KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XIIIb

»» Interieur van een oliewater- of slagmolen; het ingewikkelde proces van het olieslaan berust op het breken, warmen en persen van oliehoudend zaad, zoals kool-, raap- of lijnzaad; de olie werd gebruikt als brandstof voor lampen of smeerolie, ook wel als bakolie

6149.
"die alte HOHMÄNNIN", overl. Mühlhausen 6-6-1673.
6156.
Johannes METZ genannt HOSE, Schlagmüller, tr.
6157.
Maria HOSE.
 • Hij wordt ook verm. als "Oleijschläger bei Milhauszen" (Homberg 1614-1638).
6158.
Johannes PRÜSSING, "der alte Kastenmeister" (kerkelijke funktie, letterl. "schrijnmeester"), overl. Mühlhausen 18-2-1679, tr. vóór 1629
6159.
N.N., over. Mühlhausen 13-3-1668.
6180.
Heijman Gijsberts (ROOSA), verm. Andel verpondingen der tienden (1608-1626), collecteur der verpond. te Neer-Andel (1623), overl. 24-5-1637/mei-juni 1651, tr.
6181.
Eijken Jans KUYST, leeft nog 16-7-1628.
 • Zie ook GTMWB jrg. 29, pag. 75.
«« Dijkgebied nabij Neer-Andel

6216.
Bertrom Joosten de BRUIJN, geb. Sprang ca. 1580, overl. aldr. 1635 (erfd. 2-2-1636), tr. ca. 1607
6217.
Maeijcken Goeijaerts (PRINCEN), geb. Sprang ca. 1585, overl. Capelle 10-2-1641/1-11-1664. Zij tr. 2e aldr. jan. 1636 Geman Frans (nr. 6218).
6218.
Geman Frans (Gemichs), geb. Capelle ca. 1590, bel. 's-Greveld.-Capelle 19-9-1610, heilige geestmr. (1628), ouderl. (1629-1630, 1642-1643, 1651-1653), begr. aldr. Hoogevaart 8-3-1669, otr. 2e aldr. 20-12-1635 Maeijcken Goeijaerts van Sprang (nr. 6217), tr. 1e aldr. 29-1-1612
6219.
Maaijke Willems (van AMMEROOIJ), geb. Capelle ca. 1590, bel. aldr. 19-4-1620, overl. aldr. Hoogevaart 14-12-1630/okt. 1635 (erfd. 's-Greveld.-Capelle 15-1-1636).
6224.
Jan Willems MOUTHAEN, geb. "s-Greveld.-Capelle ca. 1580, wo. Nieuwstraet, overl. 's-Greveld.-Cap. vóór 14-11-1631 (erfd.), tr.
6225.
Janneken Lenaerts, overl. vóór 14-11-1631.
 • Erfd. ORA 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 40, fol. 99

»» Kermisscène; het duivekot op het dak typeert dit huis als een bordeel (Pieter de Bloot, 1663, museum Bredius, 's-Gravenhage)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

6232.
Cornelis Stevens SWART, geb. Waspik vóór 1588, overl. aldr. vóór 1651, tr. 's-Greveld.-Capelle 22-2-1614
6233.
Adriaenken (Aenken) Frans , geb. Waspik ca. 1590, overl. aldr. 1670.
 • Erfdeling 29-4-1670. Rehm, oud-streekarchivaris van Oosterhout, beweert dat Dinghen Sijmons in 1649 en 1672
  wed. was van Cornelis Stevens Swart.
6234.
Corst(iaan) Cornelis SEEU, geb. Capelle ca. 1610, bel. aldr. 3-4-1654, heemr. (1655), heilige geestmr. (1641-1642, 1659-1660), kerkmr. (1669-1670), ouderl. (1654-1658, 1666-1668), overl. aldr. na 1681, tr. 1e aldr. vóór 1624 Heijltje Cornelis, tr. 2e aldr. 1635
6235.
Theuniske Corsten, geb. Waspik ca. 1605, bel. Capelle 1-6-1659, overl. aldr. en begr. (koor van de kerk) 11-5-1680. Zij tr. 1e aldr. 2-5-1627 Anthonis Jans Corsten.
6236.
Deenis Jans de HAEN, geb. ca. 1595, wo. Nieuwe Vaert, diaken 's-Greveld.Capelle (29-5-1651), begr. aldr. 25-9-1653, tr. aldr. 23-7-1617
6237.
Claertje Michielsen, geb. Waspik ca. 1595, begr. 's-Greveld.Capelle (kerk) 24-5-1669.
 • "Absent kerk 19 mei 1630, derselve waren ofte van huijs ofte door de soldaten die voor haren huijse lagen verhindert"
«« Capelle (Aquarel van Gerard C.J. Gerrits)

6238.
Geerit Geerits, wo. Drongelen, tr. 's-Greveld.Capelle 28-8-1632
6240.
Maria Claasse.
6240.
Adriaan Jans ROOSENBRANDT, verm. coh. der verponding Loon op Zand (1640-1680), wo. Nieuwe Moelenstr.
6244.
Gerrit Cornelis HOEFNAGEL, geb. Loon op Zand vóór 1583, overl. vóór 8-3-1630, otr. 's-Greveld.-Capelle 17-2-1613
6245.
Huibertje Jans.
6248.
Wouter Gerritse van den NIJEUWENHUIJSEN, geb. ca. 1570, gegoed te Loon op Zand "aen den Loonsche Vaert" en "int Hoecxken", overl. aldr. vóór 1626, tr.
6249.
Hanricxken Ariaens VERDIESSEN.
 • ORA Loon op Zand inv. nr. 63, fol. 183, , inv. nr. 64, fol. 24v en nr. 64, fol. 8
6250.
Elant Jacobs OERLEMANS, geb. Capelle ca. 1565, overl. aldr. 1617/19-11-1625 (erfd. Vrijhoeve-Capelle), tr. ca. 1590
6251.
Maijke Baijens VERHAGEN, geb. Zuidewijn-Capelle ca. 1565, overl. vóór 19-11-1625 (erfd. Vrijhoeve-Capelle).
6252.
Gerrit Willem Gerrits (de LOOPER), geb. Capelle, overl. aldr. 1624, tr.
6253.
Jenneke Joosten POETS, overl. Capelle 1624/25.

»» Metselaars

6254.
Maerten Adriaens DOLCK, geb. Capelle ca. 1575, metselaar, bezat een huis en zaailand aan de w.-zijde van de Nieuwe Vaert, overl. aldr. 1612, tr. ca. 1600
6255.
(Cata)lijntke Jans de JONGE alias de WEERD, geb. Capelle ca. 1580, verm. aldr. (28-11-1637), overl. aldr. (begr. kerk) 8-10-1659.
 • Zie o.a. RA 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 41, fol. 27 (28-11-1637), inv.nr. 63, fol. 27 en inv.nr. 64 fol. 69v.
6256.
Adriaen Adriaens de ROIJ van Capelle, overl. vóór 9-1-1651 (erfd.), otr. 1e Capelle 8-9-1610 IJken Dielise Vassen, j.d. van 's-Gravenmoer, tr. 2e ca. 1614
6257.
Erken Tonis de WILDE , overl. vóór maart 1645 (erfd. 7-3-1645).
 • Hij test. met zijn 2e vrouw te 's-Grevelduin-Capelle 26-3-1622 en neemt 6-8-1630 zijn schoonvader in huis "ende hebben tsamen
  voor hen en heuren nacomelingen voor recht aengenomen Anthonis Wouters Wilden, haeren vader, omme d' selve sijn leven
  lanck te onderhouden..."

 • Zie o.a. R.A. 's-Grevelduin-Capelle, inv.nr. 61, fol. 174, idem inv.nr. 62, fol. 48, idem inv.nr. 64, fol. 24 en 166v.
6258.
Herman Aert Jan Pauwels de ROIJ, geb. ca. 1560, secretaris van de heerlijkheid Tilburg en Goirle (1607, 1609), tr. Tilburg 24-5-1600
6259.
Marij Antonis Willem TOTEN.
 • Deze kwartieren en de verdubbelingen ervan ontleend aan collectie J. van Dijk, gem. arch. Tilburg, nr. 0345; zij zullen mogelijk in de toekomst nader uitgewerkt worden; vooralsnog is de gemeente Tilburg uiterst voorzichtig over de betrouwbaarheid van deze collectie (briefwisseling met het gemeentearchief).
6268.
Wouter Jacobs VISSCHER, lidm. na belijdenis Capelle 25-12-1645, diaken (1645-1648, 1652-1654), armenmr (1656), ouderl. (1658), tr. 2e 's-Greveld.-Capelle 4-5-1631 Anneken Tielemans, wed. van Adriaen Dirckx van Clootwijck, tr. 1e
6269.
Lijsken Ariëns.

«« Hoenderhof (Christoffel Puytlinck; het pluimvee is gesitueerd in een Italiaanse omgeving (Puytlinck maakte een reis naar Rome); het beeldhouwwerk op de marmerblokken is quasi-antiek (Museum Bredius, 's-Gravenhage)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

6270.
Adriaen Wouters van TILBORGH, geb. Capelle ca. 1600, burgemr. aldr. (1634), diaken (1645), wo. Nieuwe Vaart, overl. 's-Greveld.-Capelle 27-9-1678 (begraven kerk), tr. ca. 1625
6271.
Teuniske Cornelis ZEEUW, overl. 's-Greveld.-Capelle 26-1-1680 (begraven kerk).
6400.
Andries Nicolaes CUIJPERS, geb. Waalwijk ca. 1595, schepen (1635), koopt grond, huis, hof en boomgaard van zijn vader (19-2 en 9-4-1644), overl. aldr. 22-2-1669/21-12-1670, tr. (r.k.)
6401.
Francisca Andries.
6402.
Jan Peeters TIMMERMANS (ook GUICKENAERS of GILGENAERS), geb. ca. 1590, mr. timmerman, burgemr. Sprang, armenmr. aldr. (1642), overl. aldr. 1655/60, tr. aldr. 24-5-1615
6403.
Maijke Adriaans ROOS, geb. ca. 1590.
 • Hij koopt van Jan Treffers en zijn vrouw voor 250 Carolus guldens een "huijs ende hoff" gelegen in de Oude Straat op het oosteind van Sprang (11-3-1652).
6408.
Sijmen Peters BOL, overl. 's-Gravenmoer ca. 1654 (boedelscheiding 1-7-1654), tr. 2e Soetje Adriaan Peeters Meijer, tr. 1e
6409.
Lijske Vas VERMEULEN, overl. 's-Gravenmoer vóór 22-3-1626.

»» Christ in the House of His Parents (The Carpenter's Shop), (John Millais, 1849/50, Tate Gallery, London)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

6410.
Jan Dirks COP, overl. 's-Gravenmoer 13-7-1623/20-2-1626, tr.
6411.
Heiltje Peeters Laureijns CONINX, begr. 's-Gravenmoer (kerk) apr. 1666. Zij tr. 2e vóór 12-4-1627 Cornelis Vas Jans Vermeulen.
 • Hij ook verm. als Jan Dirk Adriaan Jan Jacobs.
 • De achternaam Cop zou bij dit geslacht afgeleid kunnen zijn van het patroniem Ja(cop).
 • Zij ook genaamd Heijlwich, Heilmich, Eeltie en Aeltje.
6412.
Adriaan Jans BLOCK, tr.
6413.
Ida (Iffken, Iken, Eva) Wouters Adriaans NEERINGH, waarsch. geb. 's-Gravenmoer 1582, overl. aldr. vóór 14-2-1675. Zij tr. 2e Marcus Jans Pharo.
 • Zie ook GTMWB jrg. 27, pag. 116., waar verwezen wordt naar verschillend archiefmateriaal uit 's-Gravenmoer; daaruit blijkt b.v. dat Marcus Jan een goede stiefvader was.
 • Pharo is een soort bier
6414.
Adriaen Mercelis (de) CLUIJTER, overl. 's-Gravenmoer vóór 1626, tr. 2e Maaijke Quirijn Anthonis, tr. 1e
6415.
Dingena Wouter Jan Wouters (HOUTKYNT/HANTKYNT), overl. 's-Gravenmoer 4-6-1611.
6432.
Theunis Jans van UIJTHOVEN, geb. ca. 1625, overl. Eethen vóór 17-5-1674, tr.
6433.
Maijken Jans van OUDHEUSDEN, geb. ca. 1625, overl. Eethen vóór 17-5-1674.
 • Zij woonden te Eethen op den Corten Brueckert, waar zij ter waarde van f 1297,- huisraad, timmergereedschap, 2 koeien, 2 kalveren etc. nalieten.
 • Zie voor het hele geslacht van Outheusden GTMWB, jrg. 23, pag. 9-17.
6448.
waarsch. Willem Jacobs GOUDE, kerk- en heilige geestmr. van Veen (1637).
 • Zie ook: J. v.d. Pol "Bijdr. tot de gesch. van het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard", L.J. Veerman, Heusden, ca. 1935. (Ik heb dit boek boek nergens kunnen vinden en geef dit kwartier hier voor lief weer.)
6472.
Peter Joost DOEDIJNS, geb. 1548 (juni 1584 oud 36 jaar), verm. te Heusden (2-5-1570), kerkmr. en burgemr. te Genderen (1589), bezat goederen en landerijen aldr., overl. aldr. 5-4/29-11-1604, tr. 2e vóór 5-12-1605 Toniske Aerts, wed. van Jan Rijcken te Genderen, tr. 1e vóór 1577
6473.
Grietke (Margriet) Jan Beris van der DUSSEN, geb. ca. 1545, overl. na 1593.
 • Hij was via zijn vrouw leenman van de Hofstede Meeuwen met 1 m. land onder Genderen (25-10-1597). Zie GTMWB jrg. 23, pag 137 en jrg. 25, pag. 121
6474.
Anthonis Aerts, overl. vóór 1603, tr.
6475.
Stijnke Jans; zij tr. 2e vóór 17-6-1603 Willem Cornelis van Hemert.
6480.
Merten Eeuwits COLIJN, overl. na 1663, tr. ca. 1620
6401.
Maeijke Claes.
6504.
Leendert van HELDEN, geb. ca. 1575.
6506.
Jan Hermans de RUIJTER, tr.
6507.
Lijsken Thomas.

»» Nederlands Hervormde kerk te Giessen (Jan de Beijer, 1740, Noordbrabants museum, 's-Hertogenbosch)

6524.
Willem Henricks VALKUS, timmerman te Giessen, overl. vóór 7-12-1667.
6560.
Gerrit Hendricks, j.m. van Lobijck (Lopik ?), geb. ca. 1595, tr. Bab.broek 20-12-1620
6561.
Dierickske Lauwrens, wed. van Adriaen Corst(iaens).
6562.
Laurent Hendrijcks, tr.
6563.
N.N.
6584.
Sweer Bastiaens BOUWMAN, geb. Wijk ca. 1615, tr.
6585.
N.N.
6592.
Ariën OOMEN, geb. Well ca. 1585, tr. ca. 1610 aldr.
6593.
Jordeke Jordens, geb. Well ca. 1592.
6672.
Gerrit Adriaens HAGOORT (waarsch. ook den HOLLANDER), heemr. o.a. van Dussen-Muijlkerk, overl. ca. 1639.
 • Een broer van hem is waarsch. Cornelis Adriaens van Haechoort alias den Hollander, poorter Gorinchem 7-9-1588. De oudere generaties van het geslacht Hagoort zijn onduidelijk, ondanks het artikel in GTMWB 19e jaarg. nr. 1.
6882.
Cornelis HOLLANDER, j.m. van Bab.broek, tr. aldr. 1-9-1630
6883.
Maijken Theunis (van den BIESHEUVEL), j.d. van den Biesheuvel, geb. aldr. ca. 1612.
6892.
Aert Gherrits de COYMAN alias van WAERTHUIJSEN, j.m. van Schelluinen, overl. Bab.broek na 8-11-1643, tr. 2e aldr. 25-11-1640 Lijsken Philips Sonneveld, j.d. van Wijk, die op op 4-2-1657 aldr. hertr. met Urius Adriaens Dolo, tr. 1e aldr. 21-4-1613
6893.
Mechel Adriaens Jaspersen, j.d. van Bab.broek, begr. aldr. 10-5-1637.
6904.
Dirck Bernaerts genaamd KIEVITS, ging over tot de geref. religie, tr.
6905.
Maria KIEVITS, geb. Turnhout ca. 1594.
6908.
Huijbert Mertens COLIJN, kerkmr. Eethen (1659), heemr. (1667), schepen (1664, 1666), overl. aldr. vóór 1679, tr.
6909.
Dirkske CRAB, overl. na 12-4-1679.
6910.
Anthonis Jacobs van OUTHEUSDEN, geb. ca 1620, schepen van Eethen (1660-1695), overl. aldr. 2-3/27-7-1695, tr. 2e Maria Peters Olivier, tr. 1e ca. 1647
6911.
Margrita (Grietken) Corsten van den HEUVEL, overl. Eethen vóór 17-3-1668.
6924.
Pleun Jacobs (van CRIMPEN), geb. ca. 1595, wo. op den Hill.
6926.
Jan Anthonis (van UIJTHOVEN), geb. ca. 1585, overl. Eethen 8-1/15-3-1684, tr. 2e. ca. 1637 Maijke Jans van Drongelen, overl. Eethen vóór 12-9-1670, tr. 1e ca. 1620
6927.
Maaijken Thonis, geb. ca. 1585, overl. Eethen vóór 26-12-1636.
6952.
Aert Cornelis (OTTERVANGER), diaken Sleeuwijk (1635-1639).
6976-6977 = 3236-3237
6992.
Jan Willems de POORTER, geb. ca. 1593, kerkmr., heiligengeestmr. en schout te Wijk, overl. na 17-9-1652, tr.
6993.
Anneke Hermans van LOON alias de GRAAF, geb. ca. 1580/1585; zij tr. 1e Lenaert Jans van der Pol, geb. ca. 1554, zn. van Jan en Anna Lenaerts.
6994.
Jacob Anthonis van OUTHEUSDEN, geb. ca. 1590, overl. Eethen ca. 1630, tr.
6995.
Lesken Peeters MILLENAAR, geb. ca. 1600, overl. Eethen vóór 13-3-1682; zij tr. 2e Joost Willemsen, overl. vóór 15-3-1636 en 3e Joost Jans Brouwer overl. vóór 1652.
 • Een genealogie Millenaar in GTMWB, jrg. 10.
 • Zie ook R.A. Heusden inv.nr. 586, fol. 79 (15-3-1636), R.A. Eethen, inv.nr. 8 (haar testament op 27-4-1660), inv.nr. 4, fol. 31v. (24-11-1665) en inv.nr. 8, fol. 146 (13-3-1682).
6996.
Peter Gerrits HAGOORT, geb. ca. 1595, beleend met "Achtien de halff hondt Landts gelegen te Meeuwen etc." (10-7-1619), overl. vóór 29-4-1662, wanneer zijn vrouw wordt beleend (Leenreg. Eethen en Meeuwen), tr. ca. 1620
6997.
Leijntje Jans van SON, overl. ca. 1670/171.
6998.
Eijmbertus Huijberts VERBURCH, drossaard Eethen, Meeuwen en Bab.broek (1659-1669), tr.
6999.
N.N.
7006.
Jan Anthonis van UIJTHOVEN, geb. ca. 1600, overl. Eethen 8-1-1684/15-3-1684, tr. 1e ca. 1620 Maaijken Thonis, overl. Eethen vóór 26-12-1636, tr. 2e
7007.
Maijke Jans van DRONGELEN, overl. Eethen vóór 12-9-1670
 • Het echtp. bezat aanzienlijke bezittingen te Drongelen en Eethen
7072.
Bastiaen Bastiaens CONINCX, bezat grond te Almkerk, tr.
7073.
Neeltien Cuijnders, beiden overl. Almkerk vóór 3-8-1654.
7076.
Mels (Mees) Aerts (Adriaens) SCHEP, geb. Waspik, schout Vrijhoeve-Capelle 1625/10-11-1651, wo. Nieuwstraet aldr., begr. Sprang vóór 28-12-1651 (erfd.), tr. vóór 1623
7077.
Barber (Barbel) Peters Ockers, geb. Vrijhoeve-Capelle ca. 1600, overl. aldr. 30-1-1651, begr. Sprang.
7078.
Joost Dirks van CAMPEN, verm. 's-Grevelduin-Capelle (2-1-1640); koopt ackerland (20-1-1652), "sieck te bedde leggende" (30-5-1659), overl. Capelle 10-10-1664 (erfd. 3-12-1664), otr. 1e Sprang 23-6-1619 Maijcke Thonis PRASERS, j.d. van Sprang, tr. 2e vóór 6-11-1627
7079.
Beatrix Heijnricx BACK, geb. ca. 1600, overl. Capelle vóór 5-2-1648
 • Zie o.a R.A. 's-Greveld.-Capelle inv.nr. 63, fol. 64v. en 65, idem inv.nr. 64, fol. 135v., 137, 185 en 314, idem inv.nr. 65, fol. 124 en R.A. Zuijdew.-Capelle, inv.nr. 14, fol. 121v.
7080.
Adriaen Ariëns CAMERMAN, geb. ca. 1595, koopt 21-10-1645 land in de ban van Uppel onder Almkerk, tr. 1e Metjen Willems, overl. vóór 21-10-1645 (R.A. Almkerk inv.nr. 24, fol. 5), tr. 2e waarsch.
7081.
N.N..
7088 = 6924
7120.
Lambrecht Frans SNOUCK, geb. Gorinchem vóór 1540, wo. aanvankelijk te Gorinchem, later te Sleeuwijk, overl. overl. vóór 22-3-1623, tr. 1e vóór 1567 Geertgen Adriaens, overl. 1567/1577, tr. 2e Gorinchem 21-1-1590
7121.
Lijske Jans, geb. Spijk ca. 1570, overl. Arkel vóór 1621.
 • Zie ook N.L. 27 (1909), kol. 104.
 • Bij zijn overlijden worden de kinderen verm. in het heerlijkheidsarchief van Spijk, A.R.A. inv.nr. 972 (22-3-1623); zie verder R.A. Gorinchem, inv.nr. 352, fol. 21 vv. (23-11-1619).
7152.
Jan Ariëns STRUIJCK, geb. Delwijnen ca. 1593, overl. aldr. vóór 1653, tr. ca. 1625
7153.
Grietje Joris Ottens, dg. Delwijnen 1660, overl. nadien.
7164.
Maerten SACHT, geb. ca. 1570.
7184.
Jan Cornelis (van WEIJEN), ged. Albl.dam 24-1-1644, tr. aldr. 16-3-1664
7185.
Maeijken Cornelis STOUT, ged. Albl.dam 20-9-1643.
7190.
Claes Teunis (van DAM), j.m. van Moordrecht, tr. aldr. 15-3-1665
7191.
Teuntje Dirks, j.d. van Moordrecht.
7208.
Arie Ariëns BAERTMAN de oude, waarsch. geb. Brandwijk ca. 1620, overl. 1682/1689, tr.
7209.
Neeltje Sijmons, geb. ca. 1620, overl. 26-5-1653/13-4-1661.
7214-7215 = 7208-7209
7232.
Pieter Cornelis MUIJS(EN), leenman van Teilingen te Albl.dam (1671), overl. aldr. vóór 26-1-1672, otr. aldr. 25-4-1632
7233.
Ariaantgen Lenaarts (de GUIJLICKERT).
7234.
Jan Pieters van SLUIJS, sluismr. Nieuw-Lekkerl. (1675), kerkmr. (1654), waarsman (1665-1670), armenmr. (1662), schepen/heemr. (1670-75, 78-79, 91-92, 97-99), kapitein (1672-1675), tr.
7235.
Adriaentje Teunis BLOM.
 • Hij werd aangeslagen voor f 3000,- (1673).
 • Als kapitein van het dorp had hij ooit een geschil met zijn vaandrig Jan Cornelis Schoonenburgh. Het tweetal werd messentrekkend gezien op de dijk van Nieuw Lekkerl., maar bij het naderen van een boerenknecht, die zijn melkemmers in het weiland wierp, werden de messen opgeborgen (12-6-1673).
7248.
waarsch. Gerrit Jans (COIJCK), mr. wever (1625), tr.
7249.
Cuniertge Ariëns.
7250.
Jan Huijberts (van EIJCK), geb. Waddinxveen 1631, gerechtsbode Zuid-Waddinxveen 31-8-1653, timmerman te Reeuwijk, begr. aldr. 26-7-1673, tr. Zevenhuizen mei-juli 1658
7251.
Ariaantje Ariëns van der PLAS, van Zevenhuizen.
7256.
Tijs Pietersen (KORT), geb. ca. 1625, tr. Albl.dam 22-11-1648
7257.
Pietertgen Claes.
7258.
Ariën Abrahams (van der HOEVE), ged. Albl.dam 26-1-1648, tr. aldr. 9-2-1684
7259.
Aertje Hendriks (BOUMAN), geb. Nieuw-Lekkerl.
7262.
Engel Jans, tr. ca. 1638
7263.
Jannetje Jans.
7272.
Cornelis Hendriks (GROOTEN)VLOT, j.m. van Gijbeland, tr. 1e ca. 1644 N.N., tr. 2e Meerkerk (1e proclamatie 16-7-1647)
7273.
Marichgen Pieters, j.d. van Meerkerkerbroek, overl. 1658/17-12-1663.
7274.
Cornelis Jans (van DAM), ged. Albl.dam 19-9-1626, mr. metselaar (1651-1668), tr.
7275.
Heijltje Joppen.
7284-7285 = 3658-3659
7288.
Cornelis Barents van ASPEREN, luitenant der schutterij, overl. Wijngaarden 1-11-1668/25-4-1673, tr. ca. 1652
7289.
Marichje Jans de BES, overl. na 21-3-1702. Zij tr. 2e Jan Geemans Bouwman.
7290.
Jan Dirks van EIJNDHOVEN, ged. Oud-Alblas 15-3-1637, begr. aldr. 18-4-1699, tr. 1e Marrigje Geemans Bouwman, tr. 2e aldr. 9-6-1662
7291.
Aeltje Maertens CALIS, ged. Oud-Alblas 8-3-1643.
 • Hij was waarsch. boer en kooiker, want hij bezat een huis met 13 gem. grond en kocht een "vogelkooij" (1655).
7292.
Jan Cornelis BACKER(S), ged. Oud-Alblas 1-6-1608, tr. aldr. 3-4-1639
7293.
Kunierken (Kundertgen) Arijens OCKER, ged. Oud-Alblas 15-3-1609.
7314.
Jacob Pieters CRIJGSMAN, tr.
7315.
Aertgen Cornelis.
7316.
Lenart Barents van ASPEREN, geb. Streefkerk ca. 1566, secr. Albl.dam (1604, 1610, 1613-1616), gaarmr. Molenaarsgraaf (1611), gaarmr. van de verpondingen (1611, 1613-1616), schout Albl.dam (1615-1641), rentmr. van de heerlijkheid Albl.dam (1613-1616), baljuw van den Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland (1637), leenman Oost-Barendrecht (1619-1643), diaken (1643), overl. Albl.dam vóór 12-5-1643, tr. ca. 1605
7317.
(Se)bastyaentken Jans alias SCHOUTINNE, geb. ca. 1581.
 • O.V. 1990
 • Zie voor schouten, secretarissen en heemraden van Alblasserdam: (1) "Alblasserdams´s heden en verleden" door Ir P. Boersma, 1974, blz. 368 e.v. (2) "Onze voorouders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland" door L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.M. van der Hoeven en S.J. Lems, Rotterdam 1990
7318.
Cornelis Ockers GROENEVELT, geb. Oud-Alblas ca. 1590, begr. aldr. oud 66 jaar 5-?-1656 (kerk, grafsteen m. wapen), tr. aldr. 9-9-1618
7319.
Mariken Ewouts, ged. Oud-Alblas 2-6-1602, overl. aldr. vóór 15-6-1672 (Bij haar overlijden wordt haar landbezit getaxeerd op 662 g. (R.A. Oud-Alblas 29-4-1673).
 • Zie ook O.V. 1977, pag. 310.
7344.
Pieter Adriaens BOU alias de jonge BOUWMAN, geb. Albl.dam 1577/1578, leenman van Arkel (1619-1651), schepen/heemr. (1612, 1615, 1648), stadhouder (1639-1648), overl. na 4-4-1651, tr. 1e ca. 1606 Leentge Adriaans, dr. van Adriaan Geleins en Aeltgen Stevens uit Nieuw-Lekkerl., otr. 3e aldr. 2-1-1633 Janneken Pauwels, wed. van Leenart Gorissen uit Nieuw-Lekkerl., tr. 2e aldr.
7345.
Anneken Pieters, overl. vóór 19-10-1630, wed. van Huig Adriaen Huijgen Bouw.
7488.
Arie Bastiaans NIEMANTSVERDRIET, geb. Klaaswaal ca 1635, weerbare man met een piek (1672), overl. aldr. vóór 12-3-1691.
 • Meerdere malen verm. in verschillende archieven, o.a.
  -vuistslag begaan en daarvoor gegijseld (1656)
  -koper uit een boedel (23-7-1657)
  -neemt besteding aan voor het schoonmaken van de watering tot de "Sprant" (16-10-1671)
  -betaalt mee aan de reparatie van de kerk te Klaaswaal (1676/77)
  -Na zijn overl. blijkt hij o.a. bezitter van een huis en erf gelegen over de bermsloot van de Molendijk te Klaaswaal
7490.
Carel van CROMSTRIJEN.
7496.
Crijn Centen den BESTEN, metselaar te Charlois, schepen en diaken aldr., toeziend en regerend kerkvoogd aldr. (1658-1659), begr. aldr. 26-1-1671, tr. Rotterdam 21-7-1641
7497.
Jannetghen Baethouts, j.d. van Rotterdam, wo. Schiedamse Dijk bij huwel., overl. Charlois na 17-2-1667.
7504.
Cornelis Ariëns CRUIJTHOFF, geb. Mijnsheerenland ca. 1617 aan de Blaeck, waarsch. schipper, tr. Puttershoek 3-1-1648
7505.
Jaepje Claes, j.d. van Puttershoek.
7508.
Doen Bastiaens VERSCHOOR, tr.
7509.
N.N., begr. Charlois (kerk, hoogkoor) 1633.
7510.
Pieter Aerts VERSCHOOR, geb. ca. 1607, landbouwer te Charlois, diaken (1648-1652), begr. aldr. (kerkhof) 30-4-1664, tr. ca. 1640
7511.
Adriaantje Clemens PORS, geb. ca. 1610, begr. Charlois 9-12-1682.
7518.
Adriaen (Ary) Jacobs van CLEEFF, geb. ca. 1610, begr. Charlois 22-11-1666, tr. aldr. vóór 4-10-1631
7519.
Adriaentge Leenderts "de Oude" van der SCHOOR, geb. Charlois vóór 14-7-1628, overl. aldr. 1645/50.
7520.
Leendert Bastaans GELDER, sloter, begr. Charlois 15-2-1664, tr 2e Ploontje Jans Coomen, overl. Charlois ca. 1654, dr. van Jan Bastiaens en Soetje Leenderts van der Schoor, tr. 3e N.N., overl. na 12-3-1658, tr. 1e ca. 1630
7521.
N.N. Herculesdr.
 • Op 1-4-1656 attesteerden Leendert Bastiaensen Gelder en Claes Bastiaenz Gelder ten verzoeke van de schout en gerechten van Charlois; zij verklaarden dat zij in het voorjaar van 1654 met de te Schiedam wonende mr. Dirck van der Wolff hadden afgesproken om ten huize van Machteltjen Baltens, oud-schoutinne van Charlois, te gaan drinken en op zijn rekening 20 kannen ofwel 5 vanen bier hadden geconsumeerd; later protesteerde zijn zoon Reynier van der Wolff, oud-schepen van Rotterdam, tegen deze rekening, want Machteltje had maar liefst 80 kannen oftewel 20 vanen bier in rekening gebracht; hierop ging Claes Bastiaens Gelder naar de oud-schoutinne, die waarschijnlijk een herberg met tapnering dreef in Charlois en tekende protest aan tegen deze rekening; hierop verontschuldigde zij zich met de mededeling dat zij zich verschreven had en herstelde het bedrag.
7528.
Pieter Willems VISSER, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 16-2-1625, tr. Heerjansdam 7-7-1652
7529.
Jannigje Pietersdr., geb. Oost-Barendrecht 26-7-1627.
7530.
Jan Leenderts in 'tVELT, geb. Mijnsheerenland vóór 1637, tr. Oud-Beijerland 16-5-1655
7531.
Cornelia Herberts, van Rhoon.
7532.
Cornelis Ariëns SALIJ, geb. ca. 1620, overl. Heerjansdam na 14-6-1670, buiten echt bij
7533.
Neeltje Cornelis, overl. Strijen 1665.
 • Bleef goede contacten onderhouden met zijn ca. 1645 geb. natuurlijke zoon Isack.
7534.
Pouwelis Cornelis VOGELAER, overl. vóór 13-4-1663, tr. vóór 18-6-1656
7535.
Maeijke Pleunen; zij tr. 2e Heerjansdam 30-3-1664 Jan Reynen van der Stoup, j.m. van Heerjansdam, wo. Abbenbroek.
7536.
Leendert Wouters GRAEUWERT alias TACKEBOS, landbouwer te Katendrecht (1632), kerkmr. Charlois (1643-1644), begr. aldr. 23-8-1669, tr.
7537.
Zijtje Jans, overl. Charlois vóór 26-3-1671.
 • De naam Tackebos komt voor het eerst voor op een giftebrief te Charlois (3-12-1633).
7538.
Jan Leenderts PORS, kerkmr. Charlois (1616-1618), begr. aldr. 1658, tr.
7539.
Ingetje Crijnen, begr. Charlois 1647.
7540.
Jacob Adriaens OOSTHOUCK, verm. Charlois schoorstenengeld (1644).
7544.
Jan "met de VOETJES", geb. ca. 1630.
7546.
Cornelis Bastiaens (OUTRAET), geb. ca. 1620, landbwr., schepen Charlois (1668), overl. na 5-4-1681, tr. vóór 1655
7547.
Grietje Pieters PORS.
7548.
Leendert Cornelis SMEER, overl. Charlois vóór 26-8-1661, tr. ca. 1655
7549.
Ariaentge Leenderts SLORP, wed. van Adriaen Leenderts Hoosge.
 • Ariaentje Leenderts Slerp, wed. van Arien Leenderts Hoosje za. wonende in de dorpe Charlois, bekent schuldig te zijn aan Lijntje Heindrix Cranendoncq, wed. van Leendert Bastiaensen Slerp, haar moeder wonende in Charlois, 1200 car. guldens etc. (Rotterdam, notaris Joannis van Weel).
 • Het echtp. test. Charlois 21-7-1657 en zij nogmaals (verkoop) 26-8-1661.
 • Voorvader van haar zou kunnen zijn: Bastijaen Adrijaensen Slurp, geb. ca. 1517, oud 75 jaar te Charlois (1-6-1592).
7550.
Pieter Ariëns GELTTELDER, geb. ca. 1630, landbouwer, schout van Katendrecht (1667-1677), schepen (1678-1680), tr. vóór 1655
7551.
Aerjaantje Dirks (van STEL), begr. Charlois 1664.
7552.
Salomon Adriaens CLOUW, alias "Timmerman", waarsch. geb. Carnisse ca. 1600, timmerman, waarsch. overl. Smitshoek/Charlois 1658, tr. waarsch. Heerjansdam ca. 1630
7553.
Joostjen Aerts, geb. Heerjansdam ca. 1615, overl. Charlois na 22-6-1679.
 • Joostjen Aerts verkreeg, als lidm. van de Ned. Herv. Gem. van Charlois, het recht van erfpacht op een stuk grond, vrij verhandelbaar. (Erven zonder opstal, een "ledig erf" of een "leegestee", konden vrij worden verhandeld indien de oorspronkelijke eigenaar afstand van zijn aanspraken) (Arch. N.H. Gem. Charlois, inv.nr. 2, 21/22-6-1679).
 • Timmerlieden uit Charlois en omgeving behoorden veelal tot de rijke bovenlaag van de bevolking; zij verdienden hun geld met het maken van doodskisten, gereedschappen, wagens, sluizen, kaden enz. en in Pernis met het repareren van schuiten en schepen.
7554.
Sijmon Leenderts DROOGENDIJCK, geb. ca. 1613, waarsch. landbwr. te Smitshoek, tr. 2e vóór 1660 Arijaentje Cornelis Salij, tr. 1e vóór 1637
7555.
Neeltje Ariëns SLORP.
 • Op 20-5-1667 transporteerden Sijmon Leenderts Droogendijk, als voogd van de kinderen van Bastiaen Ariensz Slurp, waard te Charlois, Leendert Cornelis Saly, Bastiaen Cornelis Saly en Arij Jansz Cock, allen erfgenamen van wijlen Cornelis Aerts Salij, een huis met erf en boomgaard en met enige vruchten op het land onder Charlois op Smitshoek aan Clement Karsz. (Pors); Clement voldoet met een schuldbrief van 504 Carol. guldens.
7556.
Claas Bastiaens GELDER, geb. ca. 1600, sloter, aannemer van werken te Charlois (waarsch. met zijn zoons), begr. aldr. 16-2-1668 (kerk), tr.
7557.
Aeltge Jacobs van CLEEF, geb. Charlois ca. 1610, begr. aldr. 29-12-1672 (kerk).
 • Zonder datum (na 16-2-1668): compareerden de erfgenamen van Claes Bastiaensz Gelder, Heynrick, Jacob, Mayke, wed. van Willem Aryens Lange, voor henzelf en Bastiaen Bruyn als voogd van de nagelaten weeskinderen van Claes Gelder; zij transporteren, na openbare verkoop, voor 350 Car. guldens aan Pleun Aryensen van Cleeff een huisje met erf dat belast was met 46 gld. voor de armen van Charlois wat in mindering werd gebracht op de verkoopprijs.
7558.
Simon Cornelis BRUIJN, landbwr. te Charlois, overl. aldr. vóór 26-4-1641, tr.
7559.
Pleuntie Cornelis, overl. Charlois 20-6-1654.
7560.
Cornelis Cornelis HUYSMAN, overl. Spijkenisse 6-10-1664, tr.
7561.
Lijsbeth Pieters ROEST.
7562.
Pieter Gerrits KEIJSER, geb. Pernis ca. 1622, mr. metselaar/timmerman Pernisser Sluis, overl. na 16-4-1682, tr.
7563.
Machteld Aarts COCK, overl. vóór 1674.
7564.
Meeuwis HOOGWERFF, geb.ca. 1600, tr.
7565.
waarsch. Barbara N.N.
7566.
Herbert Pieters RIJSDIJK, ouderl. Rhoon 11-4-1663.
7568.
Cornelis (Pieters?) (van der STEEN alias QUANSELAER), geb. ca. 1605, tr. ca. 1630
7569.
(Maartje?) N.N.
7572.
Pieter (Melsen) KRIJGER.
7580.
Willem Pieters in de WAERT, tr.
7581.
Lijsbeth Bastiaens.
7582.
Joost Jans CARBIJN, geb. Roozand ca. 1610, landbwr., collecteur der verpondingen te Pernis (1654-1668), schepen, armenmr. aldr. (1677), overl. Pernis/Rotterdam 1678/85, tr. vóór 16-9-1658
7583.
Maertje Cornelis SOETEMAN, overl. vóór 11-11-1693.
7584.
waarsch. Cleijs Lenaerts (LODDER), overl. vóór 1572, tr.
7585.
N.N.; zij gebruikt als wed. na 1572 3 m. land in West-Barendrecht.
7588.
Adriaen Ariëns SALIJ, geb. ca. 1590, landbwr. te Smitshoek/Barendrecht (1631), later te Heerjansdam (1636), overl. vóór 13-12-1666, tr. vóór 24-10-1632
7589.
Lijsbeth Ariëns (SALIJ)
 • (zonder datum) "Simon Aertsz Spruyt te Barendrecht transporteert aan seigneur Jasper Moerman, koopman te Rotterdam, een obligatie van f 140,-, verleden door Adriaen Adriaensz Zalij te Barendrecht en Cornelis Adriaens Zalij te Charlois".
 • Op 13-12-1666 verklaart Lijsbeth Ariëns Salij, wed. van Arijen Ariënsz. Salij 200 Carolus guldens schuldig te zijn aan Adriaan Willems van der Kruijs en Jacob Willems Groen, armbezorgers van Heerjansdam; zij zet haar huis aan de "swindrechtsen seedijck" op Heerjansdam met binnen- en buitendijkserf als zekerheid; op 8-5-1681 wordt de akte geroyeerd.
7590.
Joost Cornelis, overl. vóór 1-5-1659, tr. ca. 1630
7591.
Neltgen VLIETS, bezat 1-5-1659 een huis te Kleine Lindt.
7592.
Leendert Jacobs LEEGENDIJCK, geb. Ridderkerk, tr. aldr. 7-5-1623
7593.
Aechien Aerts Hermans, ged. Ridderkerk 11-11-1601, overl. na 24-8-1655.
7594.
Cornelis Pieters DROOGENDIJCK, overl. Ridderkerk na 1-2-1637, tr. aldr. 12-2-1623
7595.
Barberken Pieters, overl. Ridderkerk na 1-2-1637.
7656.
Cornelis (BARENDRECHT), geb. Barendrecht ca. 1595, wo. Charlois (1638-1639), Rhoon (1645), overl. na 27-5-1645, tr. Barendrecht 1-5-1620
7657.
Cijtgen Jacobs.; zij tr. 1e Adriaen Pietersen uit Charlois.
7744.
Jan Cornelis Nanninghe, geb. ca. 1594.
7746.
Adriaen Dircks van CLOOTWIJCK, tr.
7747.
Lijske Anthonis van UIJTHOVEN.
7780.
Cornelis Peters BREUGELMANS, geb. Heel ca. 1600, schoolmr. en koster te Besoijen (10-11-1635/20-8-1637), tr. 2e aldr. 10-4-1650 Theuniske Theunis uit Sprang, tr. 1e
7781.
Metje Jans, beiden lidm. Besoijen m. attest. 1626.
7782.
Cornelis Zegers HOLLEMAN gezegd KENNIPHAES, pachter van de grafelijkheid te Almkerk (1627), eigenaar huis in den Doorn aan de Brugdam tussen de Alm en de Steenstr. aldr., nog verm. aldr. (1645), gegoed te Waardhuizen (1655), Duijl-Emmikh. en Uppel, overl. Almkerk, tr.
7783.
Maijke Gerrits SACHT, overl. Almkerk.
7800.
Anthonij Baerns GROENEVELD, wo. Almkerk aan de Nieuwendijk (28-12-1652), staat op die datum aan Nanninck Jansen te Uppel het besterf van zijn zuster Sijcken af, nl. het gerechte 7e part van 2 m. land in Uppel, genaamd Anna van Rijswijks Kooyken, tr.
7801.
Tenneken WAELS.
7812.
Hendrick Teunissen BRAS, tr. ca. 1645
7813.
Dingena N.N.
7814.
Thonis Michiels (Teunis Gielen) SAGHT, wo. Emmikhoven (1670), overl. vóór 15-6-1686,
7816.
Adriaen Cornelis BUIJS, tr. ca. 1645
7817.
Ingetje Wiggers. Zij tr. 2e Nieuwerkerk a/d IJssel 16-2-1670 de wednr. Willem Jans van de Leeuw.
7818.
Dirk Ariëns MEDELE, tr. ca. 1645
7819.
Neeltje Cornelis BOUWMAN.
7824.
Cornelis Gijsberts HACKER(T), geb. ca. 1640, mr. bakker, overl. Werkendam vóór 16-11-1674, tr. ca. 1662
7825.
Neeltje Cornelis (van TRET).; zij tr. 2e ca. 1675 Hendrik van Heuve.
7826.
Jan Teunis de GELDER, waarsch. geb. Dussen ca. 1635, herbergier te Werkendam, diaken aldr. (1688-1689), schepen (1669-1675, 1681-1692, 1702), tr. aldr. 9-11-1659
7827.
Hendricksken Bastiaan Joosten (de MINK), ged. Werkendam 6-1-1641, overl. aldr. vóór 2-12-1707.
 • Het echtp. laat een desolate boedel na (18-1-1708).
7828.
Joost Ariëns CANT, tr.
7829.
Aletta Aerts, doopgetuige Werkendam 27-8-1644.
7830.
Gerrit Aerts BRUIJNSWIJCKER, mondig 11-6-1632, pleegde nederslag op Govert Pietersz. (1637), overl. 8-4-1646/17-4-1649, tr. ca. 1635
7831.
Maeijke (Maertgen)Adriaens, overl vóór 1674; zij tr. 2e Claes Jans de Waert, die in 1674 de kinderen van zijn eerste vrouw uitkocht
7840.
Ariën Cornelis SMIT, geb. Giessen ca. 1620, smid te Uitwijk, overl. 10-12-1670/3-7-1689, tr. Bab.broek 25-7-1649
7841.
Geertje (Gertgen, Gertsche) Willems ROGGE, j.d. van den Hill, ged. Bab.broek 1-11-1620
 • Hij verkoopt op 2-1-1664 met andere Smitten land te Andel (R.A. Woudrich. inv.nr. 407).
7842.
Corstiaen GROENENBERGH, schoolmr. te Uitwijk (1662)
 • Wordt beleend met 2 m. land, gekocht van de kinderen van Jan Hendriks Bouwman. (Leenreg. v.d. Lek 1-6-1662).
7844-7845 = 3476-3477
7852.
Lambert Adriaens DOEDIJNS alias op 't SLUIJSVELDT, geb. ca. 1598, overl. na 27-2-1658, tr. Baardwijk 18-7-1621
7853.
Lijsken Pauwels, geb. Baardwijk ca. 1595.
 • Zie GTMWB, jrg. 25, pag. 186
 • Hun kinderen verkopen grond te Oudheusden op het Sluijsveld, waarmee de toevoeging "op 't Sluijsveld" aan hun achternaam wordt verklaard.
7854.
Huijbert Ariëns van WIJC alias van AELBORCH, wo. Oudheusden, tr. 2e Doeveren 27-5-1677 Mariken Aerts, tr. 1e Doeveren 10-5-1643
7855.
Hendrickjen Jans BOERKENS.
 • Hij test. Heusden 6-1-1683.
7880.
Pons Cuijnderts, tr. 2e Werkendam 24-9-1656 Neeltje Wouters uit Dongen, tr. 1e aldr. 15-2-1643
7881.
Aeltgen Everts, j.d. van Zuilichem, overl. Werkendam jan. 1654.
7882.
Cornelis Aerts de KUIJFF, geb. ca. 1605, tr. Werkendam 8-5-1630
7883.
Marichjen Jans LOU, geb. Werkendam ca. 1610.
 • Lou = luwte. Deze fam. waarsch. afkomstig van Hardinxveld-Giessendam of Schoonhoven.
7884.
Jillis Jans , overl. Werkendam vóór 22-3-1646, tr.
7885.
Geertruij Cornelis de HEER.
7886.
Cornelis Gerrits CANT, schoolmr. te Almkerk (1636), te Werkendam (1637), tr. ca. 1635
7887.
Lijsbeth Cornelis (KAPPETEIJN).
 • Voor een jaarwedde van f 50,-. Hij werd ontslagen wegens onzedelijke handelingen met vrouwel. leerlingen (1646).
7888.
Jan Isbrants de VRIES, weerb. man Werkendam "met een stock met pinnen ofte verrejager (1672)", overl. aldr. vóór 30-12-1704, tr. aldr. 21-6-1650
7889.
Teuntje Aerts, overl. Werkendam vóór 21-6-1705.
7890.
Jan Jelissen COOLHOF, ged. Werkendam 21-9-1636, overl. aldr. vóór 16-6-1677, tr.
7891.
Maeijke Gerrits. Zij tr. 2e ca. 1677 Teunis Bastiaens Timmerman.
7892.
Pieter Hendriks van DRIEL, overl. Werkendam vóór 13-11-1713, tr.
7893.
Geertje Jurriaans, ged. Werkendam 23-4-1648.
7894.
Huijbert Maertens HOLLANDER, ged. Werkendam 27-10-1644, tr.
7895.
Lijntje Michiels BEIJER.
7904.
Dirck Bernaerts (genaamd KIEVITS), timmerman, ging over naar de geref. godsdienst, overl. na 22-3-1673.
7968.
Anthonis Gorissen, wo. Meeuwen, beleend aldr. met 11 h. land (3-3-1653), overl. vóór 24-6-1671.
8038.
Wouter Joosten van WIJFFLITH.
8040.
Wouter Cornelis van den KIEBOOM, geb. ca. 1610, schout en secr. van Uitwijk (1660, 1662, 1663).
 • Hij is mogel. dezelfde Wouter als Wouter van den Kieboom, wo. te Uitwijk, die op 24-5-1634 voogd is van Anneke Segers j.d. en Ariën Jans Smout aanspreekt over de de koop van hooi (R.A. Woudrich. inv.nr. 52) en op 15-10-1636 door Giellis Pieters te Andel wordt aangesproken over verponding op verkocht land (idem, inv.nr.53).
8042.
Jacob Jans PIECK, geb. ca. 1615, tr. vóór 1648
8043.
Huijbertje Roelofs (van GAMMEREN).
8044.
Hermen Leenderts van der POL, geb. ca. 1615, tr. 2e Geertjen Jans Bacx, tr. 1e
8045.
Dircxen Lamberts van KERKWIJCK, geb. ca. 1615.
8046.
Cornelis Cornelis van GAMMEREN, geb. ca. 1605, heemr. Wijk (1640), overl. aldr. vóór 20-5-1664, tr. 2e (otr. Heusden 16-2-1657 met attest. naar Wijk) Wijk 4-3-1657 Neeltje Pieters, j.d. van Hamel, tr. 1e
8047.
Mariken (Maijken) Theunis COOLHAES, geb. Veen ca. 1605, overl. Wijk vóór 19-4-1637.
8048.
Anthonis Anthonisse COOLHAAS, geb. Veen ca. 1607, "conducteur van de tochtpeerden ter dienste deser landen", leenman Poederooijen met 3 m. land in Leech Poederooijen, overl. aldr. 10-4-1666/22-5-1671, tr. ca. 1638
8049.
Cecilia (Cileken, Ceeltjen) Joosten van WIJFFLITH, overl. na 22-5-1671.
 • Zie voor dit echtp. ORA Bank van Zuilichem, inv. nrs. 9, fol. 357 en 380 en nr. 11, fol. 379
 • Zij test. Heusden 22-5-1671 (ORA Heusden, inv. nr. 504, fol.40v)
8050.
Dirck Jans SPIERINGH van WELL, geb. ca. 1615, kerkmr. te Veen, overl. aldr. 19-6-1646, begr. kerk (grafsteen met wapen), tr. ca. 1640
8051.
Neeltje Dirks (de) POORTER, geb. ca. 1615, overl. Veen vóór 23-2-1699 (erfd.). Zij tr. 2e aldr. juli 1655/1-2-1656 Jan Cornelis van Campen, secr. aldr.
 • Zie GTMWB, jrg. 23, pag. 241-247.
8054.
Hessel Peters van GAMMEREN, wo. Wijk, verm Heusden 16-8-1617 en 10-10-1649, tr. 1e N.N. Claesdr., dr. van Claes Bruijstens en Oeijken N.N., tr. 2e
8055.
Ariaentje Gillis, verm Heusden 10-10-1649.
 • R.A. Heusden, inv. nr. 460 en 482
8064.
Adriaan Theunis KEIJSER, geb. ca. 1590, tr. ca. 1632
8065.
Maijke Cornelis GROO(T)TE.
8066.
Jacob Adriaans DACHGELT, geb. ca. 1590, overl. Werkendam vóór 9-10-1658 (akte van Transport), tr. ca. 1632
8067.
Belijche Wouters (HANEGRAAFF).
 • Hij was mogel. eerder gehuwd.
8068.
Jan Jans KREMER, overl. Werkendam vóór 22-5-1658 (akte van Transport), tr. 2e ca. 1632 Anneke Jans, tr. 1e
8069.
Neeltje N.N.
8070.
Pieter Pieters van der MAES, te Geertruidenberg, tr.
8071.
Grietje Adriaens, overl. Werkendam na 20-2-1656 (dg.).
8072.
Anthonis Commers BRIEVINGH, kerkmr. (1624) en schepen en van Werkendam (1630-1634), begr. aldr. 12-6-1636, tr. ca. 1615
8073.
Grietje Stoffelen (den BOER), overl. Werkendam vóór 5-6-1658 (akte van Transport).
8074.
Jan Hendriks DUIJSTER, overl. vóór 1656.
8076.
Teunis Jans SCHILT, diaken Werkendam (1649 e.v.), schepen aldr. (1642, 1652-1654), tr. ca. 1625
8077.
Maijke Thonis HEERSCHOP.
8078.
Adriaen Everde, tr.
8079.
Teuntje Floris van der STAAL, overl. Werkendam vóór 7-7-1648.
 • Hij test. Werkendam 5-12-1652.
 • Voor de fam. van der Staal zie o.a. O.V. 1985, pag. 92-93 (leen van de hofstede Arkel) en pag. 209 (leen van de hofstede Altena), idem 1986, pag. 45 en 47 (lenen van de hofstede Werken) en Jb. C.B.G. 1954, pag. 17-45.
8086.
Cornelis Jans SCHIPPER (van de SCHUIJT), schipper, overl. Werkendam 8-6/11-11-1657 (akte van Hypotheek De Werken), tr. ca. 1633
8087.
Janneke Gerrits, overl. Werkendam 13-5 (dg.)/6-10-1660 (akte van Transport).
8088.
Cornelis Stoffels (den BOER), overl. Werkendam vóór 14-7-1630, tr.
8089.
Neeltje Jans PANCKER, overl. Zwaluwe vóór 5-3-1648; zij tr. 2e ca. 1632 Jan Hermans.
8090.
Hendrick Pieters (van SLIEDREGT).
8092-8093 = 8086-8087
8094.
Bastiaen Bastiaens de jonge (van den BOOGAARD), ouderl. Werkendam (1649-1650), overl. aldr. vóór 27-12-1651 (akte van Uitkoop), tr. ca. 1625
8095.
Maaijke Jans (SMITS), overl. Werkendam vóór 27-12-1651 (zie hiervoor).
 • Hij nog verm. akte van Transport Werkendam (23-1-1656) en in Taxatierapport De Werken (19-5-1661).
8096.
Cornelis Aerts (de WEERT), test. de Werken 8-5-1662, overl. kort nadien, tr.
8097.
Apollonia (Pleuntje) Cornelis Jans (OUDE HEER ook RUIJTER), overl. Werkendam vóór 6-12-1679.
8098.
Cornelis Adriaans van VEEN, geb. Aalst, overl. Werkendam vóór 17-8-1647 (akte van Uitkoop), tr. aldr. 19-4-1643
8099.
Adriaentje Bastiaens (van den BOOGAARD), geb. ca. 1620;zij tr. 2e Werkendam 18-4-1655 Teunis Jans van Rijswijck.
8108.
Jan Jans den HAEN, kooiman, overl. Werkendam vóór 7-3-1660, (otr. aldr. 27-9-1637), tr. Dordrecht 13-10-1637
8109.
Gijsbertje Willems, j.d. van Dordt.
8110-8111 = 4034-4035
8116.
Willem Adriaens van den HEUVEL, begr. Werkendam 19-9-1638, tr.
8117.
Neeltje Dirks (COOIJMAN), overl. Werkendam 12-5-1668/27-5-1676.
8118.
Jan Cornelis de GROOTE, overl. Werkendam vóór 11-7-1632, tr.
8119.
Anneke Anthonis van den HEUVEL. Zij tr. 2e Werkendam 16-3-1634 Pieter Bastiaens Capel en 3e aldr. 3-11-1657 Willem Hendricks.
8128.
Barend HOVESTAD, tr.
8129.
Heijltje N.N.
8130.
Cornelis Jans CLOOTS, weerbare man (soldaat met een stok) Werkendam (1672), tr. aldr. 5-2-1640
8131.
Neeltje Cornelis, geb. Emmikhoven, wo. Almkerk.
8132.
Govert (van BATENBURG), tr. ca. 1640
8133.
Lijsbeth N.N. (uitkoop De Werken 6-4-1673)
8134-8135 = 8098-8099
8136.
Herman Hendriks van der CUIJL alias BAGGERMAN, schepen Werkendam (1659-1660), overl. aldr. vóór 28-12-1673, tr. 1e Sijke Floris de Vries, tr. 2e ca. 1626
8137.
Anneke Floren.
 • Het echtp. test. Werkendam 13-6-1662.
8138-8139 = 4076-4077
8140.
Bastiaen Lamberts (BOTvan den BOGAART), heemr. de Werken (1658-1671, 1674-1680), tr. Werkendam 29-11-1645
8141.
Geertje Mattheüs (BOT(H)), geb. Noordeloos, overl. Werkendam vóór 20-10-1675.
 • Het is niet onwaarsch. dat hij de naam van zijn vrouw toevoegde aan zijn eigen (achter)naam ter meerdere glorie van zichzelf en zijn nageslacht.
8142.
Cornelis Bastiaens CUIJCKER, geb. ca. 1606, leenman de Werken (onmondig) 26-11-1626, hulde 5-8-1631, draagt 16-4-1635 het leen van zijn vader over aan Wouter Batiaensz. (nr. 8158), weerbare man Werkendam met een roer (1672), overl. aldr. vóór 13-5-1684 (akte van Transport), tr. ca. 1632
8143.
Heiltje Hendriks SLOOT, geb. ca. 1610, overl. na 1656.
 • Op zondag 3-9-1645 brandde tijdens de preek zijn huis en nog 4 andere huizen af in de Kalisstr; de kerk leende hem f 150,- om hem "ietwat te solageren".
8144.
Sijmen Adriaen Lambrechtsen (de) GEUS, geb. ca. 1595, koopt huis van zijn vader te 's-Gravenmoer voor f 1250,-, schipper, burgemr. aldr. (1643), bierverkoper (1649), overl. aldr. vóór 17-4-1664, tr.
8145.
Lijntke Willems, overl. 's-Gravenmoer vóór 22-1-1675; zij tr. 2e Jan Ariëns Baes.
 • Zie voor dit echtp. R.A. 's-Gravenmoer 19, fol. 134v.-135, idem fol. 278-279.
 • Haar kinderen verkopen een "woonstede, huijs, hoff en landt", aan de "Straet op het Suyteinde" voor f 1275,- (12-3-1675).
8148.
Willem Willems VERWINT, geb. ca. 1625, overl. Vlaardingen vóór 25-2-1708, otr. aldr. 1-5-1653
8149.
Rebecca Huijgen (WELVAREN), overl. Vlaardingen dec. 1707.
8152.
Jacob Adriaens van den HEUVEL, geb. ca. 1585/90, schepen Werkendam (1623-1628, 1635-1639), ouderl. (1630-1632, 1643-1644), overl. aldr. 17-2 (test.)/24-4-1647 (leenakte), tr. ca. 1610
8153.
Toentje Corsten, geb. ca. 1595, overl. Werkendam 19-4-1657 (volgens een verklaring gedaan te Werkendam 16-8-1659).
8154.
Willem Jans COOIJMAN, leenman van de Hofstede Altena voor 9 h. land te Werkendam (29-3-1632, zie GTMWB jrg. 21, pag. 102), schepen Werkendam (1629-1636, 1652-1654), kerkmr. (1628), diaken (1635-1636), overl. aldr. vóór 3-6-1660 (akte van Transport), tr. ca. 1632
8155.
Gonda Cornelis, overl. Werkendam vóór 1-8-1672 (akte van Transport).
8156.
Jan Adriaans CLOOTS, ouderl. Werkendam (1636-1637), overl. aldr. 1643, tr. 1e Aechtge Adriaens, tr. 2e
8157.
Grietke Thomas SCHOTSMAN, overl. Werkendam vóór 27-5-1648.
8158.
Wouter Bastiaens (HANEGRAAFF), geb. ca. 1598, leenman hofstede Werken (5-6-1624 en 16-4-1635), leenman Werkendam, achterleenman van Holland (1639), schepen Werkendam (1640-1643, 1658-1659), ouderl. (1651-1653), diaken (1646-1649), overl. aldr. vóór 19-5-1661, tr.
8159.
Daemke Bastiaens (BOT), overl. Werkendam vóór 9-10-1670.
8168.
Pleun Clauwerts (RITMEESTER), ged. Bab.broek 31-10-1621, wo. Almkerk aan de "Niewen dijck" (1661), overl. aldr. vóór 20-5-1671, tr. Werkendam met attest. van Almkerk 23-11-1661
8169.
Maaike Cornelis LE(E)GGANGER(S), geb. Dussen (r.k.?), overl. de Werken/Werkendam na 15-11-1697. Zij tr. 2e Ariën Tonis Groenevelt.
 • Zij test. te Gorinchem, waarbij zij aan Pleun Ariëns Groenevelt een huis vermaakt "staende op de Graeffelijkheytsgront, haar testatrice toebehoorende".
8172.
Gerrit Willem Barends (van de KOPPEL), mondig 24-5-1653, wo. Emmikhoven onder Almkerk (1669-1671), tr.
8173.
Lijsbeth Samuels, dg. Sleeuwijk 30-10-1695.
 • Hij kocht een huis met 3 h. land in de "banne van den Duyl", onder Emmikhoven (14-5-1659)
 • Zie voor hem en zijn voorouders Jb. CBG 2001, pag. 85-149
8176-8177 = 8136-8137
8178.
Claes Adriaens POTTER, heemr. de Werken (1657-1663), diaken Werkendam (1643-1644, 1657-1658), overl. aldr. vóór 18-9-1665, tr.
8179.
Metje Andries, overl. Werkendam na 25-6-1677.
 • Zij test. de Werken 18-9-1665.
8180.
Cornelis Jans (KIEVIT alias SCHIPPER alias van de SCHUIJT), overl. Werkendam 6-6/11-11-1657, tr. ca. 1635
8181.
Janneke Gerrits, overl. Werkendam 13-5/6-10-1660.
8182.
Adriaen Cornelis SCHAETS, heemr. de Werken (1653-1661), schepen Werkendam (1671-1672), weerb. man aldr. met een roer (1672), overl. aldr. vóór 26-8-1673, tr.
8183.
Anneke Wouters, overl. Werkendam 2-10/5-12-1659.
8184-8185 = 7884-7885
8186.
Hendrik N.N., tr.
8187.
Sara Willems.
8188.
Hendrik Lenaerts, tr.
8189.
(H)ameltje Jacob Dirks.Ga verder naar Generatie XIVa
Ga terug naar Generatie XIIIa