KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XIb

»»Schaapherder

1536.
Valentin (Velten) WILHELM, geb. Mühlhausen ca. 1648, Schäfer (schaapherder), overl. aldr. oud 66 jaar 18-7-1712, otr. aldr. 10-5-1689
1537.
Anna Elisabeth HERWIG, geb. Mühlhausen 1665, overl. aldr. oud 62 jaar 30-12-1727.
 • Bij Conformierung (lidm. van de kerk) op 14-jarige leeftijd werd Valentin genoemd "Ludwig des Costenmeisters Junge"
  (= leerling van Ludwig die een belangrijke kerkel. functie bekleedt).
1538.
Hans Jacob WEIDEMANN, geb. Nenterode ca. 1642, Schlagmüller (oliemolenaar), overl. Mühlhausen 25-3-1708 (verdronken oud 66 jaar), tr. Mühlhausen 22-10-1674
1539.
Maria METZ, overl. Mühlhausen 3-9-1714.Oliemolen; hier oliemolen "De Zoeker" uit Zaandam (1610)

1544.
Jan Gijsberts van ANDEL, geb. ca. 1646, wo. "tot Eijl aen de Ribbe", begr. Andel 7-10-1707, tr. vóór 1680
1545.
Eijke Govaerts ROSA, geb. Andel vóór ca. 1655 (onmondig 24-1-1669), begr. aldr. 6-7-1733.
 • Zie ook GTMWB jrg. 29, pag. 77.
 • Hij gaat op 17-7-1675 een schuld van f 150,- aan n.a.v. de scheiding van de boedel van zijn overl. vader (R.A. Andel, inv.nr. 7).
 • Bet. te Andel de 40e penn. voor 2 m. grond in de Opperste Polder (7-10-1707).
 • Zij abandonneert de erfenis van haar moeder op 4-7-1683.
«« Andel
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1546.
Matthijs van RIJSSENBORGH, tr.
1547.
Francijna N.N.
1548.
Govert KUPERS, tr.
1549.
Machteltje van der TUIJNEN.
1550.
Gijsbert Daniëls POLDERMAN, ged. Herwijnen 21-10-1665, tr. 2e Zuilichem 10-4-1706 Geertruijdt Willems van Wijnen, tr. 1e
1551.
Gijsbertje Dircks van EWIJCK.
1552.
Philippus Jans DALLEMAIJER, geb. ca. 1645, predikant te Veen, tr. ca. 1671
1553.
Maaijke Rombouts de BRUIJN, lidm. Gorinchem 6-1-1669, attest. naar Veen 9-10-1672, begr. aldr. 13-3-1705.
 • Hij preekte zo vaak elders dat de gemeente zich over hem beklaagde.

»»Vrouw uit Veen (coll. Katholieke Universiteit Brabant)

1554.
Bertram Jooste de BRUIJN, ged. 's-Greveld.-Capelle (Vrijhoeve-Capelle) 5-6-1639, tr. Loon op Zand 9-1-1670
1555.
Maria Adriaans, j.d. van Loon op Zand
1556.
Jan Claes MOUTHAAN, ged. Loon op Zand 3-11-1641, bouwman, begr. aldr. 20-7-1723, otr. aldr. 28-12-1680
1557.
Marike Cornelis, geb. Loon op Zand ca. 1653, begr. aldr. 26-2-1722.
1558.
Jan Anthonis de SWART, ged. Waspik 12-12-1662, landbwr., begr. Loon op Zand 29-3-1711, tr. 's-Greveld.-Capelle 6-2-1689
1559.
Huijbertje Michiels de HAAN, ged. 's-Greveld.-Capelle 4-10-1665, begr. Loon op Zand 8-11-1747.
1560.
Jan Claes ROSENBRANDT, geb. Loon op Zand ca. 1647, tr. 1e 's-Greveld.-Capelle 25-10-1671 Maria Ariëns Bosscher, ged. 's-Greveld.-Capelle 17-1-1649, overl. vóór 13-1-1680, dr. van Adriaen Gerrits en Maijcken Peeters, tr. 2e aldr. 4-2-1680
1561.
Huijbertje Gijsberts HOEFNAGELS, j.d. van Loon op Zand, ged. 's-Greveld.-Capelle 19-1-1654.
 • ORA Loon op Zand, inv. nr. 28 (5-1-1679)
««Kasteel van Loon herbouwd in 1788 (Op 24-5-1269 gaf hertog Jan van Brabant het grondgebied van Venloon = Loon op Zand, met het kasteel in leen aan Willem van Horne)

1562.
Jacob Theunis van den NIEUWENHUIJSEN, geb. Capelle (Vrijhoeve) ca. 1640, wo. 's-Greveld.-Capelle "aande oostsijde van de Nieuwvaart", armenmr. aldr. (1697-1698), overl. aldr. 1699, tr. 's-Greveld.-Capelle 23-12-1674
1563.
Wilmke Jans LOOPER, ged. 's-Greveld.-Capelle 13-3-1639. Zij tr. 1e aldr. 30-3-1671 Jan Fasen uit Bavel.
1564.
Peter Adriaens de Roij, ged. Loon op Zand 14-3-1648, burgemr. 's-Greveld.-Capelle, overl. vóór 20-1-1723 (erfd.), tr. 1e aldr. 12-12-1666 Mayken Jans, van Capelle, begr. 's-Greveld.-Capelle (kerk) 3-8-1678, tr. 2e Vrijhoeve-Capelle 15-1-1679
1565.
Anneke Cornelis BOER van Capelle, overl. na 20-1-1723.
1566.
Geerit Michielse de HAEN, ged. 's-Greveld.-Capelle 25-2-1662, overl. na 8-9-1704, tr. aldr. 27-3-1690
1567.
Teuntje Ariêns VISSCHER(S), ged. 's-Greveld.-Capelle 17-3-1658, wo. Nieuwe Vaart, overl. na 8-9-1704.

»»Boerderij in Capelle

1600.
Philip Jans TREFFERS, geb. Sprang ca. 1654 (hiaat doopboek), overl. vóór 1723, tr. aldr. 4-7-1683
1601.
Dingena Cornelis Ponsdr. van de SITT(A)ERT, ged. Meeuwen 2-8-1654, wed. van Christoffel Laurens Cuypers, ged. Sprang 30-10-1650; zij overl. aldr. mei 1731.
 • R.A. Sprang, inv.nr. 91, fol. 144v.-147.
1602.
Sijmen Adriaens BOL(L), geb. 's-Gravenmoer ca. 1659, overl. na 1720, tr. aldr. 15-3-1682
1603.
Jenneke Peters BLOCK, overl. 's-Gravenmoer vóór 4-1-1706. Zij tr. 1e Jacob Sijmens de Geus.
1608.
Jan Jans UIJTHOVEN, geb. ca. 1675, begr. Eethen 3-5-1723, tr. ca. 1700
1609.
Adriaantje de GREEF, geb. ca. 1675, begr. Eethen 1-3-1732.
1610.
Peter Hendriks LANKHAAR, ged. Genderen 22-12-1669, tr. aldr. 17-2-1697
1611.
Anneke Jans van LOENEN, j.d. wo. op den Biesheuvel.
 • De Biesheuvel is een tol ten n.o. van Bab.broek in de gemeente Meeuwen.
««Noord-Brabant (Janssonius, 1658)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1612.
Ariën Ariëns GOUDE(N), ged. Veen 28-1-1674, lidm. aldr. maart 1712, tr. aldr. (wegens ziekte in zijn eigen huis) 6-6-1695
1613.
Peterke Goverts (Geurts) van de LAERT uit Hemert.
1614.
Joost Frans de RUIJTER, van Sprang, tr. aldr. 22-6-1698
1615.
Anneke Jans de BIE, van Loon op Zand
1616.
Cornelis de HAAN, geb. Drongelen ca. 1620, tr.
1617.
N.N.
1618.
(Se)Bastiaen Jans DOEDIJNS, geb. ca. 1605, landbwr. te Genderen, overl. aldr. 6-3-1653/19-11-1654, tr. 1e ca. 1630 Jenneke Cornelis de With, geb. ca. 1605, overl. Genderen in of vóór 1642, dr. van Cornelis en Catharina van Blockland, tr. 2e aldr. 31-5-1643
1619.
Anneke Jans de JONGHE, j.d. van Eethen, geb. ca. 1615, overl. Genderen 21-2-1674/25-3-1677.
 • Hij wo. Genderen (22-4-1632), bezat grond te Waalwijk onder de "Hoijgraaff" (R.A. Heusden, inv.nr. 465, fol. 37).
 • Koopt in 1649 2 h. land met timmeringen te Genderen (R.A. Heusden inv.nr. 482, fol. 136).
 • Had bij overlijden "zeecker geseeth metter timmeringe, soo berg als esthuijs daerop staende met tgenen daerop aerdt en nagelvast is, groot ses morgen, twee hondt lands sijnde boomgaert, zaeij ende weylandt, gelegen tot Genderen". Verder nog, blijkens aantekeningen uit 1674, 6 h. land op de Lange Bruckert te Eethen, 5 h. land op het Voorste Hoogveld en 1 m. in de Hoeven genaamd Thijnsbergen
 • Zie O.V. 1996, pag. 575 en GTMWB jrg. 25, pag. 263-266

»»De schotel (Jan Luiken, Het Leerzaam Huisraad)

1620.
Merten Jans COLIJN, geb. ca. 1635, wo. Drongelen, verm. aldr. wegens verkoop van een "hophoff", overl. na 16-3-1686, tr. aldr. 10-7-1664
1621.
Lijsken Franssen.
1622.
Teunis Peeters van den HEUVEL, geb. Genderen, tr. aldr. 22-6-1664
1623.
Maijke Gerrits van ESCH, wed. van N.N.
1624.
Ariën Jacobs van BERGEIJK, tr.
1625.
N.N.
1626.
Leendert Frans van HELDEN, geb. Wijk 1633/34, bewoont een hoeve met 13 m., 421 r. land onder Broeck en op den Biesheuvel, landpachter aldr. (1662-1691), overl. vóór 4-3-1694, otr. 2e Den Bosch 6-2-1681 Catharina Jans van Wijck, overl. na 4-3-1694, tr. 1e ca. 1658
1627.
Aeltje Gerrits van LIER, geb. Wijk ca. 1635, overl. aldr. ca. 1679.

««Snijden van de veer (Adriaen Jansz. van Ostade)

1628.
Rochus Philips VERHAGEN, diaken en ouderl. Aalburg (16701671), otr. aldr. 8-4-1670
1629.
Catelijn Gijsberts, j.d. van Aalburg.
1630.
Marcelis SMITS, geb. Gorinchem dec. 1652, tr. Giessen 13-4-1681
1631.
Eeltje Henricks VALKIS, j.d. van Giessen, geb. aldr. ca. 1661.
1632-1633 = 1610-1611
1634.
Hendrik Jooste BROERE, tr. Genderen 15-3-1699
1635.
Aaltje Hendriks BROERE.
 • Deze mensen hebben het zeker niet rijk gehad, want hun kinderen bewonen een "klein bouhuijsje" (1731).Brabants huisje
1640.
Thonis Hendriks STRAVER, geb. ca. 1660, lidm. Andel m. attest. van Bab.broek 4-3-1734, begr. Andel 5-4-1743, tr. Bab.broek 7-3-1683
1641.
Janneke Jans van HERWIJNEN, j.d. van Bab.broek.
1642.
Peeter Wouters van der PLAS, geb. Andel ca. 1660, begr. aldr. 6-3-1744, otr. 1e Brakel 6-4-1684 Willemijntje Willems, j.d. van Aalst, tr. 3e Giessen 10-5-1711 Maria Maartens Boerbeek (begr. Andel 26-10-1726), tr. 2e ca. 1686
1643.
Peterke Jans BIJSTERVELD, waarsch. geb. Brakel ca. 1660, begr. Andel 8-2-1707.
1644.
Aert Jans VOSCH, tr.
1645.
Iefke Jans van VLIJMEN.
1646.
Sweer Willems BOUMAN, geb. Wijk ca. 1671/1672, overl. aldr. na 18-8-1741, tr. 2e Heusden (met attest. naar Wijk) 19-8-1703 Anna Margrita van Rees, j.d. van Heusden, tr. 3e ca. 1705/1710 Lysbet van Helden, overl. na 18-8-1741, tr. 1e ca. 1694
1647.
Margrita CUPEN, overl. ca. 1702.
 • Hij bewoont een huisje met drie en een half boomgaard in de Hoeven onder Wijk (R.A. Heusden, inv.nr. 555, 19-8-1737)
 • Hij test. Gorinchem 18-8-1741 met zijn 3e vrouw (N.A. Gorinchem, inv.nr. 4148)
1648.
Jan OOMEN, ged. Well 1-2-1635, tr 1e aldr. 16-4-1659 Geertje Royen, tr. 2e aldr. 17-5-1668
1649.
Geertje Roelofs.


Vrolijk Gezelschap, Willem Buytewech, Rotterdam ca. 1619

Het schilderij zit vol symboliek en verwijst naar het straffend loon voor de zondvloed van ijdelheid. In het midden de man met de baard is Hans Worst. De meid brengt een schaal met artisjokken (sensuele lust); links van Hans een man met een glas wijn, terwijl uiterst links een man een pispot vasthoudt waarin de wijn weer zal terugvloeien; bij de rommel van roemers, berkemeiers en kannen rechts onder houdt een uitgedoste figuur zijn hoed gevaarlijk dicht bij de kolen. De kaart van Noord-Holland op de achtergrond zou kunnen wijzen op vrijheid, deugde en droogheid, die dit gezelschap niet kent

1668.
Hendrik Peters Hagoort, geb. Hagoort ca. 1630, schepen Meeuwen (29-1-1667), tr. ca. 1655
1669.
N.N.
1676.
Cnelis Paulus van de(r) GRIEND(T), buiten echt bij
1677.
Maijke Jans.
1678.
Pieter Peters STRAF(F), geb. Dussen, overl. aldr. vóór 20-5-1687, tr. aldr. 18-6-1673
1679.
Willemke Ariëns de MAN, geb. Waardhuizen.

«« Costumen op het platteland
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1720.
Isaäck Hermens van der BEEK, geb. Meeuwen, bel. Bab.broek 24-3-1690, lidm. aldr. (1690, 1705), otr. aldr. 15-5-1689
1721.
Cornelia Peeters de HAEN, ged. Waspik 20-4-1670, bel. Bab.broek 10-7-1695, lidm. aldr. (1690, 1705).
1722.
Gerrit (Geraert) Hendriks STRAVER, ged. Bab.broek 11-5-1652, tr. 1e aldr. 26-3-1675 Megteltjen (Maghtelt) Gerrits Nooteboom, dr. van Gerrit Ariëns en Aenke Aerts van Waerthuijsen alias Loijmans, tr. 2e aldr. 2-7-1679
1723.
Maijke Ariëns van WAARTHUIJSEN, j.d. van Bab.broek.
1724.
Adriaen Cornelis STAM, tr.
1725.
Emmerentia (Amerenske) Jans KIEVITS.
 • Hun eerste kind, ook een Cornelis, werd uiteindelijk na veel heisa in het Land van Altena thuis gedoopt in het kraambed van Ammerenske op 12-1-1682. Ammerenske's vader, Jan Kievits, een "bitteren papist" had nl. toestemming voor een huwelijk van zijn dr. met Adriaen Stam geweigerd; nu er toch een kind geboren was probeerde hij met enig geweld de doop ervan te verhinderen. Dankzij het krachtdadig optreden van de predikant en de vastberadenheid van Ammerenske kon het kind toch nog gedoopt worden (G.N. 1993, pag. 22-23).

»»Bezoek aan de kraamkamer (Matthijs Naiveu, ca. 1700)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1726.
Eijmbert Adriaens KIEVITS, mr. timmerman, erft het goed van zijn vader (24-3-1699), exploiteerde meerdere bouw- en weilanden, schepen van Meeuwen (1700-1720), begr. aldr. 3-2-1728, tr. Meeuwen/Eethen 18-5-1697
1727.
Elisabeth Leenderts COLIJN, begr. Meeuwen 1-1-1709.
1728.
Jan Hendriks van DRUNEN, geb. Almkerk ca. 1670, tr. 2e aldr. aldr. ca. 1703 Huibertje Jans de Vries, die aldr. hertr. 10-2-1736 Dirk H. Metselaar, tr. 1e aldr. 17-5-1693
1729.
Trijntje Lucas KLEEFMAN.
1730.
Willem Lamberts de BRUIJN, tr.
1731.
Trijntje Anthonis van CRIMPEN, geb. Bab.broek/Dussen 1650-1660.
 • Een recente vondst. Dit kwartier gaat verder met nr. 3544. De kwartieren van Crimpen zullen herschikt moeten worden, een bekend verschijnsel bij opstellers van kwartierstaten.

»»Portret van een jongen ca. 1700 (Aert de Gelder)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1732.
Jan Juriaense (Jeurins) van BORGEL, tr. 1e Meeuwen 2-11-1687 Iefken (Jiffken) Ariëns Ruimschotel, tr. 2e Veen met attest. van Bab.broek 28-7-1691
1733.
Marike Jans van der SCHOOL, j.d. van Heusden.
1734.
Jan Teunis BULLEN, tr. Dussen 19-10-1681
1735.
Geertruij Jans.
1738.
Peeter Janse OTTERVANGER, ged. Sleeuwijk 23-7-1645, tr. aldr. 6-5-1668
1739.
Josina Pieters.
1740.
Dirk Bastiaans van CRUGTEN, ged. Sleeuwijk 22-5-1644, tr. aldr. 16-3-1675
1741.
Jannetje Willems, j.d. van Capelle.
1742.
Cornelis Jans OTTERVANGER, ged. Sleeuwijk 22-12-1657, tr. 2e ca. 1694 Anneke Pieters, otr. 1e aldr. 11-4-1682
1743.
Jobke (Jaenke) Jacobs, van Sleeuwijk overl. aldr. ca. 1694.

««Het fort van Sleeuwijk

1744.
Peter Anthonis DOEDIJNS, geb. ca. 1640, minderj. 5-6-1660 (R.A. Heusden, inv.nr. 493, fol. 38), overl. vóór 18-3-1699 (wanneer zijn wed. voor f 240,- een half h. bouwland koopt te Eethen op het "voorste hoochveld", R.A. Eethen, inv.nr. 9, fol. 58), tr. ca. 1670
1745.
Anna Adriaens de POORTER, geb. ca. 1645, begr. Eethen 22-4-1714; zij tr. 2e aldr. 14-6-1700 Bastiaan Colf(f); dit huwel. werd door echtsch. ontbonden 20-11-1706.
 • Hij was voor f 750,- voor een vierde deel portionaris van de korenmolen te Genderen (19-6-1663).
 • Zij is gescheiden van haar tweede echtgenoot 20-11-1706 (R.A. Eethen, inv.nr. 9, fol. 89-89v.); de erfd. volgde uiteindelijk op 18-4-1731 (R.A. Eethen inv.nr. 11, fol. 57v.-60).

 • Zie ook GTMWB jrg. 26, pag. 61-62.Korenmolen van Genderen
1748.
Jacob Adriaens de POORTER, geb. ca. 1660, landbwr., heemr. Heer Dirks Dijk (1702), schepen van Eethen (1702-1706), begr. aldr. 6-10-1707, tr.
1749.
Sybilla Gerrits HAAGOORT, ged. Meeuwen 11-9-1661, begr. Eethen 28-4-1741.
 • Zij bewoonden een boerderij, "het gezeete huijs, berg en schuuren, staende en gelegen alhier op het voorste hoogvelt, groot elf 't half honde lands, daervan de eene helft is leenroerig aen de huijse van Meeuwen".
 • In 1705 had hij in leen van de heerlijkheid Eethen etc., 15 m. en 2 h. waarvoor hij 64-9-0 betaalde; behalve de kerk, met 36 m., was hij de grootste grondgebruiker te Eethen.
 • Zij test. 6-9-1727 en 15-4-1741.
 • Nageslacht van dit echtp. noemde zich ook van Doeveren of van Doveren. (R.A. Eethen, inv. nr. 2, 30-4-1740).
1750.
Antonie VERKUIJL, overl. 13-10-1727/8-3-1728, tr.
1751.
Maria Laurens van DIJK.
1760.
Jan Theunis van ARKEL, wo. Arkel, tr. ca. 1674
1761.
Meijken Huijberts.

»» Gabrièl Metsu (1657-1659) Slapende jager

1764.
Hermen Hermens HAEGEN, tr. ca. 1682
1765.
Sijke Foppe van DRIEL. Zij tr. 1e Joost Huijberts van der Brugge op Rietvelt, die overl. is vóór 14-4-1681.
 • Zijn vader is mogelijk Herman Hagen, die te Rietveld woont (1-6-1642), als wednr.
  te Gorinchem huwt 29-2-1656 en aldr. test. (N.A. Gorinch. 4042, 29-7-1675).
1766.
Theunis Dircks van BEEST, waarsch. ged. Arkel 23-2-1642, wo. Arkel op de Dam, overl. na 23-5-1707, tr. (huwel.voorw. N.A. Gorinchem 4026) 31-10-1680
1767.
Lijsbeth Pieters de GROOT.
1768.
Bastiaen Bastiaens KONING, overl. Almkerk vóór 6-3-1701, tr. aldr. 1688
1769.
Beatrix Ockerse SCHEP.
 • R.A. Emmikhoven, inv.nr. 5, fol. 142-142v.
1770.
Leendert Ariëns CAMERMAN, geb. Almkerk ca. 1660, wo. 27-9-1688 aldr. aan de Nieuwendijk (R.A. Almkerk, inv.nr.14), tr. 1e Lijsbeth Jacobs van St. Maertensdijk, wed. van Dirck Ariëns Vackersland, zij overl. vóór 31-8-1692, tr. 2e Zuid-Beijerland 1-5-1693
1771.
Jenneke Matthijs (Teeuwis) de WEERT, wo. bij huwel. te Zuid-Beijerland.
 • O.V. 1961, blz.76.
1772.
Cornelis Anthonis van CRIMPEN, ged. Dussen 23-2-1659, tr. aldr. 29-6-1692
1773.
Teuntje (Toontje) VERDOORN, ged. Dussen 21-2-1672.
1776.
Claes Aerts van 't SANT, geb. ca. 1620, tr. 2e Sleeuwijk 21-12-1670 Adriaantje de Greef uit Waalwijk, tr. 1e ca. 1645
1777.
Maeijcke Cornelis (KRAIJEVELD).
1780.
Machiel Jacobs SNOECK, geb. ca. 1625, overl. vóór 2-11-1680, tr. 1e ca. 1651 Hendrickse Melis Verschoor, dr. van Melis Adriaens en Mayke Jans, otr. 2e Sleeuwijk 11-3-1668
1781.
Mayken Cornelis uit Almkerk. Zij otr. 2e Sleeuwijk 2-11-1680 Claas Pieters Romeijn, wdnr. van Govertje Aerts en otr. 3e aldr. 19-11-1684 Cornelis Bastiaans, j.m. van Sleeuwijk.

«« Almkerk (Achtersteeg)

1784.
Seeger Teunis DONCKENBEECK, geb. Almkerk ca. 1672, overl. aldr. vóór 19-6-1731, tr.
1785.
Teuntje Thonie VERMEULEN, wo. in de Brugdam onder Almkerk.
 • Voor f 1120,- worden 7 m. land aan haar getransporteerd (19-6-1731).
1786.
Oth Willems WALRAVEN, tr. Almkerk 27-12-1693
1787.
Lijntje Huijge van WIJNGAARDEN.
1788.
Peter STRUIJCK, ged. Delwijnen 27-10-1670, ruiter onder de overste Pallant, tr. Kerkwijk 1-1-1703
1789.
Jenneke Cornelis van der LOO (de LOOIJ), geb. Almkerk ca. 1675.
1790.
Dirck Cornelis KAMP, verm. als borg te Almkerk (25-1-1685), armenmr. Almkerk (1686), test. Emmikhoven (25-9-1719), tr.
1791.
Claaske Cornelis SAGHT.
1792.
Jacob Jans (van BOCKUM), geb. ca. 1665, overl. na 1718, otr. Krimpen a/d Lek 27-4-1696
1793.
Hester Huijge.
 • Bij toeval ontdekte ik hem als doopget. te Oegstgeest (1688) bij zijn zuster Jannetje Jans, die aldr. in 1687 geh. was met Gerrit Jacobs van Leeuwen. Een andere dg. was Neeltje Cornelis Speelman, waarsch .zijn moeder.
1796.
Jillis Jans van WIJEN, ged. Albl.dam 7-11-1703, tr. Moordrecht 6-1-1726
1797.
Teuntje Willems SOOS, ged. Gouderak (Moordrecht) 17-5-1699.
1798.
Cornelis Leenderts VLIEGER, geb. Ridderkerk, tr. aldr. 1-5-1707
1799.
Annetje Jacobs van der JAGT, geb. Barendrecht.
1800.
Maarten Ariëns (BOEL), geb. Streefkerk, tr. aldr. 11-6-1690
1801.
Marrigje Leenderts, geb. Streefkerk.
1802.
Jan Ariëns BAERTMAN, geb. Brandwijk ca. 1690, kerkmr. aldr. (1739), diaken (1755), ouderl. (1769), overl. in of na 1769, tr. Streefkerk 7-2-1712
1803.
Aentje Gerrits TROMP, geb. Brandwijk ca. 1690, overl. na 17-12-1755.

»»Riviergezicht met ruiter (Anthonie van Borssum, 1660)

1804.
waarsch. Pieter MARCELIS, wdnr., soldaat, tr. Gorkum 2-7-1698
1805.
Johanna van KUILENBURG.
1808.
Willem MUIJS, ged. Nw.-Lekkerl. 8-10-1690, otr. Krimpen a/d Lek 10-2-1713
1809.
Anna Jacobs (Japiks) BOENDER alias BUIJS.
1810-1811 = 914-915
1812.
Gerrit Pieters (KOOIJWIJCK), ged. Albl.dam 2-12-1685, tr. aldr. 21-2-1723
1813.
Beijgje Willems, ged. Molenaarsgraaf 28-8-1688. Zij tr. 1e Albl.dam 5-5-1720 Bastiaen Leenderts Pijl.
1814.
Pieter Huge KORT, ged. Albl.dam 22-7-1696, tr. aldr. 22-12-1720
1815.
Weijntje Ariëns van der HOEVE, ged. Albl.dam 4-11-1696.
 • Het echtp. test. aldr. 11-7-1754.
1816.
Martinus HERWIG, ruiter onder de Prins van Wurttemberg, tr. Schelluinen 8-1-1708
1817.
Grietje Aartse BAAN, j.d. van Schelluinen. Zij tr. 2e aldr. 10-11-1726 Aert Aerts Bijsterveld, wednr. van Machteld Cornelis van de Voort.
1818.
Gijsbert Hendriks VLOT, ged. Bl.graaf 16-12-1691, begr. aldr. 17-10-1734, tr. 2e aldr. 1-5-1729 Ariaantje Pieters, j.d. van Peursum, tr. 1e aldr. 8-1-1719
1819.
Anna Cornelis van WAART, geb. Gorinchem, overl. Bl.graaf febr. 1726. Zij tr. 1e aldr. 3-5-1701 Claas Leenderts de Boer.
1820.
Cornelis Dirks van WIJNGAARDEN, geb. Sliedrecht ca. 1698, tr. ca. 1723
1821.
Neeltje Cornelis van ASPEREN, geb. kort vóór 1705.
1822.
Dirk Corstiaans van ASPEREN, ged. Oud-Alblas 13-8-1702, landbouwer, begr. aldr. 13-11-1749, tr. aldr. 29-11-1722
1823.
Marijgje Ariëns BAKKER(S), ged. Oud-Alblas 19-3-1702, begr. aldr. 6-1-1781.

««Landman (Jan Luiken)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1824.
Ariën Ariëns (NEEF), geb. Bl.graaf ca. 1673, wo. op Hofwegen, tr. Bl.graaf 3-1-1705
1825.
Ariaantje Cornelis, ged. Bl.graaf 27-8-1679.
1826.
Huijg Ariëns PAL(T)S, ged. Giessen-Nieuwkerk 2-3-1687, wo. Hofwegen (1721), molenaar op een der voorste molens van de Nederwaard (1760), tr. Bl.graaf 26-1-1721
1827.
Meinsje Ariëns KRIJGER, j.d. van Giessen-Ouderkerk, begr. Bl.graaf 12-3-1728.
1828.
Jacob (Japik) Cornelis SCHOUTEN, ged. Albl.dam 4-12-1667, begr. aldr. 25-5-1742, tr. aldr. 20-11-1690
1829.
Maijke (Maasje) Pieters van ASPEREN, ged. Albl.dam 14-8-1667, begr. aldr. 1-12-1751.
 • Het echtp. test aldr. 17-9-1732.
1830.
Engel Jans VROEGOP, ged. Rotterdam 25-5-1664, wo. Schiedamsedijk, tr. aldr. 23-11-1700
1831.
Dirkje Jans LAM(N)SBERGEN, j.d. van Rotterdam.
1834.
Jacob Simonse, schoenmaker, tr. vóór 1676
1835.
Jannichje Adriaens, beiden lidm. Giessen-Nieuwkerk 23-10-1707.
1836.
Jan Arijens BOUWMAN, ged. Albl.dam 15-2-1654, tr. aldr. 7-4-1681
1837.
Aeltje Jans, j.d. van Reijerkerk.
1872.
Arij Bastiaans NIEMANTSVERDRIET, geb. Klaaswaal ca. 1690, vlas- en veeboer te Charlois (1733), kerkmr. en administrateur der dorpsgoederen aldr. (1733), diaken (1740, 41) begr. aldr. 28-7-1756, tr. 2e aldr. 27-1-1726 Helena Bastiaans van Gameren met wie hij test. Rotterdam 21-5-1726, tr. 1e aldr. 30-9-1714
1873.
Susanna BRANT, j.d. van Abbenbroek, overl. Charlois vóór 27-1-1726.Oude kerk van Charlois.
In 1458 schenkt de toenmalige eigenaar Filips van Bourgondië het gebied - waarin Charlois is gelegen - "De Reijerwaard" aan zijn welbekende zoon en opvolger Karel van Bourgondië, ook wel Karel de Stoute (= Dappere) genoemd (foto onder). Op zijn beurt geeft deze het bestuur in handen van Matteys de Huyzer, IJsbrand Uyt ten Hage, Arend van der Woude en Anthony Michelsz. van Eversdijck. Verder geeft Karel de Stoute aan genoemde "grondheren" toestemming de grond “te bedijcken tot corenlande uyten zoute wateren ende vloeden van der zee”. Hij bepaalde hierbij tevens dat de ingedijkte grond “voortaen heten sal ’t land van Charollais (later verbasterd tot Charlois). Deze bepaling vindt zijn oorsprong in het feit, dat Karel graaf is van het graafschap Charollais in Frankrijk waar de naam Charlois dan ook vandaan komt. Op 14 april 1462 keurt Karel de Stoute de overdracht goed.
Hij verorderde dat de vier "grondheren" een kerkgebouw zouden stichten, gewijd aan de heilige martelaar Sint Clement (volgens het Romeinse martelaarsboek was hij de derde opvolger van Petrus en dus de derde paus. Clement werd rond het jaar 100 met een anker om zijn hals op last van keizer Trajanus in zee geworpen en daardoor als martelaar gekroond). De allereerste kerk moet vrijwel zeker vóór 1467 klaar zijn geweest. Dit omdat in dat jaar Charlois al was ingedeeld bij het decanaat Schieland en dat hield in, dat er op Charlois dan ook al een pastoor was. Hierdoor kan worden aangenomen dat er ook een kerk geweest moet zijn. Deze kerk moet een zeer eenvoudig gebouw zijn geweest. Verschilende straatnamen in Charlois herinneren nog aan deze gebeurtenissen (Bron: Internet)

«« Karel de Stoute

1874.
Crijn Centen den BESTEN, ged. Charlois 12-6-1672, mr. metselaar, wellicht later boer (gezien zijn bezittingen), leenman Staten van Holland, diaken (1701-1702), toeziend kerkmr. (1711), kerkmr. (1712), schepen (1715-1721, 1728), begr. aldr. 17-1-1751, tr. 1e aldr. 31-7-1701 Cornelia Cornelis de Man, dr. van Cornelis Jans en Janniken Jans Pijsel, tr. 2e aldr. 1-5-1712 Roockje Abrahams Swaal, dr. van Abraham Ariëns en Neeltje Pieters Puijk, tr. 3e aldr. (huwel.voorw. 29-6-1715) 30-6-1715
1875.
Helena Hendriks COMMIJS, ged. Charlois 29-6-1687, begr. aldr. 14-11-1763.
 • Het echtp. test. aldr. 6-9-1750 en zij nogmaals aldr. 16-1-1758.
1876.
Cornelis Ariëns CRUIJTHOF, ged. Charlois 3-10-1677, tr. aldr. 18-12-1701
1877.
Pietertje Bastiaans VERSCHOOR, ged. Charlois 12-10-1669.
1878.
Hendrik Pieters BLOK, begr. ca. 1718, tr.
1879.
Ariaantje Pieters NUIJ(T)S, geb. Charlois ca. 1670.
1880.
Bastiaan Ariëns GELDER, ged. Charlois (Katendrecht) 17-6-1674, begr. Charlois 17-8-1742, tr. aldr. 8-5-1707
1881.
IJfje (Ifje) Jans SOETEMAN, geb. Katendrecht ca. 1675, overl. aldr. na 3-5-1716.
1882.
Jan Willems VISSER, tr. Barendrecht 10-11-1709
1883.
Maaijke Izaäks GROOTENDORST, ged. Heerjansdam 7-3-1682.
1884.
Jan Cornelis TACKEBOS, geb. Katendrecht ca. 1660, schepen aldr. (1690, 1696, 1698, 1706, 1711 en 1713), tr. 1e Charlois 3-6-1685 Claesje Cornelis Mol, tr. 2e Charlois 1-4-1703
1885.
Neeltje Pieters OOSTHOEK, ged. Charlois 21-4-1675.
1886.
Jan Leenderts VOETJES, ged. Charlois 18-4-1688, heilige geestmr. aldr. (1719-1720), overl. begin 1720, tr. aldr. 26-4-1716
1887.
Lijsbeth Cornelis SMEER, ged. Charlois 2-11-1687, begr. aldr. 17-8-1768. Zij tr. 2e aldr. 17-11-1720 Jan Jacobs Voetjes.

»»Hollands dorpje

1888.
Simon Ariëns LEEGENDIJCK, ged. Charlois 5-2-1668, tr. 2e Rotterdam 12-4-1716 Grietje Jans Venisoen, wed. van Jan Joris Bijvol, hij begr. West-IJsselmonde 28-2-1721, tr. 1e Charlois 31-5-1699
 • Door ziekte was hij niet in staat in zijn eigen onderhoud tevoorzien; waarsch. bouwman of fruitteler
  te West-IJsselmonde (1696)
1889.
Leentje Jans (van) GELDER, ged. Charlois 19-2-1673, begr. IJsselmonde 13-12-1715.
1890.
Ary Pieters HUYSMAN, geb. ca. 1670, begr. Rhoon 5-10-1726, tr. aldr. ca. 1695
1891.
Barbara Symons HOOGWERFF, geb. Rhoon ca. 1670, begr. aldr. 1755.
1892.
Hendrik Leenderts van der STEEN, geb. ca. 1666, wo. Pernis (1694), begr. aldr. 16-4-1723, tr. aldr. 12-2-1694
1893.
Crijntje Claas KRIJGER, j.d. van Pernis, wo. aldr. (1694), begr. aldr. 7-7-1714.
1894.
Cornelis Pieters ROODENBURG, geb. Vlaardingen ca. 1685, wo. Pernis (1694), begr. aldr. 16-4-1723, tr. 1e aldr. 16-11-1710 Cornelia Jacobs de Jong, wed. van Pieter Jans IJserman, die wednr. was van Neeltje Jans Keiser, tr. 2e aldr. 29-4-1714
1895.
Lijsbeth Pieters de JONG, j.d. van Pernis, begr. ald. 28-2-1774; zij tr. 2e aldr. 1-7-1721 Jan Leenderts van Bergen.

«« Het vrolijk huisgezin (Jan Steen, 1668, Rijksmuseum, Amsterdam)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

1896.
Cleijs Leenderts LODDER, overl. Heerjansdam na 25-1-1699, tr. aldr mei 1690
1897.
Joosje Ariëns SALIJ, overl. Heerjansdam na 25-1-1699.
1898.
Aert Ariës LAGENDIJCK, ged. Hendrik Ido Ambacht 13-5-1668, tr. Rijsoort 22-5-1701
1899.
Heijltjen Ariës HARTOG, j.d. van Swijndregt.
1912.
Lourens Pieters NOORDZIJ, tr.
1913.
Maartje Willems.
1914.
Jacob Cornelis BARENDREGT, ged. Charlois 3-11-1669, wo. Katendrecht, begr. Charlois 27-4-1743, otr. IJsselmonde 25-4-1706
1915.
Adriaantje Arens COMPEER, ged. IJsselmonde 9-11-1681, begr. Charlois 18-9-1752.
1916.
Timon Reijmette de ROOS, ged. Charlois 5-12-1666, wo. Katendrecht, overl. na 22-4-1706
(schuldbekentenis aan de "Diakonij Armen van Charlois"), tr. Charlois 15-4-1696
1917.
Annetje Willems van DIJCK, ged. Charlois 23-8-1671.


Herberg met reiswagen (Salomon van Ruysdael, ca. 1655)
1920.
Willem Ariëns van der STELT, geb. Almkerk ca. 1650, herbergier, tr. 2e ca. 1697 Marike Ariens, tr. 3e Almk.-Emmikh. 20-4-1704 Lijsbeth Bastiaens de Greef, dr. van Bastiaen Jans en Jenneke Pieters, tr. 4e aldr. 8-12-1715 Jenneke Groeneveld, tr. 1e ca. 1680
1921.
Lijsbet Dirks.
1922.
Coenraat Gerrits (Geerts) BOVENHOF, geb. ca. 1630, metselaar te Oud-Gastel, diaken aldr. (1663, 1665), ouderl. (1674-76, 79, 90, 93), schepen (1666-1691), overl. aldr. na 9-4-1693, tr. 1e Rucphen 16-11-1653 Jenneke Cornelis van der Hairt, wed. van Willem Hendriks Bocks, tr.2e Oud- en Nieuw-Gastel 16-2-1681
1923.
Elisabeth Adriaans STAALMAN, wed. van Willem Jans Schiffer.
1936.
Jan Nanninghs OUWERKERK, geb. ca. 1645.
1940-1941 = 1740-1741
1944.
waarsch. Peter van ANDEL, tr.
1945.
Sijke Huijberts BREUGELMAN(S).
1948.
Jan Wouters van OLDENBURG, ged. Dussen 2-3-1659, tr. aldr. 25-4-1683
1949.
Neeltje Anthonis van CRIMPEN, ged. Bab.broek 26-11-1651.
1950.
Andries Dirks GROENEVELT, geb. Almkerk, tr. Geertruidenberg 25-1-1684
1951.
Maria (Marieke) Jacobs VISSCHER, geb. Raamsdonk.
 • Het echtp. test. Emmikh. 22-11-1719.
«« Molenaar

1952.
Huijbert Jooste (Hubertus Judocus) PRUIJSSER (PRUYSER), geb. ca. 1645, ged. r.k., molenaar van Kytrijce (waarsch. Oost-Pruisen, tegenw. Polen), overl. Almkerk vóór 23-8-1712, tr. 1e ca. 1670 Catharina (Catalijn) van der Pijl, ged. Sleeuwijk 29-7-1646, dr. van Willem Goverts en Maijken Paulus, tr. 2e r.k. ca. 1678 Anneke Louwrens Mulders (Anna Laurentius Kreijne), tr. 3e r.k. ca. 1706
1953.
Dingena Leenderts (Leonardus) BRAS, overl. na 16-5-1728 (dg.). Zij tr. 2e Almkerk 7-4-1714 N.N. Lagrouw en wo. aldr. aan de Uppelsedijk.
 • Zie R.A. Woudrichem, inv.nr. 143 (11-4-1693), R.A. Almkerk, inv.nr. 22(35) (23-8-1712/13-5-1713), GTMWB jrg. 14, pag. 204 (hier op 20-3-1686 verm. als wednr. van Cathalijne Willems van der Pijl), GTMWB jrg. 15, pag. 67, GTMWB jrg. 19. pag. 124 en GTMWB jrg. 31, pag. 9.
1954.
Ariën Wiggerde BUIJS, ged. Lekkerkerk 31-10-1688, tr. 1e Stijntje Huijghe van Weert, tr. 3e ca. 1719 Dirkske Camp, tr. 2e Dussen 10-11-1715
1955.
Dirkske Anthonis van BOXTEL, geb. Almkerk ca. 1695.
1956.
Jan HACKER, ged. Werkendam 17-1-1697, mr. bakker, kerkmr. (1748-1750), otr. 2e aldr. 8-6-1726 Dingena Verdoorn, tr. 1e aldr. 13-6-1723
1957.
Aletta CANT, ged. Werkendam 3-10-1688, overl. aldr. vóór 6-2-1724.
1958.
Leendert de GROOT, tr.
1959.
Everijntje Hendriks SEGGERS. Zij tr. 2e Sleeuwijk 9-11-1721 Cornelis Dirks van den Heuvel.
1960.
Corstiaan RUIJMSCHOOTEL, geb. Uitwijk ca. 1680, tr. aldr. 1-11-1705
1961.
Teuntje Ariëns OTTE(R)VANGER, j.d. van Uitwijk, ged. Sleeuwijk 3-9-1679.
1962.
Sijmen van BOMMEL, j.m. te Heesbeen, geb. ca. 1665, tr. Doeveren 9-7-1690
1963.
Lijsbeth Ariëns DOEDIJNS, ged. Doeveren juli 1667.
 • Zie GTMWB, jrg. 25, pag. 62
1970.
Cornelis Cornelis PONSEN alias VISSCHER, ged. Werkendam 1-3-1676, aannemer van werken, overl. aldr. vóór 19-3-1742, tr. ca. 1698
1971.
Susanna Peters de HEER, ged. Werkendam 1-5-1675, overl. aldr. 19-1-1746.

»»Detail stadsgezicht op Dordrecht (Adam Willaerts, 1629).
Op het schilderij zijn vissersboten te zien, houtvlotten en in het midden een oorlogsschip, dat een saluutschot lost. De belangrijkste poorten en gebouwen van Dordrecht, waaronder de Riedijkspoort, het Groothoofd en de Grote Kerk, zijn duidelijk herkenbaar. In het schip op de voorgrond beeldde Willaerts zichzelf af met een schetsboek

1972.
Jan IJsbrants de VRIES, ged. Werkendam 2-2-1698, "ordinaris mart en vragtschipper van Werkendam op de stadt Dordrecht en bedienende het veer van Werkendam op Rotterdam", overl. aldr. vóór 10-12-1765, otr. aldr. 26-4-1722
1973.
Oeijke van DRIEL, ged. Werkendam 25-12-1699 (?), overl. aldr.
1984.
Een van beiden:
a) Cornelis Huijberts DECKER, otr. Veen 9-2-1676 Anneke Stevens.
b) Cornelis Gijsbrechts DECKER alias "den kleijneboer", lidm. Veen 8-7-1692, tr. aldr. 24-10-1670 Heesken Pieters, met attest. van Aalst, wed. van Michiel Jans Opleeuw.
 • De vader van nr. b): Gijsbert Cornelis (Decker) alias "den jongen boer", lidm. Veen 25-12-1676, overl. aldr. 10-7-1704.
1992.
Anthonis Claes de BOCK, j.m. van Meeuwen, wo. Drongelen (1734), overl. na 15-3-1734, tr. Meeuwen 8-3-1697
1993.
Mayken Ariëns BUYS, van Drongelen.
 • Zie G.N. 1999, pag. 115.
1994-1995 = 1720-1721

««Glazenmaker
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

2000.
Bartel Jacobs SCHREUDER, j.m. van Wolgast in Pommeren, glazenmaker te Veen, otr. aldr. 22-5-1683, attest. naar Heesbeen 6-6-1683, tr. Aalburg 7-6-1683
2001.
Jenneke Ariëns. Zij otr. 1e als j.d. van Aalst te Veen met attest. naar Andel 31-8-1680 Gijsbert Gijsberts van Campen.
2002.
Dirk Jans van HERWAARDEN, ged. Veen 19-3-1673, otr. aldr. 16-4/tr. mei 1701
2003.
Margarita Willems ALTVEER, j.d. van Nimwegen, geb. ca. 1675 (doop niet gevonden), lidm. Veen met attest. van Aalst 24-12-1700.
2008.
Ariën Gijsberts de BOER, ged. Veen 7-8-1675, lidm. aldr. 27-12-1702, tr. aldr. 9-7-1704
2009.
Baertje (Bertje) Gerrits van der FLIER, ged. Veen 30-9-1674.
2010.
Jasper Nicolaes van den KIEBOOM, geb. ca. 1675, overl. vóór 1752, tr. Uitwijk 1705
2011.
Lijsbet Lammerts van der POL, geb. Wijk ca. 1675, begr. Uitwijk 3-1-1753.
2012.
Joost Jooste COOLHAAS, ged. Veen 19-7-1672, lidm. aldr. 20-3-1704, burgemr., diaken en heemr. aldr. (1709), overl. aldr. 19-11-1725/23-2-1735, tr. aldr. 4-5-1698
2013.
Peterken Gerrits KAMMERMAN(S), ged. Veen 28-1-1674, lidm. aldr. 4-4-1692, overl. aldr. 27-8/24-12-1756

»»Zalmschouw.
Het zou nog 400 jaar duren voor delen van het in 1421 overstroomde gebied van de Grote of Zuid-Hollandsche Waard weer boven water kwamen en de bies-, riet- en griendcultuur een kans kreeg. Tot die tijd heersten de vissers over de ondiepe wateren van de Biesbosch en was visserij veruit de belangrijkste economische activiteit in het prille zoetwatergetijdengebied. Vanaf de zestiende tot de negentiende eeuw waren zo'n 100 tot 150 vissers uit verschillende dorpen (o.a. Werkendam en Woudrichem) aktief in het door de zee verzwolgen gebied. Ze volgde de seizoenscycli van de trekvissen, taanden de netten, teerden hun drijverschuiten en visten op het ritme van de getijden. De vaak rijke vangst bestond voornamelijk uit zalm, steur en elft aangevuld met fint, houting, prik, bot, en spiering. Populaire vissoorten die om uiteenlopende redenen veel geld opbrachten.

2016.
Ariën Cornelis de KEIJSER, ged. Werkendam 21-1-1663, diaconie-armenmeester, overl. aldr. vóór 28-4-1747 (akte van Transport), tr. 2e ca. 1715 Anna Wouters Hakker, begr. Werkendam 3-3-1757, dr. van Wouter Joppen en Eeltje Cornelis Bakker, test. met haar aldr. 13-3-1734, tr. 1e ca. 1683
2017.
Anna Jans van WENSEN, ged. Werkendam 15-7-1663.
2018.
Ariën Commers BRIEVINGH, overl. Werkendam vóór 10-9-1721 (akte van Hypotheek), tr. aldr. ca. 1684
2019.
Teuntje Andries SCHILT, ged. Werkendam 9-4-1653.
2020.
Cornelis Joost (LEENMANS), overl. vóór 15-4-1739 (akte van Transport), tr. ca. 1683
2021.
Seijke Dirks van der WAL, ged. Werkendam 23-7-1656.
2022.
Hendrick Stoffels de BOER, ged. Werkendam (De Werken) 11-3-1649, overl. vóór 20-7-1723 (akte van Transport), tr. ca. 1683
2023.
Jannetje Jacobs van der SCHUIJT, ged. Werkendam (De Werken) 25-8-1661, overl. aldr. vóór 2-6-1727 (akte van Transport).
2024.
Bastiaan Bastiaans de WAERT, ged. Werkendam (de Werken) 12-9-1674, tr. Boven-Hardinxveld 30-3-1698
2025.
Geertje Joppen (WISBOOM).
2026.
Pieter Jans van VORSEL alias MULDER, ged. Werkendam 27-3-1672, tr.
2027.
Trijntje Jans de HAAN.
2028.
Cornelis Jans de LEEUW, ged. Werkendam 28-2-1658, tr.
2029.
Jannetje Jans van den HEUVEL.juni
2032.
Barend Jans HOVESTADT, overl. Werkendam vóór 16-8-1737 (akte van Transport), tr.
2033.
Cornelia Everde van BATENBURG, ged. Werkendam 30-1-1678, overl. aldr. vóór 16-8-1737 (akte van Transport).
2034.
Herman(us) Hermans BAGGERMAN, ged. Werkendam 2-11-1687, overl. aldr. vóór 25-1-1748 (akte van Transport), tr. 1e N.N., tr. 2e
2035.
Geertje Pieters (van den BOGAART), ged. Werkendam 2-5-1683, overl. aldr. vóór 8-12-1742 (akte van Transport); zij tr. 1e Claas Ariëns de Jonge.
 • Hij test. aldr. 7-4-1739.
2036.
Jacob Jans de GEUS, ged. 's-Gravenmoer 11-11-1685, schipper, aannemer van werken te Werkendam (1749), overl. aldr. vóór 1-5-1756, tr. ca. 1708
2037.
Aagje Willems (van) de(r) WIND(T), ged. Vlaardingen 7-11-1688, begr. Werkendam 29-10-1770.
2038.
Ariën Corsten van den HEUVEL, ged. Werkendam 15-4-1660, overl. aldr. vóór 10-2-1723, tr. ca. 1690
2039.
Japodina (Jobdina) CLOOTS, ged. Werkendam 1-9-1667, overl. aldr. vóór 19-5-1731.

«« Bij Werkendam

2040.
Ariën Cornelis VERSCHOOR, ged. Werkendam 12-7-1682, tr.
2041.
Geertruijd Everts van BATENBURG, ged. Werkendam 30-4-1673.
2042.
Jan Clauwerde RITMEESTER, ged. Werkendam 25-7-1690, tr. ca. 1722
2043.
Anneke Samuels van der KOPPEL, geb. Almkerk. Zij tr. 2e Werkendam 8-4-1735 Corstiaan de Haan.
2044.
Claes Bastiaans BAGGERMAN, ged. Hardinxveld 5-7-1665, overl. Werkendam vóór 13-2-1738, tr.
2045.
Lijsbeth Gerrits van de SCHUIJT, ged. Werkendam 15-5-1670.
2046.
Hendrik Cornelis de HEER, ged. Werkendam 15-8-1669, tr.
2047.
Amilia Leenderts RIJCKEVORST, Ged. Werkendam 21-11-1674.Ga verder naar Generatie XIIa
Ga terug naar Generatie XIa