KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XIIIa

«« Kerk van Sommelsdijk

4096.
Hendrick Marijnus (BOTH), geb. ca. 1600, landbouwer te Sommelsdijk, overl. aldr. 1638/1639, tr. ca. 1625
4097.
Leuntje Arens (RUIJCKHAVER), geb. ca. 1600, overl. Sommelsdijk na 29-1-1658.
 • Hij bezat een huis en 2 erven in het dorp.
 • Transporteerde 25000 moppen steen vanaf de haven naar de kerk voor de wederopbouw ervan. (Volgens de inmniddels overl. heer J.L. Braber uit Dreischor, indertijd hoofdredacteur van het geneaologisch tijdschrift Gens Nostra, onstond de kerkbrand door vreugdevuren op de toren; deze vuren waren aangestoken ter ere van het langsvaren van de zilvervloot van Piet Heijn; bij deze brand werd helaas veel archief vernietigd).
 • Zij verm. als wed. in de dorpsrekeningen vanaf 1639.
4098.
Pieter Pieters (MEEUWELIS), geb Hontschoote (Frankrijk tegen Belg. grens) ca. 1605, schoenmaker te Dirksland in het Achterdorp op de Molendijk (1655), tr. 1e Sijtje Dirks, tr. 2e aldr. 16-5-1632 Soetje Marinus van Goeree, wed. van Cornelis Frans, tr. 3e aldr. 15-8-1638 Leentje Hubrechts van Goeree, tr. 4e ca. 1641
4099.
Anneke Claes STRIJCKWAERT, beiden lidmaten Dirksland (1655), zij overl. aldr. vóór 1676.
 • Hij was mogelijk eveneens paardenhandelaar, want hij ontving een beloning van f 6,- voor het aanbrengen van de beste en meeste paarden op de paardenmarkt (1660).

»» Paardenmarkt (Jacobus Kool(en), waarsch. Harlem 1666/67, Museum Bredius, 's-Gravenhage)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

4106.
Pieter Imans van der WELLE, geb. ca. 1610, koopt tienden van Dirksland (1641-1646), overl. na 1665, tr. aldr. 22-5-1635
4107.
Grietje Aliaens (MOSES), ged. Dirksland (Melisssant) 12-5-1613.
4108.
Jan Cornelis BREEMAN, wo. Ooltgensplaat op de Molendijk (1597), landbouwer op de meest westelijke boerderij van de polder Oude Stad (1608), gezworene Oude Stad (1620-1636), schepen Stad a/h Haringvl. (1629), overl. na 1654, tr. Sommelsdijk ca. 1600
4109.
Grietje Gerrits BORRENDRINCKER, geb. Sommelsdijk ca. 1580.
4110.
Vincent Korvincks STADSHOUCK, geb. Stad a/h Haringvl. ca. 1580, landbouwer in het Oudeland van Middelharnis (1613), later op de boerderij gelegen bij de Stadse Hoek (polder Oude Stad te Stad a/h Haringvl.), schepen Stad a/h Haringvl. (1626-1636), gezworene Oude Stad (1622-1643), overl. aldr. voorjaar 1644, tr. 1e waarsch. dr. van Pieter Cornelis Coolman (zij begr. Middelharnis kerk 1606), tr. 2e ca. 1607
4111.
Neeltje Wouters WATERNAAST, geb. Middelharnis ca. 1585, overl. Stad a/h Haringvl. 1668.
4112.
Beije Gerrits SWAENHILL, geb. Oud-Beijerland ca. 1575, landbouwer te Den Bommel (1616), had land in pacht in de Oude Plaat van Sommelsdijk (1616), tr.
4113.
Jacomijntje Jacobs, overl. na 1649. Zij tr. 2e Sommelsdijk 12-2-1625 Hendrik Hendriks Manezee, wednr. van Catharina Jans.Gezicht op Zierikzee (Esaias van de Velde, 1618, Staatliche Museen, Berlin)
4114.
Pieter Lambrechts FANNIUS, tr. Zierikzee 8-5-1594
4115.
Commertje Aerts.
4116.
Jan Jacobs LEEUW, geb. ca. 1600, ouderl. Dreischor (1632-1633), overl. aldr. 1639, tr.
4117.
Baaltje Cornelis, geb. Dreischor ca. 1600, overl. aldr. 1671. Zij tr. 2e Jacob Dingemans en 3e aldr. 26-3-1659 Anthonij Floris.
4118.
Prancke Jans, geb. ca. 1570, landbouwer in de Tiendblok Westergat te Dreischor, tr.
4119.
Cornelia N.N.
4120.
Laurens CONINCK alias "Spaanse Lauw", geb. Melissant ca. 1599, koopt tienden van Dirksland (1626, 1642), schepen Melissant (1652), tr. Dirksland nov. 1618
4121.
Neeltje Cornelis, geb. Goedereede, overl. na 1650.
4124.
Abraham Cornelis DOORNHEIJN, geb. Dirksland ca. 1600, secr. Melissant (1625-1645), collecteur der verpondingen aldr. (1632), schepen en heemr. Dirksland (1636-1639), koopt tienden aldr. (1628-1653), tr. 1e Sommelsdijk 2-8-1626 Maaijke Jacobs, tr. 2e Crijntje Bastiaens (van den Hoek) met wie hij test. Dirksland 20-7-1637 en 5-10-1639, otr. 3e Sommelsdijk 3-12-1639
4125.
Adriaentje THIN, geb. Sommelsdijk ca. 1615, begr. Dirksland 6-7-1700.
 • Het echtp. test. Dirksland 8-2-1649.
«« Landlieden bij de haard (Pieter Aertsen, ca. 1560, Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

4126.
Claes Abrahams BACKER, geb. Sommelsdijk ca. 1610, overl. aldr. 1637/1642, tr. aldr. 16-7-1634
4127.
Arentje Arents SPRUIJT, geb Sommelsdijk ca. 1615, overl. aldr. na 1676. Zij tr. 2e Middelharnis 5-3-1643 Cornelis Leenderts van der Stadt.
4128.
Arijen Cornelis VOLLEWERK, tr. 1e Crijntje Arents, tr. 2e Dirksland 14-1-1632
4129.
Lijdewijs (Lijsbeth) Andries, ged. Dirksland 28-8-1610. Het echtp. wo. Melissant (1655).
4140.
Leendert Jacobs REIJGER, geb. Dirksland ca. 1630, lidm. 6-4-1659, tr. 2e aldr. 16-2-1664 Claesje Tobias van Herken, wed. van Isaack Cornelis van Tichelen, tr. 1e aldr. 20-6-1655
4141.
Aegje Cornelis (HAMETE/HAIJMEET), geb. Dirksland ca. 1630.
4142.
Leendert Cornelis LODDER, geb. Goedereede ca. 1595, schepen Melissant (1647), overl. vóór 1655, tr. 1e Dirksland juni-aug. 1616 Grietje Arends, tr. 2e aldr. 18-8-1635
4143.
Lijntje Zacharias (KRIJGER), ged. Dirksland 20-9-1615, lidm. aldr., wo. Melissant (1655).
4144.
Cornelis Tomis CUIJPER alias TROMMEL, landbouwer te Sommelsdijk (1619), timmerman aldr. (1650), begr. aldr. 1661, tr. 1e Maaike Pieters, overl. aldr. 1637, tr. 2e
4145.
Aegje Willems.

»» Goedereede anno 1512

4148.
Paulus Anthonis (Theunis)(van DOLLEN), ged. Dirksland 22-11-1609, overl. aldr. na 7-9-1652, tr. 1e aldr. 29-12-1629 Jannetje Aliaens van Goedereede, tr. 2e aldr. 24-6-1635
4149.
Annetje Cornelis, j.d. van Middelharnis.
4152.
Dingeman Joris VISBEEN, te Haamstede, tr.
4153.
Anneke Cornelis.
4154.
Claes Leunis, ged. Dirksland 3-12-1617, koopt tienden aldr. (1651-1653), tr. aldr. 28-11-1638
4155.
Jacomijntje Pieters, geb. Nieuwe Tonge ca. 1617.
4156.
Engel Barends MOSSELMAN alias ZEEUW, geb. Dirksland ca. 1600, overl. Stad a/h Haringvl. na 1659, otr. Sommelsdijk 11-1-1625
4157.
Neelke Willems, geb. Stad a/h Haringvl. ca. 1600, overl. aldr. na 1660.
4160.
Pieter Jobse DUIJM, secr. Herkingen (1630), koopt tienden van Dirksland (1631), schepen aldr. (1662), tr.
4161.
Leentje Leenderts (WAGEMAKER).

«« Landweg langs het water (Eglon of diens vader Aert van der Neer, museum Bredius, 's-Gravenhage)

4162.
Jacob Cornelis SWARTDAM alias BOTMAN later GOUTSBLOM, geb. Goedereede ca. 1620, wo. Melissant, overl. aldr. 1650/1660, tr. Dirksland 10-3-1644
4163.
Maatje Leenderts (SOOIJWIJCK), geb. ca. 1622, overl. Oude Tonge 1684. Zij tr. 2e Dirksland 6-2-1661 Willem Imans Brugman, wednr. van Neeltje Lauwe, wed. van Cornelis Arens Timmerman.
4164.
Teunis Hendriks NOORLOOS, tr.
4165.
Teuntje Huijbrechts.
4166.
Dirk Jans van 't OOSTENDE, ged. Nieuwe Tonge 12-12-1614, landbouwer te Sommelsdijk, overl. aldr. (begr. kerk) 1656, tr. Oude Tonge 20-3-1639
4167.
Sijtje Dirkse BRABER, ged. Oude Tonge 1-4-1619, overl. Sommelsdijk (begr. kerk) 1656.
4172.
Adriaen Dingemans GROENEWEG alias BRABER, ged. Nieuwe Tonge 16-9-1590, tr. 1e Sara Gillis, tr. 2e aldr. 28-3-1629
4173.
Neeltje Stoffels, geb. Nieuwe Tonge ca. 1605.
4174.
Steven Leenderts ONGERAEN, geb. Nieuwe Tonge ca. 1608, schout aldr., tr.
4175.
Pietertje Theunis van PROOIJEN, geb. Stad a/h Haringvl. ca. 1608, overl. Nieuwe Tonge na 26-8-1671.
 • Het echtp. test. aldr. 26-8-1671.
4184-4185 = 4096-4097
4186.
Cornelis Aliaens PLOCKHOOIJ, geb. ca. 1605, wo. Sommelsdijk op de Ring (1641), diaken (1643-1652), overl. aldr. 1652, tr. aldr. 30-11-1631
4187.
Lijsbeth Leenderts (DUIJNDAM), geb. ca. 1611, overl. Dirksland in de Zomerstr. 1-7-1657/23-3-1658. Zij tr. 2e mr. Daniël Mancke van Beecke, die hertr. Dirksland 11-4-1658 Saertje Leenderts Ongeraen.
 • Zie ook A.W.E. Dek "Plokhooy en van Dam, 2 Flakkeese geslachten" (Rijswijk, 1958)

»» Bebost landschap (Salomon Rombouts, privécollectie)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

4240.
Willem Peeter Willems op te HEIJ, geb. ca. 1575, wo. Klein-Dongen op een stede, begr. Dongen 17-5-1654, tr. 1e Cornelia Willem Peeters van den Hout, overl. 1624/30, tr. 2e
4241.
Maekijen Jan Anthonis, wed. van Cornelis Praet alias "Bacchus"; zij waarsch. overl. kort vóór 21-2-1653.
4244.
Adriaen Willems BLOCK, overl. 's-Gravenmoer vóór 5-8-1626.
 • ORA 's-Gravenmoer, inv. nr. 36, fol. 74v
4246.
Willem Dierxen CUIJPER, overl. vóór 12-7-1623, tr.
4247.
Dingena Jans LOCHT(ER), overl. 's-Gravenmoer 1638. Zij tr. 2e Adriaen Adriaens Woutersen Neeringh, wednr. van Anneken Michiel Adriaensen Conincx, eerder wednr. van Anna Hendricks Tack.
 • ORA 's-Gravenmoer inv. nr. 24, boedelsch.)
 • "Willem Dirckxsz Cuyper met sijn huysvrou met drie kynderen waervan het oudste kyndt negen jaeren oudt is en het jonxte drie jaeren facit, t'samen 5 personen" (Inwoners 's-Gravenmoer, 1599)
4264.
Wouter Claes Heijnen (van TILBORCH), geb. ca. 1560, wo. Capelle aan de Nieuwe Vaart, bel. aldr. 25-12-1611, diaken (1612-1614), ouderl. (1615-1619), heilige geestmr. (1616-1618), overl. Zuidew.-Capelle vóór 20-10-1620, tr. ca. 1585
4265.
Marie Denijsdr. (Maijken Denis), geb. ca. 1560, overl. Capelle (erfd.) vóór 15-10-1626.
 • Zij test. aldr. 28-12-1622.
4266.
Cornelis Adriaans SEEU, geb. Sprang ca. 1560, vervener, schipper op "een pleijtschip", overl. aldr. vóór 11-5-1642, tr. ca. 1580
4267.
Maaijke Thonis de LEEUW, waarsch. geb. Raamsdonk ca. 1560, overl. "s-Greveld.-Capelle (begr. in het koor van de kerk) 12-10-1649.
 • Het echtp. test. Raamsdonk 24-12-1627 en zij te Capelle 8-2-1641
 • Hij koopt een "hof met huijsinge en geboomten" te Capelle sept. 1616 (GTMWB, jrg. 20, pag. 201).
 • Erfd. van hun goederen 19-1-1652 (ORA 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 42, fol. 39)
«« Perspectiefkast; één van de zes 17e-eeuwse perspectiefkasten die nog over zijn; het grondvlak is driehoekig, alle vier panelen zijn aan de binnenkant beschilderd; het frontpaneel, nu open, was vroeger gesloten met een kijkgat en daarboven een opening voor het licht; dit moet een der vroegste Nederlandse afbeeldingen van thee-attributen zijn, waarschijnlijk omstreeks 1660/80 (Pieter Janssens Elinga, museum Bredius, 's-Gravenhage)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

4268.
Thonis Adriaens TIMMER, geb. Capelle.
4270.
Geerit Peetersen, overl. Capelle vóór mei 1625, otr. 2e aldr. 20-1-1623 Dingentien Michiels Vermeulen, wed. van Denijs Wouters (Zij tr. 3e Sprang 31-8-1626 Jan Laureijs van den Hout), tr. 1e vóór 20-8-1609
4271.
Anthonia (Tuentke) Gerits SMIT, geb. Capelle ca. 1580, overl. aldr. sept. 1621/20-1-1623.
 • ORA 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 39, fol. 177v en ORA "s-Gravenmoer, inv. nr. 17, fol. 174
4284.
Jan Thonisse LEEU, geb. Capelle ca. 1570, heemr. aldr. (1612-1628), heemr. Nederveen (1630), schout Zuijdew.-Capelle (1626-1642), overl. Capelle vóór 18-6-1643, tr. ca. 1600
4285.
Aenke Joosten, overl. Capelle 1646.
 • ORA 's-Greveld.-Capelle, inv.nr.63, fol. 98 (1-4-1642), idem fol. 124 (18-6-1643), idem fol. 128v. en de erfd. op fol. 130 (23-1-1644).
4286.
Jan Peeters ROMMEN, geb. Vrijh.-Capelle ca. 1595, nog verm. aldr. 17-6-1630, tr. Capelle 8-2-1620
4287.
Adriaentje Willems van AMMELROOIJ.
4352.
Anthonie van HILTEN, geb. Ichtegem (Belg.) ca. 1590, koster en schoolmeester te Nederhorst den Berg, begr. aldr. 8-4-1658, tr.
4353.
Barber Joosten, overl. na 1639.

»» De dorpsschool (Jan Havicksz Steen, ca. 1670, National Gallery of Scotland, Edinburgh)

4396 = 2200
4432.
Pieter Gerrits de BRUIJN, j.m. van Achthoven, veerman, tr. Lexmond 30-12-1638
4433.
Emmeke Gijsberts van ROIJEN.
4436.
Levinus Antonissen (v. der MEER), j.g. van Armuijen, snijder, lidm. Jaersveld (1620-32, 1638, 1650), tr. aldr. eind 1621
4437.
Jannecken Bastiaen, j.d. uijt Jaersvelt, lidm. aldr. (1638, 1650).
4438.
Jacob (Job) Willems LAM, kramer te Lopik, tr. vóór 1617
4439.
Aefjen Pieters. Zij tr. 2e Lopik en Cabau 6-3-1631 Meerten Herberts.
4444.
Bastiaen Bastiaens FUIJCK.
4446.
Arie Cornelis, van Jaersvelt, j.m. aan de Uijtwech, tr. Lopikerkapel 9-7-1637
4447.
Fijgje (Sijtgen) Damen, wed. van Benschop.
4480.
Gijsbert Jans SUIJDERVAERT, geb. ca. 1610, wo. op de hoge heerlijkheid Vrije Hoef tussen Korteraar en Aarlanderveen (1648), overl. na 1686.
 • Deze heerlijkheid was slechts 400 m. breed en 4 km. lang, maar had door haar rechtspositie de mogelijkheid mensen te veroordelen tot de galg. Tot in het begin van de vorige eeuw stonden die er nog.
4482.
Maarten Cornelis VERHOEF, dg. Ter Aar 1-5-1656, tr.
4483.
Maritgen Claes.

«« Te Noorden bij Nieuwkoop (J.H. Weissenbruch, 1901, Dordrechts museum)

4496.
Willem Heijndricks (van der SCHILDEN), geb. Noorden ca. 1615, tr. Nieuwkoop 27-10-1641
4497.
Maritge Leenderts, geb. Nieuwkoop ca. 1615.
 • Zie voor het hele geslacht van der Schilden Aalsmeerse Stambomen VI, 1993.
4528.
Aert Dirks (LOES), te Zevenhoven.
4572.
Claes Willems VERBEIJ, tr. 1e Annetje Cornelis Janmaat, tr. 2e
4573.
N.N.
4592.
Sijmon Kornelis (van der WINT), geb. Nieuwkoop ca. 1615, otr. Noorden 18-12-1639
4593.
Heijltgen Willems, geb. Nieuwkoop ca. 1615.
4600.
Jan OUTSHOORN, waarsch. te Koudekerke, tr.
4601.
Hillegont Ariëns.
4602.
Leendert Pieters (RAMP), verm. Bodegr. 1652/63, tr. 2e aldr. Dieuwertje Cornelis van Beijeren, wed. van Heijndrik Jans Schinkel, tr. 1e vóór 1653
4603.
Ariaentje Michaels van BORSELEN, verm. Bodegraven 1663, overl. ca. 1675.
4604.
Floor Geerits (OUDENES), geb. Waarder ca. 1625, wo. op het "Leegen eijn(de) van(de) Lange weijde", landbwr., diaken Waarder (1676), ouderl. aldr. (1688) overl. aldr. 1698/1702, tr. vóór 1656
4605.
N.N., overl. na 1667.
 • Van ca. 1655 tot 1698 woonde Floris Gerritsz Oudenes op een boerderij aan het Laageind nr. 33, die hij pachtte van Adriaan Jansz Teckop.
4606.
Gijsbert Willems STEEHOUWER, geb. Zegveld ca. 1620, lidm. aldr. na 1639, tr. aldr. 1646/49 (lijst met namen zonder data)
4607.
Aaltje Aarts van der SWAAN, geboren ca. 1620 in 't Meijland van Bodegraven, ged. Zegveld.

»» Landschap bij Rhenen (Albert Cuyp, 1650/55, Musée du Louvre, Paris)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

4704.
Willem Huijberts BUDDINGH, geb. ca. 1585, tr.
4705.
Neelken LIJSTER.
 • Hij is mogelijk afstammeling van Huijbert Buddingh, verm. Opheusden (1584). Het geslacht is oorspronkelijk
  afkomstig van Poddinghen onder Ochten aan de Betuwe, volgens coll. Bosman II in C.B.G.

 • Zij waarsch. dr. van Evert Lijster Bernts, deurwaarder te Rhenen (1580).
 • Het geslacht Lijster komt al sinds de middeleeuwen voor als bestuurders van Rhenen; de oudste vermelding
  dateert van 1417.

 • Van het echtp. een gebrandschilderd kerkraam te Rhenen (ca. 1625).
4706.
Je(u)riphaes Dircks (SOET), schipper te Rhenen, overl. vóór 26-5-1681, tr.
4707.
Anna van TRIEST, overl. na 26-5-1681.

«« Rhenen met de Cuneratoren, gezien vanaf de overzijde van de Rijn

4716.
Hendrik van IJSENDOORN.
4942.
Engbert Cornelis GOUT, geb. Vianen ca. 1585, mr.-schoenmaker, leerlooier, huidenkoper en pachter van de belastingen aldr., overl. aldr. na 10-5-1647, tr. ca. 1610
4993.
Adriaentje Cornelis, overl. Vianen vóór 10-5-1647.

»» De leerbereider (Jan Luiken)

4994.
Cornelis Jaspers BOSVLIET, mr.-kleermaker op het Spui te Den Haag, tr.
4995.
Maertge Jans.
5104.
Jean POLETH, geb. Tourcoing (Fr.) ca. 1565, overl. Leiden na 17-5-1617, tr.
5105.
Marije CATEAU, overl. Leiden na 17-5-1617.
5112.
Broer Bottes van BOMA (BOUMA), geb. Harlingen ca. 1590, poorter van Leiden 23-2-1612, mr. kleermaker op de Oude Markt, bezat ook een huis aan de Langegraft en een aan de Korte Oostdwersgraft., begr. aldr. (Pieterskerk) 3-9-1678, tr.
5113.
Claesgien Lodowicx, overl. Leiden na 21-4-1645.
5114.
Joris van BREMEN, slotemaecker, tr.
5115.
Dirckgen Huijgen, beiden overl. Leiden vóór 14-4-1634.
5116.
Joost EYNSAEM, geb. Meenen (Belg.), poorter van Leiden 11-6-1604, baeytrapier, wo. aldr. Middelweg naast de "Gulde Caerde", tr. Meenen
5117.
Maeijcken SCHOUTETE, geb. Meenen; beiden overl. Leiden vóór 29-9-1625.
 • Het echtp. test. Leiden 20-6-1624,
«« De geelgieter (Jan Luiken)

5118.
(Chris)stoffel Jans van ANCKERNIJS (HAKKENIJS), geb. A'dam ca. 1590, geelgieter, schipper op R'dam, schuijtvoerder op Delft, wo. Leiden Amsterdamse Veer, begr. aldr. (Hooglandsekerk) 10-6-1661, otr. 2e aldr. 5-8-1637 Dieuwertgen Matthijs, wed. van Gangeloff Jacobs van Couwenhoven, tr. 3e Annetgien Cornelis, wed. van Lambert Jans van den Brouck, otr. 1e aldr. 28-10-1611
5119.
Tryntgen Geryts (den RIJCKENHEER), begr. Leiden (Hooglandsekerk) 15-7-1631.
5120.
Crijn Leenderts (KELDERMAN), wo. Katwijk (1622), overl. aldr. vóór 31-5-1627, tr. 2e Grietgen Cornelis, tr. 1e ca. 1601
5121.
Ariën Jacobsdr. (PRONCK?), geb. Noordwijk-Binnen, overl. Katwijk vóór 9-2-1616.
5200.
Banckeris Jacobs UIJTTENHOVEN, geb. Katwijk ca. 1598, bakker te Noordwijk, lid kerkeraad aldr. (1646), gezworene (1634, 1655, 1664), weesmr. (1643), schepen (1659, 1661), tr. Noordwijk 22-11-1637
5201.
Marijtje Simons, j.d. van Voorhout.
5222.
Willem Wouters (van ALPHIJN), overl. vóór 13-5-1679, tr.
5223.
Huijbertje Simens, overl. vóór 13-5-1679.
5280.
Bouwen Claas van de BESTE, geb. Leiden 1586/1587, scheepmaker te Katwijk, onvermogend (hoofdgeld 1623), lidm. (kerstdag 1626), diverse malen ouderl. en diaken (1628-1663), schepen (1627, 1634-1635), begr. aldr. 11-6-1672, tr. aldr. 4-6-1617
5281.
Engeltje Bruijnendr., geb. Katwijk 1596, test. aldr. 1670.
 • De gebr. de Best uit Leiden namen kort na 1600 een bestaande scheepmakerij over, welke in 1675 overging naar de fam. Kruijt.

»» De scheepstimmerman (Jan Luiken)

5288.
Gijsbert Jacobs van DUIJNE, verm. Morgenboeken Rijnland (1628-1651), ambachtsbewaarder Rijnland (1636-1637), tr.
5289.
Pietertje Pieters.
5296.
Klaas Cornelis HENNEVANGER, zeeman te Noordwijk, betaalt hoofdgeld (1623), verdronken 1631/1632, tr. 2e ca. 1628 Maartje Maartens, tr. 1e
5297.
Maritge Willems, overl. vóór 1628.
5312.
Symon Lodewijcks DUBBELAAR, geb. Schiedam, meestersteenhouwer, overl. Leiden vóór mei 1643 (Weeskamer), otr. aldr. 1-4-1633

«« De steenhouwer (Jan Luiken)

5313.
Maertgen Gedions BAECK, wed. van Jan Jans Brant (meestersteenhouwer, huwel Leiden 11-1-1630), eerder wed. van Jan Romers van Dobben (huwel. Leiden 5-6-1623).
5314.
N.N., tr.
5315.
Marselij Aernouts, overl. na 11-11-1660.
5328.
Jan Joris QUESTRO, geb. Poperingen, saaiwerker, otr. 2e Leiden 13-7-1653 Jacquemijntge Willems, tr. 1e Hontschoten
5329.
Maeyken CLAREBOUT, overl. Leiden vóór 2-7-1653 (Weeskamer).
5330.
Jacob Henricks van der POST, warmoesier, otr. Leiden 22-4-1633 (wo. op het Levendaal)
5331.
Grietge Barents van CEULEN, wo. Coenesteech bij huwel.
5344.
Theunis Cornelis (van DUIJVENBODE alias SPEULMAN), geb. Katwijk 1618/1619, tr. aldr. 23-9-1639
5345.
Martijntge Simons Gijsen, geb. ca 1620, overl. ca. 1651.
 • Hij was speulman (muzikant) en piekenier bij de weerb. mannen van Katwijk (1653).
5352.
Jan Dirks van den OEVER, tr. Katwijk 24-5-1642
5353.
Kniertje Gerrits.
5356-5357 = 2924-2925
5374.
Theunis (Thonis,Thunis) Cornelis SCHELPEROORT (SCHILPEROORT), ged. Scheven. 1-7-1611, otr. aldr. 7-12-1636
5375.
Josijntje Servaes VOLL(LE)GRAEF.
5376.
Philip Claes ROOS.

»» De visser (Jan Luiken)

5378.
Eeuwit Dircks alias CHUIJTEN, voermansknecht, wo. Korendijk 1680, begr. Scheven. 31-7-1680, tr. ca. 1638
5379.
Neeltje GROENEN
 • Guijt heeft niets met grappenmaker te doen: de kerk van Monster had als patroon St. Machutus,een Bretonse heilige. In Monster
  en het nabijgelegen Ter Heijde werden dopelingen dan ook wel voorzien van de voornaam Machuyt, ingekort tot Chuyt of Guyt.
  Via het patromymicum onstond zo de achternaam.

 • Zie voor haar achternaam "Praaiberichten", jrg. 15, nr. 3, pag. 14
5380.
Arij Cornelis van der SWAN, geb. ca. 1580, stuurman op een haringbuis met als thuishaven Delfshaven, tr. 2e ca. 1623 Maertge Walravens, wed. van Jacob Gerrits Houckmaker (verongelukt op zee juli 1632/30-5-1633), tr. 1e
5381.
Adriaentje Willems (SPIERINCKHOUCK).
 • Arij voer ook op Schiedam en bezat te Scheven. een huis aan de o.-zijde van de Weststr.
 • Hij koopt een huis aan het Haringvliet te Rotterdam (20-1-1626).
5382.
Cornelis Jacobs, tr.
5383.
Jannetje Arens.
5408.
Philippus Johann von BRONSVELT, geb. ca. 1585/90, kapitein, kamerling graaf Jan van Nassau, overl. vóór 7-7-1643, tr. Den Haag (Grote Kerk) 26-7-1611
5409.
Anthonetta van der MIJL, overl. na 4-4-1648 (proces Hof van Holland).
 • Philippus en zijn zoon Willem hebben belang bij goederen nabij Munster (Haus Uhlenbrok ten noorden van Nienberge); zij laten zich vertegenwoordigen voor het Munsterse Hof zoals blijkt uit notariële akten uit Den Haag (1699 en 1707).
5410.
Dirk van GROENESTEIJN, schoenmaker, wo. noordzijde van het kerkhof met een vermogen van f 16000,-, vroedschap Den Haag (1614-1618), regent leprooshuis (1614), overl. 1627/vóór 1636, tr. 1e 1599 N.N. van Hove, tr. 3e Den Haag 6-10-1619 Geertruij van Velsen, tr. 2e
5411.
Neeltje Engels van GAESBEECK, (uit Leiden ?), overl. Den Haag 1617.

«« Kust bij Scheveningen (Salomon Rombouts, 1680, Museum der Bildenden Künste, Leipzig)

5424.
waarsch. Jacob Arents van der SWAN, begr. Scheven. 29-9-1680, tr.
5425.
N.N., waarsch. begr. Scheven. 3-7-1657.
5432.
Arijen Cornelis PRONCK, geb. ca. 1620, visser, begr. Scheven. 27-10-1677, tr. aldr. 17-2-1647
5433.
Lijsbeth Ariëns, geb. Ter Heijde, begr. Scheven. 25-9-1673.
5434.
Meeus Gerritsen, tr.
5435.
Trijntje Garbrants.
5442.
Ariaen Ghijsbrechts "de jonge" de JAGER, geb. 1608, kerkmr. 1649-1653, weerb. man 1652, gasthuismr. 1653-1655, overl. vóór 1669, wo. Torenstr., later Korendijk, tr.
5443.
Aechte DOEN, overl. vóór 20-4-1669.
5456.
Arie (Adriaen) Gerrits (BRUIJN), geb. Ter Heide ca. 1580, overl. Scheven. vóór 17-3-1615, tr.
5457.
Cunera (Kniertje) Jans LIEFFKINT, geb. Scheven. ca. 1584, begr. aldr. 4-2-1646.
 • Hij vestigde zich vóór 1600 te Scheven.
 • Zij koopt op 17-3-1615 voor 700 ponden het huis van haar moeder aan de Weststr. wz., waarvan zij al voor een kwart eigenaresse was; waarschijnlijk bezitster van nog een ander perceel, want in 1606 wordt Knier Jans aangeslagen voor "2 scoorstenen".

 • Zie verder voor deze fam. het tamelijk verwarrende artikel in "Praaiberichten", 19e jrg. nr. 1, pag. 15-17.
5460.
Arij Jacobs (van BINCKHORST), duinmeier, begr. Scheven. (kerk "opt choor"), 14-3-1661, tr. 1e N.N., tr. 2e Katwijk 17-12-1619
5461.
Leuntge Cornelis (Leuntge Meessen), wed. van Scheven. Zij tr. 1e Claes N.N.
 • Het echtp. test Den Haag 19-8-1647.
5470.
Osier Huijgens (van der BIJE), geb. ca. 1580, marskramer te Ter Heijde, overl. ca. 1637, tr.
5471.
Trijntgen Lenerts.
5640.
Jan Jacobs PLUIJM, tr. 2e Scheven. 2-5-1649 Liesbeth Arens (met attest. van Delfshaven), wed. van Maarten Gijssen, tr. 1e tr. 1624
5641.
Burghe Jacobs, wed. Gijsbert Adriaens Jagher (nr. 5872), begr. Scheven. (kerk in het middenplein) 10-2-1649.

»» Het strand bij Scheveningen (Adriaen van de Velde, 1658, Staatliche Museen, Kassel)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

5648.
Jacob Willems van SANEKE.
5652.
Wouter Adriaans, geb. ca. 1568, wo. Scheven. 1606 perceel 247, dicht bij de toren van de Oude Kerk aan de n.zijde van de Nieuwstr. (een gedeelte van de Wassenaarsestr.) Zijn nageslacht noemt zich Toorn of van der Toorn.
5672.
Jan Jans BAECK (BAECK Jans), geb. Ter Heijde ca. 1555, zeeman, tr.
5673.
Trijn Arents.
 • Hij wordt verm. als belastingbetaler van locale en landelijke belast. aldr. (1590-1615); compareert Monster voor o.a. zijn schoonmoeder (18-5-1592).
5720.
Jacob Cornelis (van der HARST). verm. als cagenaer te Scheven. (1606).
5722.
Cornelis Adriaans jonghe JAGHER, geb. Scheven. ca. 1559, stuurman, heilige geestmr. (1589, 1598-1604), kerkmr. (1606), schepen van Scheveningen in Den Haag (1609-1611), overl. Scheven. 24-12-1611, tr. ca. 1570
5723.
Maritge Leenderts, geb. ca. 1558, begr. Scheven. (kerk) 4-12-1633; zij tr. 2e vóór 6-6-1616 Lenert Cornelis Keusoom (nr. 6120).
 • Hij woonde ook te Delfshaven en voer met het schip "Sint Jacob" van Rotterdam op Schotland
 • Hij werd aanvankelijk begr. "bij de kerkmeesterskamer" (Blooys van Treslong, Pieters, blz. 447, nr. 4), later in graf 32 Oude Kerk, grafsteen met wapen 87 x 174 cm. met als opschrift: HIER LEYDT BEGRAVEN/ CORNELIS ARENTS IAJGHER SCHEPEN/ VAN DEN HAGHE/STERF IN DEN IARE 1611/DEN 24 DECECEMB[ER} CORSAVONT/OVDT 52 IARE/

 • Maritge test. Den Haag 11-8-1618 en bewijst aan elk der kinderen 500 ponden (de hele boedel wordt geschat op 1100 ponden); zij verzekert haar leven op haar huis aan de Keizerstr. en nog een huis en lijnbaan (Weeskamer 135, fol. 177); meer archiefmateriaal betreffende dit echtp. is rijkelijk voorhande voor degene die daarvoor belangstelling heeft
5724.
Cornelis Zijeren, tr.
5725.
Trijntgen Tijmans.
5726.
Willem Cornelis SPIERINCHOUCK geb. Scheven. 1578. (Zie opm. bij nr. 2863)
5728.
Arij Arents oude JONCKER, wo. Terheide geb. ca. 1607, begr. Monster 28-4-1697, stierman aldr., ouderl. (1668), gasthuismr. (1676), tr. ca. 1629
5729.
Leuntge Wouters VINCK, geb. Terheide ca. 1609, overl. na 27-11-1686.
5730.
Maerten Maertens GANSVELTEN alias HEIJN alias VLIELANDER, geb. Haagambacht, tr. Scheven. 8-10-1648
5731.
Maertge Cornelis.Strand bij Scheveningen met visverkopers (Simon de Vlieger, ca. 1643, Wallraf-Richartz Museum, Keulen)
5744.
Jan Willems (CORVIJN), geb. ca. 1590, overl. Scheven. vóór 18-12-1640, tr.
5745.
Neeltje Jacobs, overl. na 13-10-1641.
5746.
Leendert Ghijsse Achtij (= CROON), tr. 1e Baertge Crabbe, tr. 2e
5747.
Jaepje Maertens.
5752.
Huijbrecht (Huybert) Jans (later de oude) JOL, verm. Scheven. 1559-1606.
5810-5811 = 2834-2835
5812.
Garbrant Leenderts (de WIT), reder, begr. Scheven. (kerk bij het koor) 6-11-1642, tr. vóór 1610
5813.
Ariën Walichs (DOGGER), geb. Scheven. ca. 1589.

«« Duinen (Jan van Goyen, 1629, Staatliche Museen, Berlin)

5816.
Simon Jacobs FONTEIJN, tr.
5817.
Arijaantje Cornelis, begr. Scheven. 10-2-1668.
5824.
Dommis Pieters (de RUIJTER).
5864-5865 = 2836-2837
5872.
Ghijs(bert) Adriaans (de) JAGHER alias Gijs Engels, geb. ca. 1568, bet. schoorsteengeld voor 2 schoorstenen te Scheven. (1606), biervoerder, gasthuismr. te Scheven. (1612), heilige geestmr. (1613-1618), overl. aldr. 9-5-1622/27-11-1622, tr. ca. 1597
5873.
Burghe Jacobs, begr. Scheven. 10-2-1649. Zij tr. 2e 1624 Jan Jacobs Pluijm (nr. 5641).
 • Hij vervoerde bier van 't Spuy in Den Haag (de binnenhaven van Scheven.)
 • Woont 1606 Keizerstraat oz., perceel 20a (deel 20b had hij verhuurd) en later te Den Haag aan de oz. van 't Spuy (13-5-1617 en 27-11-1622).
5880.
Maerten Claes de WIT, geb. Scheven. ca. 1595, stierman, overl. Delfshaven ca. 1657, tr. 2e ca. 1637 Lijsbeth Pieters, overl. Scheven. 1649, tr. 3e aldr. 8-5-1650 Jannetje Jochums van Hardenberg, geb. omgeving Den Haag-Scheven. ca. 1599; zij hertr. Delfshaven 26-5-1658 Buyser Jacobs van Katwijk op Zee, wdnr. van Neeltje Cornelis, tr. 1e
5881.
N.N.
 • Praaiberichten, jrg. 19, nr.2, pag. 44-47
5882.
Cornelis Jobs PRONCK, geb. ca. 1590, stuurman en visser, kerkmr. Scheven. (1633-1637), vuurbaak- en gasthuismr. (1647-1657), begr. aldr. (koor van de kerk) 16-2-1663, tr. 2e aldr. jan.-juni 1644 Jacobje Willems, met wie hij test. Den Haag 6-6-1644, tr. 1e
5883.
Marijtje Wouters, geb. ca. 1590, begr. Scheven. (koor van de kerk) 12-1-1644.
 • Hij koopt in 1642 het huis van zijn vader in de Keizerstraat.

»» Gevelsteen in Delfshaven met o.a. het wapen van Delfshaven, een haring en enige korenaren, zinnebeelden van de haringvisserij en de jeneverstokerij duidend op de vroegere welvaart

5888.
Arijen (Arden) Arents SUIJERMONDT, geb. Scheven. 1585, bakker, gasthuismr. (1634), gildemr., kerkmr. (1647), begr. aldr. (kerk voor het koor) 26-4-1664, tr. ca. 1615
5889.
Neeltgen Gerrits, geb. ca. 1590, begr. Scheven. "voort ingang van 't choor" 21-1-1661.
 • Hij koopt in 1627 een huis aan de Keizerstraat uit de boedel van zijn vader.
5910.
Pieter Cornelis (MOSCH), geb.(!) Scheven. 1-10-1594, wo. Keizerstr., kerkmr. aldr., begr. aldr. (middentrans van de kerk) 19-11-1651, tr. 2e ca. 1627 Maertge Dominicus de Ruijter, geb. ca. 1590, begr. aldr. 31-12-1650, dr. van Dommis Pieters (nr. 5824), tr. 1e ca. 1616
5911.
Maritge Ariëns BOM, geb. ca. 1595, begr. Scheveningen 1624.
5914-5915 = 2858-2859
5920.
Arent den TEUIJT, verm. Scheven. 7-9-1618 wegens een erf aan de n.-zijde van de Bagijnestr., begr. aldr. 14-6-1647.
5922.
Willem Reijnouts (den ENGELSMAN), begr. Scheven. 9-7-1660, tr.
5923.
Aalbertje N.N.

»» Hoeve in de duinen; dit stuk is bijna uniek voor de 17e eeuw vanwege het ontbreken van mensen of dieren in de voorstelling; Molijn is een van de grondleggers van het Hollandse landschapsschilderen met Jan van Goyen en Esaias van de Velde (Pieter Molijn, London 1595 - Haarlem 1661, museum Bredius, 's-Gravenhage)

5924 = 2750
5926.
Egbert Gerrits van VOLLENHOVE, bode te Katwijk, in 1680 eigenaar van het perc. 365 te Scheven., waar hij inwoont bij zijn dr. Immetje, overl. na 1680, tr.
5927.
Sara Jans, begr. Scheven. 3-10-1670.
5928.
Cornelis Dircks KAA, geb. ca. 1610, tr. 2e Scheven. 27-1-1658 Aeffie Simons, tr. 1e
5929.
Maertie Ariëns VROLIJCK.
5930 = 2852
5932-5933 = 5744-5745
5968.
Dirk Joris (van der DOES), geb. Noordwijk ca. 1595, bet. de Rinse Penning (1625, 1627), schepen (1648), tr. aldr. 9-5-1621
5969.
Maartje Theunis (van BRAMA), van Noordwijk, beiden overl. aldr. vóór 27-12-1650.
5970.
Willem Pellen (Pelg(e)roms, Pelgrims) van ASSENDELFT, vaandeldrager van de schutterij van Leiden, bet. de Rinse Penning (1631, 1635), later verm. te Warmond/Sassenheim, otr. Leiden 31-1-1625
5971.
Elisabeth Baltens van VLIET, geb. najaar 1607, overl. vóór 7-12-1640.
 • Hij staat in 1626 als vaandeldrager waarsch. afgebeeld op een van de 4 schutterstukken van Joris van Schooten; deze schilderijen hangen in museum De Lakenhal, te Leiden.
 • Hij is eigenaar van een huis en erf in Leiden op de hoek van de Salomonsstr., bezit huisjes aldr. op de Achtergracht, op de hoek van de Zeegersteeg in de Zeegersteeg zelf en in de Cruijsstraet; tevens eigenaar van diverse rentebrieven ten laste van meerdere personen. (R.A. Noordwijk, inv. nr. 326).
 • Het gezin woont ca. 1630 te Warmond, waar zij op 9-6 een dr. Neelten laten dopen.
 • Elisabeth is nog maar net 17 als zij trouwt en niet oud geworden, hetgeen is op te maken uit onderstaande aantekeningen:
  27-4-1620 "Simon Simonszoon van Heijningen, houtcooper, goede vrunt es beneffens Huich Cornelis den ouwen, bouman op Delffshaven tot medevoogt gestelt over Elisabeth nu out omtrent 12 1/2 jaren, nagelaten weeskindt van Balten Pietersz. van Vliet in sijn leven backer za. gewonnen bij Neeltgen Cornelisdr. Cuijc".
  Lesten Martij anno 1623 "Jan Baltens van Vliet is tot medevoocht gestelt over voorszeijde weeskind van zaliger Balthen Pietersz. van Vliet".
  1-12-1631 "Mees Arents van Meerburch, laeckenbereider is tot medevoocht gestelt over de goederen van Lijsbeth Baltens van Vliet getrout met Willem Pelgromsz. ende dat in plaets van Huich Cornelis den ouden die overleden is".
  3-8-1639 "Balthen Jansz. van Vliet is tot medevoocht gestelt over de goederen van de voorn. Lijsbeth....".
  7-12-1640 "Jan Arents van Heijningen, schipper in A'dam, haar behoude grootvader ende Jacob Jansz. van Heijningen, ome, sijn voocht gestelt over Pel out omtrent 8 ende Trijntgen 11 jaers of daeromtrent, nagelaten kinderen van Lijsbeth Baltens van Vliet gewonnen bij Willem Pelgrims van Assendelft". (G.A. Leiden, Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627)).
5972.
Cornelis Jans HANNEMAN, geb. Den Haag 1599, bakker te Noordwijk-Binnen, overl. aldr. 4-1-1665/vóór 12-10-1671, otr. 2e Leiden/tr Noordwijk 23-11-1656 Catharina Stoochius, overl. Noordwijk na 1665, otr. 1e Den Haag/tr. Noordwijk-Binnen 24-4-1622
5973.
Cornelia Philips van LOON, geb. Den Haag 1597, wo. Noordwijk bij huwel., overl. aldr. vóór juli 1656.
 • Op 22-4-1625 vindt hij (26 jaar), zijn eerste vrouw (28 jaar) en Ariën Hanneman, zijn broer, de vermaarde kunstschilder uit Den Haag, dat het bakkersbedrijf nadelig beinvloed wordt door de bomen van Jan Maerts, die te veel licht wegnemen en vuil veroorzaken. (Not. arch. Noordwijk, inv. nr. 6275).
«« Adriaen Jansz Hanneman, zelfportret ca. 1656 (Rijksmuseum, Amsterdam)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

5984.
Matthijs Pieters WEIJNS van Casselberg, poorter van Leiden (1586), chirurgijn te 's-Gravenzande, overl. aldr. 1601, otr. Leiden 12-5-1586
5985.
Maartje Pieters van DUIJVENBODE, overl. Leiden vóór 24-8-1607.
 • Voor de herkomst van de Katwijkse van Duijvenbodes als vermeende afstammelingen van de beroemde Willem Cornelis, die als dank voor zijn aandeel in het beleg van Leiden op 3-10-1578 het recht kreeg de naam van Duivenbode te voeren en die kinderloos stierf zie N.L. 1984, kol. 41 vv. en N.L. 1994, kol. 393-400.
5986.
Teunis Cornelis ROBOL, overl. vóór 1615, tr.
5987.
Trijn CAENEN.
5992-5993 = 5288-5289
6000.
Lodewijck van HULSENTOP, geb. ca. 1590.
6002.
Huijbert Jacobs.

»» De advocaat (Jan Luiken)

6004.
Jacob Pieters van MEDEMBLICK, notaris op de Groenmarkt in Den Haag, tr.
6005.
Elisabeth Thomas.
6042 = 2734
6044-6045 = 2722-2723
6046.
Fop Gerrits van de SCHENAART, geb. omgeving Warmond-Noordwijk ca. 1615, klapwaker in de Weststr. te Scheven. (1680), begr. aldr. 24-9-1696, tr. ca. 1639
6047.
Kniertje Dammis (LAP/TUIJT).
6052.
Jacob Jans de BOER, begr. Scheven. 7-5-1674, tr.
6053.
Commertge N.N., begr. Scheven. 26-4-1685.
6060.
Engel Arents van der SWAN alias "den DECKER", lijndraaier, begr. Scheven. 24-5-1678, tr.
6061.
Adriaentje Cornelis (BOCHORS), begr. Scheven. 8-9-1680.
6064.
Frank Pieters (ROG), begr. Scheven. 17-2-1660, tr.
6065.
Maritje Jans, begr. Scheven. 17-5-1680.
6100.
Arijen Dirks TASMAN, geb. ca. 1595, overl. Scheven. vóór 6-2-1644, tr. vóór 15-3-1623
6101.
Arijaantje Michiels (Arie Michielsdr.), geb. apr. 1597, begr. Scheven. (kerk voor de gildestoel) 7-5-1664.
6102.
Willem Abrams PLUIJS, stuurman te Delfshaven, tr. 2e Ariaantgen Crijnen (Middelhof ?), tr. 3e Schoonderloo 7-12-1652 Trijntje Jans, wed. van Sijmon Hendriks, tr. 1e
6103.
Neeltgen IJsbrants SCHILPEROORT, waarsch. geb. Scheven., overl. Delfshaven ca. 1634.
 • Hij test. Rotterdam 3-9-1639.
«« De zeeman (Jan Luiken)

6108.
Arijen Arijens "den ouden" van DIJCKHUIJSEN, geb. Vlaardingen uit het geslacht Maet van de Kortedijk (de dijk werd ook Oudedijk of Dijckhuysen genoemd), mr. schoenmaker te Scheven. in de Weststr. (1680), schutter Scheven. schutterij (1672), begr. aldr. 8-4-1697, otr. Vlaardingen 22-4-1645
6109.
Belijtge Hendriks (STOUTHART), j.d. met attest. van Scheveling, geb. aldr. ca. 1620, begr. Scheven. 8-9-1680. (Zie ook de opm. bij nr. 2817).
6110-6111 = 5730-5731
6120.
Lenert Cornelis (KEUSOOM), waarsch. geb. Vlaardingen ca. 1580, vuurboetmr. Scheven. (1634), overl. vóór 19-5-1639, tr. 2e aldr. ca. 6-6-1616 Maritgen Lenerts, wed. van Cornelis Arens Jagher (nrs. 5723-5724), tr. 3e aldr. ca. 1635 Lijsbeth Cornelis (Spierincxhoek), tr. 1e
6121.
N.N.
6122-6123 = 5746-5747
6124.
Jacob Jans, tr.
6125.
Ermpje DOE.
 • Voorvader van haar mogel. Jacob Doeszoon, kerkmr. Scheven. (1556).
6126-6127 = 5882-5883
6128.
Joost Sijmons (BOEFF), klapwaker, begr. Scheven. 9-9-1660, tr.
6129.
Crijntje Maertens, wo. Keizerstraat (1680) en leeft dan van de diaconie, begr. Scheven. als "Krijntje de turfstouster" 8-10-1680.
6136-6137 = 5812-5813Ga verder naar Generatie XIIIb
Ga terug naar Generatie XIIb