KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XIIb

3072.
Cloesz (Clobes) WILHELM, geb. ca. 1601, "Schäfer zu Dabelshausen" (Dagobertshausen), overl. Mühlhausen, 84 jaar oud, 9-1-1686, tr.
3073.
N.N. , overl. Mühlhausen als "Cloes Wilhelms Frau von Mühlhausen" 22-1-1675.
 • Hij wordt mogelijk verm. in Das Hessische Mannschaftenregister van 1639 als "Claus Wilhelm 4 Metzen (= schepel) ausgestelt".
«« Register met maten uit Hessen-Kassel, 17e eeuw; de variatie in maten en gewichten was enorm;
uitgebreide informatie op http://www.vhghessen.de/inhalt/werkzeugkasten.htm"


3074.
Johannes der Hohmann HERWIG, geb. Mühlhausen ca. 1645, overl. aldr. 70 jaar oud 26-1-1716, tr. aldr. 15-1-1664
3075.
N.N.
3078.
Velten METZ, Schlagmüller, begr. Mühlhausen 6-6-1673, tr. aldr. 14-6-1652
3079.
Martha PRIESSING (PRÜSSING), geb. ca. 1632.
3088.
Gijsbert Dirks van ANDEL, verm. als borg en pachter bij de tiendverpachtingen van Andel (1633-1672), diaken aldr. (1661, 1669), schepen (1663-1669), overl. aldr. kort vóór 17-7-1675, tr.
3089.
N.N.
 • Zie ook GTMWB jrg. 29, pag. 77.
3090.
Govaert Heijmans RO(O)SA, verm. Andel vanaf 1635, diaken aldr. (1651), ouderl. (1653-1659), kerkmr. (1657), heemr. (1654, 1659), overl. aldr. vóór 28-5-1661, tr. vóór 1656
3091.
Adriaantje Jans, alias Ariaentje Geurts, overl. na 4-7-1683, maar mogel. nog in leven na 1683 en dan als lidm. verm. te Andel in 1703
 • Zie ook GTMWB jrg. 29, pag. 77-78
 • Hij test. te Andel 15-11-1660.
 • Zij is mogelijk identiek aan Aeriaentje Jans Uijthoven, begr. Andel 13-4-1709.


Landschap nabij Herwijnen
3100.
Daniël Aertsen POLDERMAN, overl. Herwijnen vóór 1681, tr. Herwijnen-Hellouw 29-11-1661
3101.
Sijken Berrents BOOM, j.d. van Eethen. Zij tr. 2e aldr. Peter Jans Vervooren, wednr. van Grietje Geertis.
3108.
Joost Bertroms de BRUIJN, geb. Vrijhoeve ca. 1610, bel. Capelle 25-12-1658, heemr. Vrijh.-Capelle (1665-1670), begr. aldr. 28-4-1695, tr. Geertr.berg (omdat de predikant gevlucht was wegens de retorsie) 1-3-1636
3109.
Neelke Gemans, ged. 's-Greveld.-Capelle 18-8-1613, bel. aldr. 3-4-1634, overl. aldr. na 1693.
3112.
Claes Jans MOUTHAAN, geb. ca. 1605, j.m. van Capelle, bouwman, bel. aldr. 5-4-1665, wo. aan de Holl. Dijck, otr. 2e 's-Greveld.-Capelle (tr. Loon op Zand) 31-12-1664 Sijke Barents (Brants, Bernaerts), wed. van Hendrick Jans Crijnen, geb. Loon op Zand ca. 1610, tr. 1e 's-Greveld.-Capelle 1-1-1632
3113.
Sijtgen (Sijken) Cornelis, j.d. van Loon op Zand, overl. ca. 1664.

»» Huis "Inde Vrachwage", aan de Venestraat te Geertruidenberg (1646)

3114.
Cornelis Joosten VERHAGEN, geb. Loon op Zand ca. 1625, bouwman, tr. aldr. r.k. 23-2-1653
3115.
Cornelia Hendriks, geb. Loon op Zand ca. 1625.
3116.
Anthonij Cornelis SWART, geb. Waspik ca. 1630, bouwman, wo. aldr. (1659), attest. naar 's-Greveld.-Capelle (met zijn vrouw) 10-6-1685, wo. aldr. aan de Nieuwe Vaart, begr. Vrijh.-Capelle 19-6-1702, tr. 's-Greveld.-Capelle 30-3-1659
3117.
Engeltje Corsten de ZEEUW, ged. 's-Greveld.-Capelle (Nieuwe Vaart) 27-2-1639, begr. aldr. (Nieuwe Vaart) 16-6-1711.
3118.
Michiel Denissen de HAAN, ged. 's-Greveld.-Capelle 12-2-1635, bouwman, wo. Nieuwe Vaart, bel. aldr. 25-12-1677, ouderl. (15-12-1682 en 10-12-1684), begr. aldr. 25-5-1699, tr. aldr. 23-2-1659
3119.
Maaijke Gerrits BOOM, geb. Drongelen (r.k.) ca. 1635, begr. 's-Greveld.-Capelle 21-5-1699.
3120.
Claes Ariëns ROOSENBRANDT, geb. Loon op Zand ca. 1615, overl. vóór 20-6-1677, tr. ca 1640
3121.
Maeijken Jan Jans IPPELAER.
 • Dongen R.A. nr. 104, fol. 111 (5/8-5-1653) en R.A. Loon op Zand inv. nr. 82 (5-1-1679).
«« Oude raadhuis van Loon op Zand (Joseph Brocken, 1950)

3122.
Gijsbert Gerrits HOEFNAGEL, ged. Loon op Zand 1-12-1613, wo. Hollandschen Dijk, overl. 's-Greveld.-Capelle na 28-1-1679, otr. 2e Sprang 15-3-1664 Pleunken Peters Goedhart, otr. 1e 's-Greveld.-Capelle 7-4-1647
3123.
Janneken Thomas, j.d. wo. Willem van Gentsvaart, overl. 's-Greveld.-Capelle 8-8-1659.
3124.
Anthonis Wouters van den NIEUWENHUIJZEN, geb. Loon op Zand ca. 1595, bekeerde zich tot de geref. religie, wo. Vrijhoeve (1632), overl. vóór 1680, otr. 's-Greveld.-Capelle 24-1-1619
3125.
Gericken Elents OERLEMANS, geb. Vrijhoeve na 1595.
3126.
Jan Geerits de LOOPER (LEUPER), geb. Capelle ca. 1605, wo. Nieuwe Vaart (1632), Hooge Vaart (1634), ouderl. Capelle (1645-1647), overl. aldr. 10-9/24-11-1655, tr. aldr. 4-5-1631
3127.
Geertruij Maartens DOLCK, geb. Capelle ca. 1605, begr. 's-Greveld.-Capelle 8-8-1659.
3128.
Adriaen Adriaens de ROIJ, ged. 's-Greveld.-Capelle 2-6-1619, overl. na 1705, tr. 2e aldr. 26-3-1649 Jenneke Joosten van Campen, overl. 1705, tr. 1e Tilburg 4-3-1647
3129.
Dorothea Herman Aert de ROIJ, ged. Tilburg (r.k.) 21-9-1616, overl. in de kraam 's-Greveld.-Capelle 12-3-1648.
3134.
Ariën Wouters VISSCHERS de OUDE, geb. Raamsdonk vóór 1631, diaken 's-Greveld.-Capelle (1662), ouderl. aldr. (1668, 1676), begr. aldr. 23-9-1681, tr. aldr. 25-2-1655
3135.
Cornelia Ariëns van TILBORGH, ged. 's-Greveld.-Capelle 24-1-1634, lidm. aldr. 25-12-1658, begr. aldr. 30-3-1704.

»» Boerderijtje met stilleven van keukengereedschap (Egbert van der Poel, 1621-1664, privécollectie)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

3200.
Jan Andries CUIJPERS later TREFFERS, geb. Waalwijk ca. 1625, kuiper, overl. Sprang 1673, tr. aldr. 25-6-1651
3201.
Maaijke Jans TIMMERMANS, ged. Sprang 9-6-1618, overl. aldr. 1674.
3202.
Cornelis Ponser van de SITT(A)ERT, tr.
3203.
Mari Dirks.
3204.
Adriaen Sijmens BOL, minderjarig (1626), overl. 's-Gravenmoer 3-4-1668/23-5-1669, tr. vóór 1643
3205.
Petronella (Peerken) Jans COP, minderjarig (1630).
3206.
Peter Adriaens BLOCK(EN), schipper te Klein-Dongen (1645), overl. vóór of ca. 1673, tr. vóór 7-10-1633
3207.
Maaijke Adriaan Mercelis (de) CLUIJTER, geb. vóór 1611, minderjarig (1629).

«« Rustig weer (Kleine Hollandse schepen en een roeiboot,Willem van de Velde de Jonge, ca. 1662, privécollectie)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

3216.
Jan Theunis van UIJTHOVEN, geb. Eethen ca. 1650, overl. aldr. vóór 12-9-1719.
 • Koopt van zijn oom "een vierde part van seekere huijs ende erve groot een pont lants met de bepotingen" etc. voor f 100,- (10-3-1687).
 • Verm. als belend te Eethen op de Korte Brukaert (10-5-1700).
3220.
Hendrik Franken LANKHAIR, geb. ca. 1635, tr. 1e Anneke Jans, tr. 3e Neeltje Pieters Bouwman(s), tr. 4e Genderen 30-4-1684 Ariken Claessen van Rijswijck ged. Veen 13-5-1649, overl. aldr. 20-4-1692/21-8-1694, wed. van Philip Dirks van Andel, tr. 5e Genderen Lauwerenske Huijge van Poederooijen, wed. van Hendrik Jooste Tameris, tr. 2e aldr. 9-1-1667
3221.
Eijltje (Eeltjen) Peters van der CAELT, j.d. van Genderen.
3224.
Ariën Willems GOUDE, tr. vóór 28-1-1674
3225.
Ariaantje Francken van der DUSSEN.
3236.
Jan Peter Joosten (DOEDIJNS), geb. ca. 1575, kerkmr. Genderen (1613), "coorenwintmolenaer" aldr. (1623), overl. 2-7-1629/13-5-1630 (R.A. Heusden, inv.nr. 426), tr. vóór 17-6-1603 (R.A. Heusden, inv.nr. 437, fol. 29v.),
3237.
Tonisken Tonis, geb. ca. 1575, overl. na 27-7-1623.
 • Hij koopt land in Genderen (17-2-1610) en nogmaals 4 m. (22-5-1615)
 • Het echtp. test. Heusden 27-7-1623 (N.A. Heusden, inv.nr. 3995, fol. 25).

 • Zie ook GTMWB, jrg. 25, pag. 183-185, waarin o.a. verschillende processen die na zijn dood door familieleden werden gevoerd.

»» Dorpsstraatje met molen (Joost Cornelisz. Droochsloot, ca. 1650, privécollectie)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

3238.
Jan Jans de JONGE, tr.
3239.
N.N.
3240.
Jan Mertens COLIJN, geb. ca. 1605, ouderl. Eethen (1649), overl. aldr. vóór 26-5-1666, tr.
3241.
N.N.
3244.
Peter van den HEUVEL, geb. Genderen ca. 1620.
3252.
Frans Leenderts van HELDEN, geb. ca. 1605, overl. 2-3-1652/vóór 2-2-1660 (R.A. Heusden, inv. nr. 493), tr.
3253.
Grietje Jans de RUIJTER, geb. ca. 1605, overl. 2-3-1652/vóór 2-2-1660.
 • Beiden zijn of één van beiden is mogelijk al overl. vóór 3-4-1659.
3254.
Gerrit van LIER, tr.
3255.
N.N.Dorp in de winter (Joos de Momper II, Antwerpen 1564-1635, museum Bredius, 's-Gravenhage)
3256.
Philip Aerts VERHAGEN, tr. 1e Magdaleentje Cornelis, otr. 2e Aalburg 29-3-1642 Maaike Rosen, otr. 4e aldr. 15-3-1664 Jenneke Peters van der Dussen, otr. 5e aldr. 22-6-1669 Lijsken Sijmens, wed. van Jacob Cornelis, tr. 3e
3257.
Anneke Rochus, geb. Wijk, lidm. Aalburg, overl. vóór 15-3-1664.
3262.
Hendrick Willems VALKUS, geb. Giessen ca. 1635, j.m. van Giessen, timmerman, wo. Giessen aan de Stenen Heul, tr. aldr. 9-5-1660
3263.
Leentje Willems van WEERTHUIJSEN.
 • Hij komt in 1663 en 1667 voor op aktes te Woudrichem (R.A. nr. 37 en 116) en op een akte te Andel in 1677.
 • Bezat onder Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Waardhuizen en andere bannen 59 m. en 2 h. land en was daarmee de meest gegoede man van Giessen na de heer.

»» Riviermond bij maanlicht (Aert van der Neer, Amsterdam 1603/04-1677, privécollectie)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

3268.
Joost Jans BROEREN, j.m. van Genderen, tr. aldr.
3269.
Een van beiden:

 • Anneke Jan Bajens, j.d. van Genderen (2-3-1670), of
 • Geertje Willems, uit Aalburg (6-3-1675).
  3270.
  Hendrick Jans BROEREN, j.m. van Genderen, tr. aldr. 26-5-1670
  3271.
  Jenneke Mertens van ES, j.d. van Genderen.
  3280.
  Hendrick Gerrits STRAVER, ged. Bab.broek 9-6-1622, wo. den Hill, tr. Bab.broek 20-2-1650
  3281.
  Janneke Lauwrens, ged. Bab.broek 19-12-1621.
  3284.
  Wouter Peters van der PLAS, te Andel, tr.
  3285.
  Maijke Simons.

  «« Jong meisje (Alte Pinakothek, Munich)

  3286.
  waarsch. Jan Dirks BIJSTERVELD, te Brakel, tr.
  3287.
  Dirkske Staessen GRANDIA.
  3292.
  Willem Sweers BOUMAN, geb. ca. 1645, tr. Drunen 12-8-1670
  3293.
  Sijke Lenaerts, j.d. van Wijk.
  3296.
  Jan OOMEN, geb. Well ca. 1608, tr. aldr. 3-6-1632
  3297.
  Hilleke Jans de GRAEFF (de (GREEFF)), geb. Well ca. 1612.
  3336.
  Peter Gerrits HAGOORT, geb. ca. 1594, leenman Eethen en Meeuwen voor "Achtien de halff hondt Landts gelegen te Meeuwen etc. (10-7-1619)" en voor "Zes hondt lands gelegen in de banne vanĹMeeuwen" (9-3-1649), overl. vóór 29-4-1662, wanneer zijn vrouw daarmee wordt beleend, tr. ca. 1625
  3337.
  Leijntje Jans van SON, geb. ca. 1600, overl. vóór 23-3-1671 (overdracht lenen).
  • Zie GTMWB, jaargang 19, pag. 3-4.

  »» Jongen met vogelkooi; be´nvloed door Gerard Dou and F. van Mieris; de vogelkooi is veel voorkomend in de 17e-eeuwse liefdesemblematiek; misschien is de jongen een soort Cupido (Jan Adriaens van Staveren, 1666/69, Museum Bredius, 's-Gravenhage)

  3358.
  waarsch. Ariën Teunis Paulus (BOUMAN), overl. vóór 20-5-1687, tr.
  3359.
  Geertje Jans de MAN, overl. na 20-5-1687.
  3440.
  Herman Abrahams van der BEEK, lidm. Bab.broek 1695, tr.
  3441.
  Leijntke Cornelis HOLLANDER, ged. Bab.broek 31-8-1631.
  • Een voorvader van haar is mogelijk Jan Gijsberts Persijn alias Hollander, die een hofstad te Sprang koopt (14-12-1589).
  3442.
  Peter Denissen de HAEN, tr.
  3443.
  Dingetje Petersen.
  3444-3445 = 3280-3281
  3446.
  Arien Aerts de COYMAN, ged. Bab.broek 17-2-1619, tr. aldr. 31-5-1648
  3447.
  Anneken Corstiaens.
  • Hun kinderen noemden zich van Waerthuijsen.  Land van Heusden en Altena
  3450.
  Jan KIEVITS, in het land van Altena, overl. na 12-1-1682.
  3452.
  Adriaen Dirks KIEVITS, geb. ca. 1620, timmerman en molenmaker te Eethen, schepen Meeuwen (1676-1677), heemr. op de Zuidbroekse Dijk (1680), vestigt zich na 1683 te Klaaswaal, overl. aldr. op de Oude Sluis, begr. aldr. 6-9-1698, tr. 1e Trijntje Jans van Uijthoven, overl. vóór 19-3-1649, dr. van Jan Anthonis en Maaijke Anthonis, tr. 2e vóór 1666
  3453.
  Maijke Eijmbertsen, overl vóór 28-7-1698.
  • Zij bezaten een huis met 8 1/2 h. land alsmede het goed de "Baertman" onder Eethen.
  3454.
  Leendert Huijberts COLIJN, geb. ca. 1645, begr. Eethen 17-1-1703, schepen aldr. (1673), tr. vóór 1677
  3455.
  Margriete Thonis van OUDHEUSDEN, geb. Eethen ca. 1648 begr. aldr. 25-4-1712.
  3456.
  Hendrik Michiels van DRUNEN, geb. ca. 1634 , oud 50 jaar op 25-10-1684 (dan verm. als leenman in het gerecht van Giessen voor 3 m. en 1 h. land op den Ing, wonend te Waardhuizen), overl. kort vóór apr. 1700, tr.
  3457.
  N.N.
  • Zie voor hem O.V. 1977, repertorium op de lenen Oudheusden, Emmikhoven en Giessen.
  «« N.H. Kerk te Eethen; de monumentale Hervormde Kerk van Eethen heeft een tufstenen schip dat uit de 12de eeuw dateert; eeuwenlang vormde de torenspits een herkenningspunt aan de horizon vanuit alle windstreken

  3462.
  Anthonie Pleunen (van CRIMPEN), ged. Bab.broek 21-12-1625, gaat met attest. vandaar als j.m. van de Hill naar Eethen om aldr. te tr. 20-11-1649
  3463.
  Jenneke Jans (van UIJTHOVEN), geb. Eethen ca. 1628.
  3476.
  Jan Aertsen OTTERVANGER, tr. ca. 1634
  3477.
  Lijsbeth Pieters ROMEIJN.
  3480.
  Bastiaan Dirksen (van CRUGTEN), geb. ca. 1620, tr. ca. 1643
  3481.
  Volkjen Jans (van 't GELOOF), geb. ca. 1620.
  3484-3485 = 3476-3477
  3488.
  (An)Thonis Jans DOEDIJNS, geb. ca. 1605, korenmolenaar te Genderen, bezat grond te Meeuwen (1631), koopt grond te Eethen (1637), koopt deel van een huis en erf te Genderen (1643), pachter van de zaadtienden over Genderen (ca. 1643), burgemr. Genderen (ca. 1644), overl. aldr. vóór 2-9-1647, tr. ca. 1635
  3489.
  Jenneke Jans de JONGE, geb. ca. 1605, overl. vóór 17-2-1660; zij tr. 2e Genderen 23-2-1649 Paulus Willems van der Sterre (Starre), j.m. van Besoijen, wo. Genderen.
  • GTMWB, jrg. 25, pag. 267-268
  • Regelmatig verm. als korenmolenaar vanaf 1630
  3490.
  Adriaen Jans de POORTER, geb. ca. 1625, schepen Eethen 1677-79 en 1684-85, overl. na 7-3-1685, tr.
  3491.
  Mayken Jacobs van OUDHEUSDEN, geb. ca. 1625, overl. na 13-3-1682.
  • GTMWB, jrg. 8, pag. 49-50.
  3496-3497 = 3490-3491
  3498.
  Gerrit Peters HAGOORT, geb. ca. 1630, leenman van ruim 18 h. van de heerlijkheid Eethen en Meeuwen zoals zijn vader (23-3-1671), heemr. Heer Dirksdijk (1689), kerkmr. (1685-86), schepen (1669-70, 76-77, 84-85, 93-94), drossaard, wnd. drossaard, overl. aldr. ca. 1696-1697, tr.
  3499.
  Aletta Eijmberts VERBURGH, geb. ca. 1634, begr. Eethen 11-12-1722.
  • 22-4-1723 Erfdeling van de nagelaten goederen van Gerrit Hagoort en zijn vrouw Aletta Verburgh, in hun leven gewoond tot Eethen (R.A. Eethen inv.nr 10, fol.100-101).


  Boerenhoeve aan het water (Anthonie van Borssom, Amsterdam 1629/30-1677, museum Bredius, 's-Gravenhage)
  3502.
  Lauwerens Francken van DIJK, geb. ca. 1640, tr.
  3503.
  Adriaentje Jans van UIJTHOVEN, geb. ca. 1645, begr. Eethen 22-5-1713; zij tr. 2e Jacob Joosten van Outheusden en 3e Jan Claes van Leeuwarden.
  • Zie voor haar en haar voorgeslacht GTMWB, jrg. 14, pag. 213
  3532.
  Dirck Matheüs van BEEST, geb. ca. 1610, tr. ca. 1636
  3533.
  Fijke Teunis, geb. ca. 1610, overl. na 19-11-1684.
  • Het echtp. test. Gorinchem 17-8-1666.
  3534.
  Pieter Wouters (de GROOT), wo. Arkel "onder de stadt", overl. vóór 15-5-1679, tr.
  3535.
  Metjen Wilms, overl. na 15-5-1679.

  »» Fietspad tussen Arkel en Leerdam
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  3536.
  Bastiaen Bastiaens CONINCK te Almkerk, overl. aldr. 8-7-1658/30-3-1675, tr.
  3537.
  Stijntje Thijssen, overl. Almkerk vóór 30-3-1675; zij tr. 2e Jan Huijgen
  • Hij bezat 14 h. land in de Nieuwenban te Sleeuwijk. Zie verder GTMWB, jrg. 21, pag. 289-290 voor deze familie.
  3538.
  Ocker Mels SCHEP, tr. ca. 1660
  3539.
  Maeijken Joosten van CAMPEN.
  3540.
  Aert Ariëns CAMERMAN alias op de CAMER, geb. Uppel ca. 1630, koopt 8-11-1660 grond te Uppel onder Almkerk (R.A. Almkerk, inv.nr. 24,fol.235).
  3544-3545 = 3462-3463
  3546.
  Jan Theunissen VERDOORN, tr.
  3547.
  Bastiaentje Huijberden, j.d. van Dussen.
  3554.
  Cornelis Jans KRAYVELDER, lidm. Sleeuwijk 2-10-1631, dg. aldr. 29-1-1634, tr.
  3555.
  Neeltjen Hendriks, bel. Sleeuwijk 1633.

  «« Stillleven
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  3560.
  Jacob Lambrechts (Lamberts) SNOECK, geb. ca. 1597 (oud 53 jaar in 1653), heemr. Sleeuwijk (23-5-1650), overl. aldr. 8-12-1664/3-11-1669, tr. 2e vóór 21-2-1649 Mayken Hermens Verschoor, dr. van Herman Melissen en Pietertje Joppen Verschoor, tr. 3e (huwel. voorw. Gorinchem, N.A. inv. nr. 3980) 12-4-1660 Maijke Joosten Snoeck uit Emmikhoven, tr. 1e vóór 1630
  3561.
  Leitghen N.N..
  • Zie ook GTMWB jrg. 24, pag. 40-41 en jrg. 27, pag.125.
  3568.
  Thonis Seegers DONCKENBEECK, overl. Almkerk vóór 7-9-1692, tr. 2e Peeterken Goverts van Breugel, tr. 1e ca. 1670
  3569.
  Ariaantje Claes van NOORT, overl. Almkerk vóór 13-12-1684.
  3576.
  Hendrick Jans STRUIJCK(EN), geb. Delwijnen ca. 1630, tr. ca. 1650
  3577.
  Anneke Peters.
  3580.
  Cornelis Crijne KAMP, verm. Almkerk (9-4-1659), heemr. aldr. (1676, 1678), overl. na 25-1-1685.
  • Hij was erfgenaam van Jacob Nanninghs (Ouwerkerk) de oude en Dingentje Francke (25-1-1670).
  3582.
  Cornelis Maertens SACHT, geb. ca. 1610, heemr. Emmikhoven, test. aldr. 22-10-1673, overl. vóór 1676, tr. 2e Aentje Pieters Decker, tr. 1e vóór 7-4-1645
  3583.
  N.N., dr. van Marcus LIEVAART.

  »» Moeder en kind (Pieter de Grebber, 1622, Frans Halsmuseum, Haarlem)

  3584.
  waarsch. Jan van BOCKUM, geb. ca. 1635, tr. ca. 1660
  3585.
  waarsch. Neeltje Cornelis SPEELMAN, overl. na 10-5-1688.
  3592.
  Jan Jans van WEIJEN, tr. Albl.dam 28-1-1703
  3593.
  Grietje Jans BUSSING, geb. 's-Gravendeel ca. 1680.
  3594.
  Willem Jans SOOS, geb. Moordrecht ca. 1675, tr. aldr. 26-2-1699
  3595.
  Neeltje Claas van DAM, ged. Moordrecht 2-5-1677.
  3604.
  Arie Ariëns BAERTMAN de jonge, waarsch. geb. Baardwijk ca. 1645, overl. 16-3-1682/1689, tr.
  3605.
  Neeltje Pieters, lidm. Baardwijk, waarsch. overl. na 1689.
  3606.
  Gerrit TROMP, te Baardwijk, tr.
  3607.
  Ariaentgen Ariëns BAERTMAN, waarsch. geb. Baardwijk ca. 1650.

  «« Jong meisje aan het raam (Jan Victors, 1640, Louvre Parijs)
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  3616.
  Cornelis Pieters MUIJS, ged. Albl.dam 25-6-1651, leenman van Teilingen met leen te Albl.dam (1704), heemr. (1728-1735), tr. Nieuw-Lekkerl. 22-1-1673
  3617.
  Beertje Jans VERSLUIJS.
  3624.
  Pieter Gerrits KOIJWIJCK, tr. Reeuwijk 7-5-1685
  3625.
  Geertje Jans van EIJCK, j.d. van Reeuwijk.
  3626.
  Willem Eeuwitte, geb. Molenaarsgraaf, tr. 1e aldr. 28-11-1677 Neeltje Leenderts, j.d. van Sliedrecht, tr. 2e
  3627.
  Grietje Willems.
  3628.
  Huijch Tijsse (KORT), geb. ca. 1660, tr. Albl.dam 9-12-1683
  3629.
  Meijnsje Ariëns.

  »» Leuvehaven te Rotterdam anno 1694; links de grotere Wester Nieuwe Hoofdpoort, ook wel de Witte Poort genoemd, rechts de kleinere Ooster Nieuwe Hoofdpoort

  3630.
  Jan Lambrechts (Lamberts) (VROEGOP), geb. Haarlem/Heemstede, wo. Rotterdam achter 't Klooster, tr. 2e Hillegersberg 20-6-1666 Maritjen Egberts, wed. van Sijbrantsen, tr. 1e Overschie 29-3-1663
  3631.
  Aechje Engelen. ged. Rotterdam 22-9-1641.
  3636.
  Hendrick Cornelis VLOT, j.m. van Gijbelandt, tr. Bl.graaf 4-7-1689
  3637.
  Maria Cornelis van DAM, j.d. van Albl.dam. Zij tr. 1e Bl.graaf dec. 1679 Gijsbert Claes van Crimpen uit Bl.graaf.
  3640.
  Dirk Arijens (van) WIJNGAARDEN, geb. ca. 1650, wo. Sliedrecht (18-12-1672), overl. na 15-8-1706, tr. ca. 1675
  3641.
  Leentje Theunis van HAM, overl. na 15-8-1706.
  3642.
  Cornelis Pieters van ASPEREN, ged. Albl.dam 24-7-1661, tr. ca. 1688
  3643.
  N.N..
  3644.
  Corstiaen Cornelis van ASPEREN, ged. Wijngaarden 12-9-1666, waarsch. overl. Oud-Alblas na 2-3-1730, tr. aldr. 28-1-1694
  3645.
  Seijtje Jans van EIJNDHOVEN, ged. Oud-Alblas 29-11-1665, begr. aldr. 2-3-1730.

  «« Oude molen nabij Oud-Alblas

  3646.
  Arij Jans BACKER, ged. Oud-Alblas 27-10-1652, overl. aldr. vóór 3-11-1725, tr. 1e aldr. 18-7-1677 Marijtge Arijens van Asperen, ged. Albl.dam 18-4-1655, overl. Oud-Alblas vóór 29-11-1697, dr. van Adriaen Leenderts en Aeriaentge Cornelis Romeyn, tr. 2e aldr. 28-12-1697
  3647.
  Machteltje Dirks STOLK, geb. Bl.graaf vóór 1674, overl. Oud-Alblas 3-11-1725/26-2-1737.
  3648.
  Ariën Cornelis (NEEF), overl. ca. 1674, tr.
  3649.
  Wijntje Dirks, lidm. Bl.graaf 26-12-1677. Zij tr. 2e aldr. 12/5-12/8-1675 Tijs Egberts (van Bergambacht).
  3650.
  Cornelis Egbertsen, tr.
  3651.
  Pleuntje Cornelis.
  3652.
  Adriaen (Arije) Jacobs PAL(T)S, j.m. van Sliedrecht (Slingeland), diaken Giessen-Nieuwkerk (1680-1681), ouderl. (1685-1686), overl. aldr. vóór 10-8-1729, tr. aldr. 29-3-1676
  3653.
  Anneken Hijberts, j.d. van Heukelom, met attest. vandr.; beiden lidm. Giessen-Nieuwkerk 23-10-1707, zij overl. na 10-8-1729.
  3654.
  Arij Jans KRIJGER, wo. sinds ca. 1692 te Giessen-Oudkerk, tr. vóór 1-2-1693
  3655.
  Aertje Jans de JONGE.
  3656.
  Cornelis Cornelis (SCHOUTEN), geb. Albl.dam ca. 1628, visser, wo. aan de Kinderdijk (1670), overl. na 19-7-1674 (betrokken bij een rechtszaak wegens laster), tr. ca. 1657
  3657.
  Ariaantje Jacobs CRIJGSMAN, ged. Albl.dam 20-9-1637.
  • N.A. Albl.dam (1-9-1668, 9-11-1670 en 19-7-1674vv.), N.A. Dordrecht, inv.nr. 356 (5-5-1670), N.A. Maassluis, inv.nr. 5496 en O.V. 1966, pag. 142.  Officieren van het gilde van St. Adriaan; een kolonel, drie kapiteins, twee luitenants, drie sergeanten, een reserve-officier en de verzorger van de troepen geportretteerd op de trap van hun van hun schutterslokaal; een klein deel van eenzelfde schuttersportret vervaardigd door Cornelis van Haarlem in 1583 is zichtbaar door het raam (Hendrick Gerritsz Pot, 1630, Frans Halsmuseum, Haarlem)
  3658.
  Pieter Leenderts van ASPEREN, ged. Albl.dam 6-2-1622, vaandrig (officier) van Albl.dam (1672), heemr. (1681-1684), secr. (1681), kerkmr. (1667-1669), diaken (1672-1674), begr. aldr. 9-4-1690, otr. aldr. 13-8-1645
  3659.
  Neeltge Cornelis Ockerse (GROENEVELT), ged. Oud-Alblas 3-12-1623.
  • O.V. 1990, pag. 289.
  3672.
  Adriaen Pietersen BOUW(MAN), geb. Albl.dam ca. 1625, landbouwer, vermogend f 1000,- (1674), heilige geestmr. aldr. (1671-1672), waarsman Vinkepolder (1676-1677), kerkmr. (1674-1676), schepen/heemr. (1679), otr. aldr. 2-2-1648
  3673.
  Bastiaentje Gerrits, ged. Albl.dam 18-10-1626.
  3744.
  Bastiaen Ariêns NIEMANTSVERDRIET, geb. Klaaswaal ca. 1665, overl. aldr. 10-11-1691/12-12-1700, tr.
  3745.
  Grietje Carels CROMSTRIJEN; zij tr. 2e Barendrecht 12-12-1700 Cornelis Maartens Vaandrager, wednr. van Aaltje Bouwens.
  • Hij deed afstand van de boedel van zijn vader op 12-3-1691, voldeed zijn schuld op 3-5-1691 en kocht het huis terug op 10-11-1691
  3748.
  Cent Crijnen den BESTEN, geb. Charlois ca. 1645, metselaar, begr. aldr. (kerk) 28-10-1673, tr. aldr. 14-6-1671
  3749.
  Cornelia Cornelis VERSCHOOR, geb. Charlois ca. 1650, begr. aldr. 22-9-1705. Zij tr. 2e aldr. 10-5-1682 de chirurgijn mr. Hendrik Wijnekes, wednr. van Anna de Baer.

  »» Handvest van Albrecht van Beieren uit 1391; Aelbrecht schonk de hoogheemraden van Delfland het co÷ptatierecht (recht om nieuwe bestuursleden te kiezen
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  3750.
  Hendrick Damassen COMMIJS, geb. Charlois ca. 1640, ouderl., hoogheemr. en schepen aldr., otr. aldr. 2-5-1666
  3751.
  Adriaentje Clemens (van der STOEP), geb. Charlois ca. 1645.
  • Het echtp. test. aldr. 27-4-1717.
  3752.
  Ariën Cornelis CRUIJTHOFF, ged. Puttershoek 22-5-1650, tr. Rotterdam 10-1-1677
  3753.
  Marijtje Matheüs, geb. Charlois; zij tr. 1e N.N.
  3754.
  Bastiaen Doene VERSCHOOR, geb. vóór 1634, landbouwer te Katendrecht, begr. aldr. 1-10-1716, tr. Charlois 10-5-1665
  3755.
  Pleuntje Pieters VERSCHOOR, geb. ca. 1645, begr. Katendrecht 22-12-1716.

  3758.
  Pieter NUIJS, j.m. van Lier, geb. ca. 1645, snijder, kleermaker, overl. Charlois na 5-9-1704, tr. aldr. 4-8-1669
  3759.
  Lijsbeth Ariëns van CLEEF(F), lidm. Charlois (1669, 1679), begr. aldr. 5-9-1704.

  «« Kaart van Charlois, eind 19e eeuw (Hugo Suringar, Leeuwarden)
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  3760.
  Ariën Lenarts GELDER, geb. Katendrecht ca. 1640, sloter (1672), overl. Charlois na 21-2-1688, tr. ca. 1659
  3761.
  Grietje Lamberts, geb. ca. 1640, overl. na juni 1674.
  • Verm. in 1672 als schoonmaker van "de kercke graft" (Arch. N.H. gemeente Charlois, inv.nr. 428) en nogmaals als erfgen. van Jan Cornelis van Uytrecht op 21-2-1688.
  3762.
  Jan (Jillis?) SOETEMAN, tr.
  3763.
  waarsch. Marijtje Willems
  3764.
  Willem Pieters VISSER, tr. Kijfhoek 9-5-1683
  3765.
  Pietertje Jans in 't VELD(T).
  3766.
  Isaeck Cornelis SALIJ alias GROOTENDORST, geb. Heerjansdam ca. 1643, wo. aldr. (1667), wo. Kleine Lindt (1670), wednr. (1671, 1682), later opnieuw te Heerjansdam armbezorger van de armengoederen van Heerjansdam, overl aldr. 7-8-1706/29-5-1709, tr. 1e N.N., tr. 2e aldr. 19-4-1682
  3767.
  Lijsbeth Paulus VOGELAER, ged. Heerjansdam 7-10-1657, j.d. van Oost-Barendrecht, overl. Heerjansdam na 29-5-1709.
  3768.
  Cornelis Leenderts TACKEBOS, tr.
  3769.
  Aerjaantje Jans PORS.

  »» Oude kerk van Charlois anno 1937

  3770.
  Pieter Jacobs OOSTHOECK, tr. 1e Charlois 3-6-1685 Claesje Cornelis Bol, tr. 2e aldr. 1-4-1703
  3771.
  Maertje Bastiaens CORTPENNINCK.
  3772.
  Leendert Jans (met de VOETJES), geb. Charlois ca. 1659, overl. na 1709, tr. aldr. 9-11-1687
  3773.
  Wijveken Cornelis OUTRAET, ged. Charlois 3-7-1661, begr. aldr. 14-4-1709.
  3774.
  Cornelis Leenderts SMEER, geb. Charlois ca. 1658, landbouwer aldr., begr. aldr. 1-7-1702, tr. aldr. 26-4-1682
  3775.
  Neeltje Pieters GELTTELDER, geb. Katendrecht ca. 1659, begr. Charlois 24-11-1725.
  • 23-5-1709 Hun test. te Charlois bestond uit 3 obligaties ter waarde van f 1850,- op naam van hun kinderen en die van zijn broer Arie.
  • Na zijn dood bleek dat hij een kleine 30 m. grond had in Charlois, de Hille, Robbenoord en de Plompert (9-1-1726).
  3776.
  Ariën Salomons CLOUW alias LEEGENDIJCK, geb. Charlois ca. 1635, bouwman te Charlois aan de Smeetlandselagendijk, waar hij grond bezit in de 68 Morgenpolder (R.A. West-IJsselmonde, inv.nr. 274, 1663), koopt in 1664 als wdnr. een huis aan de Leegendijck, overl. West-IJsselmonde 1719, tr. Barendrecht 21-10-1663
  3777.
  Maritje Symons DROOGENDIJCK, ged. Barendrecht 6-3-1633, wo. op de Smitshoek, overl. vóór 7-3-1671.
  • De naam Lagendijk is een adresnaam: omdat Adriaan Leendertsz Klou in 1616 zijn huis met erf en teling, gelegen in Carnis, verkocht en hij verhuisde naar Smitshoek, waar hij zich vestigde aan de Leegenachterdijck van Charlois, veranderde daarna de familienaam Klou in: Leegendick/Leeghendijck/Laegendijck/Laagendijck/Lagendijk; de naam Clouw is waarschijnlijk ontstaan uit het patroniem Cla(o)uwertsz..
  «« Paar in slaapvertrek; hier kijkt een oude(?) man met rode neus onder het hemd van een niet onwillige jonge vrouw; het gaat hier om een bordeelscŔne: de rode kleding van de vrouw maakt waarschijnlijk dat zij een prostituee is; de pijp die tegen de pispot leunt wijst op hetzelfde: "een pijpje uitkloppen" is een oud eufemisme voor bordeelbezoek; de drankfles en de rode neus van de man duiden op overmatig drankgebruik; de stoof, de pantoffels en de kousen dienen als sexuele toespelingen (Jan Steen, Leiden 1625/26-1679, museum Bredius, 's-Gravenhage)

  3778.
  Jan Claes GELDER, geb. ca. 1630, sloter, begr. Charlois (kerk) 10-9-1674, tr. aldr. ca. 1670
  3779.
  Stijntje Simons de BRUIJN, geb. Charlois ca. 1640, begr. aldr. (kerk) 2-8-1674.
  • Door zijn voorvaderen werden alle grond-, graf- en waterwerken rond en in de kerk van Charlois verricht.
  • Na hun overl. verkopen de erfgen. hun huis te Charlois voor f 1150,-.
  3780.
  Pieter Cornelis HUYSMAN, ged. Spijkenisse 7-4-1658, arbeider, schepen Spijkenisse, begr. aldr. 24-3-1711, tr. Pernis 20-4-1686
  3781.
  Jannetje Pieters KEIJZER, j.d. van Roozand, begr. Spijkenisse 22-1-1720.
  3782.
  Simon Meeusse HOOGWERFF, geb. Rhoon ca. 1628 (oud 71 jaar in 1699), bouwman, schepen aldr., overl. aldr. 7-9/24-12-1699, tr. Schiedam ca. 1672
  3783.
  Pleuntje Herberts RIJSDIJK, geb. ca. 1650, lidm. aldr. (1667), begr. aldr. 29-3-1710.
  • Zij bezat 9 g. 12 r. saaijlant, rondom de Rijsdijk; verder een ploeg, eggen, wagens, 3 paarden, melkspullen etc. (O.V. 1995, pag. 61).
  3784.
  Leendert Cornelis alias QUANSELAAR, geb. ca. 1635, overl. Pernis in of kort na 1668, tr. ca. 1658
  3785.
  Neeltje Hendriks, lidm. Pernis (1669), begr. aldr. 30-4-1706.
  • Quanselaar is benaming voor soort kooplieden, tevens kleine veehouders.
  3786.
  Claas Pieters Melsen KRIJGER, diaken (1683-1684) en ouderl. (1689-1691, 1697-1699) van Pernis, begr. aldr. 10-9-1708, tr. ca. 1655
  3787.
  Leentje Ariëns; het echtp. test Schiedam 15-10-1683.
  3788.
  Pieter ROODENBURG.
  3790.
  Pieter Willems de JONGH alias in de WAERT, geb. Poortugaal ca. 1670, schepen Pernis (1697-1729), begr. aldr. 25-5-1729, tr. aldr. 20-7-1691
  3791.
  Leentje Jooste KARBIJN; het echtp. test. aldr. 2-2-1735 (gegoed beneden de f. 4000,-), zij begr. Pernis 3-3-1735.
  3792.
  Leendert Cleijssen LODDER, geb. Kleine Lindt ca. 1635, schipper, voer o.a. op 's-Gravendeel en IJzendijke, overl. Heerjansdam vóór 1-11-1688, tr. aldr. 17-4-1662
  3793.
  Marijgje Cornelis de HEER.
  • 27-11-16.. werd op de rechtdag te 's Gravendeel gedaagd Lenert Huygen Clootwijk; deze had Lodder ingehuurd om met zijn schip naar IJzendijke te varen en zijn zoon Tonijs Leenertsz Clootwijk als passagier mede te nemen. Hij zou daartoe aanleggen op 't 's Gravendeelse Hooft op een afgesproken dag en tijdstip en zou bij Lenaert Huyghen Clootwijk een briefje ophalen. Lodder had zich kennelijk niet aan de afspraak kunnen houden en had zijn kleinzoontje gestuurd om het briefje te halen. De vrouw van Clootwijk had gezegd dat hij niet op tijd was en daarom geen lading kreeg omdat hun zoon Tonijs al was vertrokken.

  »» Landschap bij duister (Aert van der Neer, 1603/04-Amsterdam 1677, Museum Bredius, 's-Gravenhage)

  3794.
  Adriaen SALIJ, ged. Barendrecht 5-4-1635, waarsch. landbwr. te Kleine Lindt, overl. na 10-7-1715, tr. Heerjansdam 12-5-1658
  3795.
  Aagje Joost den HARDER, geb. Heer Oudelandsambacht ca. 1636, overl. na 26-2-1681.
  3796.
  Ariën Leenderts LEEGENDIJK, mogel. geb. Kijfhoek, wo. Ridderkerk aan de Pruijmendijck (1675), overl. vòòr 1-6-1680, tr. Ridderkerk 18-1-1654
  3797.
  Ariaentje Cornelis DROOGENDIJCK, ged. Ridderkerk 30-7-1634, overl. aldr. na 5-11-1692.
  3828.
  Cornelis Cornelis BARENDREGT, geb. Charlois ca. 1640, overl. na 1678, tr. aldr. 18-5-1664
  3829.
  Judith Pieters, geb. Charlois ca. 1645, overl. na 21-11-1700.
  3830.
  Aren Arents COMPEER, tr. ca. 1681
  3831.
  Marijtje Ariëns.

  »» Gerechtsbode

  3832.
  Reijmert (Remmet) Jans de ROOS, geb. Buurmalsen ca. 1635, gerechtsbode te Charlois en Barendrecht (1691), overl. Charlois 1700 (boedelscheiding 1-1-1701), otr. 1e aldr. 1-5-1661 (tr. ca. 23 mei) Geurtje Aerjens, tr. 2e aldr. 9-3-1664
  3833.
  Aerjaentje Tijmons van der HIDDE (HEIJDE), geb. Charlois ca. 1640, overl. na 1701.
  • Mogelijk, maar niet erg waarsch. gaat het bij haar om de Charl. tak van de fam. van Hilten.
  3834.
  Willem Jans van DIJCK, tr.
  3835.
  Leentjen Cornelis.
  3840.
  Arijen Sijmons VERSTELD, eigenaar taveerne te Almkerk (1658), tr. 2e Gorinchem 7-2-1670 Grietje Claes, tr. 1e
  3841.
  N.N..
  • In de taveerne werden zittingen gehouden voor het innen der verpondingsgelden (R.A. Woudrichem, inv.nr. 92, 20-10-1658).
  • Verwantschap met de kleermaker mr. Gijsbert Gijsberts Stelts die op 7-12-1644 zijn vrouw laat begraven in de kerk van Heusden en er op 8-1-1651 zelf zijn laatste rustplaats vindt en zijn zoon Govert, die in dezelfde kerk verschillende kinderen laat begraven, moet niet uitgesloten worden (Hof van Holl., inv.nr. 4275, bundel nr. 37 (1),begraven Heusden 1644-1659)
  «« Feestende landlieden in een taveerne (Adriaen Jansz van Ostade, 1673, Historisch museum, Amsterdam)
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  3844.
  Gerrit BOVENHOF, overl. Oud- en Nieuw-Gastel vóór 1644, tr.
  3845.
  Lijntje Cornelis, overl. Oud- en Nieuw-Gastel vóór 11-3-1654. Zij tr. 2e Philip Cornelis.
  3872.
  Nanningh Jans (OUWERKERK), geb. ca. 1615, gegoed te Uppel, waarsman in de banne van Doorn (1654), tr. vóór 1645
  3873.
  Adriaentje Adriaens van CLOOTWIJCK.
  3890.
  Huijbert BREUGELMANS, tr.
  3891.
  Pleuntje Cornelis KENNIPHAES.
  3896.
  Wouter Melchiors van OLDENBURG, tr.
  3897.
  Geertruijt POTTERS.
  3898-3899 = 3462-3463
  3900.
  Dirk Teunen GROENEVELD, koopt de beterschap van de dijkkaveling aan de Nieuwendijk onder Emmikh. (4-4-1679).
  3906.
  Leendert Hendriks BRAS, geb. Almkerk-Emmikh. ca. 1650, aldr. knecht op een wagen en paerden (1676), overl. na 13-5-1713, tr. ca 1680
  3907.
  Aentje (Ariaentie) Theunis SACHT, overl. na 29-10-1719.
  3908.
  Wigger Adriaens BUIJS, geb. ca. 1652, tr. Nieuwerkerk a/d IJssel 5-12-1677

  »» Voerman met paard en wagen bij een stenen brug

  3909.
  Neeltje Dirks MEDELE, j.d. van Lekkerkerk.
  3912.
  Gijsbert Cornelis HACKER, ged. Werkendam 16-11-1664, mr. bakker, diaken (1698-1699), schepen (1701), overl. aldr. vóór 3-4-1707, tr. ca. 1690
  3913.
  Willemke Jans de GELDER, ged. Werkendam 15-8-1669.
  3914.
  Ariën Joosten CANT, geb. ca. 1655, j.m. van Werkendam, overl. vóór 13-6-1724, otr. Gorinchem 23-4-1679
  3915.
  Pleuntje Gerrits BRUIJNSWIJCKER, ged. Werkendam (de Werken) 8-4-1646, j.d. te Gorinchem (1674).
  • Zij legden een verklaring af voor schepenen en oud-schepenen van Werkendam (1705)
  • Het echtp. test. Werkendam 6-9-1719.
  • Als wed. stelde zij tot voogden over haar onmondige kinderen aan Hendrik Goossen Kant en Hendrik Cornelis van Vught te Rijswijk (13-6-1724). Zie Jb C.B.G 2001, pag. 85-149 voor haar en haar voorouders
  3916.
  Reijnier de GROOT, te Sleeuwijk, tr.
  3917.
  Adriaantje van ANDEL.
  3920.
  Anthonij Ariëns RUIJMSCHOTEL alias "SMIT", mr. smid te Uitwijk, schepen aldr. (1686-1703), schout (1699-ca. 1710), overl. na 23-1-1716, tr.
  3921.
  Wouterken GROENENBERGH.
  • Het echtp. test. Uitwijk 23-1-1716.
  «« De smid (Jan Luiken)

  3922.
  Aert Jans OTTERVANGER, ged. Sleeuwijk 4-5-1642, tr. ca. 1670
  3923.
  Ariaentje Ariens GROENENBERG.
  3924.
  Arij Jans van BOMMEL, j.m. van Heesbeen, otr. aldr. 14-6-1662
  3925.
  Maijke Sijmons, wed. van Jan Hesperse te Heesbeen.
  3926.
  Ariën Lamberts DOEDIJNS genaemt "op 't SLUIJSVELD", geb. ca. 1635, overl. 30-3-1693/25-8-1710, tr. ca. 1665/1666
  3927.
  Gijsbertje Huijberts (van WIJC), geb. Doeveren ca. 1635, overl. aldr. 25-8-1710/27-11-1716.
  • Hij bezat grond te Oudheusden op 't Sluijsvelt (GTMWB, jrg. 25, pag. 269-270)
  3940.
  Cornelis Ponsz (VISSER), ged. Werkendam 14-1-1646, tr. 2e Jannigje Goverts, tr. 1e ca. 1670
  3941.
  Teuntje Cornelis de KUIJF, ged. Werkendam 14-5-1645.
  3942.
  Peter Jillissen de HEER, ged. Werkendam 3-3-1641, tr. aldr. 9-9-1665
  3943.
  Helena Cornelis CANT, ged. Werkendam 12-10-1636.
  3944.
  IJsbrand Jans de VRIES, ged. Werkendam 19-2-1660, overl. aldr. vóór 6-6-1708, tr. ca. 1685
  3945.
  Willemke Jans COOLHOF, ged. Werkendam 28-4-1658, overl. aldr. vóór 4-2-1723.
  • Het echtp. test. aldr. 25-5-1707.
  3946.
  Hendrik Pieters van DRIEL, ged. Werkendam 31-1-1672, tr. ca. 1695
  3947.
  Jannigje Huijberts HOLLANDER, ged. Werkendam 15-12-1669.
  3984.
  Claes Anthonis de BOCK, schepen en diaken van Meeuwen (1675), overl. vóór 16-6-1695, tr.
  3985.
  Fijken Frans van den ASSEM.
  4004.
  Jan Floris van HERWAARDEN, overl. Veen 31-8-1696, tr.
  4005.
  Peterken Cornelis, overl. nadien.  Nijmegen rond 1570
  4006.
  Willem van ALTVORT (ALPHEER, OUTVEER), tr. 1e N.N., tr. 3e Geertruid Teunis uit Apeldoorn met wie hij in maart 1690 van Nijmegen met attest. naar Delden vertrekt, tr. 2e
  4007.
  Margrita BERGMANS (BERCKMANS, BARMGE). Het echtp. vestigt zich met attest. (hij wednr.) te Nijmegen 21-7/8-8-1678.
  4016.
  Gijsbert Ariënsen (den BOER), tr.
  4017.
  Jenneke Petersen.
  4018.
  Gerrit Hendriks van der FLIER, tr.
  4019.
  Jenneke Wouters van WIJFFLITH.
  4020.
  Nicolaes Wouters van den KIEBOOM, geb. ca. 1645, schepen Uitwijk (1703), tr.
  4021.
  Anneke PIECK, ged. Giessen 10-5-1648.
  4022.
  Lammert Hermens van der POL, geb. ca. 1645, tr.
  4023.
  Jenneken Cornelis van GAMMEREN, geb. Wijk ca. 1630.
  4024.
  Joost Antheunis COOLHAES, geb. Veen ca. 1646, overl. aldr. vóór 9-2-1703, tr. 2e aldr. 9-6-1686 Jenneke Cornelis van Celle (ook van Bel), wed. van Sijmen Cornelis van Rijswijck, eerder wed. van Cornelis Klop, otr. 3e Veen (tr. Giessen) 28-4-1697 Maria Joosten Spieringh, ged. Veen 8-11-1665, dr. van Joost Jans en Trijntje Govaerts Rosa, tr. 1e Veen 9-10-1667
  4025.
  Geertruijt Dircks SPIERINGH, geb. ca. 1642, overl. Veen vóór 1686.
  • Hij bezat 3 1/2 m. weiland te Eethen op de Cleybergh (21-4-1671) en 9 1/2 h. weiland in de Slaege onder Veen (15-5-1704)
  • Zij bezat land te Veen, tevens "hoijlandt" aldr. (21-2-1689)
  • Zie voor dit echtp. o.a. ORA Veen, inv. nr. 5 en 11, ORA Heusden, inv. nr. 532, 4041 en 4057 en ONA Den Haag inv. nr. 526, fol. 167

  »» Stalinterieur met hoenders; ongebruikelijk op dit schilderij is de dode kip links op de voorgrond tussen tien levende (Frans Ryckhals, ca. 1636, museum Bredius, 's-Gravenhage)
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  4026.
  Gerrit Ariëns CAMERMANS, ged. Veen 29-5-1645, overl. vòòr 26-4-1727, tr. ca. 1673
  4027.
  Eeltien Hessels van GAMMEREN, lidm. Veen 4-4-1692.
  4032.
  Cornelis Ariëns KEIJSER, j.m. van Werkendan, tr. aldr. 9-7-1655
  4033.
  Anneke Jacobs DAGGELDT, j.d. van Werkendam.
  4034.
  Jan Jans de jonge KREMER alias van WENSEN, j.m. van Werkendam, overl. vóór 9-4-1698 (akte van Hypotheek), otr. Geertruidenberg 11-3-1647, tr. Werkendam 14-4-1647
  4035.
  Geertruij Pieters van der MAES, j.d. van Geertruidenberg, wo. Werkendam, overl. aldr. na 10-4-1708.
  • Hij verm. akte van Transport (29-4-1649); de kinderen worden later van Wensen genoemd: op een akte van Transport is sprake van de wed. van Jan van Wensen (10-4-1708).
  4036.
  Commer Theunis BRIEVINGH, te Werkendam waard "in Altena" (1659), overl. vóór 1674, tr. ca. 1656
  4037.
  Judith Jans (DUIJSTER; zij hertr. Cornelis Jans Reije.
  • Zij verkoopt land in De Werken (1-12-1657); erft samen met haar broer een schuld van haar vader (18-11-1658).
  4038.
  Andries Theunis SCHILT, geb. vóór 1632, overl. Werkendam vóór 7-11-1685, tr. aldr. 1-5-1651
  4039.
  Maaike Ariëns (DOOREMANS), j.d. in De Werken.
  4042.
  Dirk Dirks (SLIJP van der WAL), overl. Werkendam vóór 27-2-1674, tr. ca. 1652
  4043.
  Annetje Cornelis (van der SCHUIJT of SCHIPPER), geb. ca. 1620, overl. Werkendam vóór 27-2-1674. Zij tr. 1e aldr. 18-4-1645 Jan Huberts uit De Werken.
  4044.
  Stoffel Cornelis (de BOER), tr. 2e Oeijke N.N., tr. 1e ca. 1645
  4045.
  Cornelia Hendriks (van SLIEDREGT), geb. Sliedrecht, overl. na 1660.  Herders in een rivierlandschap (A(e)lbert Jacobsz Cuyp, British Museum, London)
  4046.
  Jacob Cornelis van der SCHUIJT, geb. Werkendam jan. 1633, schepen aldr. (1681/83 en 1687/89), president-schepen de laatste jaren (tot 1699), tr. 2e vóór 1672 Anneke Jans Teeuwen, wed. Cornelis Jonasse Sloot, tr. 1e aldr. 25-5-1659
  4047.
  Phijke Bastiaens (van den BOO(M)GAARD), ged. Werkendam 5-10-1636, overl. aldr. vóór 6-1-1670 (akte van Uitkoop).
  4048.
  Bastiaen Cornelis de WEERT, ged. Werkendam (de Werken) 30-8-1643, overl. Werkendam (de Werken) 3-5-1708, tr. Werkendam 17-5-1668
  4049.
  Willemke Cornelis van VEEN, ged. Werkendam 28-2-1644, overl. de Werken vóór 3-5-1708.
  4050.
  Job Cornelis (WISBOOM), tr.
  4051.
  Fijgien Ariëns.
  4052.
  Jan Hendricks RIJCKEVORS, ged. Werkendam 20-1-1646, tr. aldr. 29-9-1668
  4053.
  Dingetje Pieters.
  4054.
  Jan Jans de HAAN, ged. Werkendam 14-4-1647, tr. 2e ca. 1692 Maijke Teunis, tr. 1e ca. 1674
  4055.
  Neeltje Jans van WENSEN.

  »» Vee bij een bruggetje (Johannes Baptist Kobell, museum Bredius, 's-Gravenhage)

  4056.
  Jan Herberts (de LEEUW), geb. Papendrecht, tr. 1e Maaike Cornelis, tr. 2e Werkendam 12-11-1654
  4057.
  Maaike Adriaans, uit Wijk.
  4058.
  Jan Willems van den HEUVEL, tr. Werkendam 9-5-1652
  4059.
  Adriaentje Jans GROOTE. Zij tr. 2e aldr. 17-8-1668 Willem Hendricks.
  • Het geslacht Groote heette later Boot of Geubel.
  4064.
  Jan Barende HOVESTADT, tr. ca. 1675/80
  4065.
  Grietje Cornelis CLOOTS, ged. Werkendam 28-3-1647.
  4066.
  Evert Goverts (van BATENBURG), timmerman, overl. Werkendam vóór 13-9-1731 (akte van Transport), tr. ca. 1670
  4067.
  Anneke Cornelis van VEEN, ged. Werkendam 31-12-1645, overl. aldr. vóór 13-9-1731 (akte van Transport).
  4068.
  Herman Hermans BAGGERMAN, geb. vóór 1646, weerbare man Werkendam met een roer (1672), overl. aldr. vóór 14-7-1699 (akte van Transport), tr. aldr. 14-10-1666
  4069.
  Maaike Corsten van den HEUVEL, ged. Werkendam 14-6-1648.
  4070.
  Pieter Bastiaens (BOT van den BOGAART), ged. de Werken 28-12-1655, diaken (1716 e.v.) en schepen (1703 e.v.) Werkendam, overl. aldr. vóór 31-5-1727 (akte van Transport), tr. 2e vóór 1690 Geertje Claes Jongerius, begr. aldr. 5-8-1704, tr. 3e ca. 1708 Maartje Ariëns Capel, tr. 4e na 1708 Endeltje Pieters de Leeuw, tr. 1e ca. 1680
  4071.
  Anneke Cornelis CUIJCK, ged. Werkendam 17-12-1656.
  4072.
  Jan Sijmens de GEUS, geb. 's-Gravenmoer ca. 1648, bel. aldr. 29-12-1686, begr. aldr. 22-9-1721, tr. 1e Cornelia Cornelis, tr. 2e ca. 1677
  4073.
  Anneke Jans BOS.
  4074.
  Willem Willems van der WIND (VERWINT), ged. Vlaardingen 1-5-1654, begr. aldr. 31-10-1727, tr. aldr. mei 1681
  4075.
  Aegje Cornelis, begr. Vlaardingen 28-4-1704.

  «« Guirlande van bloemen; het middenpaneel voorstellende een beschermengel werd vervaardigd door Guillaume Courtois (Abraham Brueghel, ca. 1660, Privécollectie)
  (Klik op het plaatje om het te vergroten)

  4076.
  Corstiaan Jacobs van den HEUVEL, geb. ca. 1620, schepen Werkendam (1652-1654), ouderl. (1672-1673), overl. aldr. vóór 10-7-1675 (leenakte van Werkendam), tr. aldr. 19-11-1645
  4077.
  Grietje Willems COOIJMAN, geb. ca. 1625, overl. Werkendam vóór 17-4-1711 (hypotheekakte van Werkendam).
  4078.
  Adriaen Jans CLOOTS, schepen Werkendam (1653-1658, 1662-1668), ouderl. (1671-1672), overl. aldr. vóór 3-8-1684, tr. 1e Aegtje Adriaens, overl. vóór 10-6-1646, dr. van Adriaen Adriaens Schipper en Sijke Claes, tr. 2e aldr. 9-2-1648
  4079.
  Phijke Wouters (HANEGRAAFF), geb. Werkendam vóór 1628, overl. aldr. vóór 26-1-1705. Zij tr. 2e aldr. Huich Ariëns.
  4080.
  Cornelis Ariëns VERSCHOOR, geb. ca. 1645, tr. ca. 1670
  4081.
  Teuntje Cornelis.
  • Geen aansluiting kon gevonden worden met de Sleeuwijkse tak (GTMWB, jrg. 23, pag. 111-113).
  4082-4083 = 4066-4067
  4084.
  Clauwert Pleunen RITMEESTER, waarsch. geb. Almkerk aan den Nieuwendijck ca. 1660, attest. naar Werkendam met zijn vrouw (1681), tr.
  4085.
  Ariaantje Ariëns de MAN alias BOUMAN alias GROENEVELT, waarsch. geb. Emmikhoven, overl. Werkendam na 18-3-1708.
  4086.
  Samuel Gerrits van der KOPPEL, geb. Almkerk ca. 1660, attest. naar Werkendam met zijn vrouw (1719), bedrijfsleider op Oud Johannisland in de Werken, tr. 1e Almkerk 4-5-1687 N.N., tr. 2e aldr. 4-5-1692
  4087.
  Marike Cornelis van HOFWEGEN.
  4088.
  Bastiaen Hermsen BAGGERMAN, overl. Werkendam vóór 25-2-1680, tr. 1e aldr. Maijke Pieters, tr. 2e aldr. 12-6-1664
  4089.
  Neeltje Claes POTTER, ged. Werkendam 12-6-1644. Zij tr. 2e aldr. ca. 1684 Dirk Ariëns Schilt.

  »» Familiescene met pasgeborenen (Esaias Boursse, 1665/70)

  4090.
  Gerrit Cornelis KIEVIT alias van de SCHUIJT, geb. ca. 1632, schepen Werkendam (1681-1692), overl. aldr. vóór 2-4-1728, tr. aldr. 31-1-1664
  4091.
  Metje Ariëns SCHAETS, ged. Werkendam 18-9-1639, overl. aldr. vóór 2-4-1728.
  4092.
  Cornelis Jillis (de HEER), ged. Werkendam 1-10-1643, overl. aldr. vóór 9-4-1698, tr. aldr. jan. 1668
  4093.
  Maaijke Hendriks, overl. Werkendam vóór 5-10-1721.
  4094.
  Lenaert Hendricks (MULDER = molenaar uit Rijckevorssel), tr. 1e Werkendam apr. 1651 Maaike Gerrits Corst, tr. 2e
  4095.
  Janneke Gijsberts, vroedvrouw. Zij tr. 1e Hendrick Jans.  Ga verder naar Generatie XIIIa
  Ga terug naar Generatie XIIa