KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XIVb

«« Bruidsoptocht (Duitsland)

12314.
Johannes HOSE, Schlagmüller zu Milnhauszen, betaalt "Bürgergeld" te Homberg (1624 en 1659).
12316.
Cuntz PRÜSSING, "versteuert 300 Fl." te Milnhauszen (1619-1623).
12360.
Gijsbert Goerts (ROOSA), tr.
12361.
Maria Allarts.
 • Zie ook GTMWB jrg. 29, pag. 75.
 • Meer voorouders Roosa zijn te vinden in het boek "De Ro(o)sa's van Herwijnen", ISBN 90-9017914-3 (2004), waar aannemelijk wordt gemaakt dat dit geslacht via vrouwel. lijn afstamt van het geslacht Rosendael en daar haar naam aan ontleent
12362.
Jan Anthonis KUYST, beleend te Giessen (27-1-1576), schepen Andel (1591), hoogheemr. en gaardersmr. van het waterschap Oudeland van Altena, overl. na mei/juni 1601, tr.
12363.
Mariken Aerts Willems, mogel. geb. Gestel (Oud- en Nieuw Gastel, N.Br.).
 • Zie ook GTMWB jrg. 29, pag. 75-76
 • Zij test. Woudrichem 29-1-1623, en stelt daarbij dat al haar goederen binnen de familie moeten blijven. Dit is aan diverse percelen in Andel te zien tot na 1700.
12432.
Joost Bertroms, overl. Sprang vóór 1592, tr.
12433.
N.N. Aertsdr.
12434.
Goeijert Gijsberts (PRINCEN), geb. Sprang ca. 1560, wo. Hoogevaart, bel. Capelle 28-2-1610, diaken (1618-1619), ouderl. (1631-1635 en 1645), overl. aldr. 1645, otr. 2e Capelle 10-7-1621 Aentken Theunis, tr. 1e
12435.
Neeltje Corsten Thonis, geb. Sprang ca. 1560, bel. Capelle 19-9-1610, overl. aldr. 1616/1621.
12436.
Frans Gemichs, geb. ca. 1560, wo. Hoogevaart, bel. Capelle 19-9-1610, ouderl. (1611-1614), heilige geestmr. (1624-1625), overl. aldr. na. 1624, tr.
12437.
Anneke Thonis, overl. Capelle 1624.
 • Het echtp. test. Capelle 15-3-1599.
12438-12439 = 8574-8575
12448.
Willem Hendricks MOUTHAEN, geb. ca. 1550, overl. 1-1/1-10-1625, tr. 1e Anneken Wouters, tr. 2e Anneken Ariëns (Jan Willems, nr. 6224, uit een van beiden).
12450.
Lenaert Willems, tr.
12451.
Claeske BRABER.
12464.
Steven Cornelis Jans (SWART), geb. Waspik, overl. aldr. 1611/12, tr. ca. 1580
12465.
Anneke Gerrit Frans (PAEP), geb. Waspik ca. 1555, overl. aldr. 1651. Zij tr. 2e Capelle 29-9-1612 Huijbrecht Roelof Dirks, uit 's-Gravenmoer, wednr. van Aenken Aerts.
12468-12469 = 4266-4267
12472.
Jan Denis de HAEN, bel. Capelle 4-10-1620.
 • Hij wordt verm. in een akte van transport 25-2-1589 (ORA Capelle, inv. nr. 36, fol. 75)
12488.
Cornelis Gijsbertus HOEFNAGEL, verm. 's-Greveld.-Capelle (1619), wo. mei 1620 te Loon op Zand, bezat een huis en grond aldr., overl. aldr. 22-5/26-11-1622, tr. 2e aldr. jan. 1607 Agneesken Peter van Tilborch, tr. 1e ca. 1580
12489.
Peterken Adriaens de JONGE, overl. vóór 1607.
 • Zie ORA 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 39, fol. 12, idem fol. 202 en ORA Loon op Zand, inv. nr. 153v
12496.
Geerit Thuenis van den NIJEUWENHUIJSEN alias van DIESSEN, geb. ca. 1530, wo. Loon op Zand aan de Loonse of Sprangse Vaart, overl. aldr. ca. 1606, tr.
12497.
Jenneken Willem THIELMANS alias de GRUIJTER, uit Diessen.
 • Hij nam de naam van den Nijeuwenhuijsen aan van zijn moeder.
12500.
Jacob Gerits OERLEMANS, geb. ca. 1513, overl. Capelle vóór 1612, tr. ca. 1560
12501.
Lijsken Gerrits, verm. Sprang 21-1-1570.
 • ORA Sprang, inv. nr. 47
12502.
Baijen Peters HAGHEN, geb. Zuidewijn-Capelle, heemr. aldr. (1558-1559, 1570-1571), heilige geestmr. 's Greveld.-Cap. (1565-1569), overl. aldr. mei 1571, tr.
12503.
Thoniske Adriaens MAET, overl. Sprang 1614 (erfd. 17-1-1615). Zij tr. 2e 1580 Jan Peters van Dijck, lijndraaier, burgemr. en kerkmr. van Sprang.
12504.
Willem Gerrits, overl. Capelle, tr.
12505.
Dirkje Adriaens, geb. Capelle ca. 1525, overl. aldr. 1582 (erfd. 23-6-1582). Zij tr. 2e Adriaen Hendriks Timmer, eigenaar van een "platbeckschip", overl. Capelle vóór 1578, zn. van Hendrik Adriaens en Jenneken Adriaens Fickfort.
12506.
Joost Adriaens POETS.
12508.
Adriaen Jans DOLCK, geb. Capelle ca. 1550, tr. ca. 1575
12509.
Peterke Mertens, overl. Capelle 1617/1632 (erfd. 12-11-1634).
12510.
Jan Jans de JONGE alias de WEERD, tr.
12511.
Aentke Driessen.
12512.
Adriaen Gerrits de ROIJ, schout 's-Greveld.-Capelle (1557, 1572, 1577), overl. vóór 27-10-1588 (erfd.), tr.
12513.
Maijke Dirx van CLOOTWIJCK, natuurlijke dr. van nr. 25026, overl. 1595 (erfd.). Zij tr. 2e de heemr. Adriaen Willems Smidt.
 • Zij zat op 18-3-1593 gevangen te Breda verdacht van buspoeder in Geertruidenberg gevoerd te hebben. Zie verder N.L. 1963, kol. 315 en R.A. Breda, inv.nr. 494, fol. 55.
12514.
Anthonis Wouters de WILDE, wo. Besoyen (1620), overl. na 6-8-1630, tr. 2e Besoyen 2-2-1620 Heijltien Aertsdr., wed. van Willem Huyberts, van Loon op Zand, overl. vóór 6-8-1630, tr. 1e
12515.
Adriaenke Willems.
12516.
Aert Jan Pauwels (de ROIJ), wo. Tilburg aan de Grabbelstr. achter de Heuvel (1598-1608), verm. in de herberg "De Rode Leeuw" tussen de Heuvel en het Ven aldr. (1602) -mogelijk als logementhouder-, overl. na 1608, tr.
12517.
Jenneken Jan (Hubrecht ?) Adriaen de ROIJ, overl. na 1608.
 • Hij is mogelijk zn. van Pauwels Peter Roij Gerrits, die zoon was van Peter Rode Gerrit, zn. van Gene Beij alias Rode Gerrit. Zie voor de laatste Brab. Leeuw 16 (1967), pag. 113 vv.
12518.
Anthonis Willem Meeus Jan TOTEN te Tilburg, tr. 2e Catharina Jan Adriaen de MOLDER, dr. van Jan Adriaen Jan en Katelijn Niclaes Willem de Cuijper, tr. 1e
12519.
Odilia Jan Gerrit BROCK(EN), overl. na 1616.
12540.
Wouter Claes Heijnen van TILBORGH, geb, ca. 1560, bel. Capelle 25-12-1611, diaken aldr. (1612-1614), ouderl. (1615-1619), heilige geestmr. (1616-1618), overl. Zuidewijn-Capelle vóór 20-10-1620, tr.
12541.
Marij Denijs, overl. vóór 15-10-1626 (erfd.).
 • Zij test. 's-Greveld.-Capelle 28-12-1622
 • Zie ook ORA 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 39, fol. 188
12542-12543 = 4266-4267
12800.
Nicolaes Jacobs CUIJPERS, geb. Waalwijk ca. 1565, overl. aldr. 1645/1646, tr. ca. 1590
12801.
Adriaenske Andriessen CUIJPERS, overl. ca. 1644.
 • Hij heeft te Waalwijk "seeckere Huijsinge, hofstad ende weijde over de dijck, groot omtrent 4 hont" (1639-1640).
12816.
Peeter Gherit Frans (BOL), schipper met een geubel te 's-Gravenmoer (1625), overl. aldr. 13-1-1635/24-2-1640, tr. 1e N.N., tr. 2e
12817.
Mechtelten Dielis Lambrechts BLOCKMAECKER alias van de NOORT, overl. 's-Gravenmoer vóór 23-2-1654.
12818.
Vas Jans VERMEULEN, overl. 's-Gravenmoer 12-2-1622/19-4-1628, tr.
12819.
Maaijke Anthonis Jans BRESSERS, overl. 's-Gravenmoer 31-10-1637.
12820.
Dirck Adriaens Jan Jacobs, overl. 's-Gravenmoer vóór 8-2-1615, tr.
12821.
Ghertruijd Stevens, overl. 's-Gravenmoer ca. 1627.
 • Jacob wordt vaak verkort tot Cop. Hieruit ontstond waarsch. de familienaam.
12822.
Peter Laureijs Wouter Jan CONINX alias NOTEN, overl. 's-Gravenmoer 31-12-1624/20-2-1626, tr.
12823.
Hendrikje Roelofs, overl. 's-Gravenmoer vóór 31-12-1624.
12826.
Wouter Adriaens NEERINGH alias "creupele Wouter", turfschipper, tr.
12827.
Maeijke Adriaen Peters RUTTEN, overl. 's-Gravenmoer vóór 31-12-1624.
12828.
Marcelis Adriaens CLUIJTER, overl. vóór 1606, tr.
12829.
Maaijke Peter Anthonis MEIJER, overl. 's-Gravenmoer vóór 25-11-1630. Zij tr. 2e Adriaen Peters.
12830.
Wouter Jan Wouters (HANTKYNT, HOUTKYNT), overl. 's-Gravenmoer vóór 2-3-1607, tr.
12831.
Cornelia Anthonis CUIJL(LEN), overl. 's-Gravenmoer vóór 17-2-1628. Zij tr. 2e Cornelis Jans.
12864-12865 = 6926-6927
12866.
Jan Willems "COIJMAN" van OUDHEUSDEN, geb. Eethen ca. 1595, pachter van de eendenkooi aldr., verm. in de lijsten Capitaele Schattinge (1629-1634), overl. na 9-6-1644 (dan nog verm. als weerbare man, rootmeester), tr.
12867.
Jaepken (Jobken) Huijberts VERBURCH, verm. Meeuwen (1660-1661), overl. na 1667. Zij tr. 2e vóór 22-11-1660 Anthonis Jans (van Uijthoven ?), timmerman.
 • Zie GTMWB, jrg. 23, pag. 10-11.
12944.
Joost Adriaens DOEDIJNS, geb. 1514-1515, wo. te Eethen alwaar hij grond "in Die Hoeve" en een huis "opten Cleijberg" bezit, bet. 10e penn. aldr. (19-10-1555), bezat ook grond in Drongelen (26-6-1547) en Genderen (24-11-1559), schout van Eethen (1582), overl. aldr. 5-2-1593, tr.
12945.
Agnes Peter Jan Ottendr., geb. ca. 1515
 • Zie GTMWB jrg. 25, pag. 6-8
 • Zijn geboortejaar staat niet precies vast, want in 1582 wordt hij 67 jaar genoemd en in 1587 oud 73 jaar
12946.
Jan Beris van der DUSSEN, geb. ca. 1520, leenman van de Hofstede Meeuwen met met 1 m. land te Genderen (12-4-1556), overl. vóór 1587, tr.
16345.
N.N.
 • Zie GTMWB jrg. 23, pag. 137
13178.
Bastiaen Cornelis BOUWMAN, geb. ca. 1575, tr.
13179.
N.N.
 • Hij verm. te Heusden 12-6-1652 (R.A. Heusden inv.nr. 485)
13184.
Jan OOMEN, geb. ca. 1564, tr. waarsch. Raamsdonksveer
13185.
Beelken N.N.
13764.
Cornelis HOLLANDER(S).
13766.
Thonis Quirijns van den BIESHEUVEL, geb. Bab.broek ca. 1567, wo. "op ten Biesheuvel op den Francen boomgaard", overl. vóór 1612, tr.
13767.
Lijntgen Floris, overl. vóór 1620. Zij tr. 2e Peter Aerts Vermeijs.
13810.
Willem KIEVITS, geb. Turnhout, burgemr. aldr. (1592), begr. aldr. St.-Peter 1604, tr.
13811.
Mechteld van HEZE
 • Deze kwartieren met het nodige voorbehoud.
13816-13817 = 6480-6481
13820-13821 = 6994-6995
13822.
Corstiaen Jans van den HEUVEL, te Genderen.
13848.
Jacob Pleune, geb. ca. 1570, wo. Dussen of op de Hill, tr.
13849.
Saerke Adriaens, overl. na 1628.
13852.
Anthonis Willems (van UIJTHOVEN), geb. ca. 1545, overl. Eethen vóór 23-1-1596, tr.
13853.
Trijntke Jacobs. Zij tr. 2e Anthonis Bernaerts uit Eethen.
13984-13985 = 32204-32205
13990.
Peeter Willems MILLENAAR, geb. ca. 1560, onmondig (1581), mondig (1584), bezat de helft van 4 m. land in de banne van Doveren op Daelsvelt en een "huijs ende geseet staende ende gelegen tot Drongelen", schout aldr. (1636), overl. aldr. na 15-3-1636, tr. ca. 1584
13991.
Beateris Adriaens, overl. Drongelen na 15-3-1636.
 • Zie o.a. R.A. Heusden, inv.nr. 415, fol. 28, idem inv.nr. 417, fol. 6 en inv.nr. 430, fol. 15v.
 • Het echtp. test. Heusden "gaende staende haer verstandt memorie ende vijff sinnen wel machtich" , R.A. Heusden, inv.nr. 586, fol. 79 (15-3-1636).
13992.
Gerrit Adriaens HAGOORT alias den HOLLANDER, geb. ca. 1545, leenman van Eethen en Meeuwen voor 1½ m. land te Drongelen (12-4-1569).
13996.
Huijbert VERBURCH, te Eethen.
14012-14013 = 13852-13853
14152.
Aert Adriaens SCHEP, geb. Waspik, overl. aldr. 1606, tr.
14153.
Geertruij Melsen, overl. na 1607.
14154.
Peter Ocker Jans, molenaar te Vrijhoeve-Capelle, secr. aldr. (1605), overl. aldr. 1621, tr.
14155.
Maeijke Peter Baeijens, overl. Vrijhoeve-Capelle 1614.
14156.
Dierck Diercks van CAMPEN, erfgen. van zijn vader (21-4-1578), nog verm. (9-11-1591).
 • Zie o.a. R.A. Zuijdewijn-Capelle, inv.nr. 11, fol. 43v. en R.A. Sprang, inv.nr. 47, fol.153, hij "verlijt" dan als erfgen. van Agatha Jan Dielis van (Ammerroeyen) op 9-11-1591 samen met Marike, wed. van Wouter Jan Dielen (van Ammerroeyen), hun beider versterf, aan Willem Jacop Thonis (van Campen).
14158.
Hendrick Adriaens BACK, geb. Capelle ca. 1580, heemr. in de Vrijhoeven (1611-1641), schepen aldr. (1630), heemr. Zuijdewijn-Capelle (1617, 1625 en 1631), wo. o.a. "Loonschedijk", overl. aldr. vóór 18-4-1645, tr. 2e Capelle 28-5-1628 Dircksken Jans, overl. Capelle 20-5-1659, tr. 1e ca. 1600
14159.
Jenneken Peeter OCKERS, geb. Vrijhoeven ca. 1580, overl. aldr. vóór 14-5-1627 (erfd., een tweede erfd. volgde op 18-9-1628).
 • R.A. Vrijhoeven, inv.nr. 15, fol. 18, 44 en 156, R.A. Zuijdewijn inv.nr. 14, fol. 75,
14176-14177 = 13848-13849
14240.
Frans Aerts SNOUCK, geb. Gorinchem ca. 1515, kocht 1544 voor f. 1100,- guldens het ouderlijk huis "Over de Haven" van zijn zus Aefke, bezat tevens een huis in de Krijtstr. t.o. de Zustersteeg dat zijn wed. en erfgen. verkopen in 1572, overl. aldr. ca. 1564/vóór 1572, tr. vóór ca. 1540
14241.
bast. Anna Walravens van DALEM, geb. ca. 1515/vóór 1520, overl. na. 1602.
 • Zie voor dit geslacht o.a. GTMWB, jrg. 24, pag. 38 vv. en N.L. 27(1909), kol. 104.
14304.
Adriaen Jans STRUIJCK, geb. Delwijnen 1572, schout aldr., overl. ca. 1641.
 • Mededel. van dhr. M. Struijk uit Den Briel, die zo vriendelijk was mij van gegevens te voorzien van de fam. Struij(c)k.
14306.
Joris Ottho, tr.
14307.
Hilleke Willems. Zij tr. 2e Well 16-2-1643 Jan Tuenissen uit Ammerzoden.
14368.
Cornelis Jans van WIEN (WEIJEN), geb. Tienhoven ca. 1615, otr. Albl.dam 20-2-1639
14369.
Neeltge Willems, geb. Albl.dam ca. 1615.
14370.
Cornelis Leenderts Woutersen (STOUT), j.m. van Albl.dam, otr. aldr. 5-2-1640
14371.
Neeltgen Jans, j.d. van Albl.dam.
14416.
Arie BAERTMAN, waarsch. geb. Brandwijk ca. 1595.
14418.
Sijmon Cornelis, wo. op St. Meertens Doncq, overl. vóór 26-5-1653, tr.
14419.
Grietgen Meeus, overl. na 26-5-1653.
14466.
Lenaert Huijberts (de GUIJLICERT), gaarmr. Nieuw-Lekkerl. (1602), secr. (1613), overl. aldr. vóór 23-1-1615, tr.
14467.
Teuntje Adriaans, dg. Nieuw-Lekkerl. 16-10-1633.
14470.
Teunis Cornelis BLOM, tr.
14471.
Bastiaantge Ariëns.
14484-14485 = 7316-7317
14500.
Huijbert Jans (van EIJCK), geb. Waddinxveen ca. 1595, schout van Zuid-Waddinxveen 3-4-1621/3-4-1637, subst. baljuw Waddinxveen 21-6-1636, herbergier en pachter bieraccijns aldr., bezat 6m. 4 h. in de polder Snijdelwijk, schout van Reeuwijk 3-4-1637/14-5-1640, overl. vóór 29-11-1640, tr.
14501.
Geertgen Cornelis van HEIJNINGEN alias VROUCHRIJCK, geb. 1598 (in 1641 oud 43 jaar), begr. Waddinxveen 15-9-1660.
 • De gegevens van Eijck ontleend aan J.L. van Eijck, Genealogie, Gouda 1965, 3 dln. en kwartierstaat, met name dl. I pag. 74 vv. en dl. II pag. 112 (C.B.G.).
 • Zij wonen ca. 1617 te Boskoop en verhuizen na 25-5-1617 naar Waddinxveen.
 • Het echtp. test. te Gouda 21-6-1636.
14516.
Abraham Jansen (van der HOEVE), mr. kleermaker te Albl.dam (1639-1650), otr. aldr. 15-5-1639
14517.
Jacomijntje Thomas, j.d. van Ouderkerk a/d IJssel.
14518.
Hendrik Dirks BOU(W)MAN, lijndraaier te Nieuw-Lekkerl. (1641), tr. ca. 1660
14519.
Meijntje Cornelis.
14548.
Jan Jans (DAMME), wo. te Albl.dam, waarsch. mr. smid, kerkmr. aldr. (1623-1625), leenman van Teilingen (1621-1638), overl. vóór 11-4-1638, tr. ca. 1619
14549.
Pleuntgen Adriaens, overl. na 14-12-1625. Zij tr. 1e Jan N.N.
14576.
Barent Leenderts van ASPEREN, geb. ca. 1599, afkomstig van Albl.dam, sluismr. van de Nederwaard in 't Elshout (1641-1683), leenman Oost-Barendrecht (1651), armenmr. Lekkerland, overl. ca. 1683, tr. Albl.dam 19-3-1628 "nae den middach".
14577.
Hillegen Cornelis, ged. Streefkerk 14-1-1606.
14578.
Jan Arijens de BES, ged. Streefkerk 12-9-1610, overl. na 16-10-1663, tr. Papendrecht 22-2-1637
14579.
Cundertgen Bastiaens, j.d. van Wijngaarden.
14580.
Jan Dircks van EIJNDHOVEN, tr. 1e Teunken Claes, tr. 2e Oud-Alblas 19-3-1627 (1628?)
14581.
Neeltke Jans BESEMER. Zij tr. 1e Andries Lenaerts van Oud-Alblas.
14582.
Maerten Egberts CALIS, ged. Oud-Alblas 8-9-1619, schepen/heemr. (1654), overl. aldr. 27-2-1656/26-11-1656, tr. aldr. 12-2-1640
14583.
Neeltge Arijens GROOTEBOER, ged. Oud-Alblas 14-3-1621. Zij tr. 2e aldr. 26-11-1656 Ariën Claes Otten van aldr.
 • Het echtp. test. aldr., hij ziek 27-2-1656.
14584.
Cornelis (BACKERS), geb. ca. 1575, overl. ca. 1625, tr.
14585.
Anneke Pieters (van Bleskensgraaf ?). Zij tr. 2e Oud-Alblas 26-10-1625 Lubbert Dircks.
14586.
Ariën Ockersen den Outsten, tr. ca. 1600
14587
N.N.
14632.
Barent Ghijsbrechts van ASPEREN, geb. ca. 1528 (43 jaar op 29-1-1572), notaris te Streefkerk (19-1-1562), geeft op 19-11-1565 een procuratie af, koster aldr., secr. aldr. (1553-1557), nog verm. (1579), overl. aldr. vóór 1589, tr. 1e N.N. (A.R.A, Hof van Holland, "comp. Adriaentgen Lenertsdr. wedu van Barent Ghijsbrechtsz. te Streefkerk vervangende Jan Barents des voors. Barents voorsone" (3-5-1594), tr. 2e ca. 1563
14633.
Ariaentgen Leenderts, geb. ca. 1540, verm. Streefkerk lidm.lijst als wed. van "Barent de Coster" (2-4-1589), nogmaals lidm. 1594 en 1610, overl. nadien.
 • De familie van Asperen behoort tot de geslachten waarvan de leden regelmatig aangetroffen worden in de besturen van de dorpen gelegen in de Alblasserwaard (Zie ook O.V. 1990).
 • Hij was werkzaam geweest als notarisklerk bij Johannes Drolshagen.
 • Zij test. aldr. 30-7-1602.
14634.
Jan Pieters alias den Ouden Schout (18-1-1590), geb. ca. 1546, schout en rechter van Albl.dam (1582-1584), schout aldr. (1602-1614), kerkmr. (vanaf 1614), overl. vóór 6-5-1618, tr.
14635.
F(S)ijken Pieters, geb. ca. 1537.
 • Hij test. Dordrecht 30-7-1602 met een huis, schuur en boomgaard (N.A. Dordr 4/10 en 3/161).
 • Hun nageslacht noemt zich Schouten.
14636.
Ocker Arijen Geleins, te Oud-Alblas, geb. ca. 1545, overl. vóór 1626, tr. ca. 1572
14637.
Margriet Ockerse, geb. ca. 1550, verm. lidm.lijst Oud-Alblas Paeschen 1625.
 • Zie O.V. 1977, pag. 309 vv.
14638.
Ewout Jacobs, te Oud-Alblas, tr. ca. 1593
14639.
Barber Foppen, overl. Oud-Alblas vóór 25-3-1643 (haar kinderen worden dan "gegrontcavelt").
14688.
Adriaan Bastiaens BOUMAN, schepen/heemr. Albl.dam (1582), hoogdijkheemr. Albl.waard (1597-1598), leenman van Arkel (1586-1611), leenman Oost-Barendrecht (1606-1611), overl. vóór 17-10-1611, tr.
14689.
Jutje Cornelis, beleend (1611-1624), overl. Albl.dam vóór 28-8-1624.
14976.
Bastiaen Jans NIEMANTSVERDRIET, geb. Klaaswaal ca. 1590, overl. aldr. 11-11-1645/1-1-1648, tr.
14976.
Heiltje Ariëns PONSE, overl. na 1-1-1650.
 • Het echtp. wordt diverse malen vermeld te Klaaswaal, o.a.
  -schoonmaken van een bermsloot in de polder Groot-Cromstrijen (4-3-1629)
  -borg (8-12-1637, 11-10-1645)
  -koper uit een boedel (7-4-1638)
  -zij ontving geld van de kerk voor het in de kost houden van een kind (1648-1650)
14992.
Vincent (Cent) Cornelis "METSELAER", geb. Krimpen a/d Lek ca. 1585/1590, wo. aan de Blaeck te Rotterdam (1614), metselaar, wo. Rotterdam (1630, 1632), nabij Rotterdam (1635), overl. aldr. 8-7-1635/19-5-1639, tr. aldr. 16-3-1614
14993.
Selitgen (Seeltje) Crijns, j.d. van Schiedam, wo. Rotterdam Bierhaven (1652), begr. aldr. 18-2-1652.
 • Hij leverde materialen aan de kerk te Charlois (1623-1635).
15008.
Aeryen Dircxe CRUIJTHOFF, geb. Mijnsheerenland 1563/64 (oud 57 jaar in 1621, resp. ""out in de tseventich jaeren", 30-1-1634), landbouwer en veehouder aan de Reedijk, de meest noordelijke grens van Mijnsheerenland, kocht verschillende malen grond aldr. vooral in de nieuwe Zomerlandspolder, heilige geestmr. 1628 (weigerde dit ambt tot 1628, waarschijnlijk omdat er meer na- dan voordelen aanzaten), begr. Mijnsheerenland 6-8-1647 (kerk), tr. 1e ca. 1597 Lijsbeth Adriaans, geb. Mijnsheerenland ca. 1565, tr. 2e ca. 1605
15009.
Lijntgen Cornelis van den BROUCK, geb. Heinenoord ca. 1585, volw. ged. aldr. 30-8-1615, begr. Mijnsheerenland 9-2-1658 (kerk).
 • Op pagina N 2 van het boek Kruithof bij het C.B.G. vindt u de plattegrond van de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland waar onder zerk 32 Adriaen en zijn vrouw zijn begraven. De zerk, met een afmeting van 197 x 69,5 cm., heeft als opschrift: "HIER LEIT BEGRAVEN ADERYAN DIRCKSEN KRUITHOF STERFT DE. 6 AUGUSTY ANNO 1647. HIER LEIT BEGRAVEN LINTIEN CORNELIS DE HUISVROUW VAN ADRIAE. DIRCKSEN KRUITHOF SI STERFT DEN 9 FEBRUWARUS ANNO 1658".
 • Het echtp. test. Dordrecht voor notaris Jager 25-1-1614.

 • Zie ook Prometheus XII, blz. 213-315.
15016.
Bastiaen Pieters VERSCHOOR, begr. Charlois (kerk, binnen het kruiswerk) 1629, tr.
15017.
Neeltge Adriaens, begr. Charlois (kerk, binnen het kruiswerk) 18-7-1650.
15020.
Aert Eeuwouts VERSCHOOR, geb. ca. 1555, landbouwer te Charlois, kerkmr. (1597-1599), schepen (1606-1610), lage waardsman polder Smeetsland (1597-1598), hoge waardsman Charlois "buijtenbans" (1600-1603), waardsman Charlois "binnensbans" (1608-1610), hoge waardsman Charlois (1615-1617), begr. aldr. (hoogkoor van de kerk) 1622, tr. vóór 1598
15021.
Pietertge Willems CRANENDONCK, geb. ca. 1570, begr. Charlois (hoogkoor van de kerk) 8-3-1649.
 • Zie ook: Ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman "De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700" (Rotterdam 1992) en Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus "Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II", Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000, incl. losbladige aanvullingen van maart 2002 en maart 2003. [Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].
15022.
Clement Leenderts PORS, landbouwer te Charlois, schepen aldr. (1615-1617, 1619-1623), begr. aldr. (hoogkoor van de kerk) 1649, tr. vóór 1605
15023.
Neeltge Harmans van der SCHOOR, begr. Charlois (hoogkoor van de kerk) 1617.
15038.
Leendert Willems "de oude" van der SCHOOR, geb. Charlois vóór 1560, kerkmr. aldr., schepen (1591-1595), begr. aldr. 1626, tr. 1e ?, tr. 2e 15039.
Lijsbeth Willems, begr. Charlois 1628.
15042.
Hercules N.N., snijder.
15058.
Pieter Hendriks, tr.
15059.
Leentje Hendriks.
15040.
Bastiaen Adriaens GELDER, sloter, geb. ca. 1570, overl. Charlois vóór okt. 1634, tr.
15041.
Leentge Bastiaens, overl. Charlois vóór okt. 1634.
15076.
Lenert jonge PORS, geb. ca. 1550, landbouwer te Charlois, waardsman binnenbans (1590-1591), begr. aldr. (kerk) 1591, tr.
15077.
Aechtgen Adriaens PORS, waarsch. nicht van haar echtgen., landbouwster te Charlois in het Santblock, begr. aldr. (voorkerk) 1627.
15092.
Bastiaen Bastiaens OUTRAET, geb. ca. 1590, betaalt hoofdgeld te Charlois (1623), koopt korentienden aldr., overl. aldr. na 23-2-1663.
15094.
Pieter Leenderts PORS, alias "Garstboer", geb. Charlois ca. 1581, landbwr. aldr. (1619), kerkmr. en waardsman aldr., overl. aldr. 29-8-1650, tr.
15095.
Wijventje Gerrits DIJCKHOFF, begr. Charlois 24-4-1656.
15096.
Cornelis Leenderts SMEER, overl. Charlois vóór 1644, tr.
15097.
Maertje Pieters, verm. schoorsteengeld Charlois (1644).
15098.
Leenart Bastiaens SLURP, geb. Charlois ca. 1580, kerkmr. aldr. (1605), schepen, waarsman (1608-1626), begr. aldr. 1636 (voorkerk), tr. vóór 1620
15099.
Lijntgen Hendrix CRANENDONCK, geb. Katendrecht ca. 1595, overl. Charlois 1648.
15100.
Adriaen Jacobs GELTTELDER, geb. ca. 1600, landbouwer te Katendrecht, schepen aldr. (1649-1652), hoogheemr. aldr. (1652), overl. aldr. 1652/55, tr.
15101.
N.N., geb. ca. 1600, begr. Charlois 28-4-1669.
15102.
Dirck Adriaens van STEL, geb. Nieuw-Beijerland ca. 1592, landbwr. te Katendrecht (1631), kerkmr. Charlois (1635, 1638), begr. aldr. 1648, tr.
15103.
Hillichje Teunis, geb. ca. 1610, overl. Katendrecht vóór 12-8-1661.
15104.
Adriaen Leenderts CLOU, waarsch. geb. Carnisse ca. 1570, verhuist ca. 1617 naar Smitshoek, overl. aldr. 4-10-1631/37, tr. ca. 1593
15105.
waarsch. Pleuntje Ariëns, overl. Smitshoek vóór 5-2-1637.
15106.
Aerdt Willems, geb. Heerjansdam ca. 1575, overl. aldr. 15-4-1622, tr. ca. 1605
15107.
Hillechien Willems, geb. ca. 1580, overl. Heerjansdam na 20-7-1643.
 • Heerjansdam 12-2-1639: Hellichien Willems, wed. van Aerdt Willemsz., verklaart 100 Carol. guldens schuldig te zijn aan Wouter Lambertsz., armmr. van het dorp Heerjansdam, die zij uit zijn handen heeft ontvangen; als zekerheid voor de aflossing geeft zij in het speciaal op "haere huisinge ende erve aen 's Heerendijck alhier op Heerjansdam (etc.)" en tevens ook al haar verdere goederen.
 • Heerjansdam 20-7-1643: verm. een huis belend aan de wed. van Aerdt Willems.
15108.
Leendert DROOGENDIJCK, geb. ca. 1583, tr.
15109.
Adriaentgen Aerts.
15112.
Bastiaen Adriaens (van) GELDER(E), geb. ca. 1565, sloter (27-10-1612), wo. Kerckstr. te Charlois, overl. aldr. 1620/34, tr. ca. 1595
15113.
Leentje Bastiaens, overl. Charlois vóór 28-10-1634.
 • (zonder datum): kinderen en erfgenamen van Bastiaan Adriaens Gelder en Leentgen Bastiaens verkopen een huis, erf etc. op het dorp Charlois, gelegen "opt kerckelant aende Kerckstraet" aan Ysack Joosten Wever te IJsselmonde voor 100 guldens contant en de rest met een schuldbrief van fl. 375,-.
15114.
Jacob Jacobs "de oude" van CLEEF(F) alias SNIJDER, geb. ca. 1587, snijder (= kleermaker), koopt een huis te Charlois (1606), verm. aldr. (1623), begr. aldr. 10-8-1653 (Oude Kerk), tr.
15115.
Maijke N.N., overl. Charlois vóór 10-8-1653 (begr. Oude Kerk).
15116.
Cornelis Sijmons BRUIJN, overl. Charlois vóór 6-3-1638, tr.
15117.
Neeltje Mertens, overl. Charlois na 6-3-1638.
15120.
Cornelis Pieters HUYSMAN, wo. Spijkenisse (1642).
15124.
Gerrit Ole KEIJSER, geb. Pernis, overl. aldr. vóór 5-5-1637, tr. aldr. april 1610
15125.
Commertje Cornelis COUWENHOVEN, geb. Hoogvliet, wo. op het huis Coudenhoven onder Hoogvliet (1610), te Pernisser Sluis (12-8-1647), overl. aldr. 23-1-1661.
15126.
Aert Jans COCK, geb. Pernis ca. 1599, lidm. aldr. (1669), ouderl. (1672), overl. aldr. na 3-4-1680, tr. Spijkenisse 26-11-1623
15127.
Aaltje Cornelis, overl. Pernis na 17-9-1669.
15164.
Jan Hendricxs CARBIJN, geb. 1585, sloter, op 30-5-1644 59 jaar oud.
15166.
Cornelis Cornelis "de oude" SOETEMAN, kocht 1647 2 gem. weiland te Rhoon, lidm. aldr. (1667), overl. Pernis 1669, tr.
15167.
Aeltge Jans.
15176.
Ariën Ariëns SALIJ, geb. ca. 1565, verm. coh. der verpondingen Barendrecht (1632) als overl., tr.
15177.
Geertgen N.N. (Salij ?), dg. Barendrecht 13-3-1615.
15182.
Adriaen Cornelis VLIET, wo. Kleine Lindt 1626.
15186.
Aert Hermanse, wo. aan de grasdijk te Ridderkerk, tr.
15187.
Marijtje Pieters.
15564.
Seger Willems HOLLEMAN, overl. Almkerk 17-6-1648, tr.
15565.
Jenneke Cornelis, overl. Almkerk 8-9-1651.
 • Hij is waarsch. identiek aan Seger Willems van de Dussen, wo. te Arkel, tr. Gorinchem 2-4-1600 Jenneken Cornelijs van Gorinchem.
15628.
Michiel Maertens SACHT, tr.
15629.
Maijke Gosens, beiden overl. Emmikhoven vóór 19-5-1648.
 • Op die datum verkopen hun wezen land te Emmikhoven, grenzend aan dat van de wed. van Gerrit Thonis Sacht.
15632.
Cornelis Adriaens BUIJS, wordt met broer Wigger beleend met het halve leen van zijn vader (31-12-1640), waarop verkoop, overl. vóór 15-1-1668, tr. 2e Capelle a/d IJssel 27-3-1667 Catelina Claes, tr. 1e
15633.
Emmetje Marcus.
15648.
Gijsbert HACKERS, tr.
15649.
Beatris N.N.
15650.
Cornelis van TRET, mogel. afkomstig uit de omgeving van Giessendam, bakker (?), tr. ca. 1634
15651.
Lijsbeth N.N.
15652.
Theunis Jans de GELDER, leeft te Werkendam, tr.
15653.
Anneke Wouters.
15654.
Bastiaen Joosten (MINK) genaemt den BOER, overl. Werkendam vóór 21-12-1647, tr. aldr. 1-8-1632
15655.
Willemke Jacobs van den HEUVEL. Zij tr. 2e Werkendam 21-10-1649 Corst Bastiaens.
15660.
Aert Cornelis SCHOOR alias BRUIJNSWIJCKER, gebruiker van het Cornelis Claessensweer te Hardinxveld, groot 5 m. 3h., en samen met Jan Aerts Buijs van het Cleijngensweer te Hardinxveld, groot 20 m. 1 h., wo. Hardinxveld (-1626), daarna te Werkendam (1629-1632), begr. aldr. 20-5-1632 ("obiit aen pocken"), tr.
15661.
Jenneke (Jannitge) Gerrits, wo. Werkendam (1640, 1642), overl. na 8-5-1642.
15680.
Cornelis Adriaens SMIT, smid te Giessen (?), ouderl. aldr. (1649, 1657), tr.
15681.
Claertgen Willems.
15682.
Willem Thunes (ROGGE), secr. Bab.broek, tr.
15683
.N.N.
15704.
Adriaen Joost DOEDIJNS, geb. ca. 1555, burgemr. Doeveren (14-2-1603), tr.
15705.
N.N.
 • Zie GTMWB jrg. 25, pag. 122
 • In 1581 wordt hij vermeld als gebuur te Eethen
 • Erfgenaam van zijn vader (6-2-1593)
15760.
Cuijndert Ponsen, tr. 2e Werkendam 13-6-1641 de wed. Neeltje Cornelis, tr. 1e
15761.
Neeltje Teunis (VISSER).
15766.
Jan Jans (LOU), tr.
15767.
Anneke N.N.
15770.
Cornelis Dirks de HEER, overl. Werkendam vóór 28-6-1635, tr.
15771.
Anneke Matheus GROOTE.
15772.
Gerrit Gijsberts CANT, minderj. 21-11-1602 (GTMWB jrg. 19, pag. 90), overl. Werkendam 23-2-1625/21-4-1626, tr. 1e N.N., tr. 2e
15773.
Wouterke Cornelis, wed. van Jan de Haen. Zij tr. 3e Steven Pieters van Dijck.
15774.
Cornelis Everden (KAPTEIJN), overl. Werkendam 6-9/28-9-1640, tr.
15775.
Oeijke Thomas van OIRSCHOT, overl. Werkendam vóór 7-6-1659.
15776.
Isbrandt Adriaens de VRIES, leenman van de Hofstede Altena voor 2 m. 1 h. land te Werkendam (20-9-1628, zie GTMWB jrg. 21, pag. 103), kerkmr. Werkendam (1628), diaken, ouderl., schepen (1630-1636, 1644-1647), overl. aldr. vóór 17-1-1658, tr. ca. 1615.
15777.
Huijbertje Everts de GROOTTE.
15778.
Aert Jans, leeft te Werkendam 22-6-1627, tr.
15779.
Nieske Floris van der STAAL, overl. Werkendam vóór 29-12-1656. Zij tr. 2e ca. 1629 Cornelis Corsten Verdoorn (heemr. de Werken 1650-1651).
15780.
Jelis Jans COOLHOF, overl. Werkendam vóór 26-11-1641, tr. aldr. 10-11-1633
15781.
Sijcke Bastiaens SCHOOR. Zij tr. 2e Werkendam 16-5-1644 Jonas Hendriks Sloot.
15786.
Jurriën Michiels, j.m. van Antwerpen, soldaat onder capt. Beaumont, glaesmaecker te Werkendam, tr. aldr. 3-9-1645
15787.
Stijntje Thomas QUANTES.
15788.
Marten Willems (HOLLANDER), j.m. van de Werken, tr. Werkendam 29-11-1640
15789.
Jannetje Huijberts, j.d. van Gorinchem.
16076.
Joost Adriaens van WIJFFLITH, burgemr. Veen (1608), overl. aldr. 20-11-1608/10-1-1619, tr.
16077.
Jenneken Wouters HACK.
 • ORA Heusden, inv. nr. 438, fol. 9 en inv. nr. 441
16080.
Cornelis Wouters van den KIEBOOM, geb. ca. 1585, heemr. Uitwijk (1606), leenman aldr., overl. 1626.
16084.
Jan Thielmans PIECK, pacht 1614 te Andel een tiend van het Kapittel van Oud Munster (inv.nr. 754-1), beleend met land in Giessen, pachter van de heer aldr. (1624), ouderl. (1652), overl. Giessen 1656, tr.
16085.
Aechtjen N.N.
16088.
Leendert van der POL, tr.
16089.
Anna van LOON.
16090.
Lambert Michiels van KERKWIJCK, geb. ca. 1585, overl. Wijk 1622/28-3-1623, tr. ca. 1605
16091.
Maricken (Maeijcken) Joosten van WIJCK, geb. ca. 1585, overl. (Heusden?) 29-7-1653/28-7-1655.
16094.
Tonis Jans (COOLHAAS), geb. ca. 1584, overl. Veen 10-5-1611/30-4-1616, tr.
16095.
Neesken (Eesen) Hendricx, overl. na 12-7-1633. Zij tr. 2e Adriaen Adriaens uit Udenhout.
 • Hij bezat "een geseet mitter timmeringe daerop staende groot twee mergen lants gelegen in de Mussentiend" nabij de Ridderstraet en nog twee kleine stukjes grond te Veen (Heusden, 6-2-1624)
 • Zie o.a ORA Heusden, inv. nr. 444 en 449 en ORA Bank van Zuijlichem, inv. nr. 11, fol. 379
16096-16097 = 16094-16095
16098-16099 = 16076-16077
16100.
Jan Cornelis SPIERINGH van WELL, geb. ca. 1585, heemr. te Wijk (1623-1627), burgemr. aldr., overl. vóór 1655, tr. 2e Besoijen 14-7-1639 Anneke Ariaens, tr. 1e ca. 1610
16101.
Truijken Jacobs, van Veen, wed. van Jan Gijsberts, begr. Veen 10-8-1636.
16102.
Dirk Willem Kuijstens POORTER, geb. 1587/1588, burgemr. en kerkmr. te Veen, hoogheemraad "op de Hoge Maasdijk over stad en lande van Heusden", overl. Veen 16-4-1653, tr.
16103.
Emitgen Huijgens.
 • Hij koopt aldr. 6 morgen land (23-7-1630).
 • Grafsteen met wapen in de kerk. Uit het tweede kwartier (twee wielen in een schildhoofd) zou opgemaakt kunnen worden dat hij via de tak van Heeswijck stamt uit het geslacht van de heren van Heusden.
 • Zijn erfgen. verm. te Andel in 1663 (R.A. Woudrich. inv. nrs. 405, 407).
16108.
Peter Hessels van GAMMEREN, verm Heusden 16-8-1617, tr.
16109.
Mariken Anthonis Berents.
 • R.A. Heusden, inv. nr. 460
16110.
Gillis Pieters, wo. Andel (12-6-1647), overl. vòòr 10-10-1649.
 • ORA Heusden , inv. nr. 480 en 482
16130.
Cornelis Matthëus GROOTE, overl. Werkendam vóór 13-2-1646,(akte van Belening), tr. ca. 1590
16131.
Teuntje Reijers van CLOOTWIJCK, begr. Werkendam 20-3-1633.
16132.
Adriaen Jans DACHGELT, overl. Werkendam vóór 29-4-1645 (akte van Transport), tr.
16133.
Aeghtje N.N., begr. Werkendam 10-3-1635.
16134.
Wouter Wouters (HANEGRAAFF), timmerman, schepen Werkendam (1623 e.v.), overl. aldr. 15-3-1642, tr.
16135.
Grietje Stoffel Bastiaens (den BOER), begr. Werkendam 16-4-1643.
16146.
Stoffel Bastiaens, tr.
16147.
N.N.; zij hertr. Stoffel Joris.
16148.
Hendrick Aerts DUIJSTER, verm. Andel 1611-1635.
16152.
Jan Andries SCHILT, geb. ca. 1565, schepen Werkendam (1623-1626), begr. aldr. 5-7-1634, tr. ca. 1585
16153.
Beatrix (Baatje) Floris de VRIES.
16154.
Thonis Aerts (HEERSCHOP), tr. ca. 1590
16155.
Claerke Adriaens; zij tr 2e Adriaen Groote, zn. van Cornelis Mattheus en Teuntje Reijers van Clootwijck (nrs. 16130-16131).
16156.
Evert Cornelis (KAPTEIJN), tr.
16157.
Cornelia Cornelis OUDE HEER, beiden overl. Werkendam vóór 5-8-1624.
16158.
Floris Adriaens van der STAAL, geb. ca. 1565, schepen Werkendam (1623-1624), overl. aldr. vóór 21-4-1626, tr.
16159.
Willemtje Jans, geb. ca. 1573, overl. Werkendam 1-9-1625/9-12-1632.
16172.
Jan van der SCHUIJT, tr. ca. 1600
16173.
Lijske Jacobs, begr. Werkendam 28-3-1637.
16174.
Gerrit N.N., tr.
16175.
Neeltge Rutgers, overl. Werkendam 21-8-1641.
16176-16177 = 16146-16147
16178.
Jan Hermans PANCKER.
16188.
Bastiaen Bastiaens, overl. Werkendam vóór 22-6-1623 (akte van Transport), tr.
16189.
Fycke Daemen, overl. Werkendam vóór 1-7-1628 (akte van Boedelscheiding).
16192.
Aert N.N. (te Hardinxveld ?), tr.
16193.
Grietje Cornelis.
16194.
Cornelis Cornelis OUDE HEER, woonde in het huis "Den Swarten Leeuw" (hoek Molenstr.-Hoogstr.), tr. 2e Werkendam vóór 1641 Oeijke Claes, wed van Thomas Aerts van Oirschot (nr. 31551), tr. 1e aldr.
16195.
Pleuntje Bastiaens (van den BOGAARD).
16198-16199 = 8094-8095
16216.
Jan den HAEN, tr. ca. 1605
16217.
Wouterke Cornelis.
16232.
Adriaen Claes van den HEUVEL, schout Werkendam (1568), leenman van de Hofstede Altena met een deel van het Leenweer zoals zijn moeder (25-10-1570), overl. aldr. vóór 23-1-1596, tr.
16233.
Henderske Adriaens.
 • Zie voor zijn beleningen GTMWB jrg. 21, pag. 173
16234.
Dirck Pieters (COOIJMAN), begr. Werkendam 18-2-1635, tr.
16235.
Maaijke Dingemans.
16238.
Anthonis Adriaens van den HEUVEL, schepen Werkendam (1628), overl. aldr. vóór 20-6-1629, tr.
16239.
Neeltje Willems, overl. na 12-1-1640 (GTMWB jrg. 21, pag. 173).
 • Zij test. Werkendam 16-7-1639.
16260-16261 = 4078-4079
16272.
Hendrik Hermans (van der CUIJL), overl. Werkendam vóór 14-12-1630, tr.
16273.
Maaijke Aerts.
16280.
Lambrecht Bastiaens (van den BOGAART), schepen Werkendam (1649-1650), ouderl. (1650-1652), overl. aldr. vóór 29-1-1652 (boedelsch.), tr. 2e aldr. 19-1-1634 Janneken Aerts van Hemert, tr. 1e ca. 1615
16281.
Claesje Claes, overl. Werkendam vóór 16-1-1631 (akte van Uitkoop).
16284.
Bastiaen Cornelis CUIJKE, geb. ca. 1575, leenman De Werken (4-4-1617), overl. vóór 26-11-1626, tr. ca. 1605
16285.
Ariaentje Daniëls.
16286.
Hendrick Thomas (SLOOT of BOL), begr. Werkendam 6-9-1635 ("verstoppen van den buijck"), tr. ca. 1609
16287.
Anneke Pieters.
16288.
Adriaen Lambrecht Adriaen Jan Jacob Heijnens (GEUS), geb. 's-Gravenmoer ca. 1575, weesmr. aldr.(1635), overl. aldr. 1640/1643, otr. 2e 's-Greveld.-Capelle 19-1-1629 Lijntje Aert Meussen, die test. Waspik 21-6-1635, tr. 1e
16289.
Grietjen Aerts, overl 's-Gravenmoer vóór 19-1-1629.
16296.
Willem VERWINT (van der WINT), tr. ca. 1625
16297.
Maartje Cornelis.
16298.
Huijg Cornelis (WELVAREN), tr. ca. 1625
16299.
Maartje Willems.
16304-16305 = 16232-16233
16312.
Adriaen CLOOTS, geb. ca. 1560.
16314.
Thomas Jans SCHOTSMAN, overl. Werkendam vóór 19-6-1623 (akte van Transport 19 en 22-6-1623), tr.
16315.
Geertje Jans, overl. Werkendam vóór 19-6-1623 (zie hiervoor).
16316.
Bastiaen Wouters (HANEGRAEFF), geb. ca. 1570, timmerman te Dordrecht, later te Werkendam, verm. leenakte Werkendam (26-5 en 3-6-1639), overl. aldr. vóór 29-8-1652, tr.
16317.
(A)neesken Jans. Zij tr. 2e Claes Jans Lou, schepen van Werkendam, wednr. van Mechteltje Gijsberts.
 • Het vervolg van zijn kwartieren is ontleend aan het boek van mr. C.H. Hanegraaff, Palma de Mallorca 1977, "Hanegraaff, genealogie en historische gegevens". Zij werden gepubliceerd in GTMWB. Er kwam commentaar op een vermeend huwelijk met het geslacht Kuijc en er volgde rectificatie. (GTMWB, 17e jaarg., 1993, pag. 118-120 en 18e jaarg., 1994, pag. 151-152). Geen commentaar volgde op de andere kwartieren, reden waarom ik de resultaten van het onderzoek van mr. Hanegraaff hier overneem.
16318-16319 = 16188-16189
16336.
Klauwer Mercelis (RITMEESTER), geb. ca. 1590, tr. Bab.broek 5-2-1617
16337.
Cornelia Aerts Cornelis, geb. ca. 1595.
16338.
Cornelis LEEGHANGERS, overl. vóór 23-7-1657, tr.
16339.
Anneke Willems van HOFWEGEN, overl. na 23-7-1657 (haar test. te Gorinchem).
16344.
Willem Barends, heemr. Giessen-Oudkerk (1609, 1619, 1622), landpoorter te Dordrecht, bouwman op de "Hoochcoppel" te "Santwijk" gelegen in het gerecht van Almkerk, voogd over Dirkje Cornelis Kuijst (1649), overl. vóór 24-5-1653, tr.
16345.
Maijken Hendricxs, overl. na 19-2-1659/vóór 1674.
 • Hij bezat land in den "Banne van den Duyl" onder Emmikhoven (12-12-1653), alsmede in den "Banne van Ganswijk" onder Almkerk.
16346.
Samuel N.N., tr.
16347
Maaijken Joosten SNOECK.
16364.
Cornelis SCHAETS, van Hardinxveld.
16370-16371 = 15770-15771Ga verder naar Generatie XV
Ga terug naar Generatie XIVa