KWARTIERSTAAT
BOTH-WILHELM


Generatie XVVoorjaar 1565 (Pieter Breughel de Oude)
16384.
Heindrick BOT(H), BUT(H), geb. ca. 1540.
16432.
Jacob Cornelis "den ouden BREEMAN", geb. ca. 1505, schipper te Sommelsdijk, landbouwer in het Oudeland van Middelharnis (1562), overl. Sommelsdijk ca. 1585, tr. 2e vóór 1577 Tanneke Imans, wed. van Willem Cornelis de Jonge, tr. 1e
16433.
Maaike (Cornelis WELLE ?), overl. Sommelsdijk vóór 1577.
 • Hij koopt een nieuw hodenschip te Geertruidenberg (nov. 1560).
16434.
Jan Cornelis de VOGEL, schepen en gezworene van Middelharnis, landbouwer aldr., begr. aldr. 19-10-1600, tr.
16435.
Geertruijd Willems.
16440.
Aren Corvincxs, geb. ca. 1525.
16444.
Betsman Jacob Betsmans, rentmr. Oude en Nieuwe Tonge (1577-1583), baljuw van Clinckerland (26-8-1579), overl. Grijsoort 6-4-1583/16-6-1584.
 • Zie ook gem. arch. Oostflakkee voor zijn briefwisselingen uit die periode met de gem. Ooltgensplaat.
16480.
Laurens CONINCK, koopt tienden van Dirksland (1562).
16500.
mr. Willem Willems THIN(S), geb. omgeving Gouda-Schoonhoven, chirurgijn te Sommelsdijk (1610), gegoed onder Oud-Beijerland met ruim 30 gem. grond, overl. vóór 1627.
16516.
waarsch. Jan Huijbrechts, landmeter, wo. Dirksland Zomerland (1590), op de boerderij De Stelle even buiten het dorp (1591), koopt tienden aldr. (1581-1596), overl. ca. 1599.
16564.
Jacob Arens HAIJMEETMAN.
16566.
Lau Lauwese, geb. ca. 1570.
16568.
Leendert Cornelis LODDER alias "jonge LODDER", schout van het Oudeland van Goedereede, pacht land aldr. vanaf 1567, overl. Middelharnis 1591, tr. vóór 1565
16569.
Dijna Hendriks, geb. ca. 1544.
16592.
Frans Thonis (van DOLLEN), overl. vóór 12-12-1612, tr.
16593.
Maytgen N.N., overl. vóór 12-12-1612.
16624.
Engel Lenerts (ZEEUW), koopt tienden van Dirksland (1560).
16640.
Pieter Cornelis DUIJM, koopt tienden van Dirksland (1570-1580).
16650.
Jacob Cornelis SWARTDAM, schepen Oudeland (1592), heer van beschikke van het eiland Westvoorne (ca. 1613-1620), schepen Goedereede (1623-1631), laatste schout aldr. (1628-1631), overl. aldr. 5-5-1633/1-4-1636, tr.
16651.
Neeltje Jacobs, overl. Goedereede 8-4-1635/30-11-1640.
 • Hij was landbouwer in het Oudeland met een boomgaard van 24 haaigemeten en 7 gem. bouwland ,eigenaarvan enkele andere stukken grond in de polder; pacht 15 gem. van een vrouwenconvent te Brielle (1598), eigenaar diverse renten; verhuisde naar Goedereede, alwaar hij een huis bezat aan de n.-zijde van de haven.
 • Jacob Cornelisz Swartdam had als familienaam Dam maar voegde zelf het woord "Swart" eraan toe.

 • Hij was heer van beschikke, een titel die werd gegeven door de graven van Holland, van het "eyland" Westvoorne; de ambachtsheer benoemde vier "Mannen van Beschikke", die ieder jaar uit een dubbel aantal voor elke polder de schepenen kozen; aan het hoofd van het college van schepenen stond de schout en tezamen voerden ze de taken uit van de huidige dijkgraaf en heemraden; de "Mannen van Beschikke" controleerden of de schout en schepenen hun bestuurlijk werk naar behoren hadden verricht door het jaarlijks houden van een naschouw van dijken en watergangen, iets wat de schout al eerder had gedaan; de ambachtsheer stelde ook de gemeentebode aan en een door de kerkenraad beroepen predikant; door de ambachtsheer en de "Mannen van Beschikke" werden eveneens de koster, de schoolmeester en de voorzanger in de gemeente benoemd; de hogere of criminele jurisdictie berustte bij de baljuw en leenmannen van Voorne te Brielle, die tot 1578 op gezette tijden naar Goedereede kwamen om op het stadhuis recht te spreken; om kosten en moeite te besparen werd later te Goedereede een substituut-baljuw aangesteld, die geholpen door zeven "Mannen van Beschikke" halsmisdrijven berechtten; doodvonnissen, ook van Ouddorpse ingezetenen, werden in Goedereede voltrokken zoals blijkt uit een vermelding door van Dam dat in 1559 een moordenaar en in 1586 een heks alsmede een zekere N. Leerkop, allen uit Ouddorp op het Goereese galgenveld geëxecuteerd werden (Bron: Bernadette van Heiningen).
. 16652.
Danckert Jans, schepen Dirksland (1576-1577), koopt tienden aldr. (1557-1570).
16654.
Jan Claes COURT, verm. landpachten Dirksland (1593-1599).
16664.
Dirck Hermans, tr. 2e Nieuwe Tonge 22-10-1595 Grietje Lenaerts, wed. van Lenaert IJemans, tr. 3e aldr. 4-2-1607 Neelke Cornelis uit Middelharnis, tr. 4e aldr. Hester Jurriëns, tr. 1e
16665.
Martijntje Stevens.
 • Niet uitgesloten mag worden dat hij stamt uit Amsterdamse voorouders.
16694.
Jan Claes, wever, overl. Nieuwe Tonge vóór 19-2-1583, tr.
16695.
Lijne Michiels (Baresse), overl. Nieuwe Tonge na 8-12-1602.
 • Zij woont na het overl. van haar echtgenoot in de "duenkete nabij de Vuilpoort", bij het huis van Lauris Thonis Brabander.
16698.
mr. Adriaen Lenerts GOUDT, herbergier te Nieuwe Tonge (1586), secr. aldr. (1583, 1587-1588), overl. vóór 1599, tr. 1e Jobke Doene, overl. vóór 3-3-1582, tr. 2e aldr. 4-5-1586
16699.
Griete Willems. Zij tr. 2e Nieuwe Tonge 2-5-1599 Willem Joossen (Meulners), wednr. van Arentje Crijns.
16748.
Simon Leenderts (DUIJNDAM), landbouwer te Oude Tonge, overl. aldr., tr.
16749.
Dingentgen Claes, overl. Oude Tonge 1602.
17064.
Claes Jans SEEBEN, verm. (1512), overl. Waspik 1530, tr.
17065.
N.N. wed. Wouter N.N.
17066.
Adriaen Jan RODERMONT, te Klein-Waspik (1549).
17080.
Gherijt Andries, geb. ca. 1515, onmondig (21-10-1532), mondig (6-11-1540), notaris te Besoijen, vervener van moergrond onder 's-Greveld.-Cap., koopt gronden in de "moeren van Hedel" (24-5-1566), kerkmr. van de kerk van Waalwijk/Besoijen, overl. jan. 1575/2-10-1575, tr. 1e N.N. (?), tr. 2e
17081.
Lijnke Peters van ANDEL, overleeft haar echtgen.
17082.
Adriaen Anthonis Dircks de JONGE (van CAMPEN), geb. Capelle ca. 1510, verm. aldr. 4-11-1529, heemraad Zuijdewijn-Capelle (1541-1552), heilige geestmr. aldr. (1541, 1547 en 1565), richter (1556-1560), schout (1559), overl. aldr. kort vóór 15-8-1568, tr. 1e N.N., tr. 2e vóór 27-10-1541
17083.
Aentke Marten Peters, geb. Waspik ca. 1515, verm. als wed. 5-9-1577, overl. Capelle 13-10-1594/19-6-1606.
 • R.A. Zuijdewijn-Capelle, inv.nr. 7, fol. 13, idem inv.nr. 9, fol. 27, idem inv.nr. 11, fol. 116; R.A. 's-Grevelduin-Capelle, inv.nr. 54, fol. 178, idem inv.nr. 56, fol. 16vv., idem inv.nr. 58, fol. 97; R.A. Klein-Waspik, inv.nr. 13, fol. 80v.
17084.
Anthonis Gherijts SMIT, geb. ca. 1525, landbwr., heemr. 's-Greveld.-Cap. (1556-1563, 1569-1570, 1576-1578), overl. aldr. 1578/6-6-1580, tr. 2e Marike N.N, tr. 3e Anna Wouter Cornelis Roothals, dr. van Wouter Cornelis Leur en Aentken N.N., wed. van de heemr. Cleijs Aerts van Houweningen, tr. 1e 20-5-1550/9-12-1566
17085.
Juetke (Judith, Aenke) Hendrick Adriaens MAES, overl. Sprang 1567.
17086.
Adriaen Adriaens WAELWIJCK, overl. Capelle 1558/vóór 1559, tr.
17087.
Teuntken Aerts, overl. Capelle 1586/vóór 1587.
17148.
Adriaen Jan Giellis van AMMEROOIJEN, geb. Sprang ca. 1518, overl. Capelle vóór 1545, tr.
17149.
Beatrix N.N.
17150.
Gijsbert Wouters (PRINCEN ?), geb. Sprang, overl. aldr. 1592, tr.
17151.
Leijske Wouters PRINCEN (STOCKMANS), geb. Sprang ca. 1535, overl. aldr. na 1610.
17408.
Joos van HILTEN, geb. Sluis 9-3-1529, minderj. 10-3-1535, lakenkoopman te Antwerpen en Brugge, tr. ca. 1567
17409.
Jacquemijne van OGIERLANDE.
 • Hij vestigt zich in het buurtschap Ichtegem in het Vrije van Brugge.
 • Veroordeeld door de Bloedraad (19-6-1568), waarbij zijn goederen te Ichtegem, Conclelaere en Aertrijke verbeurd werden verklaard uit alle landen van de koning wegens deelname aan de ketterse beweging en geld inzamelen voor de (verboden) kerk; vermoedelijk was hij een "verboden" kerkmr.
18416.
Floris Jans, geb. ca. 1560 in of omgeving Waarder, verm. in de legger van grondeigenaren en gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven als gebruiker van 15 mergen (1599).
19968.
Jasper Peters GOUT, koopman en herbergier te Vianen (1539), rentmr. van het goed Nyensteyn onder Hagestein, overl. 20-10-1568/okt. 1569, tr. 2e Jannichje Cornelis Peters, tr. 3e Alijdt Jans (verm. 1543, overl. na 13-8-1578), tr. 1e
19969.
Peterke Jans, overl. 20-3-1542/okt. 1543.
20448.
Broer Bottes BUMA, secr. Oost-Dongeradeel (1556), overl. in of vóór 1572.
 • Kreeg onenigheid met een zekere Claas Claas van Beesterzwaag. De ruzie liep zo hoog op dat zij elkaar te lijf gingen, tengevolge waarvan Claas werd doodgeslagen (1556, vóór 21-4).
21120.
Bouwen Cornelis, geb. ca. 1535, "in sijn leven gewoond hebbende aen de Nieuwe Herberge in den Ambacht van Oustgeest".
21152.
Gijsbert Jacobs van DUIJNE, verm. Katwijk met een "droochtuijn" (1553-1580), gezw. aldr., overl. 1580/1588, tr.
21153.
Huijbertge N.N.
21320.
Gerijt Adriaens, overl. vóór 1581, tr.
21321.
Jannetgen Heyndricks, overl. na 1581.
 • Bij het bevolkingsonderzoek van 1581 wo. zij als wed. van Gerijt Adriaens met 2 zonen te Leiden. Bij haar in wo. Grietge Willems, huisvr. van Heyndrick Arents, mogelijk de nrs. 42642 en 42643.
21322.
Dammis Quirijns, voller burger van Leiden, overl. 30-9-1567 (Akte van transport) /10-7-1598, tr.
21323.
Marijtje Jacobs, overl. na 10-7-1598 (Akte van transport).
21636.
Klaas Hendriks van der MIJL, wo. te Breda, overl. aldr. 1540, begraven op het koor onder een grote steen, tr.
21637.
Elisabeth van DONGEN.
 • Zij is volgens de 17e-eeuwse genealoog Mathijs Balen geparenteerd aan de heren van Dongen en van de Werve, eertijds markgraven van Antwerpen.
21640.
Dirk Pauwels MONTFOORT van GROENESTEIJN, geb. ca. 1512, tr.
21641.
Aafje STEENBERGEN.
21828.
Maerten Jacobs LYEFFKINT, geb. omgeving Rotterdam ? ca. 1520, stuurman te Scheven., medereder op een buis liggend te Delfshaven, overl. vóór 31-1-1593, tr.
21828.
Anna Neelen, overl. na 1593.
 • Hij wo. te Scheven. Kerkstr. (1543) en wordt o.a. aldr. verm. in het St. Antonusgilde als wonend "bij de kerk" (1552), in de kohieren van de 200e penning (1559, 1561), Hof van Holland (1568), in "De afgespoelde huizen op Scheveningen ten gevolge van de Allerheiligenvloed van 1570" en in het kohier weekgeld (1573).
21882.
waarsch. Claes KONINCK, overl. vóór 1561, tr.
21883.
Jannetje Eewouts alias van BORSELEN, in 1561 verm. als wed. en eigenaresse van een huis en erf in de Weststr. te Scheven.
22610.
Jacob Symons (SCHILPEROORT) alias "van der BILT", geb. 1488, lijndraaier, reeds verm. Scheven. 1522, schepen van Scheven. te Den Haag (1525-1557), schout van Valkenburg en de beide Katwijken (1543-1544), hoofdman St. Anthonisgilde te Scheven. (1551-1552), wo. in de Kerkstr. waar hij een "boe" en "droochtuijn" bezat (waaruit blijkt dat hij zich met de visnering bezig hield), later Pastoorstraat naast het gasthuis bijna op de hoek van de Keizerstraat (nu Jacob Pronkstr.), werkte nauw samen met Adriaen Koenen van Schilperoort de bekende schrijver van het "Vischbook" (hs. K.B. Den Haag); Jacob overl. Scheven. 6-1-1557 (Graf 111 Oude Kerk, grafsteen met wapen), tr. 2e Lijsbeth Ghijsbrechts uit Zandvoort (wo. 1561 nog te Scheven., maar 21-11-1565 te R'dam, waar zij ca. 1577 is overl.), tr. 1e
22611.
Pleuntje Hubrechts (Huyberts).
 • Jacob Symons nageslacht -niet onbemiddeld en nogal Spaansgezind- vertrok voor een deel naar R'dam en huwde daar met de bekende geslachten van der Meijden, Couwael de Jonge, den Bout, en Say.
 • Een van hun kinderen heette Hubrecht (Huybert) Jacobs Duyfhuys, vicariepriester te Scheven. 1540; op 29-6-1578 door de Haagse magistraat beroepen tot predikant, maar toen gevlucht uit Utrecht (hij was de bekende reformator van Utrecht), begr. aldr. Jacobikerk 3-4-1581, tr. Crijntje Pieters, overl. Keulen 26-7-1574, begr. Utrecht bij haar man; uit dit gezin nageslacht.
22880.
Cornelis Adriaens alias "pastoortgen", verm. 21-7-1518, tr.
22881.
Aechte Gerijts, wed. van Thomas Huijge.
22904.
mr. Willem SPIERINXHOUCK, pestmr., verm. weeskamer Scheveningen 22-2-1595, wo. 1553 en '59 in perc. nr. 68 (83).
22918.
Jan N.N., tr.
22919.
Leun Arents.
23248.
waarsch. Floris Claes (de WIT), verm. Scheven. 10e penn. (1543, 1553), bezat een huis aan de o.-zijde van de Weststr. (1556, 1561-1565) dat getroffen werd door de Allerheiligenvloed (1570).
23250.
Jan Cornelis alias DOGGER, stuurman, wo. o.-zijde van de Weststr. (1561), kerkmr. Scheven. (1588-1600), begr. aldr. 1603 (Graf 34 Oude Kerk), tr.
23251.
Maritge Dircks.
23330.
Arent Reijers, snijder, overl. Scheven. vóór 1592, tr.
23331.
Anna Dirks, geb. Ter Heijde/Monster.
23528-23529 = 11820-11821
23552.
Bouwen N.N., geb. ca. 1510, tr. ca. 1535
23553.
N.N.
23640.
Pieter Dirks, geb. ca. 1526, wo. Scheven. t.o. de kerk in de Pastoorstr., bezat een schuit en "droochtuijn", weesmr. (1563), overl. aldr. 1570/1578, tr. ca. 1550
23641.
Martijntje Reijnen (Quirijns), geb. ca. 1529, overl. Scheven. 1606/1611. Zij tr. 2e (?) Jan Joppen.
 • Zie graf 89 Oude Kerk; in 1590 verkoopt zij het perceel aan de Pastoorstr. aan Cornelis Jacobs van Monster en koopt een huisje aan de Keizerstr.
23642.
Aelbrecht Cornelis alias "houten Aelbrecht", overl. Scheven. vóór 1581, tr.
23643.
Trijntgen Joppen, overl. Scheven. vóór 1581.
 • Zie eveneens graf 89 Oude Kerk.
23872.
Dirck van der DOES, geb. ca. 1520/30, tr.
23873.
N.N. Claesdr.
23884.
Pieter Balthens van VLIET, waarsch. geb. Rotterdam ca. 1550.
 • Zie JB. CBG. deel 51 (1997) pag. 213.
23888.
dr. Pieter HANNEMAN, j.u.d., geb. Den Haag ca. 1540, ontvanger van Delf- en Schieland (vanaf eind 1572), rentmr.-generaal van Noord-Holland (zijn rekeningen lopen van 1573-1576), hoogheemr. van Delfland (1577), meesterknaap der houtvesterij, deken van het Sacraments Gildehuijs (1577-1591), griffier van het Hof van Holland (1-7-1583/21-1-1593), overl. Den Haag 21-1-1593, begr. aldr. (Grote Kerk) jan. 1593. Hij was gehuwd met Adriana van Kerkwerve, dr. van Adriaan Cornelis en Johanna Lievens de Huijbert uit Zierikzee, maar had waarsch. een natuurlijke zoon bij
23889.
Maria (?) MUYS van HOLY.
 • Pieter was "doctor in beijde rechten" (1578).
 • Hij kocht van de erfgen. van mr. Nicasius Hanneman een groot aantal landerijen aan de rand van Den Haag met o.a. een boomgaard, 2 "kennipthuijnen", geest- en duingrond, weilanden etc. voor f 1086,-, 10 sch. en 3 penn. (25-10-1578).
 • De meeste gegevens ontleend aan dossier Hanneman in C.B.G., met name aan het hs. van ir. Roest.
 • Zie voor de afstamming van Maria N.L. 1948, kol. 139 en M. Hanneman-Dijkstra "Stamboom Hanneman", eigen uitgave, 1994 (C.B.G.).
23890.
bast. Jan Heijmans van den KETEL, ambachtsheer van Gravenambacht (ongeveer tussen Charlois en Rhoon/Pernis), ambachtsheer van Kethel en de helft van het Spadeland etc. (15-7-1567), leenman van het leen van zijn moeder in Strijen (1567-1570), eigenaar van een "schrootambacht met de zoutmate" binnen Dordrecht, overl. 1570 (vóór 24-2), tr.
23891.
Jannetje Adriaan Bouwensdr.. Zij hertr. 1570/vóór 6-10-1571 Pouwels Waeffelaer.
 • Zie ook O.V. 1970, pag. 247.
23942.
Cornelis Jans, geb. 1506, timmerman en stadsbode te Leiden, wo. aan de Steenschuijr op de hoek van de Vliet (1539), overl. 1559/1560, tr.
23943.
Claartje Ulrichs van der WARTEL, wo. in het bon Sevenhuijsen aug. 1574.
24400.
Steffen Dirks OVERKLIFT, zijn huis verwoest bij de Allerheiligenvloed (1570), schepen van Scheven. in Den Haag (1579-1590), kerkmr. Scheven. (1584, 1606), eigenaar 2 huizen met resp. 3 en 4 schoorstenen (1606), overl. aldr. vóór 14-2-1612, tr. 1e Appolonia Dammas, overl. vóór 24-2-1571, tr. 2e ca. 1579
24401.
Arijaentje Daenen, wed. van Adriaen Gijsberts van Noortwijck, die overl. is vóór 26-1-1574.
24402.
Jasper Huijbrechts.
24404.
Willeboort Willems (van der BIJE alias KNIP), stuurman te Scheven. (1553, 1556, 1561), wo. 1561 in de Kerkstr. o.zijde (gezien vanaf zee), tr.
24405.
Maritgen Jacobs.
 • Hij is mogelijk een broer van nr. 11447.
 • Woonde ook in Den Haag als van der Bije.
24412.
Michiel IJsbrants (SCHILPEROORT), schepen van Scheven. in Den Haag (1602-1610), kerkmr. Scheven. (1604).
24724.
Teunis Jans KUYST, "bruyckwaert en groote waersman van Andel en Giessen" (22-7-1545), overl. na 1571.
 • Kuyst heeft mogel. als alias Bruynbaert, en zou dan afstammen van Jan Bruynbaert van Poederooijen die in 1520 een aantal percelen te Andel bezat. (GTMWB jrg. 29, pag. 76.)
24864.
Bertram Jan Bertrams, overl. Sprang vóór 23-12-1565, tr.
24865.
Peeterken Jacob Hendrick Sijmons, overl. na 1565.
24868.
Gijsbert Wouters PRINCEN, overl. Sprang ca. 1592, tr.
24869.
Lijsken N.N..
24870.
Corstiaen Anthonis, wo. Oudestr. te Sprang, tr. 1e N.N., tr. 2e
24871.
Anneke Cornelis, overl. Sprang 1616 (erfd. 18-10-1616).
24872.
Ge(r)man Anthonis, tr.
24873.
Frans Adriaensdr.
24878-24879 = 17150-17151
24896.
Hendrick Willems MOUTHAEN, geb. ca. 1515, verm. 's-Greveld.-Capelle 17-11-1544, overl. vóór 30-9-1587 (erfd.), tr. 1e N.N., tr. 2e vóór of in 1561
24897.
Aentken Laurens, overl. Capelle 1607. Zij tr. 2e Merten Willems (van Sprang).
 • Hij test. aldr. 7-2-1561 (ORA 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 32, fol. 76)
24928.
Cornelis Jans SWART, geb. Waspik, overl. Klein-Waspik vóór 1589.
24930.
Gerrit Frans, geb. Waspik, heemr. aldr., test. 26-2-1621, overl. 1625, tr. vóór 1585
24931.
Hendrikje Aerts PAEP, geb. Capelle, overl. na 1599.
24938.
Adriaen Claes SEEBEN (SEEUWEN), verm. Sprang 1537-1547, tr.
24939.
Barbara Adriaen Jan RODERMONT.
24976.
Gijsbert (Goosen ?)HOEFNAGEL, geb. ca. 1530.
 • Hij bezat goederen te 's-Greveld.-Capelle (ORA 's-Greveld.-Capelle inv. nr. 40, fol. 27v)
24992.
Anthoenis Gerit Segerszoen, te Diessen, tr.
24993.
Anthoenia Henrick Mathijssoen van GHOERLE, beiden overl. vóór 3-1-1556 (erfd.).
 • ORA Hilvarenbeek, inv. nr. 59, fol. 7v
24994.
Willem Wouter Thielmans, tr. 2e Geertruijt Mathijs Heijnen, tr. 1e
24995.
Jenneken Henrick Peters, (ex matre van den NIJEUWENHUIJSEN).
 • ORA Loon op Zand, inv. nr. 26, fol 19v; inv. nr. 65, fol 21v en inv. nr. 63, fol. 80
25000.
Gerit Adriaens OERLEMANS, geb. ca. 1482, afkomstig van Loon op Zand, overl. ca. 1560, tr. ca. 1500
25001.
Eelke Willems.
 • Erfd. Loon op Zand 3-2-1561.
 • Zie voor de oudere generaties Oerlemans GTMWB, jrg. 19, nr. 4, pag. 241-244.
25002.
Gerrit N.N., overl. Sprang óór 1570, tr.
25003.
Maria N.N.
25004.
Peter Hendrick Baijens, overl. Zuidewijn-Capelle ca. 1520.
25006.
Ariën Huijberts MAET.
25016.
Jan Jans DOLCK de Jonge, geb. Capelle ca. 1520, kerkmr. (1557), heemr. aldr. (1570-1588), overl. aldr. na 1588, tr.
25017.
Beatrix N.N., verm. Capelle 27-11-1577.
 • Schuldbekentis ten bate van zijn vader (ORA 's-Greveld.-Capelle inv. nr. 32, fol. 16)
 • Koopt grond aldr. (18-1-1563) en verkoopt "enig lant" (9-7-1571)
25024.
Gerrit Adriaens de ROIJ, verm. Capelle febr. 1540, tr.
25025.
Wilmke Jorijs.
 • Febr. 1540 Gerijt de Roij als man van Wilmke Jorijs wordt te Capelle beleend met alle delen aan de Cruijsvaert
25026.
Dirck Jans van CLOOTWIJCK, geb. ca. 1479 (oud 35 jaar in 1514), schout en heemr. van 's-Grevelduin-Capelle, na het overl. van zijn vader beleend met de hofstede "Den Hoeck" te Almkerk, overl. 1528/11-5-1530, tr. 1e Lijsbeth Claes van der Velde, na overl. van haar vader beleend met tienden in Zuydewijn-Capelle (4-5-1516), tr. 2e Geertruijt Jan Doedijns, overl. na 9-10-1571.
 • Zie o.a. "Informatie upt stuck der Verpondinghe van Hollant ende Vrieslant in den jaer MDXIV, Sijthoff, Leiden, 1866, pag. 532 "Capellen ende Zijdewij", A.R.A. leenreg. Hodenpijl, nr. 1, reg. D, Arch. Nass. Domeinraad dl. 1/-5 en R.A. 's-Grevelduin-Capelle inv.nr. 32, fol. 160.
25034.
Jan Adriaen de ROIJ, ook Jan Huijbrecht Adriaens de ROIJ van Cappel en Jan Huijbrecht Jans, verm. Tilburg (1554-1562), tr.
25035.
Dorothea Heijliger Peter CRUIJSSAERTS. Zij tr. 1e Lambert Jan van Haderdinck.
 • In een Tilburgse akte uit 1557 wordt in zijn verband verm. Jan Adriaens de Roij, schout tot Cappel, ongetwijfeld familie (zie nr. 12512)
25036.
Willem Bartolomeus Jan Peter de CREMER, waard in de herberg "De Ploeg" te Tilburg (1552), tr.
25037.
Geritken Adriaen Jan MUTSAERTS.
25038.
Jan Gerit Jan BROCK, leenman van Brabant van de Esbeekse molen te Hilvarenbeek (1572), tr.
25039.
Anna Lenaert Antonis de MOLDER.
25080.
Claes Heijnen, tr.
25081.
N.N., wed. van Willem van Best.
25082.
Denijs Wouters, tr.
25083.
Digena Michiels.
25600.
Jacob CUIJPERS, tr.
25601.
N.N.
25602.
Andries Adriaens CUIJPERS, visser, tr.
25603.
N.N.
25632.
Gheerit Franssen BOL, overl. 's-Gravenmoer in of vóór 1601, tr.
25633.
Maeij Peeter Jans van GHILS, overl. 's-Gravenmoer na 1601.
25732.
Willem Godschalcks van OUTHEUSDEN, geb. Eethen ca. 1568, burgemr. aldr., overl. na 1633.
 • Zie GTMWB, jrg. 23, pag. 10.
25734 = 13996
25888.
Adriaen Anthonis DOEDIJNS (DOYENS), geb. ca. 1455, leenman van de Hofstede Dussen met grond te Babiloniën broek (1480, 15..), bezat "noch een geseet mette timmeringhe daer op staende gelegen in de banne van Genderen" (na het overl. van zijn 2e vrouw blijkt "het geseet" omstreeks 8 h. te zijn), overl. Genderen vóór 1544 (coh. 10e penn. Genderen, 1544), tr. 2e Handersken N.N., overl. vóór 3-2-1587, tr. 1e
25889.
N.N., overl. ca. 1512.
 • Voor zijn beleningen en die van zijn vader zie O.V. 1978, pag. 346-348 en GTMWB jrg. 25, pag. 4-5
 • Hij en zijn broers lieten -net als zijn vader- elke donderdag een Lieve Vrouwen-mis houden in de kapel op de Hil (de Doedijnsmisse); deze mis werd na 18-9-1565 nog voortgezet "binnen of buiten Huesden" (Inv. Arch. van de Heusdense cisterciënzer kloosters Mariënkroon en Mariëndonk, inv. nr. 1689, 1765, 1922)
25890.
Beris Pieters van der DUSSEN, geb. ca. 1490, leenman van de Hofstede Meeuwen te Genderen met 7 h. land aldr. (24-3-1534 en 4-5-1536), waarsch. overl. vóór 12-4-1556.
 • Zie GTMWB jrg. 23, pag. 136
26356.
Cornelis Eijmberts van WIJCK, geb. ca. 1545, overl. vóór 31-5-1593, tr.
26357.
Dircxen N.N., overl. na 26-1-1595; zij tr. 2e Jacob Dircks van Dommelrooij
 • Zie o.a. R.A. Heusden inv.nr. 240, fol. 9v., inv.nr. 242 fol. 38v. en nr. 206 (processtukken 1607-1608).
27532.
Quirijn Sebastiaens van den BIESHEUVEL, geb. ca. 1540, wo. Bab.broek "op den Biesheuvel" onder de ban van Veen, overl. ca. 1618, tr.
27533.
Marijcke Hendriks, geb. ca. 1544, verm. 24-6-1606.
 • Het echtp. test. Heusden 14-9-1617.
27620.
Jan KIEVITS, geb. ca. 1500, poorter Turnhout 16-4-1558, luitenant in Spaanse dienst, tr.
27621.
Elisabeth Jan Willems van AELST.
 • Haar vader bezat te 's-Hertogenbosch een huis tegen de St.-Joriscapelle.
27622.
mr. Adriaen Leonis van HEZE, tr.
27623.
Jenneke Jacobs van HEZE.
27704.
Willem Adriaens (van UIJTHOVEN), geb. ca. 1515, officier en schout te Eethen, overl. aldr. 20-7/20-8-1575, tr.
27705.
Marieken Ottens, te Eethen (1586); zij tr. 2e Claes Anthonis.
 • Mogel. is hij afstammeling van Jan van der Merwede Adriaenszoon van Clootwijck, knape.
27980.
Willem Adriaens van (Osch, geb. ca. 1530, wo. Drongelen, overl. vóór 21-2-1581, tr. 2e ca. 1560 Jacobsken Adriaens van Osch (1581) alias van Eethen (1588), zij noemt zich waarsch. van Osch naar haar echtgen. en is mogel. geb. te Eethen, zij overl. aldr. vóór 5-4-1588, tr. 1e ca. 1555
27981.
Maricken Wouters de WITH, geb. ca. 1530.
 • R.A. Heusden inv.nr. 415, fol.28 (21-2-1581), inv.nr 417, fo1.6 (23-2-1584) en inv.nr. 421, fo1.12v. (5-4-1588).
27483.
N.N..
28304.
Adriaen Jans SCHEP (de Oudste), landbwr. te Waspik (1561), heemr. aldr. (1571-1574), tr.
28305.
N.N., overl. Waspik vóór 15-12-1584 (erfd.).
28306.
Melchior Jans, overl. Waspik vóór 10-10-1568, tr.
28307.
Aleijt Gerrits van BOMMEL, overl. Waspik 1570/1574.
28308.
Ocker Jans, te Dongen, tr.
28309.
Lena Roel Dirks van OSCH.
28310.
Peter Baeijens, overl. Zuijdewijn-Capelle 1587, tr. Capelle ca. 1569
28311.
Haeske Huijgens, overl. Capelle na 1587, wed. van Laurens Jans.
28312.
Dirck Jacop Thonis (van CAMPEN), leeft nog 21-4-1578 (erfd. met broer Willem Jacob Thonis), tr.
28313.
Anna Jans Gielis van (AMEROIJEN?), nog ongeh. 7-10-1543.
 • R.A. Zuijdewijn-Capelle, inv.nr. 11, fol. 43v., idem inv.nr. 9, fol. 51, R.A. Sprang inv.nr. 46, fol. 210v. en G.N., jrg. 17, pag. 363.
28316.
Adriaen Hendricks BACK, geb. ca. 1540, heemr. Zuijdewijn (1595-1604), heemr. Vrijhoeven (1602-1604), tr.
28317.
Anna Leenderts, overl. vóór 20-2-1586 (erfd.).
28318.
Peeter Ocker Jans, molenaar in de Vrijhoeven, secr. aldr. (1606), overl. aldr. 1621 (erfd. 14-5-1627), boedelscheiding 1629, tr.
28319.
Maeijke Peter Baeijens, van Capelle, overl. Vrijhoevem 1614.
 • R.A. Vrijhoeven inv.nr. 15, fol. 18 en Brab. Leeuw 1964, pag. 185).
28480.
Aert Jans SNOUCK, geb. Gorinchem 1486, aanvankelijk klerk onder zijn vader (de stadssecretaris), gezworen roedrager en bode der stad Gorinchem (1526), keurmeester van de haring (1534), manhuismr. (1542), stedehouder van de drossaard van Gorinchem en het land van Arkel (tot 1543), wo. op het laatst van zijn leven in een huis en hofstad over de haven bij de Groote Steiger, overl. aldr 6-3/4-4-1543, tr. 2e Maria Laurens Matthijsdr., overl. 1541, tr. 3e Yken Aert Vinckendr, overl. na 1543, tr. 1e
28481.
N.N. Jansdr. VERPOORT.
 • N.L. 27 (1909), kol. 113.
28482.
Walraven Roelofs van DALEM, geb. ca. 1480, heer van Nedereinde Spijk als Walraven van Dalem bij versterf van Otto van Vueren en Spijk (30-3-1519), verm. Gorinchem voor de vierschaar als heer van Spijk (20-3-1536), overl. vóór 1559, heeft vanaf ca. 1535 een relatie met Elisabeth Lambertsdr., zij overl. na 1559, echter waarsch. buitenecht bij
28482.
N.N. een bijzit.
28608.
Jan Ariëns STRUIJCK, geb. ca. 1550, overl. Delwijnen na 1603.
28932.
Huijbert Lenerts, waarsman Nieuw-Lekkerl. (1596), schepen/heemr. (1600-1601). overl. aldr. vóór 29-7-1632, tr.
28933.
Neeltje Huijbrechts.
29000.
Jan Huyberts van EIJCK, geb. Waddinxveen ca. 1555, herbergier, ambachtsbewaarder aldr. (1580), schout van Noord-Waddinxveen en baljuw van St.-Huybertsgerecht als opvolger van zijn vader (14-2-1591), schout van Zuid-Waddinxveen (1613), overl. vóór 22-5-1621, tr. 1e Hillegondt Quyrijnen, tr. 2e ca. 1595
29001.
Marrichje Jans de WIT, geb. Moordrecht 1576, begr. Waddinxveen (kerk) 14-8-1658.
29002.
N.N., tr.
29003.
Margriete Jacobs, overl. vóór 4-10-1641.
29152-29153 = 7316-7317
29154.
Cornelis Benjamins, j.m. van Streefkerk, overl. vóór 1636, tr. aldr. 27-3-1605
29155.
Aeltgen Barents van ASPEREN, geb. Streefkerk, bel. aldr. 25-12-1610, overl. aldr. 24-8-1636/25-12-1637; zij tr. 2e Pieter Willems, schoolmr.
29156.
Adriaen Adriaens de BES, te Streefkerk, tr.
29157.
Maritgen Gijsbrechts.
29160.
Jan van EIJNDHOVEN, tr.
29161.
Ariaentge N.N.
29162.
Jan Aerts BESEMER, overl. vóór 1626, tr. vóór 1605
29163.
N.N.
29164.
Egbert Cornelis CALIS, waard te Oud-Alblas, lidm. aldr. (1615), diaken (1620-1621), overl. aldr. vóór 14-4-1631, tr. aldr. 12-4-1613
29165.
Aeltgen Maertens (KWAKERNAECK), geb. Oud-Alblas, lidm. aldr. (1615).
29166.
Arij Cornelis Ariëns (GROOTENBOER), j.m. van Hoog-Blokland, overl. na 1626, tr. Oud-Alblas 10-12-1615
29167.
Marijgje Willems.
29172-29173 = 14636-14637
29270.
Pieter N.N., geb. ca. 1505, tr.
29271.
Yfje Jans, geb. ca. 1512.
29274.
Ocker Aerts, geb. ca 1525, bet. 10e penn. (1561), in 1560 beleend met het leen van zijn vader, draagt dit leen over aan broer Adriaen (3-8-1597), overl. nadien.
29278.
Fop Huijghen, geb. ca. 1542, voerman te Lekkerkerk, overl. vóór 9-9-1582, tr. ca. 1564
29279.
Aeltgen Cornelis, overl. na 1583.
 • Hij werd door het hoogheemraadschap betaald voor 5 dagen rijden met zijn paarden en karre (1572). Zie ook Hof van Holland (1-11-1583).
29984.
Cornelis Pieters "SCHOUDT", geb. ca. 1545, schout Krimpen a/d Lek (ca. 1591-1602), overl. aldr. 22-3-1602/waarsch. vóór 1607, tr. ca. 1568
29985.
(Trijntje ?) Vincentsdr., geb. ca. 1545, waarsch. overl. vóór 1607.
29986.
Crijn N.N., tr.
29987.
Weijntgen Harmans.
30016.
Dirck N.N.
30018.
Cornelis van den BROUCK.
30032.
waarsch. Pieter Cornelis VERSCHOOR.
30040.
Eeuwout Dirks (VERSCHOOR), geb. ca. 1525, gegoed te Charlois, waarsch. landbwr., koopt tienden aldr. (1566, 1569), overl. aldr. vóór 1578, tr. ca. 1550
30041.
Hadewij Aerts, geb. ca. 1530, overl. Charlois, begr. 1598 (kerk); zij tr. 2e Aelbrecht Pouwels, overl. vóór 2-1-1580.
 • Hadewij was gegoed te Charlois en koopt in 1578 en 1582, blijkens rekeningen van de rentmeester van het Domein Putten, tienden onder Charlois; in 1580 geeft zij, als één der belanghebbenden, de dijkgraaf toestemming tot het afdammen van het riviertje de Koedood.
 • N.L. 1974, kol. 305.
30042.
Willem Pieters CRANENDONCK alias BOOTSER, geb. ca. 1540 te (Oost)-IJsselmonde, wo. Hordijk onder IJsselmonde, gebruikt land in de zesde hoek van het Oudeland van IJsselmonde en in Nieuw Reijerwaard, hoogheemr. polder Varkensoord (1578-1590) en penningmr. (1587-1589), waarsch. secr. van Ridderkerk (1573), koopt tienden in het Oudeland van Oost-IJsselmonde (10-5-1582), koopt 7 m. 3 h. land aldr. (1582), overl. vóór 8-8-1598, tr. vóór 22-4-1582
30043.
Adriana Adriaens, wo. Barendrecht (1598), overl. aldr. 14-2-1612 en begr. in de kerk.
30044-30045 = 15076-15077.
30046.
Harman Lenaerts (van der SCHOOR), schout en dijkgraaf van Charlois, pachter van het veer, overl. aldr. 1582.
30076.
Willem Lenaerts (van der SCHOOR), pachter van het Charloisse veer (1592), begr. Charlois 1608.
300184.
Bastiaen Adriaens OUTRAET, overl. Charlois vóór 1-5-1639, tr.
300185.
Adriaentje Bastiaens, overl. Charlois vóór 17-4-1660.
30188-30189 = 15076-15077
30196.
Bastijaen Adryaens SLORP, van Charlois, begr. aldr. vóór 1610, tr.
30197.
Ariaentje Wouters, begr. Charlois 1610 (kerk).
30198.
Hendrick Gerrits CRANENDONCK, geb. ca. 1565, waarsch. begr. Katendrecht 20-9-1618, tr. 2e Ridderkerk 10-4-1611 Hillichje Theunis, overl. na 1669, tr. 1e vóór 1595
30199.
Anna Dircks, geb. ca. 1565, vóór 1594 wed. van Pieter Pieters den Dubbelden.
30200.
Jacob Ariëns GELTTELDER, geb. ca. 1565, koopt tienden in het Karnemelksland te Katendrecht (1592).
30204.
Arij Arijens STEL, tr.
30205.
Ariaentje Dircks.
30208.
waarsch. Leendert Ariëns Leenderts (CLOU), geb. ca. 1545, verm. als mede-eigenaar van grond in West-IJsselmonde onder Smitshoek.
 • Ook zijn broers en kinderen bleven daar lang wonen; Smitshoek gaat naar het oosten over in de Smeetlandse Lagendijk, genaamd "De Laagjes"; mogelijk ontleent de familie aan dit gebied haar achternaam "Lagendijk".
30210.
Ariën Salomons, geb. ca. 1551, tr.
30211.
N.N. Pleunsdr.
30224.
Adriaen (van) GELDER(EN, overl. ca. 1530.
30232.
Sijmon Cornelis (BRUIJN. 30248.
Ole Pieters KEIJSER, tr.
30249.
Anna Jans.
30250.
Cornelis Commers COUWENHOVEN, geb. ca. 1540, landbwr. op de hofstede "Coudenhoven" aan de Lombaertschendijk onder Hoogvliet, schout van Rhoon (1580), baljuw van Rhoon en Pendrecht (1584), schepen Hoogvliet, schout van Pernis, leeman etc., overl. Hoogvliet vóór 22-9-1612, was waarsch. eerder geh., tr. vóór 1590
30251.
Grietgen Pieters (SLIJKERMAN), overl. Hoogvliet 15-6-1645.
30232.
Cornelis Cornelis SOETEMAN, geb. ca. 1555, voor 4 pond aangeslagen coh. der verpondingen Charlois (1622).
31128.
waarsch. Willem Cornelis HOLMAN, geb. Hoogblokland ca. 1520, gezworen taxateur der 10e penn aldr. (1561).
31256 = 7164
31264.
Adriaen Adriaens BUIJS, geb. ca. 1565, tr. R'dam 13-11-1591
31265.
Machteltje Wiggers, geb. Capelle a/d IJssel, begr. aldr. 4-7-1626.
 • Op 17-2-1592 wordt een leen van Montfoort, nl. Capelle in het baljuwschap Schieland, groot 12 m. met een huis erop voor hem gesplitst; in 1623 lijftocht hij zijn vrouw en maakt zijn kinderen egale eigenaren.
31304.
Jan Dirxs de GELDER, verm. Werkendam 5-8-1624, tr. ca. 1603
31305.
Teuntje N.N.
31308.
Joost Bastiaens, overl. ca. 1620, tr. ca. 1604
31309.
Maeijke Claes, overl. vóór 24-1-1656; zij tr. 2e Corstiaen Pieters en 3e Anthonis Adriaens 't Ros.
31310-31311 = 8152-8153
31320.
Cornelis Willems SCHOOR (VERSCHOOR) alias BRUIJNSWIJCKER, wo. Giessen-Nieuwkerk, in 1627 aangeslagen 2 pond voor de 500e penning, tr.
31321.
Ariaentje Teunis (COYMAN).
31360.
Adriaen Cornelis SMIT, verm. als smid te Giessen 1578-1610.
 • Hij is eigenaar van een perceel grond aldr. van 51 r. in de bocht van de Dijk bij de Kerkstr.
31408-31409 = 12944-12945
31522.
Thonis Wouters, visser.
 • Hij test. Werkendam 12-3-1628 waarbij hij aan zijn zoon Jan "alle sijne vischgereetschap" vermaakt.
31540.
Dirck Cornelis de HEER, wo. Hardinxveld (22-9-1625), later Werkendam, overl. aldr. vóór 10-10-1627, tr.
31541.
Neeltje Willems, overl. Werkendam vóór 26-5-1654.
31544.
Gijsbert Gerrits CANT, leenman van de Hofstede Altena voor 3 1/2 m. land in Uppel in Almkerk (GTMWB jrg. 19, pag. 90), overl. Werkendam 23-2-1625 (dingrol)/1-3-1626 (transportakte), tr.
31545.
Leijntge Jaspers, wed. van Adriaen van der Staal (nr. 32317).
31548-31549 = 16156-16157
31550.
Thomas Aerts van OIRSCHOT, mogel. afkomstig uit Den Haag, tr. vóór 1628
31551.
Oeijke Claes; zij tr. 2e Cornelis Oude Heer (nr. 16194).
31552.
Adriaen Floris de VRIES, overl. Werkendam vóór 24-1-1626.
31554-31555 = 31548-31549
31558-31559 = 16158-16159
31562.
Bastiaen Crijnen (SCHOOR), overl. Werkendam vóór 3-6-1660, tr.
31563.
Anneke Joris, overl. Werkendam vóór 16-11-1625.
31574.
Thomas Willems (QUANTES), tr. ca. 1610
31575.
Geertje Matthijs (BUIJCK), beiden overl. Werkendam vóór 10-11-1625.
31576.
Willem Martens "bij de Schans", tr.
31577.
Neeltje HOLLANDER, begr. Werkendam 30-4-1633.
31578.
Huijbert N.N., tr.
31579.
Catelijntje Claes.
32152.
Adriaen Joosten van WIJFLITH, transporteert de hofstede Wijtvliet te Dussen over aan Jan Wolf Arnouts (10-12-1570), geërfde Op- en Neer Andel als "het weeskind tot Veen" (1601), grondbezitter te Veen, overl. aldr. 23-8-1631/vóór 12-4-1635.
 • Met het overdragen lijken de Wijtvliets te zijn verdwenen uit Dussen. Rond 1590 duikt het geslacht op in Veen en is de achternaam veranderd in Wijflith
 • Zie verder ORA Heusden, inv. nr. 430, fol. 46, idem inv. nr. 431 (15-10-1598), idem inv. nr. 463 (23-8-1631) en inv. nr. 468 (12-4-1635)
32160.
Wouter van den KIEBOOM, geb. ca. 1555.
32168.
Thielman Jacobs PIECK, leenman van de Hofstede Uitwijk van een huis met 2½ m. grond op de Alm (1601), zoals zijn vader, dijkheemr. Oudeland van Altena (1602), schout van Uitwijk (23-1-1606), overl. vóór 27-7-1611.
 • Zie voor hem en zijn voorouders o.a. GTMWB jrg. 27, pag. 190, 194-195
32180.
Michiel Huijberts van KERKWIJCK, geb. ca. 1550, burgemr., kerkmr. en heemr. te Wijk, overl. aldr. 29-7-1631/10-11-1635, tr. ca. 1575
32181.
Aeltgjen (Aertgjen) Dircx, overl. vóór 10-11-1635.
32188.
Jan Jacobs COOLHAES, geb. ca. 1554, hoofdingeland Andeler- en Giessenerbroek (1595).
32200.
Cornelis Claes SPIERINGH, geb. Veen ca. 1538 (oud 80 jaar op 3-4-1618), tr.
32201.
Dirckske Peeters, geboren ca. 1542 (oud 90 jaar op 3-12-1632)
32202.
Jacob Willems, tr.
32203.
Catharina Huijberts van den HEUVEL.
32204.
Willem Kuijstens van WIJK alias POIRTIER, geb. ca. 1560, was vóór 1596 burgmr. te Wijk, overl. vóór 3-7-1607, tr. ca. 1585
32205.
Emmetje Willems, geb. ca. 1560, overl. na 21-11-1623. Zij tr. 2e vóór 3-7-1607 Adriaen Claas van Udenhout.
32216.
Hessel Jans van GAMMEREN, gegoed te Wijk vanaf 1515, kerkmr. aldr. (1518), koopt 7 h. land onder Aalburg van Adriaen van Gammeren (1530), hiermee beleend 14-4-1531, beleend met een halve m. land te Aalburg (3-10-1533), overl. 1544, tr. vóór 1516
32217.
Mechteld Arnt Berents, overl. na 1544.
32268.
Wouter Wouters, schrijnemaecker, poorter Den Bosch 10-10-1575, timmergezel (1556, 1574), deken timmerliedenambacht (1576, 1582, 1586 en 1595), tr. 2e Gerardke, dr. van Eijmbert van Schevinghuizen, tr. 1e
32269.
Catharina Peteri Goyaerts van WADERLE.
32270-32271 = 16146-16147
32304.
Andries Pieters SCHILT, geb. ca. 1525, leenman de Werken (22-9-1564), bevestigd (1569), overl. vóór 14-11-1614.
 • Leenkamer van Holland van 't Quartier van Altena, fol. 248.
32306.
Floris Adriaens de VRIES, overl. vóór 1626, tr.
32307.
Anneke N.N.
32314-32315 = 16194-16195
32316.
Adriaen van der STAAL de jonge, geb. Werkendam ca. 1540 (minderj. 1557), overl. aldr. vóór 1577, tr.
32317.
Leijntge Jaspers; zij tr. 2e Gijsbert Gerrits Cant (nr. 31544).
32378.
Daem Lamberts.
 • Naar hem genoemd de Damenweer, het land op de grens van Werkendam en de Werken.
32390-32391 = 16188-16189
32464.
Claes Aerts (van den HEUVEL), overl. vóór 1568, tr.
32465.
Marij Jan Rowijnsdr., wo. de Werken; zij tr. 2e ca. 1569 Pieter Pieters.
 • Hij vraagt op 23-1-1557 beleend te mogen worden met een perceel onder De Werken dat eertijds aan zijn vader toekwam en nu in het bezit is van Gherit Hermanssoene, zijn stiefvader. (Het gaat hier waarsch. om de helft van het Leenweer; verder onderzoek in leenregisters zal uitkomst moeten bieden.
 • Zij wordt in 1569 beleend met de helft van het Leenweer, de andere helft heeft zij in vrij eigendom (Zie GTMWB jrg. 21, pag. 173 en jrg. 23. pag. 40).
32468.
Peter COOIJMAN, tr.
32469.
Neeltje N.N.
32476-32477 = 16232-16233
32560-32561 = 16188-16189
32568.
Cornelis CUIJKEN, geb. ca. 1545, overl. Werkendam vóór 4-4-1617 (leenk. van Holland, repert. op 't kwartier van Altena, fol. 248) , tr. ca. 1570
32569.
Aeneke Andries SCHILT.
32576.
Lambrecht Adriaen Jan Jacob Heijnens (GEUS), geb. ca. 1550, overl. 's-Gravenmoer 1599/vóór 28-3-1608, tr.
32577.
Adriana Sijmons, geb. ca. 1550, overl. 's-Gravenmoer vóór 13-2-1630.
32688.
Barend (Bernaert) Adriaans (Gerrits), geb. 1558/1559, heemr. Giessen-Oudekerk (1609, 1619, 1622), landpoorter Dordrecht, wo. Giessen-Oudekerk (1600, 1626-1627, 1638), in 1626 aangeslagen voor 5 pond in de 1000e penning, in 1627 voor 10 pond in de 5000e penning, pachtte 1 m. hennepland te Giessendam van het weeshuis te Dordrecht (1598-1607) en nog 16 m. van dezelfde instantie aan de "Giessen" (1602-1635) die hij in 1635 kocht, in 1638 aangeslagen voor 25 pond in de 200e penning, tr.
32689.
Dirkje Theunis.Ga verder naar Generatie XVI-XVII
Ga terug naar Generatie XIVb