KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XIVa

8192.
Marinus Heijndriks, geb. Sommelsdijk ca. 1570, overl. aldr. na 1616.
 • Volgens de coh. van de landen en 100e penn. over de huizen van Sommelsdijk (1616) is hij dan de enige "Marinus" die in aanmerking komt. (Sticht. Geneal.Centrum Goeree-Overflakkee te Dirksland).
 • Voorvader van hem zou kunnen zijn Pieter Pieters But, inwoner van Sommelsdijk, die 3-2-1550 en 4-5-1555 procedeert voor het Hof van Holland contra de baljuw Adriaen Pieters Croon (Hof v. Holl. inv. nr. 523, fol. 201, idem inv. nr. 527, fol. 6; beiden met stip, dus niet ter inzage).
8194.
Adriaen (Arent) Pieters RUIJCKHAVER, geb. ca. 1570, landbouwer in het Oude Land van Sommelsdijk, overl. aldr. 15-2-1636/16-7-1638, tr. ca. 1595
8195.
Arentje Jans, geb. ca. 1570, overl. Sommelsdijk vóór 16-7-1638.
 • Transport van 5 gem. aan hem in het Oude Land (4-9-1629); transporteert met Dingeman Jans van Diemen 10 gem. 43 r. in het Oude Land aan de ambachtsheer, Francois van Aerssen (13-9-1630).
 • Transport van A. P. Ruijckhaver en Arentje Jans van 11 gem. 190 r. met "huijs, schuijr, berch ende ovenkeete"aan Francois van Aerssen van Sommelsdijk (16-7-1638). De overdracht vond plaats na hun overlijden.
8198.
mr. Nicolaes STRIJCKWAERT, schoolmr. te Dirksland (8-2-1602).
8214.
Aliaen MOSES, te Goedereede, verm. R.A. Nieuwe Tonge 2-10-1586.
8216.
"jonge" Cornelis Jacobs BREEMAN, landbouwer (1580), schepen Sommelsdijk (1586), grondeigenaar te Middelharnis (1598), begr. Sommelsdijk vóór 1600, tr.
8217.
Jannetje Jans de VOGEL, overl. na 1609.
8220.
Corvinck Adriaens (STADSHOUCK), geb. ca. 1550, wo. Sommelsdijk (1586), pacht land aldr. (1586, 1597), landbouwer in het Oudeland van Middelharnis (1591), grondeigenaar aldr. (1598), verm. Nieuwe Tonge (1581, 1597), overl. vóór 1627, tr.
8221.
waarsch. dr. van Cent Pijrs (landbouwer te Middelharnis (1562)).
 • Zijn grootouders mogelijk verm. in coh. 10e penning van Middelharnis (1543) als "Maritge, Corvincks weduwe".
  Als andere voorouder komt in aanmerking Adriaen Corvincxz., schout van St. Adolphsland, arbiter in een geschil tussen de heren van Middelharnis en Anna van Bourgondië.
8222.
Wouter Betsmans (WATERNAAST), voert processen tegen de dijkgraaf van Middelharnis voor het Hof van Holland (1579, 1581), dijkgraaf Middelharnis (1589), grondeigenaar aldr. (1603), verm. Nieuwe Tonge (1588, 1602), overl. Middelharnis 1615, tr.
8223.
Maatje Cornelis, overl. Middelharnis 1591.
8240.
Laurens Laurens (CONINCK), geb. Dirksland ca. 1575, schipper, overl. aldr./Melissant ca. 1608, tr. Dirksland 4-10-1598
8241.
Janneke Leenderts, geb. Wouw, overl. Dirksland/Melissant.
8250.
Cornelis Willems THIN, geb. Schoonhoven ca. 1585, rentmr. van Sommelsdijk (1610), overl. aldr. 1633.
8252.
Abraham Claas BACKER, diaken Sommelsdijk (1628-1629, 1632-1634), tr. 2e aldr. 8-3-1626 Neelke Cornelis, tr. 3e aldr. 29-4-1635 Neelke Laurens, tr. 1e
8253.
Neelke Hendriks, overl. Sommelsdijk 1625.
 • Hij schonk f 25,- voor de wederopbouw van de afgebrande kerk (1639).
8256.
waarsch. Cornelis Piers VOLWERCKS, te Dirksland/Melissant, overl. vóór 18-11-1612.
8258.
Andries Jans, geb. ca. 1575, bakker, landmeter (1605-1607), koopt tienden van Dirksland (1597-1605), wo. aldr. Geldersedijk (15-1-1607), "fijgetijff" (27-11-1609), tr. 2e aldr. juni 1614 Maeijken Stoffels uit Vlaanderen, tr. 1e
8259.
Mate Jans.
8282.
Cornelis Jacobs HAIJMEETE alias HAVICMAN, geb. Ouddorp ca. 1590, overl. aldr. in of na 1652, tr. aldr. als j.m. van Goeree 5-7-1615
8283.
Lijntje Lauwereijns, ged. Dirksland (Melissant) 15-11-1592, overl. aldr. na 1653.
 • Het echtp. test. Dirksland 29-7-1651.
8284.
Cornelis Leenderts LODDER, geb. Goedereede ca. 1565, koopt tienden aldr. (1587), verm. landpachten aldr. (1597-1603), schepen Dirksland (1597-1604), dg. Nieuwe Tonge (1616), begr. Dirksland (kerk) 1617, tr.
8285.
Claesje Willems, overl na 1627.
8286.
Sacharias Jacobs KRIJGER, geb. ca. 1580, koopt tienden van Dirksland (1609-1639), tr. vóór 1609
8287.
Dina Marinus (de BOCK).
 • Het echtp. test. Dirksland (hij ziek) 21-9-1638.
8288.
Thonis Adriaens de CUIJPER, geb. ca. 1560, overl. Sommelsdijk vóór 1616, tr.
8289.
Maaike TROMMELS.
8296.
Anthonis Frans (van DOLLEN), geb. ca. 1575, te Dirksland schipper van een "cromstevende schuijte met cabeln, anckers ende haere toebehooren, zoe die rijt ende seijlt" (A.R.A., gele inventarissen, nr. 146 I, R.A. Dirksl. 1, 7-2-1606), vervolgens koopman en winkelier, kerkmr. aldr. (1610), "manne van beschikke" (1624-1625), schepen (1616,23,32,34).
 • Hij wo. Molendijk (17-4-1609); koopt huis aan dezelfde dijk (11-10-1609).
 • Voor zijn ouders zie bovengenoemde inventaris (12-12-1612).
8308.
Leunis Dirks, koopt tienden van Dirksland (1616, 1620), tr. 1e aldr. 6-9-1603 Janneke Arens, tr. 2e
8309.
Arentje Arens.
8312.
waarsch. Bernaert Engels (ZEEUW), verm. in het doopboek van Dirksland (1591).
8320.
Job Piers DUIJM, koopt tienden van Dirksland (1603), tr. 1e Grietge N.N., begr. Dirksland (kerk) 7-5-1612, tr. 2e ca. 1613
8321.
Arentje Hendriks, verm. weeskamer van Herkingen 17-11-1623.
 • Hij test. Dirksl. 3-11-1640,
8324.
Cornelis Pleune BOTMAN, overl. Goedereede vóór 1628, tr.
8325.
Maatje Jacobs SWARTDAM, overl. Goedereede na 1653. Zij tr. 2e Dirksland 2-11-1642 Arent Jans Cabouter uit Goedereede.
 • Zij wo. in 1628 te Goedereede in een eigen huis aan de Pieterstraat.
  Nog verm. als erfgenaam van haar zuster in 1653.
8326.
Leendert Danckerts (SOOIJWIJCK), geb. Dirksland ca. 1555, landbouwer, eigenaar landstede in de blok Honingeter (1624), pachter kerkelijke grond (1580-1584, 1598-1611), schepen en heemraad (1610-1612), thessauriër (1611-1613), tr. 1e N.N., overl. aldr. ca. 1612 (mogelijk begr. in de kerk als "vrouw van een herenboer" (27-5-1612)), tr. 2e aldr. 28-4-1613
8327.
Catalijntje Jan Claas COURT (KOERT), geb. Dirksland ca. 1590, overl. aldr. na 1648. Zij tr. 2e Jan Egberts Splinter, kerkmr. en stadhouder, en 3e vóór 1624 Jan Dingemans Keijser.
8332.
Jan Dirks van 't OOSTENDE, ged. Nieuwe Tonge 24-12-1589, wagenmaker, overl. aldr. begin 1620, tr. 2e Sommelsdijk 23-2-1614 Teuntje Wouters Breeman, die te Nieuwe Tonge hertr. met Teunis Joossen (13-6-1620), otr. 1e Nieuwe Tonge 11-4-1609
8333.
Lijsbeth Gillis.
8334.
Dirk Cornelis BRABER, overl. Oude Tonge 1629/1631, tr.
8335.
Cijtje Goverts, overl. Oude Tonge 1636/1639. Zij tr. 2e aldr. 18-4-1632 Jan Marinus.
8344.
Dingeman (Dimmen) Cornelis BRABER, geb. Kruisland ca. 1560, landbouwer te Nieuwe Tonge, koopt tienden van Dirksland (1581-1595), tr.
8345.
Jobke N.N., overl. Nieuwe Tonge na 6-2-1595.
8346.
Stoffel Antheunis, geb. Halsteren ca. 1565, schepen Nieuwe Tonge, overl. aldr. na 1627, tr. 1e Janneke Jans, tr. 2e Nieuwe Tonge 10-11-1601 Geertje Arens, tr. 4e 1620 Pietertge Gerrits, wed. van Aren Leenderts, tr. 3e aldr. 22-12-1602
8347.
Aelke (Heilke) Jans, geb. Nieuwe Tonge ca. 1565, overl. aldr. vóór 16-1-1609. Zij tr. 1e aldr. 10-9-1589 Engel Stoffels.
8348.
Leendert Stevens ONGERAAN, geb. Nieuwe Tonge ca. 1580, schepen (1609-1613), kerkmr. (1608, 1628), ouderl. (1620-1621, 1637-1639, 1643-1645 en vervolgens enkele jaren tot 1657), overl. aldr. 14-5-1657, tr. 1e aldr. 29-9-1602 Bastiaentje Leenderts Voorwinde, tr. 2e aldr. 20-5-1607
8349.
Arentje Arens GOUDT, ged. Nieuwe Tonge 5-5-1591.
8350.
Thonis Gerrits van PROOIJEN (PUROOIJEN), schepen Stad a/h Haringvliet, overl. aldr. na 25-8-1669, tr.
8351.
Engeltje Jacobs, overl. Stad a/h Haringvliet vóór 25-8-1669.
8372.
Aliaen Leenderts PLOCKHOOIJ, geb. ca. 1580, borg te Sommelsdijk (1613), landeigenaar aan de Ring (1616), overl. aldr. 1638.
8374.
Leendert Simons (DUIJNDAM), geb. Wouw, verm. Nieuwe Tonge (22-7-1606), landbouwer aan de van Straalenweg te Sommelsdijk, begr. aldr. (kerk) 1624, tr. Oude Tonge 14-12-1610
8375.
Grietje Jacobs, geb Oude Tonge ca. 1590, overl. Sommelsdijk 1624.
8480.
Peeter Willems op te HEY.
8528.
Claes Heijnen, overl. Capelle vóór 1616, tr.
8529.
N.N., overl. Capelle 1617, wed. van Willem van Best.
8532.
Adriaen Claes SEEBEN (SEEUWEN), verm. Sprang 1537-1547, tr.
8533.
Barbara Adriaen Jan RODERMONT.
8534.
Thonis Jans de LEEU, overl. Capelle 1579, tr.
8535.
Janneke N.N., overl. Capelle 1584/1585.
8540.
Peter Gherijt Andries, geb. Capelle ca. 1555 schout Vrijh.-Capelle (1611-1619), schout Zuijdewijn-Capelle (1614-1619), overl. 8-12-1618/22-5-1619, tr. ca. 1577/80
8541.
Anneke Adriaen Thonis de jongedr. (van CAMPEN), geb. Capelle ca. 1560, overl. 14-9-1642/14-2-1648.
 • Hij koopt moergrond te 's-Greveld.-Capelle 8-10-1601 (ORA, inv. nr. 37, fol. 140) en later grond van zijn zwager Adriaen van Clootwijck op 1-6-1617
 • Zie ook ORA Vrijh.-Capelle inv. nr. 15, fol. 7v en fol. 161
8542.
Gherijt Anthonis SMIT, geb. 's-Greveld.-Cap. ca. 1558, bel. aldr. 25-12-1616, heemr. (1588-1625), ouderl. (1617-1619), overl. aldr. 5-6-1628/28-5-1630, tr. 2e Joostgen Bastiaens, overl. aldr. vóór 12-9-1610, tr. 3e aldr. 12-9-1610 Lijngen Hubrechts, wed. van Jan Lourens van 's-Gravenmoer, tr. 1e
8543.
Teuntke Ariëns (WAELWIJCK), geb. Capelle ca. 1555, overl. Nederveen 1610.
 • ORA Nederveen, inv. nr. 3, fol. 30v
8568-8569 = 8534-8535
8572.
Peter Jans ROMMEN, overl. Vrijh. 1625, tr.
8573.
Adriaentken Adriaens.
8574.
Willem Adriaen Jans (van AMMEROOIJ), geb. ca. 1560, bel. Capelle 2-10-1611, ouderl. (1613-1615), heemr. Zuidewijn-Capelle (1604-1619), secr. Vrijhoeven (1610-1625), overl. Capelle ca. 1625 (erfd. 14-11-1625), tr. ca. 1585
8575.
Erken Gijsberts (PRINCEN), geb. Sprang ca. 1565.
8704.
Cornelis van HILTEN, geb. Ichtegem ca. 1567, overl. aldr. vóór 12-8-1602, tr. ca. 1591
8705.
Godelieve FRIJKS.
8864.
Gerrit Willems (de BRUIJN), tr. 2e Maijgen Jans, tr. 1e
8865.
Anna Pieters, overl. vóór 13-2-1620.
9208.
Gerrit Flooren, verm. als wachtloper in het gerecht van Lange Ruige Weide in het Hoogeijnde van Waarder (1609).
 • "Op huijden den xxe meije ano xvi ende negen soo hebben Aert Huijgensz, schout ende de ondergenomieerde gerechten van den Langhe ende Ruijge Weijde deur last ende bevel van de eedele heren Staten ende slans van Utrecht haere placcaet ofte missive alhier inde voors. gerechte bij den maerschalcx bode van Abcoude vercregen, gestelt ende geordonneert een ijder manlijck persoon om goede wacht te houden op sijn waepenen ende geweer hier naer volgende; Hoocheijnde: (o.a.:) Pieter Flooren, sal sijn wacht waernemen met een roer wel voorsien met cruijt, loot ende lont; Claes Gerritsz en Gerrit Flooren elcx een verrejaeger ofte halve spies".
9212.
Willem Dirks STEHOUWER, geb. Zegveld ca. 1590, lidm. 1639/50, overl. aldr. vóór 25-12-1651, tr. aldr. ca 1615
9213.
Marrighje Claes, geb. ca. 1590, beiden lidm. Zegveld na 1639, zij overl. na 25-12-1651.
9412.
Dirck Cornelis SOET, tr.
9413.
Weijmken Jerephaes.
9414.
Evert van TRIEST, tr.
9415.
Agnetha Thonis.
9984.
Cornelis Jaspers GOUT, geb. Vianen 26-1-1531/26-8-1531, koopman, gildemr. van het timmerliedengilde, kerkmr. aldr., overl. aldr. 27-2-1600/28-1-1603, tr. 1e Christina Jans, tr. 2e
9985.
Jannichje Engberts.
9986.
Cornelis Gijsberts, schipper, tr.
9987.
Maria Claes, verm. 1609-1628.
9988.
Jasper Maurits BOSVLIET, tr.
9989.
N.N.
10224.
Botte Broers BUUAMA, wo. Harlingen o.-zijde van de Wortelmerckt (17-3-1599), overl. aldr. vóór 26-11-1599, tr.
10225.
Trijnke Cornelis.
10236.
Jan van ANCKERNOYS, geb. ca. 1550.
10238.
Gerrit Cornelis den RIJCKENHEER, "schuijtvoerder uijter Cage", poorter Leiden 19-7-1582, eigenaar huis op de Oude Rijn te Leiden, overl. aldr. 12-11-1592, otr. aldr. 8-10-1583
10239.
Marijtgen Cornelis, uijte Kaege.
10560.
Claas Bouwens, geb. Leiden ca. 1555, landbouwer, begr. aldr. (Pieterskerk) 15-10-1603, wo. "opte Hogewoert" bij huwel., ook o.-zijde Delftse Vliet "omtrent het Steenschuijr" (1585), tr. Leiden 4-6-1580
10561.
Aafgen Cornelis, begr. Leiden (Pieterskerk) 30-1-1620.
 • De kinderen verkopen in 1622 het ouderlijk huis voor f 2945,-.
10562.
Bruijn Arents, scheepmaker, tr.
10563.
Aafgen Cornelis.
10576.
Jacob Ghijse van DUIJNE, geb. ca. 1570, verm. Morgenboeken van Rijnland (1592-1632), ambachtsbewaarder Rijnland (1618-1619, 1621 en 1624), heilige geestmr. en weesmr. Katwijk (1617), overl. Katwijk na 1632, tr.
10577.
Jannetje Roelen.
10624.
Lodewijck Simons, van Schiedam, tr.
10625.
Catalijn Jans
 • In het Hoofdgeld van 1622 heeft dit echtpaar 4 kinderen, nl. Aeltge, Sijmon, Grietge en Trijntge.
10626.
Jedion (Gideon) Jans, geb. Mechelen, lindewever, poorter Leiden 7-10-1594, tr. 2e aldr. 21-8-1626 Geertge Ruttens van der Grijp, tr. 1e aldr. (wo. Stevenspoortje) 21-2-1587
10627.
Marijtgen Pieters.
10656.
Joris QUESTRO van Nieukercke (N.-Fr), tr. Leiden 22-4-1595
10657.
Cathalina CLINCKEMAELTJES uit Poperingen (N.-Fr.).
10660.
Henrick Gerrits van der POST, schoenmaker aan de Hogewoerd, otr. Leiden 10-7-1598
10661.
Trijntge Dammis.
 • In het Hoofdgeld van 1622 heeft dit echtpaar 4 kinderen, nl. Abraham, Isaack, Jacob en Lysbet. Hun beider moeders wonen dan bij hen in.
10662.
Barent Cornelis van CEULEN uit Zevenhoven, poorter Leiden 10-5-1613, schuitvoerder, biersteker en mosselman, otr. aldr. 18-6-1599 (wo. op de Hogewoerd)
10663.
Willemtgen Jans.
 • In het Hoofdgeld (1622) hebben zij 6 kinderen, nl. Annetgen, Claesge, Willem, Grietgen, Jan en Marijtgen.
10688-10689 = 2992-2993
10690.
Symon Gijsen, wo. Katwijk (1623), tr.
10691.
Pietergen Thijmans.
10756 = 2874
10762 = 5726
10818.
Engelbert Claes van der MIJL, tr.
10819.
Elisabeth van der BIJL.
10820.
IJsbrant Dirks van GROENESTEIJN, vroedschap Den Haag (1578-1612), schepen (1602-1611), regent dol- en pesthuis (1601), bewoonde tussen 1578 en 1589 de herberg "In den Dolphijn" gelegen in de Drie Hoekjes.
10822.
waarsch. Engel Adriaens van GAESBEECK, te Leiden.
10848-10849 = 5380-5381 (uit een van de twee huwelijken).
10864-10865 = 5882-5883
10884-10885 = 5872-5873
10886.
Willem Dirks DOE, tr.
10887.
Aeggie Arents alias Aechte DOEN.

»» Strand van Scheveningen in 1646 (Jan van Goyen, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)

10922.
Meeus Cornelis, bezat een huis en erf bij de kerk van Scheveningen (13-4-1612).
10914.
Jan Maertens LIEFKINT, geb. ca. 1560, wo. Scheven. Weststr. wz., overl. 13-12-1592/25-5-1596, tr.
10915.
Aechten Aris, geb. Scheven. ca. 1557, overl. aldr. na 1615.
 • Hij bezat nog een huis in de Keizerstr. (16-5-1594).
 • Zij is mogelijk dr. van Aris Janss van Scheven. die i.v.m. de fam Lieffkint compareert op
  16-5-1594.
10940.
Huijch Joppens, geb. ca. 1551, wo. Terheide, overl. vóór mei 1595, tr.
10941.
Trijntje Claes CONINGS, overl. vóór 1600, wed. van Osier N.N.; zij tr. 3e Wormbrecht Jans, bakker te Monster.
11280.
Jacob Jans PLUIJM, gasthuismr. Scheveningen (1615-1619, 1619-1622), tr.
11281.
Aaltje Jacobs.
11282.
Jacob Isbrant, tr.
11283.
N.N.
11304.
Adriaen Cornelis die JAGHER alias de OTTER, geb. ca. 1518, lijndraaier, caegerman (1588), kerkmr. (1565) overl. begin 1589, verm. in het Schuldboek van R'dam, tr. ca. 1559
11305.
Jannetje Jacobs geb. ca. 1518, overl. tussen 1588 en 1589.
 • Hij woont op verschillende adressen in de Weststr. (1543-1561); bezat een lijnbaan aldr. aan de Haagweg (Weststr. richting Den Haag), afgezet met bomen om het stuifzand tegen te gaan; de straat heette later De Laantjes, thans Nieuwe Laantjes.
«« De lijndraaier (Jan Luiken)

11440.
waarsch. Cornelis Cornelis van der HARST alias "patrick" (= pastoor), verm. als meebetaler aan een geforceerde lening ten gunste van de Prins van Oranje (1572).
11444-11445 = 11304-11305
11446.
Lenert Willems, stuurman, heilige geestmr. (1561) en kerkmr. (1565) te Scheven., overl. vóór 21-5-1576, tr.
11447.
Maritge Willems alias Backers, wed. van Arent Pieters Backers (Weeskamer 124, fol. 7, dd. 8-6-1558). Zij tr. 3e IJsbrant Jacobs.
 • Hij bezat een huis en erf in de Heer van Wassenaerstr., dat hij verkocht voor 4 pnd. Vl. aan Jacob Rochus (12-3-1565); koopt 14-3-1568 een huis en erf aan de Weststr. voor 10 pnd. Vl. van Dirck Heijnricks, snijder. Voorts bezat hij een droogtuin (Praaiberichten, 11e jaarg. nr. 1, pag. 16, uitg. van Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen).
 • 21-5-1576 akkoord door IJsbrant Jacobs, stierman, als man van Maritge Willemsdr., wede van Lenert Willems, stierman; zelfde datum akkoord Maritge Willems, eerder geh. met Aernt Pieters, stierman en de kinderen uit dit huwel.
11452.
Cornelis (Willems) SPIERINGCXKHOUCK, geb. ca. 1554, herbergier, schout van Scheven. (1584, 1585, 1588), waarsch. substituut van de Houtvester van Holland (zie grafsteen), had droogtuinen in Scheveningen en beoefende dus de visnering; pacht in 1585 een erfje aan de w.zijde van de Keizerstr., verk. 1-4-1586 een droogtuin aan Jan Claes Cox, stuurman, met als voorwaarde dat hij levenslang een uitweg over de tuin behoudt met nog "een poortgen om van sijn erf te gaen in voorn. droochtuyn"; dit erf lag bij de Wassenaarsestraat; overl. aldr. 1-2-1594, tr.
11453.
Lijsbeth Dirks, verm. met haar kinderen voor de Weeskamer (Weesk. arch. nr. 130, fol. 42, 22-2-1595) en in het schoorsteengeldcohier (1606), overl. na 27-4-1609 op welke datum zij met haar voogd het perceel aan de Keizerstr. verkoopt.
 • Graf 67 Oude Kerk, uitgesleten grafsteen met wapen: HIER LEIT B(EGRAVEN) (COR)N(EL)IS SPIERING...../ OP SCHEVE...../ 15 JAR..._______VT VA DE / HOVT _______/ VAN HOLLANT ______1594 DE ISE______/; gezien de wapenvoering (in zwart 3 zilveren rozen met gouden hart, geplaatst 2 en 1) kan opgemaakt worden dat hij stamt uit de adelijke familie Spierincxhouck.
 • Zie voor dit echtp. de opm. bij nr. 2863, het Contactblad Familiegesch. Scheven., nov. 1987 en "De Oude Kerk te Scheveningen", G. 't Hart, 's-Gravenhage, 1960, pag. 66-67.
11458.
Wouter Cornelis VINCK, stierman en strandvonder te Terheide, overl. na 1645, tr.
11459.
Ariaentje Jans.

»» Groentenmarkt in Amsterdam (Gabriël Metsu, 1661/62, Musée du Louvre, Paris)

11488.
Corvinius Arends, overl. Scheven. vóór 1606, tr.
11489.
Leuntgen Jans, begr. Scheven. (midden in de kerk) 17-7-1639.
11504.
Jan Cornelis, tr.
11505.
Adriaentje Foppen.
11624.
Leendert Floris (de WIT), geb. ca. 1565, begr. Scheven. 17-5-1658.
11626.
Walich Jans (DOGGER), overl. Scheveningen 1594, tr.
11627.
Arie Jacobsdr.
11744-11745 = 5722-5723
11746-11747 = 11282-11283
11762 = 5726
11748.
Cornelis Thonis, otr. Scheven. 17-10-1610
11749.
Bastiaenken Jans.
11764.
Job Cornelis (de COOMEN alias Job SEMAN), stamvader van het zeer omvangrijke geslacht Pronk te Scheveningen, verm. aldr. als Amsterdams koopman (1642), ook cagenaer, die te Scheveningen een huis koopt aan de Keizerstraat (28-8-1627), tr.
11765.
Josijntje Maertens, geb. ca. 1602, appelverkoopster op de appelmarkt te Amsterdam (1639).
11776.
Arent Bouwens (BACKER), geb ca. 1545/50, bakker te Scheveningen in de Koestraat (1561), verm. aldr. wonend in het huis van Lourens Arens Block (1606), hoofdman St.-Adrianusgilde (1587), overl. Scheveningen 1624, tr. 2e ca. 1616 Aelbertje Dircx, die op 21-9-1625 hertr. met Cornelis Cornelis, tr. 1e
11777.
Trijntje Teunis, geb. ca. 1551, begr. Scheven. oud 64 jaar 23-2-1615.
 • Graf 55 Oude kerk, grafsteen met wapen Suermondt (Scheven. tak), aangeduid als "liggende voor de opgang van het koor in de kerk Z.zijde"; in het graf werd op 15-7-1714 eveneens Rookje Sieren (nr. 1473) begraven en op 22-5-1714 Jannetje Jacobs; het grafschrift luidt: HIER LEYT BEG/RAVEN. TRIJN/THVENISD. HUY/SVROUW. VAN/ARENT.BOVWEN/SZ. BACKER STARF AN. 1615. 23 FEBR. OVWT 64/IAER.
 • Zijn erfgen. verkopen op 17-9-1627 een huis en erf aan de o.-zijdevan de Keizerstraat.
11820.
Cornelis Pieters de JONGE, geb. ca. 1564, stuurman in de Keizerstraat, overl. Scheveningen 1605, tr. ca. 1593
11821.
Claesgen Aelbrechts, geb. ca. 1571, overl. Scheveningen ca. 1626. Zij tr. 2e ca. 1607 Lenert Jacobs Stierman, wednr. van Jacobge Jacobs.
 • Het gezin wo. in het huis dat zijn moeder kocht na het overl. van zijn vader.
 • Zij genoot een goede opvoeding en kreeg les van een schooljuffrouw.
11822.
Arent Jans, schoenmaker,tr.
11823.
Ariaentje Claes.'Op de gesondheyt van het nassaus basie in de eene hant het rapier (zwaard) in de andere hant het glaesie'; dit rijmpje is, met een loep en heel veel moeite, te lezen op het papier dat vooraan op de grond tegen de tafelpoot aan ligt; het opschrift en de titel van het werk, "Prinsjesdag", verklaren de aanleiding voor het schilderij: de tiende verjaardag van prins Willem III, van het geslacht Oranje-Nassau, op 14 november 1660; deze feestdag werd niet door iedereen gevierd, want Nederland was verdeeld in voor- en tegenstanders van de prins; Jan Steen schilderde deze herbergscène op vrij klein formaat omstreeks 1665, vijf jaar na de gebeurtenis (Rijksmuseum, Amsterdam)
11936.
Joris Dircks van der DOES, geb. ca. 1560, lijndraaier te Noordwijk-Binnen, leenman te Capelle a/d IJssel (30-5-1613), begr. Noordwijk (kerk, graf 35) 14-1-1619, tr. waarsch. 2e
11937.
Neeltgen Ghijsbrechts, overl. na 5-10-1636 (dg).
 • Zie voor hem ook O.V. 1962, pag. 70.
 • Grafummering volgens P.C.C. Bloys van Treslong Prins "Geneal. en herald. merkwaardigheden etc. (Zuid-Holland)".
 • Zij is 2-5-1629 huur verschuldigd aan de armenmrs. van Noordwijk voor een huis in de Achterkerkstraat (R.A. Noordwijk inv. nr. 169).
11938.
Thonis Claes BRAMA.
11942.
Balten Pieters van VLIET, geb. ca. 1580, bakker te Leiderdorp, overl. aldr. vóór 27-4-1620, otr. Leiden 9-3-1605.
11943.
Neeltgen Cornelis CUIJC, waarsch. geb. Delfshaven ca. 1580, overl. Leiderdorp na 27-4-1620.
11944.
bast. Jan HANNEMAN, natuurlijke zoon van Pieter, geb. Den Haag ca. 1565, overl. na 1603, tr. ca. 1590.
11945.
Elisabeth van den KETEL, geb. ca. 1568, begr. Den Haag (Grote Kerk, 4 pozen beluid) 20-1-1639.
 • Zie voor zijn afstamming vnl. dossier Hanneman in C.B.G.
 • Zijn bastaardafkomst wordt duidelijk wanneer jvr. Adriana Hanneman, wed. van Joost Nobelaar, heer van Grijsoord en Oude Tonge, haar 2 kinderen en natuurlijke broer Jan, bij overl. van haar broer Johan en vader Pieter, legateert. (G.A. Den Haag, Not. arch. nr. 2, notaris Kettingh, 30-10-1603)
 • Op 12-5-1611 erft Elisabeth een bedrag van f 1200,- van haar zwager, de kleermaker Hans Arnoldus van den Brugghe, geh. met Jannetje Jans van de Ketel; mede-erfgenamen zijn hun halve zusters Geertgen en Lijsbeth Pouwels Waeffelaers (G.A. Den Haag, notaris Kettingh).

»» Gezicht op de Blauwpoort te Leiden in de winter (Abraham Beerstraten. ca. 1635/65, Rijksmuseum, Amsterdam)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

11968.
Pieter WEIJNS, beenhouwer te Cassel in Vlaanderen.
11970.
mr. Pieter Gabriëls, Franschoys schoolmr. te Leiden, wo. aldr. in het bon Burchstreng (1574), aan de Middelweg (1582), overl. aldr. 3-2-1602, tr.
11971.
Claartje Cornelis (van DUIJVENBODE), overl. Leiden 14-5-1604.
 • Zij was zuster van Willem Cornelis van Duivenbode, bekend figuur uit de vaderlandse geschiedenis:
  in de 80-jarige oorlog tegen Spanje wist hij Leidens onzet te bespoedigden en werd wegens zijn
  verdiensten geëerd met een nieuwe achternaam en een familiewapen.
11972.
Cornelis Maertens ROBOL.
12092.
waarsch. Gerrit Cornelis SCHENAERT, geb. omg. Noordwijk, tr.
12093.
Neeltge Jans.
12200.
Dirck Steffens OVERKLIFT, schepen van Scheveningen in Den Haag (1625-1628), gasthuismr. Scheveningen (1622-1624), tr. 2e Dignum Theunis, tr. 1e vóór 1628
12201.
Meijnsge Jaspers, wed. van Cornelis Langeveld.
 • Verm. 1627 kohier 500e penn. met een (klein) vermogen van 1000 guldens (Jb. "Die Haghe", 1913).
 • Hij kocht een schuit die hij opknapte met zijn stiefzoon Cornelis Cornelisz. Langeveld (1628).
«« De varkensmarkt te Den Haag; geschilderd in een traditie van met veel figuren bevolkte, topografisch juiste stadsgezichten; het toont hoe gedeeltelijk zeer voornaam geklede stedelingen op de markt varkens uitzochten om die zelf thuis te laten slachten (Sybrand van Beest, ca. 1650, Museum Bredius, 's-Gravenhage)
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

12202.
Michiel Willeboorts, overl. Scheveningen vóór 7-10-1598 (Weesk. 131, fol. 131), tr.
12203.
Maritge Garbrants, overl. Scheveningen na 8-1-1624. Zij tr. 2e Walraven Hermans (Weesk. 131, fol. 126).
12206.
IJsbrant Michiels (SCHILPEROORT), overl. Delfshaven ca. 1633.
 • Waarschjnlijk geboren te Scheveningen, want op 16-5-1605 verkoopt een IJsbrant Michiels een droogtuin aan de o.-zijde van de Keizerstraat.
12216.
Ariën Ariëns MAET alias van DIJCKHUYSEN, geb. Vlaardingen ca. 1595, tr.
12217.
waarsch. Maertgen N.N.
 • De fam. Maet woonde eertijds op de Kortedijk te Vlaardingen. Deze dijk heette vroeger o.a. Dijckhuijsen.
12218.
Hendrik Arents STOUTHART, geb. ca. 1570, bezat huizen in Den Haag (Venestr. en het Achterom) en te Scheveningen, tr.
12219.
Geertruijd Jeroens alias Geertruijd Pieters.

»» Interieur van een kleermakerswinkel (Quiringh van Brekelenkamp, 1653, Worcester Art Museum, Worcester)

12256.
Sijmon Joosten (BOEFF) alias de SNIJDER, kleermaker, kocht huis aan de Keizerstr. te Scheveningen (1588), hoofdman van het gilde (1586-1589), schrijver goodsgelden (1588), tr.
12257.
Maritge Maertens.Ga verder naar Generatie XIVb
Ga terug naar Generatie XIIIb