrafenis.

»»Slechte copie voorpagina van de gedrukte lijkpredicatie van Tymon van Hilten

1096.
waarsch. Jan Tijssen FOKKER, tr. 2e ca. 1738 Jannetje Willems Goedthart, tr. 1e ca. 1723
1097.
Seijtje Teunis van der SCHANS.
1098.
Cornelis Cornelis KERKLAAN, j.m. van Noorden, tr. Nieuwkoop 7-7-1720
1099.
Dievertje Claas van der GREGHT, j.d. van Noorden.
1100.
Gerrit Maartens van der GREGHT, tr.
1101.
Marijtje Pieters de MOOIJ.
1108.
Gerrit Gijsberts (de BRUIJN), ged. Lexmond (Achthoven) 22-11-1663, tr. Jaersveld 25-12-1689
1109.
Aefghen Bastiaens van der MEER, ged. Lopikerkapel 13-2-1665, wo. Jaersveld.
1110.
Gerrit Jans van LEXMOND), overl. Lopik 1-4-1720, tr.
1111.
Ariaantje Bastiaans VUIJCK, overl vr 1-2-1722.
1120.
Jan Arins SUIJDERVAERT, ged. Ter Aar 16-12-1674, herbergier, hospes van het Regthuijs te Vrije Hoef (1710), overl. Ter Aar vr 18-9-1711, tr. aldr. 19-2-1696
1121.
Ermpje Pieters van den BOS, geb. Korteraar. Zij tr. 2e (huwel. voorw. 18-9-1711) Jan Leenderts van der Lugt.

««Herbergier, kastelein

1124.
Gerrit Cornelis van der SCHILDE, ged. Nieuwkoop 27-9-1670, tr. aldr. 23-1-1701
1125.
Neeltje Theunis VERDUIJN (van der DUIJN), j.d. van Nieuwkoop.
1126.
Andries Jans van MORRA, tr.
1127.
Jannetje SWANENBURG, begr. Nieuwkoop 20-8-1763.
1132.
Cornelis Philips LOES (LOUS), ged. Zevenhoven remonstr. 15-11-1673, tr. aldr. geref. 23-10-1701
1133.
Marretje Gerrits van der JAGT.
1134.
Aert Cornelis BRACK, geb. Zevenhoven, overl. Nieuwkoop 23-10-1760 (begr. van de remonstr. armen), tr. Zevenhoven 8-3-1700
1135.
Crijntje IJsbrants CLEIJN, j.d. van Zevenhoven.

»»Jacobus Arminius werd 14--1-1619 weggejaagd van de Synode van Dordrecht en stichte later dat jaar te Antwerpen de "Remonstrantse Broederschap"

1136.
Huijg Gerrits VERSLOOT, tr.
1137.
Bastiaantje Jans de ZEEUW.
1142.
Jurgen (Jurrij) Leenderts KERCKHOFF, geb. Zevenhuizen ca. 1690, overl. Reeuwijk 30-6 en begr. aldr. 3-7-1719, tr.
1143.
Maria (Marij) Abrams VERBIJ, ged. Middelburg 15-9-1688, begr. Reeuwijk 14-1-1749; zij tr. 2e Reeuwijk 22-10-1725 Walterus Sijmisse Verrijn, ged. Reeuwijk 9-9-1694, overl. na 1749.
1146.
Aert Pieters LECK, geb. Mijdrecht, begr. Nieuwkoop (kerk, beluid) 18-8-1749, tr. aldr. 26-12-1707
1147.
Weijntje Cornelis van LEEUWEN, ged. Nieuwkoop 29-10-1679.
1148.
Huijg Willems van der WINT, ged. Nieuwkoop 9-3-1681, overl. Noorden vr 31-1-1709, tr. Nieuwkoop 28-11-1706
1149.
Geijsje Hendriks van SCHAIJK, ged. Noorden 19-11-1679.
1150.
Willem Gerrits OUDSHOORN, ged. Waarder (Bodegr.) 14-3-1683, wo. ook Alphen a/d Rijn, overl. Nieuwkoop 9 en begr. aldr. (kerk, beluid) 13-7-1765, tr. aldr. 15-9-1709
1151.
Geertje Jans OUDENES, ged. Waarder jan. 1687 (Langeweijde), wo. Nieuwkoop, begr. aldr. (kerk, beluid) 29-5-1745.
 • Op 23 maart 1751 treedt Willem Outshoorn op als voogd met betrekking tot de "Reekening van den boedel en goederen van Cors Jansz. Oudenes (zijn zwager)" (O.R.A. Nieuwkoop, fol. 150).
 • " Ontvangen van Willem Outshoorn voor het viswater te Noorden..... f 1:10" (Rekeningen van de nalatenschap van Jan Lietaert, wednr. van Ariaantje van Leijden, O.R.A. Nieuwkoop, fol. 170, 24-8-1752).

 • Attestatie van Willem Outshoorn, "oud omtrend 80 jaaren, Arij Abrahamze de Jager, oud omtrend 70 jaaren, en Willem de Jager, oud omtrend 47 jaaren, woonende zij twee Eerste Deposanten onder Nieuwkoop, en hij derde Deposant onder Noorden"; Willem Outshoorn verklaarde dat "het baanwerk op de Vliet, de paal No.23 den tijd van ruijm vijftigh jaaren, jaa zoo verre als hem geheugt, bij de bruijkers, off Eijgenaars van het partheij lands, groot drie, en een halv mergen, gelegen zoo te Noorden, als onder Agtienhoven, strekkende van de voorwetering aff, tot agter aan het water toe, belend ten oosten Aart van Spengen, en ten westen Cornelis van Leeuwen, waar van Naderhand Eijgenaar is geworden Stoffel Arisze van Wieringen, en door deszelfs Erfgenamen op den 27 Jannuarij 1755 bij publijcque veijlinge alhier geveijlt, en verkogt aan Gerrit Jansze Outshoorn, gemaakt is geworden; Verders verklaarde hij eerste Deposant, dat eenige tijd geleden naa de Verkoopingh van gemelde stuk lands, ten zijnen huijze is gekoomen Hendrik van Wieringen, meedevoogt over de Toenmaal minderjaarige Elbert Gijsbert Stigter, aan hem Deposant vragende, wat hij hem zoude raaden, off hij dit baanwerk, van het voorsz: partheij, hier voore gemeld, nogh zoude blijven maaken, wat hem Deposant daar van dagt, dat hij Deposant hem daarop geraaden heeft, dat hij het zoude maaken, want dat het daar altoos bij gemaakt is geweest, dat gemelde Hendrik van Wieringen hem daarop tot antwoordt gaff dat het hem ook zoo goed dagt, en dat het naa dien tijd van de verkoopingh is gemaakt geworden" (R.A. Nieuwkoop en Noorden, fol. 101, 18-2-1759).
«« De Remonstrantstse kerk van Nieuwkoop (1649)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1168.
Abraham INGENEGER, ged. Leiden 27-10-1652, student Leidse Universiteit (1670-1671), winkelier, wo. Maersmansteegh (1679), Donckersteegh (1682, 1695), overl. na 23-11-1715, otr. 1e aldr. 18-10-1679 Catharijna Verbeek uit Leiden, otr. 2e aldr. 2-4-1682
1169.
Geertje van HEIJNINGEN, geb. Leiden, wo. Coepoortsgraft bij huwel.

»»Student op zijn kamer
(Klik op het plaatje om het te vergroten)


1176.
Huijbert BUDDINGH, ged. Rhenen 29-1-1654, raad (1692), schepen (1694), tr. aldr. 27-8-1679
1177.
Elisabeth TAETS, j.d. van Rhenen.
 • Hij tekende te Rhenen aan op 15-11-1678 om te gaan trouwen met Maria Rose, maar zij werd kort na de eerste proclamatie ziek en overleed.
1178.
Frans Jans van HELDEN, ged. Rhenen 3-7-1642, tr. aldr. 21-10-1666
1179.
Nijske (Neeltje) IJSENDOORN, ged. Rhenen 6-2-1642.
1196.
Sweer op het HAVE, geb. Laren ca. 1660.
1208.
Roelof Geerts LEDINC (LETINK), van Stockum (bij Markelo), tr. Lochem 12-6-1668
1209.
Henrica Joosten WESSELDIJCK, van Laren.
1248.
Cornelis Cornelis GOUT, geb. Den Haag ca. 1634-1638, overl. aldr. na 6-5-1677, tr. vr 13-2-1661
1249.
Hendrickgen Jans.Stadspoort de Noorderpoort of Muiderpoort te Weesp, aan het noordelijk einde van de Hoogstraat, kwam reeds voor op het stadsplan van 1551 en is in 1839 gesloopt.
1264.
Reijer Jans MORE, geb. Weesp ca. 1650, bel. aldr. 11-4-1696, begr. aldr. 7-7-1714, tr.
1265.
Maria (Marij, Marritgen) Jans CRUIJS, geb. ca. 1650, waarsch. begr. Weesp 8-11-1705.

««Weesp 1632

1266.
Arent Jans BACKER, geb. ca. 1645, waarsch. begr. Weesp 4-3-1722, tr. 2e aldr. 14-4-1674 Aeltje Korsen, tr. 1e ca. 1670
1267.
Neeltje Wilms, geb. ca. 1645, overl. ca. 1673.
1272.
Pieter Jacobs du FOUR, geb. ca. 1640, begr. Weesp 27-5-1697, tr. ca. 1665
1273.
Jacobje (Jaepje) Jans (CRUIJS?), geb. Weesp ca. 1640, lidm. aldr. 24-10-1687, begr. aldr. 30-3-1706.
1276.
Jan POLETH, geb. Leiden ca. 1615, vellebloter in de Santstr., otr. aldr. 3-7-1641
1277.
Mayken CERTEEL, geb. Leiden ca. 1615, wo. Langegraft bij huwel.
1278.
Joris Dircx (van BOMA), geb. Leiden ca. 1635, timmerman op de Oude Voldersgraft, later wolscheijder, overl. aldr. 7-8/12-11-1675, otr. aldr. 20-10-1662
1279.
Marija Jans EIJNSAEM (EENSAEM), ged. Leiden 9-9-1637, wo. Middelstegraft bij huwel., in het Weeshuijs (31-5-1687), overl. aldr. 30-1/6-2-1717.
 • Het echtp. test. Leiden 7-8-1675.
 • Bij de boedelscheiding op 2-3-1680 blijkt hij huizen te bezitten op de Oude Maren, de Voldersgracht en de Lange Bouwelouwesteegh. Wie meer over deze families wil weten raadplege de kwst. Delforterie, nrs. 1968-1969 en vervolgkwartieren (C.B.G.).
1280.
Jacob Leenderts KELDERMAN alias van der DEIJL, geb. (Katwijk ?) ca. 1635, overl. Noordwijk ca. 1667, otr. Noordwijk-Binnen 16-3-1658
1281.
Dieuwertje Philips. Zij tr. 2e aldr. 18-12-1667 Arijaan Abrahams.

1282.
Leendert Pieters van MAASDIJCK, koopt te Noordwijk een huis op 't Noordende (16-6-1677).


Grote of St.-Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen (ca. 1450)

1286.
Cornelis Dirx TRUF (TURF), weerbare man Noordwijk met een roer (1672).
 • Betaalt zout-, zeep- en redemptiegeld (1682).
1288.
Cornelis Pieters ADMIRAAL, overl. Noordwijk vr 11-12-1678.
1296.
Joost Willems van den OEVER, tr. Katwijk a/d Rijn 21-1-1685
1297.
Annetje Dirks KEIJSER, ged. Katwijk a/d Rijn 7-8-1661, attest. naar Noordwijk 21-1-1685, overl. aldr. na 19-8-1741.
 • Hij wordt verm. als stuurmansmaatmaat op de haringschuit De Swarte Leeuw in 1690 (Not. arch. Noordwijk, inv. nr. 6288, fol. 60).
 • 15-12-1696 koop van een huis te Noordwijk aan 't Kalis.
1298-1299 = 644-645
1300.
Bancras Jacobs UIJTTENHOVEN, geb. ca. 1670, tr. Noordwijk 13-6-1694
1301.
Trijntje Harmans, j.d. van Voorschoten.
 • 1-4-1696 veroordeling van Bancras Jacobs door schout en schepenen omdat hij "des naarmiddags onder de predicatie tot Noordwijk op Zee in de herberge was wezen kaatsen" (R.A. Noordwijk, inv. nr. 44, fol. 151).
««Kaatsers daagden elkaar vaak uit door een vogelklauw met een (koperen) bal aan de muur van de herberg te hangen

1302.
Cornelis Cornelis van der MIJ, tr.
1303.
Trijntje Jans.
 • Een voorvader van hem kan zijn Wolphert of Dierick van der Mij, gebroeders, die een stuck erffs verkopen aan Jan van der Does, ambachtsheer van Noordwijk (6-12-1570).
1304.
Maarten Cornelis van DOBBE, overl. Noordwijk vr 18-7-1712 (R.A. Noordwijk, inv. nr. 121), tr.
1305.
Maartje Jacobs (van den HOEVE).
 • Hij bet. aldr. zout-, zeep- en redemptiegeld (1692).
 • 14-2-1696 koop van een huis aan de Voorweg.
1320.
Cornelis Claas de BEST, ged. Katwijk 16-9-1646, begr. aldr. 7-5-1722, tr.
1321.
Leuntje Leenderts, ged. Katwijk 3-1-1649, begr. aldr. 23-9-1729.
1322.
Gijs Jacobs van DUIJNE, begr. Katwijk 7-12-1743, otr. aldr. 7-6-1671
1323.
Cornelia Arends van der POEL, geb. Den Haag.
 • Het echtp. test. Katwijk 4-4-1728.
1324.
Jan Cornelis HENNEVANGER, wo. Noordwijk op het Noorteijnde, tr. vr 1676
1325.
Nelletje Jans.
 • Weerbare man aldr. met een roer (1672).
 • Betaalt zout- zeep- en redemtiegeld (1682, 1692).
1326.
Huig Cornelis, te Noordwijk, tr.
1327.
Jaepje Leenderts VINCK.Het ploten en kammen van de wol
Isaac Claesz. van Swanenburg (Leiden, ca. 1595)
1328.
Symon Lodewijcks DUBBELAAR, ged. Leiden 15-4-1663, wolscheyer, begr. aldr. 22-2-1721, otr. aldr. (wo. op de Nieuwen Rijn en geassisteerd door zijn vader Lodewijck Symons) 18-1-1687
1329.
Geertruid Jobs (wo. op de Nieuwe Rijn en geassisteerd door Meynsge Jans haar moeder ook op de Nieuwe Rijn uit Noordwijk)
1330.
Dirck Floren (Floris), ged. Katwijk 28-2-1666, viskoper, begr. Leiden 24-10-1699, otr. Katwijk 11-6-1684
1331.
Aagje Bastiaans de VOOIJS, ged. Katwijk 19-2-1662, wo. Leiden in de Vischpoort (1730), begr. aldr. 2-1-1745. Zij otr. 2e aldr. 14-11-1711 Beuijser Jacobs van der Gans, wednr. van Aaltje Cornelis Siereman.

»» Leiden vanuit het noordoosten (Jan van Goyen, 1650)

1332.
Jacobus Joris QUESTRO, ged. Leiden 7-10-1666, letterzetter, otr. aldr. 2-10-1685
1333.
Maddaleentgen van der VELDE, ged. Zwolle 21-6-1668 (wo. Witte Paardensteech en bij huwelijk geassisteerd door haar moeder Marij Jans). Zij otr. 2e Leiden 26-11-1691 Claes Jans de Muyter (Nuyter, Uyter).
1334.
Jan Cornelis DIEPENDORST, varensgezel, wo. Hazerswoude, otr. Leiden 11-12-1682
1335.
Neeltje Pieters, uit Noordwijk, wo. Nieuwe Rijn.
1336.
Teunis Jacobs van DUIJVENBODE, ged. Katwijk 10-1-1680, overl. ca. 1759, tr. aldr. 19-1-1698
1337.
Dina (Dingenoon) Cornelis de JONG, ged. Katwijk 17-4-1672.

««Katwijkse visverkoopster

1338.
Claas Gerrits van den OEVER, ged. Katwijk 14-10-1668, tr.
1339.
Trijntje Arins SCHAAP, ged. Katwijk 25-11-1668.
1340.
Kornelis de JONG, ged. Katwijk 29-12-1666, tr. Scheven. 31-12-1696
1341.
Jannetje Barents SPIERING, ged. Leiden 24-1-1675.
1342.
Zacharias Jans van den BERG, begr. Katwijk 14-10-1732, otr. Dordrecht 24-6-1696
1343.
Josijntje Abrams van HOOGENHUIJSE, ged. Scheven. 17-6-1670.
 • Hij is mogel. zn. van Jan Jans van den Berg, tr. Dubbeldam Geertrui Jans..
 • Deze kwartieren en de verdubbelingen ervan opnieuw met dank aan mevr. R. Zwart-Wissink uit Leersum.

»» Een officier (Rembrandt van Rijn, 1629/30, privécollectie)

1344.
Dirk Claas ROOS, ged. Scheven. 19-10-1644, begr. aldr. 13-1-1735, otr. aldr. 14-12-1687
1345.
Willemijntje Dane van der ZWAN, ged. Scheven. 25-4-1655, overl. na 1703.
1346.
Arie Cornelis van SCHENAART, ged. Scheven. 12-8-1674, begr. aldr. 1-6-1724, tr. 2e aldr. 9-4-1724 Maartje Claasseen Pronk, ged. Scheven. 16-2-1687, overl. aldr. vóór 3-4-1740, dr. van Claas Aryens en Kniertje Arentse Schieman, Maartje hertr. Scheven. 5-1-1729 Zijmon Teunis Lap, ged. Scheven. 31-1-1680, begr. aldr. 4-12-1742, zn. Teunis Leenderts en Claertie Foppen van Schenaert (Zijmon was wednr. van Lijsbeth Amos, begr. Scheven. 1-6-1728 met wie hij aldr. geh. was op op 6-11-1701 en hertr. aldr. 3-4-1740 Kniertje Hendriks Taal, ged. Scheven. 9-3-1710, begr. aldr. 25-6-1742, dr. van Hendrik Gerrits en Claasje van Schie), Arie tr. 1e Scheven. 8-12-1697
1347.
Cornelia Jans ROS, ged. Scheven. 15-2-1673, overl. aldr. vóór 9-4-1724.
1348.
Aldert HELLENDOORN, begr. Scheven. 7-4-1722, tr. Den Haag 17-5-1671
1349.
Clasijntje HASENHART.
1350.
Frederik FIERET, otr. Den Haag 24-8-1664
1351.
Cornelia van der BURGH.
1352.
Heijndrik Willems van BRONSVELT), ged. Den Haag (Grote Kerk) 24-1-1657, kapitein-luitenant (1699), kapitein (1707), sergeant-majoor (1723), luitenant-kolonel (1725), overl. 23-1-1734, wo. Delft 1699-1701, tr. 1e Loosduinen 2-7-1684 Maria Dirks van Rijckum, otr. 2e Den Haag 4-12-1687 Agnes Boelisse uit Gorinchem, overl. na 19-6-1699 (dopen Delft), tr. 3e ca. 1700
1353.
Maria Dirks.
 • Bij zijn doop waren getuigen:"Emanuel Prince van Portugaal in sijn plaets antonii Keyser van Bollant // Jouff. Adriana van Hestvelt weduwe van [den] // ouders Groenesteyn en [de] Maria van Bronsvelt".
 • Over de herkomst van dit geslacht bestaan meerdere lezingen: er zouden, tamelijk onwaarsch., tegelijkertijd 2 Hendrik Willemsen zijn geweest in resp. een Haagse en Achterhoekse tak; een van hen komt als getuige voor in Zutphen en wordt daar baron genoemd; de Hendrik Willems met zijn vrouw Agnes Boelisse, die hier genoemd wordt, komt voor in notariële akten in Utrecht (o.a. bij van Groenesteyn); wij volgen voorlopig de meest gangbare opvatting.
1354.
Jochem Joppen (de SWART), ged. Scheven. 27-11-1661, begr. aldr. 28-10-1711, tr. aldr. 8-12-1683
1355.
Beateris Cornelis HOOGEVEEN, geb. Rijswijk, begr. Scheven. 6-10-1728.
1356.
Kerving Joppe OVERKLIFT, ged. Scheven. 4-1-1660, visser in de Weststr. (1680), begr. aldr. 13-2-1715, otr. aldr. 18-5-1698
1357.
Geertje Jans (TIELMANS).
1358.
Cornelis Arens PRONCK, ged. Scheven. 29-1-1676, begr. aldr. 27-9-1738, tr. aldr. 15-5-1701
1359.
Dirkje Gerrits BLOK, ged. Scheven. 21-12-1677, begr. aldr. 17-7-1751.

«« Zeelanschap met vissers (Jan van Goyen, Museum of Fine Arts, Budapest)

1360.
Fop Cornelis BAL, ged. Scheven. 23-10-1644, zeeman in de Weststr. (1680), begr. aldr. 14-3-1728, tr. 2e aldr. Cunertje Arins, tr. 1e aldr. 13-12-1671
1361.
Trijntje Cornelis (van der KEIJ), ged. Scheven. 21-11-1649, begr. aldr. 8-3-1693.
1362-1363 = 708-709
1364.
Maarten Gerrits de BRUIJN, ged. Scheven. 7-2-1644, visser ter haring, begr. aldr. 28-1-1698, tr. aldr. 18-5-1671
1365.
Jopje Fransen van den BINCKHORST, ged. Scheven. 22-3-1648, begr. aldr. 5-9-1696.
1366.
Evert Teunisse, geb. ca. 1663, overl. op zee (samen met Pieter Pieters van Duijne) 6 en begr. Scheven. 28-3-1694, tr. aldr. 23-5-1688
1367.
Barber Teunis (HOECKVERMEER), ged. Monster (Terheide) 19-12-1659, overl. in de kraam, begr. Scheven. 14-11-1694.

1372.
waarsch. Jacob Abrahams (ROELEVELD), ged. Den Haag (Kloosterkerk) 6-3-1640.
1374.
Jan Arens jonge Jan HOUTMAN, ged. Scheven. 26-12-1639, visser ter haring, klapwaker in de Weststr., begr. aldr. 16-7-1720, tr. 2e aldr. 10-8-1704 Neeltje Cornelis, wed. van Gijsbert Jacobs de Jager, tr. 1e aldr. 19-5-1663
1375.
Crijntje Crijnen HARTEVELD, geb. Zandvrt? ca. 1640, begr. Scheven. 29-5-1701.
 • De klapwaker of noodhelper was meestal een gewezen visserman. Zijn taak bestond uit 's nachts het uur afroepen vr de deuren der stuurlieden, hen wekken en waarschuwen, de ankers van de schepen lichten bij opkomend tij en bij onraad roepen: Waeck, maets, waeck!.

»»De klap van de klapwaker werd ook gebruikt bij uitbrekende branden

1408.
Jan Flore WESTERDUIN, geb. Scheven. ca. 1648, stuurman ter haring in de Weststr. (1680), wo. Torenstr. (1721), gasthuismr. (1695, 1713), begr. aldr. (kerk) 4-7-1723, tr. 2e aldr. 13-10-1697 Martje Arens de Ruijter, overl. 1728, wed. van Geerlof Arins Spaans, (otr. Scheven. 14-8-1672) tr. 1e Rijswijk 28-8-1672
1409.
Leuntje Cornelis, geb. Terheide, attest. naar Scheven. 18-8-1672, begr. aldr. 22-2-1695.
1410.
Jacob Maartens PLUIJM, ged. Scheven. 2-11-1642, visser ter haring, ouderl. (1695-1698), begr. aldr. 24-8-1712, tr. aldr. 19-1-1670
1411.
Leentje Jans OVERSTRATEN, ged. Scheven. 16-6-1641, begr. aldr. 23-8-1698.
1412.
Maarten Willems (de WIT), ged. Scheven. 7-9-1642, zeeman, begr. aldr. 11-1-1696, tr. aldr. 16-12-1663
1413.
Leuntje Arens (van der TOORN), geb. ca. 1636, begr. Scheven. 19-9-1718. Zij tr. 1e Bastiaan Thijssen Kagenaer.

«« Scheveningse visser
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1414.
Ment Arins SPAANS, ged. Scheven. 16-9-1640, zeeman in de Weststr. (1680), begr. aldr. 27-8-1697, tr. aldr. 16-2-1667
1415.
Jobje Claas de WIT, ged. Scheven. 23-8-1643, begr. aldr. 8-4-1722.
1416.
Arij Arents SPAANS jr., begr. Scheven. 25-1-1654, tr.
1417.
Lijsbet Dirks de KRAE, overl. vr 1658.
1418.
Jan Teunis BAECK, geb. Terheide ca. 1609, visser, heilige geestmr. Scheven. (1677-1678), overl. aldr. na 1680, tr. 2e aldr. 5-5-1647 Claesje Maertens, wed. van Gerrit Arens Bruijn, tr. 1e
1419.
Ariaantje Leenderts.
1424.
Aelbrecht (Aelbert) Jans (VOORHEIJ), ged. Katwijk 30-8-1643, overl. na 8-2-1699, tr. 2e aldr. 18-6-1673 Maertje Pieters, tr. 1e aldr. 29-10-1665
1425.
Maertje Maertens, overl ca. 1673.
1426.
Jan THIELMANS, visser, begr. Scheven. 30-7-1708, tr. aldr. 1-6-1659
1427.
Martijntje Arins, begr. Scheven. 1-2-1725.
1428.
Arij Cornelis HEIJER (=TOET), visser in de Nobelstr. (1680), begr. Scheven. 1-6-1695, tr. aldr. 30-5-1655
1429.
Geertje Eeuwits, geb. 1624, begr. Scheven. 18-9-1701.
 • Nobelstr. = Torenstr. = Jacob Pronkstr.
1430.
Cornelis Leenderts van der HARST de jongere alias "kleen Kee", geb. ca. 1637, vishakker, wo. in het Smitsslop van de Keizerstraat te Scheven. (1680), officier schutterij en lid Valentijnsgilde in Den Haag (1695), begr. Scheven. 26-3-1715, tr. aldr. 6-6-1661
1431.
Trijntje Siere, ged. Scheven. 16-4-1645, begr. aldr. 22-10-1711.

 • G.A. 's-Gravenhage, Soc. arch. nr. 288, gezin nr. 284, 316, 354 en not. arch. nr. 1362, ongefol. 16-4-1695.

»»Geneeskundig officier der schutterij (ca. 1832)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1432.
Arij Jans (JONKER), ged. Scheven. 15-3-1665, begr. aldr. 10-6-1719, tr. aldr. 19-5-1686
1433.
Jannetje Cornelis COOPMAN, ged. Scheven. 10-1-1666.
1436.
Leendert Arens KERVINGH, zeeman, ged. Scheven. 17-2-1647, wo. 1680 Toornstr. (als Leendert Arens Corvijns Keus), begr. aldr. als Leendert Arens Keusoom 26-11-1711, tr. aldr. 26-11-1673
1437.
Kniertje Dirks, geb. Scheven. vóór jan. 1651, begr. aldr. 19-12-1711.
1438.
Cornelis Jans (JOL), geb. 1648, visser ter haring, verdronken 6 en begr. Scheven. 9-3-1694, otr. Scheven. 19-3-1673, tr. Rijswijk 3-4-1673
1439.
Kniertje Michiels, geb. Scheven., begr. aldr. (vanuit het gasthuis) 7-12-1729.
 • Het echtp. trouwt te Rijswijk omdat zij al enige maanden zwanger was; een gebruikelijke gewoonte in Scheveningen.
 • Hij verm. als ongeveer 19 jaar oud op 9-4-1667.
 • Hij koopt mei 1677 van Jan Molenijser een huisje in het Molenijserslopje voor f 220,-.
1448.
Leendert Arens KUNST, ged. Scheven. 15-2-1643, zeeman ter haring, begr. aldr. 23-5-1713, tr. aldr. 21-4-1699
1449.
Arentje Dirks BAL, ged. Scheven. 24-2-1644.
1450.
Baarthout Claes van der MEULEN, geb. Terheide, visser ter haring in de Weststr. leeft van de diaconie (1680), verdronken 20-1-1686, otr. Scheven. 10-5-1665
1451.
Helena Aelberts BUIJS, begr. Scheven. 25-1-1716.

««Graftombe van Piet Hein in de kerk van Terheide (ca. 1632)

1452.
Jan Arens KONIJN alias COECX, begr. Scheven. 1-8-1711, tr. aldr. 6-6-1672
1453.
Arjaantje Jacobs de WIT, ged. Scheven. 25-10-1648, begr. aldr. 6-1-1714.
1454.
Sijmon Cornelis FONTEIJN, ged. Scheven. 7-9-1642, stuurman, ouderl. (1698), begr. aldr. 17-4-1724, tr. aldr. 7-8-1667
1455.
Pieternella Bastiaens REIJNE, ged. Scheven. 22-11-1643, begr. aldr. 29-12-1724.
1456.
Arij Arents de RUIJTER, ged. Scheven. 30-7-1645, stuurman in de Keizerstr. (1680), met 2 zoons verdronken 8 en begr. Scheven. 12-6-1701, tr. 2e aldr. 14-2-1683 Neeltje Franken Rog, wed. van Gerbrant Jacobs de Wit, tr. 1e aldr. 26-5-1670
1457.
Jacobje Jacobs (de WIT), ged. Scheven. 11-9-1644, begr. aldr. 8-4-1681
1458.
Teunis Jans BAAK, geb. Terheide ca. 1640, zeeman ter haring, vuurboetmr., wo. Keizerstr. (1680), begr. Scheven. 1-8-1686, tr. aldr. 8-1-1668
1459.
Maartje Arins SCHIEMAN, begr. Scheven. 9-3-1717.
 • Schiemannen is het herstellen van touwwerk aan een schip.
«« Het kindje is gevallen (Jan Luiken)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1462.
Cornelis Americks (SCHAAP), ged. Katwijk 6-11-1644, tr. aldr. 8-6-1673
1463.
Bregje Dirks (HAASNOOT), ged. Katwijk a/d Rijn 6-3-1648.
1464-1465 = 1458-1459
1466.
Teunis Philips BAAK, geb. Terheide ca. 1640, mr. kleermaker, gildemr. van het St. Adrianusgilde, wo. 1680 naast zijn neef (nr. 1458) in de Keizerstr., begr. Scheven. 1-3-1682, tr. 2e aldr. 7-2-1680 Martijntje Dirks, dr. van Dirk Ghuijten, tr. 1e Terheide 19-5-1669
1467.
Helena Thijsse van CRONENSTEIN, begr. Scheven. 18-4-1679.
 • Volgens de Scheven. geschiedschrijver Vermaas is zij afkomstig van Croonenstein bij Lammen buiten Leiden, hetgeen niet onwaarschijnlijk lijkt.

»»De kleermaker
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1468.
Gijsbert Arens de JAGER, geb. ca. 1627, diaken (1667), visser in de Nobelstr. (1680), begr. Scheven. als "kerckmeester ouwe Gijs" 18-6-1687, tr. 1e aldr. 1-5-1661 Neeltje Maartens, begr. aldr. 17-5-1665, tr. 2e Terheide 25-10-1665
1469.
Geertje Jans, geb. Terheide, begr. Scheven. 18-3-1708. Zij tr. 1e Arie Pieters uit Terheide.
1470.
Claes Maartens de WIT, ged. Scheven. 10-1-1649, stuurman ter haring, schepen van Scheven.in Den Haag (1696-1723), overl. Scheven. 23 en begr. aldr. 25-1-1723, tr. 2e aldr. 26-5-1686 Dieuwertje Cornelis, begr. Scheven. 9-12-1688 (op 't koor), wed. van Hendrik Dammessen uit Rotterdam, tr. 3e aldr. 10-11-1690 Pietertje Willems Verwillich, begr. Scheven. 23-7-1705 (op het koor als Pietertie Willems, onder de zerk gemerkt P.W.), tr. 1e aldr. 11-4-1678
1471.
Jannetje Cornelis van VEENKERCKE, begr. Scheven. (koor van de kerk) 3-11-1684.
 • In het Haags college was Scheven. steeds vertegenwoordigd door 1 schepen; geen enkele Scheven. schepen werd ooit afgebeeld op een schilderij, dat vervaardigd werd ter meerdere glorie van het Haags gemeentebestuur; men neemt aan dat geldgebrek de voornaamste oorzaak is geweest.
 • Hij ligt begr. in graf 16 van de Oude Kerk: HIER LEIDT/BEGRAVEN/CLAAS MAARTENSE/DE WIT/SCHEPEN TOT/SCEVENINGE/OVT.SIJNDE.74/JAREN.12DAGEN/EN GEREGEERT/25 JAREN.10/MAANDEN.20/DAGEN EN/BEGRAVEN.DEN/25IANUARIJ/1723/
1472.
Philip Arens SUURMONT, ged. Scheven. 13-7-1659, gildemr., schepen in Den Haag (1692), schout van Scheven. (1695-1697), begr. aldr. 7-12-1740, tr. aldr. 29-1-1680
1473.
Roockje Sieren, ged. Scheven. 13-6-1649, begr. aldr. 15-7-1714 (Graf 55 Oude Kerk, zie aant. bij nr. 11777).
1476.
Jan Jans TWILT, geb. Terheide, begr. Scheven. 19-7-1705, tr. aldr. 28-5-1690
1477.
Jannetje Jacobs den HARDER, ged. Scheven. 13-2-1664, begr. aldr. 30-10-1720. Zij tr. 2e aldr. 29-12-1709 Bastiaan van Poederooijen.
1478.
Jan Cornelis de RITSER (= VISGE), begr. Scheven. 1-10-1724, tr. aldr. 17-4-1689
1479.
Hester Chiele van ESCH, geb. Loosduinen, begr. Scheven. 13-9-1711.
1480.
Arij Theunis TUIJT, ged. Scheven. 14-3-1666, begr. aldr. 7-9-1707, tr. aldr. 12-3-1690
1481.
Cornelia Arins HARTEVELD, ged. Scheven. 24-1-1666. Zij tr. 2e aldr. 30-10-1729 Gerrit Maartens de Bruijn.Gestrande walvis tussen Scheveningen en Katwijk 20/21-1-1617 (Esias van de Velde)
1482.
Dirk Arens VROLIJK, geb. ca. 1662, overl. vr 1721 (waarsch. verdronken op zee), tr. Scheven. 30-3-1687
1483.
Marijtje Willems KERVINGH (KORVINGH), ged. Scheven. 1-12-1661, begr. aldr. 3-10-1740.
1484.
Jan Jacobs COPPENDRAAIJER.
1486.
Barent HASSINGH.
1488.
Jacob Dirks BUNS (BUTTER), ged. Scheven. 2-10-1644, visser ter haring, kand. vierboetmr. (1674-1675), klapwaker in de Nobelstr. (1680), begr. aldr. 13-12-1712, tr. aldr. 21-5-1668
1489.
Jacobje Jacobs, begr. Scheven. 2-4-1710.
1490.
Floris Leenderts de WIT, ged. Scheven. 29-11-1654, zeeman ter haring, begr. aldr. 29-12-1733, tr. 2e aldr. 8-5-1701 Aeltje Pieters Taal, wed. van Arij Gielen Tasman, tr. 1e aldr. 24-12-1679
1491.
Lijsbeth Teunis HOECKVERMEER, ged. Monster (Terheide) 29-9-1656, begr. Scheven. 22-2-1701.
1492.
Willem Joris van der DOES, ged. Noordwijk 23-10-1661, tr. aldr. 18-6-1684
1493.
Grietje Philips HANNEMAN, geb. Noordwijk ca. 1660 en aldr. r.k. ged.
 • Wie haar kwartieren verder volgt komt onherroepelijk uit op middeleeuwse vorstenkwartieren via mr. Vincent Cornelis Mierop (nr. 95560). Van deze kwartieren wordt t.z.t. een aparte vervolgstaat gemaakt.
1494-1495 = 1364-1365
1496.
Cornelis Cornelis van DUIJVENBODE, geb. Katwijk 1625, tr. aldr. 17-5-1653
1497.
Neeltje Cornelis.
1498.
Gijsbert Roele van DUIJNEN, ged. Katwijk 8-8-1655, vishandelaar, weesman (1688, 1727, 1729-1730), schepen (1686, 1688), gasthuismr. (1692, 1703), diaken (1705), begr. aldr. 31-12-1737, tr. 2e Neeltje Jacobs Kruijdt, tr. 1e aldr. 30-3-1682
1499.
Leentje Claes de BEST, ged. Katwijk 30-11-1653.
 • Hij test. aldr. 24-5-1736. Zij bezaten volgens het testament o.a. een huis, erf, tuin, taanderij en drogerij.
««Katwijk bezat al in 1481 een heilige geest of gasthuis; deze steen dateert uit het gasthuis van 1718

1500.
Lodewijck van HULSENTOP, ged. Arnhem 2-7-1652, herbergier te Scheven., schout aldr. (1691-1695), lid St.-Adrianusgilde (1692), overl. 1704/1716, tr. 2e aldr. 18-11-1696 Sandrina van Walraven uit Wezel, otr. 1e Den Haag 30-7-1679
1501.
IJda Pieters van MEDEMBLICK, begr. Scheven. 10-9-1696.
 • Lodewijck wordt als lid van het gilde verm. op een zilveren plaat in het Gem. Museum van Den Haag.
1502-1503 = 1472-1473
1508-1509 = 704-705
1510.
Arie Gerrits BLOK, ged. Scheven. 5-10-1681, begr. aldr. 16-6-1729, tr. aldr. 27-3-1701
1511.
Jannetje Claes van der KEIJ, ged. Scheven. 16-5-1683, begr. aldr. 27-11-1756. Zij tr. 2e aldr. 22-1-1730 Cornelis Arens Man van Katwijk.
1512.
Willem Jeroens GROEN, ged. Zandvoort 4-10-1673, begr. Scheven. 12-3-1754, tr. aldr. 22-11-1702
1513.
Commertje Jans de BOER, ged. Scheven. 18-6-1673, begr. aldr. 13-3-1738. Het echtp. wo. n.-zijde van de Toorenstr. (1731).

««Flessenpost; je doet een briefje in een fles en zet dat overboord (Zandvoort)

1514.
Jacob Frederiks FIERET, ged. Den Haag 2-10-1678, begr. Scheven. 20-12-1721, tr. aldr. 4-5-1704
1515.
Arentje Arens van der SWAN, ged. Scheven. 11-5-1682, begr. aldr. 21-9-1765.
1516.
Frank Pieters ROG, ged. Scheven. 7-9-1670, begr. aldr. 10-8-1750, tr. 2e aldr. 6-12-1711 Trijntje Minicus de Ruijter, tr. 1e aldr. 8-4-1696
1517.
Aagje Jacobs PLUIJM, ged. Scheven. 21-2-1672, begr. aldr. 10-10-1711.
1518-1519 = 728-729
1524.
Maarten Cornelis den HEIJER, ged. Scheven. 9-9-1663, begr. aldr. 24-10-1694 (hij was 4 dagen daarvoor doodgeschoten voor de werf van een kaper), tr. aldr. 12-4-1691
1525.
Dirkje Giele TASMAN, ged. Scheven. 4-1-1662, begr. aldr. 7-6-1709.
1526.
Gijsbert Willems KERVINGH, ged. Scheven. 3-6-1668, begr. aldr. 12-11-1727, tr. aldr. 17-5-1693
1527.
Trijntje Arens DIJCKHUIZEN, ged. Scheven. 9-10-1671, begr. aldr. 9-1-1731.

»»Drie Engelse kapers jagen een Vlaardings visscherschip op het strand van Scheveningen (7-1-1787)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1528.
Gerrit Gijsse BLOK, ged. Overschie 19-11-1651, visser ter haring in de Scheven. Nobelstr. (1680), begr. aldr. 15-5-1715, tr. aldr. 4-3-1674
1529.
Trijntje Teunis HOECKVERMEER, geb. Terheide, begr. Scheven. 24-5-1723.
1530.
Leendert Cornelis KEUS(OOM), ged. Scheven. 21-3-1655, visser, vierboetmeester (1684-1686), rentmeester weeshuis (1698), wo. Keizerstraat, begr. aldr. 29-10-1727, tr. 2e aldr. 27-6-1706 Marijtje Willems Ferdegaal, vroedvrouw, begr. aldr. 3-11-1721, wed. van Cornelis Pieters Sonnevelt, tr. 1e aldr. 24-4-1678
1531.
Maartje Claren (PRONCK), ged. Scheven. 28-12-1656, begr. aldr. 31-1-1697.
 • Hij onderhandelde ooit met kapers op de Scheven. kust, hetgeen resulteerde in hun gevangenname (Vermaas).
 • Zie voor de oudste generaties van het geslacht Keus Praaiberichten, 13e jaarg. nr. 2, pag. 8-13 en 14e jaarg. nr. 1 pag. 7-19.
1532.
Arij Sijmons ROOSENDAAL alias BOEF(F), ged. Scheven. 8-1-1656, visser ter haring, begr. aldr. 27-8-1708, tr. aldr. 26-5-1680
1533.
Geertruij Joppen (de SWART), geb. ca. 1655, begr. Scheven. 5-9-1719.
1534.
Gerbrant Walichs de WIT, ged. Scheven. 1-4-1646, stuurman, begr. aldr. 26-11-1738, tr. aldr. 11-11-1674
1535.
Maartje Giele TASMAN, ged. Scheven. 29-10-1651, begr. aldr. 13-12-1727.Ga verder naar Generatie XIb

Ga terug naar Generatie X